Скрыть
4:1
4:3
4:6
4:7
4:9
4:10
4:11
Глава 8 
8:1
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
Глава 15 
15:1
15:5
15:6
15:7
Церковнославянский (рус)
По си́хъ ви́дѣхъ: и се́, две́ри от­ве́рсты на небеси́, и гла́съ пе́рвый, его́же слы́шахъ я́ко трубу́ глаго́лющь со мно́ю, глаго́ля: взы́ди сѣ́мо, и покажу́ ти, ему́же подоба́етъ бы́ти по си́хъ.
И а́бiе бы́хъ въ ду́сѣ: и се́, престо́лъ стоя́ше на небеси́, и на престо́лѣ Сѣдя́щь:
и Сѣдя́й бѣ́ подо́бенъ видѣ́нiемъ ка́мени иа́спису и сарди́нови: и [бѣ́] дуга́ о́крестъ престо́ла подо́бна видѣ́нiемъ смара́гдови.
И о́крестъ престо́ла престо́ли два́десять и четы́ри: и на престо́лѣхъ ви́дѣхъ два́десять и четы́ри ста́рцы сѣдя́щыя, облече́ны въ бѣ́лыя ри́зы, и имя́ху вѣнцы́ зла́ты на глава́хъ сво­и́хъ.
И от­ престо́ла исхожда́ху мо́лнiя и гро́ми и гла́си: и се́дмь свѣ́щниковъ о́гнен­ныхъ горя́щихъ предъ престо́ломъ, и́же су́ть се́дмь духо́въ Бо́жiихъ:
и предъ престо́ломъ мо́ре сткля́но, подо́бно криста́ллу: и посредѣ́ престо́ла и о́крестъ престо́ла четы́ри живо́тна испо́лнена оче́съ спреди́ и созади́.
И живо́тно пе́рвое подо́бно льву́, и второ́е живо́тно подо́бно телцу́, и тре́тiе живо́тно иму́щее лице́ я́ко человѣ́къ, и четве́ртое живо́тно подо́бно орлу́ летя́щу.
И живо́тна четы́ри, еди́но ко́­еждо и́хъ имѣ́яху по ше́сть кри́лъ о́крестъ, и внутрьу́ду испо́лнена оче́съ: и поко́я не и́мутъ де́нь и но́щь, глаго́люще: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель, И́же бѣ́ и сы́й и гряды́й.
И егда́ да́ша живо́тная сла́ву и че́сть и благодаре́нiе Сѣдя́щему на престо́лѣ, Живу́щему во вѣ́ки вѣко́въ,
падо́ша два́десять и четы́ри ста́рцы предъ Сѣдя́щимъ на престо́лѣ, и поклони́шася Живу́щему во вѣ́ки вѣко́въ, и положи́ша вѣнцы́ своя́ предъ престо́ломъ, глаго́люще:
досто́инъ еси́, Го́споди, прiя́ти сла́ву и че́сть и си́лу, я́ко Ты́ еси́ созда́лъ вся́ческая, и во́лею Тво­е́ю су́ть, и сотворе́на.
И егда́ от­ве́рзе седму́ю печа́ть, бы́сть безмо́лвiе на небеси́ я́ко по́лъ часа́.
И ви́дѣхъ се́дмь А́нгеловъ, и́же предъ Бо́гомъ стоя́ху: и дано́ бы́сть и́мъ се́дмь тру́бъ.
И другі́й А́нгелъ прiи́де и ста́ предъ олтаре́мъ, имѣ́яй кади́лницу зла́ту: и даны́ бы́ша ему́ ѳимiа́ми мно́зи, да да́стъ моли́твамъ святы́хъ всѣ́хъ на олта́рь златы́й су́щiй предъ престо́ломъ.
И изы́де ды́мъ кади́лный моли́твами святы́хъ от­ руки́ А́нгела предъ Бо́га.
И взя́тъ А́нгелъ кади́лницу, и напо́лни ю́ от­ огня́ су́щаго на олтари́, и положи́ на земли́ {пове́рже на зе́млю}: и бы́ша гла́си и гро́ми и блиста́нiя и тру́съ.
И се́дмь А́нгелъ, и́же имѣ́яху се́дмь тру́бъ, угото́вашася, да востру́бятъ.
И пе́рвому А́нгелу воструби́в­шу, бы́сть гра́дъ и о́гнь, смѣ́шены съ кро́вiю, и падо́ша на зе́млю: и тре́тiя ча́сть дре́ва погорѣ́, и вся́ка трава́ зла́чная погорѣ́.
И вторы́й А́нгелъ воструби́, и я́ко гора́ вели́ка огне́мъ жего́ма вве́ржена бы́сть въ мо́ре: и бы́сть тре́тiя ча́сть мо́ря кро́вь,
и у́мре тре́тiя ча́сть созда́нiй су́щихъ въ мо́ри, иму́щихъ ду́шы, и тре́тiя ча́сть корабле́й поги́бе.
И тре́тiй А́нгелъ воструби́, и паде́ съ небесе́ звѣзда́ вели́ка, горя́щи я́ко свѣща́, и паде́ на тре́тiю ча́сть рѣ́къ и на исто́чники водны́я:
и и́мя звѣздѣ́ глаго́лет­ся а́псинѳосъ: и бы́сть тре́тiя ча́сть во́дъ я́ко пелы́нь, и мно́зи от­ человѣ́къ умро́ша от­ во́дъ, я́ко го́рьки бѣ́ша.
И четве́ртый А́нгелъ воструби́, и уя́звена бы́сть тре́тiя ча́сть со́лнца и тре́тiя ча́сть луны́ и тре́тiя ча́сть звѣ́здъ, да затми́т­ся тре́тiя ча́сть и́хъ, и дне́ тре́тiя ча́сть да не свѣ́титъ, и но́щь та́кожде.
И ви́дѣхъ и слы́шахъ еди́наго А́нгела паря́ща посредѣ́ небесе́, глаго́люща гла́сомъ вели́кимъ: го́ре, го́ре, го́ре живу́щымъ на земли́ от­ про́чихъ гласо́въ тру́бныхъ трiе́хъ А́нгелъ хотя́щихъ труби́ти.
И ви́дѣхъ и́но зна́менiе на небеси́ ве́лiе и чу́дно, се́дмь А́нгелъ иму́щихъ се́дмь я́звъ послѣ́днихъ, зане́ въ тѣ́хъ сконча́ет­ся я́рость Бо́жiя.
И ви́дѣхъ я́ко мо́ре сткля́но смѣ́шено со огне́мъ, и побѣди́в­шыя звѣ́ря и о́бразъ его́, и начерта́нiе его́ и число́ и́мене его́, стоя́щыя на мо́ри сткля́нѣмъ, иму́щыя гу́сли Бо́жiя:
и поя́ху пѣ́снь Моисе́а раба́ Бо́жiя и пѣ́снь А́гнчу, глаго́люще: ве́лiя и ди́вна дѣла́ Твоя́, Го́споди Бо́же Вседержи́телю: пра́ведни и и́стин­ни путiе́ Тво­и́, Царю́ святы́хъ:
кто́ не убо­и́т­ся Тебе́, Го́споди, и просла́витъ и́мя Твое́? Я́ко еди́нъ преподо́бенъ еси́, я́ко вси́ язы́цы прiи́дутъ и покло́нят­ся предъ Тобо́ю: я́ко оправда́нiя Твоя́ яви́шася.
И по си́хъ ви́дѣхъ, и се́, от­ве́рзеся хра́мъ ски́нiи свидѣ́нiя на небеси́:
и изыдо́ша се́дмь А́нгелъ изъ хра́ма, и́же имѣ́яху се́дмь я́звъ, облече́ни въ ри́зы льня́ны чи́сты и свѣ́тлы, и препоя́сани на пе́рсехъ по́ясы златы́ми.
И еди́но от­ четы́рехъ живо́тныхъ даде́ седми́мъ А́нгеломъ се́дмь фiа́лъ златы́хъ, испо́лненыхъ я́рости Бо́га живу́щаго во вѣ́ки вѣко́въ.
И напо́лнися хра́мъ ды́ма от­ сла́вы Бо́жiя и от­ си́лы Его́, и никто́же можа́­ше вни́ти во хра́мъ, до́ндеже сконча́ют­ся се́дмь я́звъ седми́хъ А́нгелъ.
Видение престола, стоящего на небе; двадцать четыре старца; четыре животных.
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.
И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.
И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;
и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков,
тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
1 Снятие седьмой печати. 3 Ангел с кадильницей «с молитвами святых». 7 Семь Ангелов с трубами; суды после четырех труб.
И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом.
И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,
и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи.
И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!
1 Семь Ангелов с семью язвами. 3 Песнь Моисея и песнь Агнца. 5 Семь Ангелов получили семь чаш с семью язвами.
И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия.
И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе.
И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами.
И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков.
И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible