Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И пя́тый а́нгелъ воструби́, и ви́дѣхъ звѣзду́ съ небесе́ спа́дшу на зе́млю: и да́нъ бы́сть е́й клю́чь студенца́ бе́здны:
 • и от­ве́рзе студенца́ бе́здны, и взы́де ды́мъ от­ студенца́ я́ко ды́мъ пе́щи вели́ки, и оме́рче со́лнце и воз­ду́хъ от­ ды́ма студени́чнаго.
 • И от­ ды́ма изыдо́ша пру́зи на зе́млю, и дана́ бы́сть и́мъ о́бласть, я́коже и́мутъ о́бласть скорпі́и земны́я.
 • И рѣче́но бы́сть и́мъ, да не вредя́тъ травы́ земны́я, ни вся́каго зла́ка, ни вся́каго дре́ва, но человѣ́ки то́чiю, и́же не и́мутъ печа́ти Бо́жiя на челѣ́хъ сво­и́хъ.
 • И дано́ бы́сть и́мъ, да не убiю́тъ и́хъ, но да му́ку прiи́мутъ пя́ть ме́сяцей: и муче́нiе и́хъ я́ко муче́нiе скорпі́ево, егда́ усѣ́кнетъ человѣ́ка.
 • И въ ты́я дни́ взы́щутъ человѣ́цы сме́рти, и не обря́щутъ ея́: и вожделѣ́ютъ умре́ти, и убѣжи́тъ от­ ни́хъ сме́рть.
 • И уподобле́нiя пруго́въ подо́бна ко́немъ угото́вленымъ на бра́нь: и на глава́хъ и́хъ я́ко вѣнцы́ уподо́блени зла́ту, и ли́ца и́хъ я́ко ли́ца человѣ́ческа:
 • и имѣ́яху власы́, я́ко власы́ же́нскiя, и зу́бы и́хъ, я́ко льво́въ бѣ́ша:
 • и имѣ́яху броня́, я́ко броня́ желѣ́зны, и гла́съ кри́лъ и́хъ, я́ко гла́съ колесни́цъ, егда́ ко́ни мно́зи теку́тъ на бра́нь:
 • и имѣ́яху о́шибы подо́бны скорпі́инымъ, и жа́ла бя́ху во о́шибѣхъ и́хъ: и дана́ бѣ́ о́бласть и́мъ вреди́ти человѣ́ки пя́ть ме́сяцъ.
 • И имѣ́ли надъ собо́ю царя́ а́ггела бе́здны, ему́же и́мя Евре́йски Ава́ддонъ, а е́ллински аполли́онъ.
 • Го́ре еди́но отъи́де: се́, гряду́тъ еще́ два́ го́ря по си́хъ.
 • И шесты́й а́нгелъ воструби́, и слы́шахъ гла́съ еди́нъ от­ четы́рехъ рого́въ олтаря́ злата́го су́щаго предъ Бо́гомъ,
 • глаго́лющiй шесто́му а́нгелу имѣ́ющу трубу́: разрѣши́ четы́ри а́нгелы свя́заны при­­ рѣцѣ́ вели́цѣй Евфра́тъ.
 • И разрѣше́ни бы́ша четы́ри а́нгели угото́вани на ча́съ и де́нь, и ме́сяцъ и лѣ́то, да избiю́тъ тре́тiю ча́сть человѣ́къ.
 • И число́ во́иновъ ко́н­ныхъ двѣ́ тмѣ́ те́мъ: и слы́шахъ число́ и́хъ.
 • И та́ко ви́дѣхъ въ видѣ́нiи ко́ни, и сѣдя́щыя на ни́хъ иму́щыя броня́ о́гнен­ны и иаки́нѳовы и жу́пелны: и главы́ ко́немъ [и́хъ] я́ко главы́ льво́мъ, и изъ у́стъ и́хъ исхожда́­ше о́гнь и ды́мъ и жу́пелъ.
 • И от­ трiе́хъ я́звъ си́хъ поги́бе тре́тiя ча́сть человѣ́ковъ, от­ огня́ и от­ ды́ма и от­ жу́пела, исходя́щихъ изъ у́стъ и́хъ:
 • о́бласть бо ко́ней во устѣ́хъ и́хъ бѣ́ [и во о́шибѣхъ и́хъ], и {и́бо} о́шиби и́хъ подо́бни змие́мъ, иму́ще главы́ и тѣ́ми па́кости дѣ́юще.
 • И про́чiи от­ человѣ́къ, и́же не врежде́ни бы́ша {не избiе́ни бы́ша} я́зывами си́ми, ниже́ пока́яшася от­ дѣ́лъ ру́къ сво­и́хъ, да не покло́нят­ся де́мономъ, ни и́доломъ златы́мъ и сре́брянымъ, и мѣ́дянымъ и ка́мен­нымъ и древяны́мъ, и́же ни ви́дѣти мо́гутъ, ни слы́шати, ни ходи́ти:
 • и не пока́яшася от­ убі́й­ст­въ сво­и́хъ, ни от­ волхвова́нiй сво­и́хъ, ниже́ от­ блуда́ сво­его́, ниже́ от­ та́тьбъ сво­и́хъ.
 • И дана́ ми́ бы́сть тро́сть подо́бна жезлу́, глаго́ля: воста́ни и измѣ́ри це́рковь Бо́жiю и олта́рь, и кла́ня­ю­щыяся въ не́й:
 • а дво́ръ су́щiй вну́трь {внѣ́} це́ркве изнеси́ {исключи́} внѣу́ду, ниже́ измѣ́ри его́, зане́ да́нъ бы́сть язы́комъ: и гра́дъ святы́й поперу́тъ четы́редесять и два́ ме́сяцы.
 • И да́мъ обѣ́ма свидѣ́телема мо­и́ма, и прорица́ти бу́дутъ дні́й ты́сящу двѣ́стѣ и шестьдеся́тъ, оболче́на во вре́тище.
 • Сі́и су́ть двѣ́ ма́слицы и два́ свѣ́щника предъ Бо́гомъ земли́ стоя́ща.
 • И и́же и́мъ непра́вду сотвори́тъ, о́гнь исхо́дитъ изъ у́стъ и́хъ и поя́стъ враги́ и́хъ: и и́же восхо́щетъ оби́дѣти и́хъ, сему́ подоба́етъ убiе́ну бы́ти.
 • И сі́и и́мутъ о́бласть затвори́ти не́бо, да не сни́детъ до́ждь [на зе́млю] во дни́ прорица́нiя и́хъ, и о́бласть и́мутъ на вода́хъ, обраща́ти я́ въ кро́вь и порази́ти зе́млю вся́кою я́звою, ели́жды а́ще восхо́щутъ.
 • И егда́ сконча́ютъ свидѣ́тел­ст­во свое́, звѣ́рь, и́же исхо́дитъ от­ бе́здны, сотвори́тъ съ ни́ми бра́нь и побѣди́тъ и́хъ и убiе́тъ я́,
 • и тру́пы и́хъ оста́витъ на сто́гнахъ гра́да вели́каго, и́же нарица́ет­ся духо́внѣ Cодо́мъ и Еги́петъ, идѣ́же и Госпо́дь на́шъ ра́спятъ бы́сть.
 • И зрѣ́ти и́мутъ от­ люді́й и племе́нъ, и от­ язы́къ и колѣ́нъ, тѣлеса́ и́хъ дни́ три́ и по́лъ, и тру́пы и́хъ не оста́вятъ положи́ти во гробѣ́хъ.
 • И живу́щiи на земли́ воз­ра́дуют­ся и воз­веселя́т­ся о ни́хъ, и да́ры по́слютъ дру́гъ ко дру́гу, я́ко о́ба сiя́ проро́ка му́чиста живу́щыя на земли́.
 • И по трiе́хъ дне́хъ и по́лъ, ду́хъ живо́тенъ вни́детъ въ ня́ от­ Бо́га, и ста́нутъ [о́ба] на нога́хъ сво­и́хъ: и стра́хъ ве́лiй нападе́тъ на зря́щихъ и́хъ.
 • И услы́шатъ гла́съ ве́лiй съ небесе́, глаго́лющь и́мъ: взы́дита сѣ́мо. И взыдо́ста на не́бо на о́блацѣхъ, и ви́дѣша я́ врази́ и́хъ.
 • И въ ча́съ то́й тру́съ бы́сть ве́лiй, и деся́тая ча́сть гра́да паде́, и поги́бе тру́сомъ име́нъ человѣ́ческихъ се́дмь ты́сящъ: и про́чiи при­­стра́шни бы́ша и да́ша сла́ву Бо́гу небе́сному.
 • Го́ре второ́е отъи́де: се́, го́ре тре́тiе гряде́тъ ско́ро.
 • И седмы́й а́нгелъ воструби́, и бы́ша гла́си вели́цы на небесѣ́хъ, глаго́люще: бы́сть ца́р­ст­во мíра Го́спода на́­шего и Христа́ его́, и воцари́т­ся во вѣ́ки вѣко́въ.
 • И два́десять и четы́ри ста́рцы, предъ Бо́гомъ сѣдя́щiи на престо́лѣхъ сво­и́хъ, падо́ша на ли́ца своя́ и поклони́шася Бо́гу,
 • глаго́люще: хва́лимъ тя́, Го́споди Бо́же Вседержи́телю, и́же сы́й и бѣ́ и гряды́й, я́ко прiя́лъ еси́ си́лу твою́ вели́кую и воцари́л­ся еси́:
 • и язы́цы прогнѣ́вашася: и прiи́де гнѣ́въ тво́й, и вре́мя ме́ртвымъ су́дъ прiя́ти, и да́ти мзду́ рабо́мъ тво­и́мъ проро́комъ и святы́мъ и боя́щымся и́мене тво­его́, ма́лымъ и вели́кимъ, и растли́ти посмра́ждшыя {растли́в­шыя} зе́млю.
 • И от­ве́рзеся хра́мъ Бо́жiй на небеси́, и яви́ся киво́тъ завѣ́та его́ въ хра́мѣ его́: и бы́ша блиста́нiя и гла́си, и гро́ми и тру́съ, и гра́дъ вели́къ.
 • И слы́шахъ гла́съ ве́лiй от­ хра́ма глаго́лющь седми́мъ а́нгеломъ: иди́те и излі́йте се́дмь фiа́лъ я́рости Бо́жiя на зе́млю.
 • И и́де пе́рвый а́нгелъ и излiя́ фiа́лъ сво́й на зе́млю: и бы́сть гно́й зо́лъ и лю́тъ на человѣ́цѣхъ иму́щихъ начерта́нiе звѣри́но и кла́ня­ю­щихся ико́нѣ его́.
 • И вторы́й а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й въ мо́ре: и бы́сть кро́вь я́ко мертвеца́, и вся́ка душа́ жива́ у́мре въ мо́ри.
 • И тре́тiй а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на рѣ́ки и на исто́чники водны́я: и бы́сть кро́вь.
 • И слы́шахъ а́нгела водна́го глаго́люща: пра́веденъ еси́, Го́споди, сы́й и и́же бѣ́, и преподо́бенъ, я́ко сiя́ суди́лъ еси́:
 • зане́ кро́вь святы́хъ и проро́къ излiя́ша, и кро́вь и́мъ да́лъ еси́ пи́ти: досто́йни бо су́ть.
 • И слы́шахъ друга́го от­ олтаря́ глаго́люща: е́й, Го́споди Бо́же Вседержи́телю, и́стин­ни и пра́ви суди́ тво­и́.
 • И четве́ртый а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на со́лнце: и дано́ бы́сть ему́ опаля́ти человѣ́ки огне́мъ.
 • И опали́шася человѣ́цы зно́­емъ вели́кимъ, и ху́лиша и́мя Бо́жiе, и́же и́мать о́бласть на я́звахъ си́хъ, и не пока́яшася да́ти ему́ сла́вы.
 • И пя́тый а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на престо́лъ звѣри́нъ: и бы́сть ца́р­ст­во его́ омраче́но, и жва́ху язы́ки своя́ от­ болѣ́зни,
 • и ху́лиша Бо́га небе́снаго от­ болѣ́зни и от­ я́звъ сво­и́хъ, и не пока́яшася от­ дѣ́лъ сво­и́хъ.
 • И шесты́й а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на рѣку́ вели́ку Евфра́тъ: и изся́че вода́ ея́, да угото́вит­ся пу́ть царе́мъ су́щымъ от­ восто́къ со́лнечныхъ.
 • И ви́дѣхъ изъ у́стъ змі́я и изъ у́стъ звѣ́ря и изъ у́стъ лжа́го проро́ка ду́хи три́ нечи́стыя, я́ко жа́бы исходя́щыя:
 • су́ть бо ду́си де́монстiи творя́ще зна́менiя, и́же исхо́дятъ къ царе́мъ всея́ вселе́н­ныя, собра́ти я́ на бра́нь въ де́нь то́й вели́кiй Бо́га Вседержи́теля.
 • Се́, гряду́ я́ко та́ть: блаже́нъ бдя́й и блюды́й ри́зы своя́, да не на́гъ хо́дитъ и у́зрятъ срамоту́ его́.
 • И собра́ и́хъ на мѣ́сто нарица́емое Евре́йски Армагеддо́нъ.
 • И седмы́й а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на воз­ду́хъ: и изы́де гла́съ ве́лiй от­ хра́ма небесе́ от­ престо́ла, глаго́ля: бы́сть.
 • И бы́ша блиста́нiя и гро́ми и гла́си, и бы́сть тру́съ вели́къ, яко́въ николи́же бы́сть, от­не́лѣже бы́ша человѣ́цы на земли́, толи́къ тру́съ, та́ко ве́лiй.
 • И бы́сть гра́дъ вели́къ въ три́ ча́сти, и гра́ди язы́честiи падо́ша, и Вавило́нъ вели́кiй помянове́нъ бы́сть предъ Бо́гомъ, да́ти ему́ ча́шу вина́ я́рости гнѣ́ва сво­его́.
 • И вся́къ о́стровъ бѣжа́, и го́ры не обрѣто́шася:
 • и гра́дъ вели́къ, я́ко тала́нтесъ, сни́де съ небесе́ на человѣ́ки: и ху́лиша человѣ́цы Бо́га от­ я́звы гра́дныя, я́ко ве́лiя е́сть я́зва его́ зѣло́.
 • И по си́хъ слы́шахъ гла́съ ве́лiй наро́да мно́га на небеси́, глаго́лющаго: аллилу́iа: спасе́нiе и сла́ва, и че́сть и си́ла Го́споду на́­шему,
 • я́ко и́стин­ни и пра́ви суди́ его́: я́ко суди́лъ е́сть любо­дѣ́йцу вели́ку, я́же посмради́ {растли́} зе́млю любо­дѣя́нiемъ сво­и́мъ, и от­мсти́лъ кро́вь рабо́въ сво­и́хъ от­ руки́ ея́.
 • И второ́е рѣ́ша: аллилу́iа. И ды́мъ ея́ восхожда́­ше во вѣ́ки вѣко́въ.
 • И падо́ша два́десять и четы́ри ста́рцы и четы́ри живо́тна и поклони́шася богови сѣдя́щему на престо́лѣ, глаго́люще: ами́нь, аллилу́iа.
 • И гла́съ изы́де от­ престо́ла глаго́лющь: по́йте Бо́гу на́­шему, вси́ раби́ его́ и боя́щiися его́, и ма́лiи и вели́цыи.
 • И слы́шахъ я́ко гла́съ наро́да мно́га, и я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ, и я́ко гла́съ громо́въ крѣ́пкихъ, глаго́лющихъ: аллилу́iа, я́ко воцари́ся Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель:
 • ра́дуимся и весели́мся, и дади́мъ сла́ву ему́: я́ко прiи́де бра́къ а́гнчiй, и жена́ его́ угото́вила е́сть себе́.
 • И дано́ бы́сть е́й облещи́ся въ виссо́нъ чи́стъ и свѣ́телъ: виссо́нъ бо оправда́нiя святы́хъ е́сть.
 • И глаго́ла ми́: напиши́: блаже́ни зва́н­нiи на ве́черю бра́ка а́гнча. И глаго́ла ми́: сiя́ словеса́ и́стин­на Бо́жiя су́ть.
 • И па́дъ предъ нога́ма его́, поклони́хся ему́: и глаго́ла ми́: ви́ждь, ни́: клевре́тъ ти́ е́смь и бра́тiй тво­и́хъ иму́щихъ свидѣ́тел­ст­во Иису́сово: Бо́гу поклони́ся: свидѣ́тел­ст­во бо Иису́сово е́сть Ду́хъ проро́че­ст­вiя.
 • И ви́дѣхъ не́бо от­ве́рсто, и се́, ко́нь бѣ́лъ, и сѣдя́й на не́мъ вѣ́ренъ и и́стиненъ, и правосу́дный и во́ин­ствен­ный:
 • о́чи же ему́ [еста́] я́ко пла́мень о́гненъ, и на главѣ́ его́ вѣнцы́ мно́зи: имы́й и́мя напи́сано, е́же никто́же вѣ́сть, то́кмо о́нъ са́мъ:
 • и облече́нъ въ ри́зу червле́ну кро́вiю. И нарица́ет­ся и́мя его́ сло́во Бо́жiе.
 • И во́ин­ства небе́сная идя́ху вслѣ́дъ его́ на ко́нехъ бѣ́лыхъ, облече́ни въ виссо́нъ бѣ́лъ и чи́стъ.
 • И изъ у́стъ его́ изы́де ору́жiе остро́, да тѣ́мъ избiе́тъ язы́ки: и то́й упасе́тъ я́ жезло́мъ желѣ́знымъ, и то́й пере́тъ точи́ло вина́ я́рости и гнѣ́ва Бо́жiя Вседержи́телева.
 • И и́мать на ри́зѣ и на стегнѣ́ сво­е́мъ и́мя напи́сано: Ца́рь царе́мъ и Госпо́дь господе́мъ.
 • И ви́дѣхъ еди́наго а́нгела стоя́ща на со́лнцѣ: и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ, глаго́ля всѣ́мъ пти́цамъ паря́щымъ посредѣ́ небесе́: прiиди́те и собери́теся на ве́черю вели́кую Бо́жiю,
 • да снѣ́сте пло́ти царе́й и пло́ти крѣ́пкихъ и пло́ти ты́сящниковъ, и пло́ти ко́ней и сѣдя́щихъ на ни́хъ, и пло́ти всѣ́хъ свобо́дныхъ и рабо́въ, и ма́лыхъ и вели́кихъ.
 • И ви́дѣхъ звѣ́ря и цари́ земны́я и во́и и́хъ со́браны сотвори́ти бра́нь съ сѣдя́щимъ на кони́ и съ во́ин­ствы его́.
 • И я́тъ бы́сть звѣ́рь и съ ни́мъ лжи́вый проро́къ, сотвори́вый зна́менiя предъ ни́мъ, и́миже прельсти́ прiе́мшыя начерта́нiе звѣри́но и покланя́ющыяся ико́нѣ его́: жи́ва вве́ржена бы́ста о́ба въ е́зеро о́гнен­ное горя́щее жу́пеломъ:
 • а про́чiи убiе́ни бы́ша ору́жiемъ сѣдя́щаго на кони́, изше́дшимъ изъ у́стъ его́: и вся́ пти́цы насы́тишася от­ пло́тей и́хъ.
 • Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны.
 • Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.
 • И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
 • И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
 • И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.
 • В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.
 • По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее – как лица человеческие;
 • и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.
 • На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну;
 • у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев.
 • Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион*. //*Губитель.
 • Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.
 • Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом,
 • говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате.
 • И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.
 • Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его.
 • Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.
 • От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей;
 • ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили.
 • Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.
 • И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.
 • И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.
 • А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца.
 • И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
 • Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.
 • И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.
 • Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
 • И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,
 • и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
 • И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
 • И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.
 • Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
 • И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.
 • И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.
 • Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.
 • И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
 • И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу,
 • говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.
 • И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.
 • И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.
 • И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
 • Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
 • Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море.
 • Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь.
 • И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил;
 • за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того.
 • И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.
 • Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем.
 • И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.
 • Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания,
 • и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.
 • Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.
 • И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
 • это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
 • Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.
 • И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
 • Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!
 • И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!
 • И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.
 • И всякий остров убежал, и гор не стало;
 • и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.
 • После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!
 • Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
 • И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.
 • Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!
 • И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.
 • И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
 • Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
 • И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
 • И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
 • Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
 • И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
 • Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
 • Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».
 • И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.
 • Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
 • На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих».
 • И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
 • чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.
 • И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
 • И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;
 • а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.