Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И а́нгелу сарді́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ имѣ́яй се́дмь духо́въ Бо́жiихъ и се́дмь звѣ́здъ: вѣ́мъ твоя́ дѣла́, я́ко и́мя и́маши я́ко жи́въ, а ме́ртвъ еси́.
 • Бу́ди бдя́ и утвержда́я про́чая, и́мже умре́ти: не обрѣто́хъ бо дѣ́лъ тво­и́хъ сконча́ныхъ предъ Бо́гомъ [тво­и́мъ] [мо­и́мъ].
 • Помина́й у́бо, ка́ко прiя́лъ еси́ и слы́шалъ еси́, и соблюда́й и пока́йся. А́ще у́бо не бди́ши, прiиду́ на тя́ я́ко та́ть, и не и́маши почу́ти, въ кі́й ча́съ прiиду́ на тя́.
 • Но и́маши ма́ло име́нъ и въ сарді́и, и́же не оскверни́ша ри́зъ сво­и́хъ, и ходи́ти и́мутъ со мно́ю въ бѣ́лыхъ, я́ко досто́йни су́ть.
 • Побѣжда́яй, то́й облече́т­ся въ ри́зы бѣ́лыя, и не и́мамъ от­мы́ти {изгла́дити} и́мене его́ от­ кни́гъ живо́тныхъ, и исповѣ́мъ и́мя его́ предъ Отце́мъ мо­и́мъ и предъ а́нгелы его́.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И а́нгелу Филаделфі́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ святы́й и́стин­ный, имѣ́яй клю́чь Дави́довъ, от­верза́яй, и никто́же затвори́тъ, затворя́яй, и никто́же от­ве́рзетъ:
 • вѣ́мъ твоя́ дѣла́: се́, да́хъ предъ тобо́ю две́ри от­ве́рсты, и никто́же мо́жетъ затвори́ти и́хъ: я́ко ма́лу и́маши си́лу, и соблю́лъ еси́ мое́ сло́во, и не от­ве́ргл­ся еси́ и́мене мо­его́.
 • Се́, даю́ от­ со́нмища сатанина́ глаго́лющыяся бы́ти иуде́и, и не су́ть, но лгу́тъ: се́, сотворю́ и́хъ, да прiи́дутъ и поклоня́т­ся предъ нога́ма тво­и́ма, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ воз­люби́хъ тя́.
 • Я́ко соблю́лъ еси́ сло́во терпѣ́нiя мо­его́, и а́зъ тя́ соблюду́ от­ годи́ны искуше́нiя, хотя́щiя прiити́ на всю́ вселе́н­ную искуси́ти живу́щыя на земли́.
 • Се́, гряду́ ско́ро: держи́, е́же и́маши, да никто́же прiи́метъ вѣнца́ твоего́.
 • Побѣжда́ющаго сотворю́ столпа́ въ це́ркви Бо́га мо­его́, и бо́лѣ [во́нъ] не и́мать изы́ти ктому́: и напишу́ на не́мъ и́мя Бо́га мо­его́ и и́мя гра́да Бо́га мо­его́, но́ваго Иерусали́ма, сходя́щаго съ небе́съ от­ Бо́га мо­его́, и и́мя мое́ но́вое.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И а́нгелу лаодикі́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ ами́нь {и́же е́сть ами́нь}, свидѣ́тель вѣ́рный и и́стин­ный, нача́токъ созда́нiя Бо́жiя:
 • вѣ́мъ твоя́ дѣла́, я́ко ни студе́нъ еси́ ни те́плъ: не да студе́нъ бы бы́лъ ни те́плъ {о, дабы́ студе́нъ бы́лъ еси́ или́ горя́щь}.
 • Та́ко, я́ко обуморе́нъ еси́, и ни те́плъ ни студе́нъ, изблева́ти тя́ от­ у́стъ мо­и́хъ и́мамъ {та́ко, поне́же те́плъ еси́, и ни студе́нъ еси́ ниже́ горя́щь, и́мамъ тя́ изблева́ти изъ у́стъ мо­и́хъ}.
 • Зане́ глаго́леши, я́ко бога́тъ е́смь и обогати́хся и ничто́же тре́бую: и не вѣ́си, я́ко ты́ еси́ окая́ненъ и бѣ́денъ, и ни́щь и слѣ́пъ и на́гъ.
 • Совѣща́ю тебѣ́ купи́ти от­ мене́ зла́то разжже́но огне́мъ, да обогати́шися, и одѣя́нiе бѣ́ло, да облече́шися, и да не яви́т­ся срамота́ наготы́ тво­ея́: и коллу́рiемъ пома́жи о́чи тво­и́, да ви́диши.
 • А́зъ, и́хже а́ще люблю́, облича́ю и наказу́ю. Ревну́й у́бо и пока́йся.
 • Се́, стою́ при­­ две́рехъ и толку́: а́ще кто́ услы́шитъ гла́съ мо́й и от­ве́рзетъ две́ри, вни́ду къ нему́ и вечеря́ю съ ни́мъ, и то́й со мно́ю.
 • Побѣжда́ющему да́мъ сѣ́сти со мно́ю на престо́лѣ мо­е́мъ, я́коже и а́зъ побѣди́хъ и сѣдо́хъ со Отце́мъ мо­и́мъ на престо́лѣ его́.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
 • Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим.
 • Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
 • Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
 • Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:
 • знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.
 • Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя.
 • И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
 • Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
 • Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
 • знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
 • Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
 • Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
 • Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
 • Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
 • Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
 • Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • 你 要 写 信 给 撒 狄 教 会 的 使 者 , 说 , 那 有 神 的 七 灵 和 七 星 的 , 说 , 我 知 道 你 的 行 为 , 按 名 你 是 活 的 , 其 实 是 死 的 。
 • 你 要 儆 醒 , 坚 固 那 剩 下 将 要 衰 微 的 ( 衰 微 原 文 作 死 ) 。 因 我 见 你 的 行 为 , 在 我 神 面 前 , 没 有 一 样 是 完 全 的 。
 • 所 以 要 回 想 你 是 怎 样 领 受 , 怎 样 听 见 的 。 又 要 遵 守 , 并 要 悔 改 。 若 不 儆 醒 , 我 必 临 到 你 那 里 如 同 贼 一 样 。 我 几 时 临 到 , 你 也 决 不 能 知 道 。
 • 然 而 在 撒 狄 你 还 有 几 名 是 未 曾 污 秽 自 己 衣 服 的 。 他 们 要 穿 白 衣 与 我 同 行 。 因 为 他 们 是 配 得 过 的 。
 • 凡 得 胜 的 , 必 这 样 穿 白 衣 。 我 也 必 不 从 生 命 册 上 涂 抹 他 的 名 。 且 要 在 我 父 面 前 , 和 我 父 众 使 者 面 前 认 他 的 名 。
 • 圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 。
 • 你 要 写 信 给 非 拉 铁 非 教 会 的 使 者 , 说 , 那 圣 洁 , 真 实 , 拿 着 大 卫 的 钥 匙 , 开 了 就 没 有 人 能 关 , 关 了 就 没 有 人 能 开 的 , 说 ,
 • 我 知 道 你 的 行 为 , 你 略 有 一 点 力 量 , 也 曾 遵 守 我 的 道 , 没 有 弃 绝 我 的 名 。 看 哪 , 我 在 你 面 前 给 你 一 个 敞 开 的 门 , 是 无 人 能 关 的 。
 • 那 撒 但 一 会 的 , 自 称 是 犹 太 人 , 其 实 不 是 犹 太 人 , 乃 是 说 谎 话 的 , 我 要 使 他 们 来 在 你 脚 前 下 拜 , 也 使 他 们 知 道 我 是 已 经 爱 你 了 。
 • 你 既 遵 守 我 忍 耐 的 道 , 我 必 在 普 天 下 人 受 试 炼 的 时 候 , 保 守 你 免 去 你 的 试 炼 。
 • 我 必 快 来 , 你 要 持 守 你 所 有 的 , 免 得 人 夺 去 你 的 冠 冕 。
 • 得 胜 的 , 我 要 叫 他 在 我 神 殿 中 作 柱 子 , 他 也 必 不 再 从 那 里 出 去 。 我 又 要 将 我 神 的 名 , 和 我 神 城 的 名 , ( 这 城 就 是 从 天 上 从 我 神 那 里 降 下 来 的 新 耶 路 撒 冷 ) 并 我 的 新 名 , 都 写 在 他 上 面 。
 • 圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 。
 • 你 要 写 信 给 老 底 嘉 教 会 的 使 者 , 说 , 那 为 阿 们 的 , 为 诚 信 真 实 见 证 的 , 在 神 创 造 万 物 之 上 为 元 首 的 , 说 ,
 • 我 知 道 的 行 为 , 你 也 不 冷 也 不 热 。 我 巴 不 得 你 或 冷 或 热 。
 • 你 既 如 温 水 , 也 不 冷 也 不 热 , 所 以 我 必 从 我 口 中 把 你 吐 出 去 。
 • 你 说 , 我 是 富 足 , 已 经 发 了 财 , 一 样 都 不 缺 。 却 不 知 道 你 是 那 困 苦 , 可 怜 , 贫 穷 , 瞎 眼 , 赤 身 的 。
 • 我 劝 你 向 我 买 火 炼 的 金 子 , 叫 你 富 足 。 又 买 白 衣 穿 上 , 叫 你 赤 身 的 羞 耻 不 露 出 来 。 又 买 眼 药 擦 你 的 眼 睛 , 使 你 能 看 见 。
 • 凡 我 所 疼 爱 的 , 我 就 责 备 管 教 他 。 所 以 你 要 发 热 心 , 也 要 悔 改 。
 • 看 哪 , 我 站 在 门 外 叩 门 。 若 有 听 见 我 声 音 就 开 门 的 , 我 要 进 到 他 那 里 去 , 我 与 他 , 他 与 我 一 同 坐 席 。
 • 得 胜 的 , 我 要 赐 他 在 我 宝 座 上 与 我 同 坐 , 就 如 我 得 了 胜 , 在 我 父 的 宝 座 上 与 他 同 坐 一 般 。
 • 圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 。