Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к колоссянам

 
 • [Зач. 249А.] Па́велъ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и тимоѳе́й бра́тъ,
 • су́щымъ въ колосса́ехъ святы́мъ и вѣ́рнымъ бра́тiямъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • [Зач. 249Б.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́мъ Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, всегда́ о ва́съ моля́щеся,
 • слы́шав­ше вѣ́ру ва́шу, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, и любо­́вь, ю́же и́мате ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • за упова́нiе от­ложе́н­ное ва́мъ на небесѣ́хъ, е́же пре́жде слы́шасте въ словеси́ и́стины благовѣ­ст­вова́нiя,
 • су́щаго въ ва́съ, я́коже и во все́мъ мíрѣ: и е́сть плодоно́сно и расти́мо, я́коже и въ ва́съ, от­ него́же дне́ слы́шасте и разумѣ́сте благода́ть Бо́жiю во и́стинѣ:
 • я́коже и увѣ́дѣсте от­ епафра́са, воз­лю́блен­наго сорабо́тника на́­шего, и́же е́сть вѣ́ренъ о ва́съ служи́тель Христо́въ,
 • и́же и яви́ на́мъ ва́шу любо­́вь въ ду́сѣ.
 • Сего́ ра́ди и мы́, от­ него́же дне́ слы́шахомъ, не престае́мъ о ва́съ моля́щеся и прося́ще, да испо́лнитеся въ ра́зумѣ во́ли его́, во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ духо́внѣмъ,
 • я́ко ходи́ти ва́мъ досто́инѣ Бо́гу во вся́цѣмъ угожде́нiи [и] вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, плодонося́ще и воз­раста́юще въ ра́зумѣ Бо́жiи,
 • вся́кою си́лою воз­мога́юще по держа́вѣ сла́вы его́, во вся́цѣмъ терпѣ́нiи и долготерпѣ́нiи съ ра́достiю,
 • [Зач. 250.] благодаря́ще Бо́га и Отца́, при­­зва́в­шаго ва́съ въ при­­ча́стiе наслѣ́дiя святы́хъ во свѣ́тѣ,
 • и́же изба́ви на́съ от­ вла́сти те́мныя и преста́ви въ ца́р­ст­во Сы́на любве́ сво­ея́,
 • о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́ и оставле́нiе грѣ́ховъ,
 • и́же е́сть о́бразъ Бо́га неви́димаго, перворожде́нъ всея́ тва́ри:
 • я́ко тѣ́мъ создана́ бы́ша вся́ческая, я́же на небеси́ и я́же на земли́, ви́димая и неви́димая, а́ще престо́ли, а́ще госпо́д­ст­вiя, а́ще нача́ла, а́ще вла́сти: вся́ческая тѣ́мъ и о не́мъ созда́шася:
 • и то́й е́сть пре́жде всѣ́хъ, и вся́ческая въ не́мъ состоя́т­ся.
 • [Зач. 251.] И то́й е́сть глава́ тѣ́лу це́ркве, и́же е́сть нача́токъ, перворожде́нъ изъ ме́ртвыхъ, я́ко да бу́детъ во всѣ́хъ то́й пе́рвен­ствуя:
 • я́ко въ не́мъ благо­изво́ли всему́ исполне́нiю всели́тися,
 • и тѣ́мъ при­­мири́ти вся́ческая къ себѣ́, умиротвори́въ кро́вiю кре́ста́ его́, чрезъ него́, а́ще земна́я, а́ще ли небе́сная.
 • И ва́съ, иногда́ су́щихъ от­чужде́н­ныхъ и враго́въ помышле́ньми въ дѣ́лѣхъ лука́выхъ,
 • ны́нѣ же при­­мири́ въ тѣ́лѣ пло́ти его́ сме́ртiю его́, предста́вити ва́съ святы́хъ и непоро́чныхъ и непови́н­ныхъ предъ собо́ю,
 • а́ще у́бо пребыва́ете въ вѣ́рѣ основа́ни и тве́рди, и неподви́жими от­ упова́нiя благовѣ­ст­вова́нiя, е́же слы́шасте, проповѣ́дан­ное все́й тва́ри поднебе́снѣй, ему́же бы́хъ а́зъ па́велъ служи́тель.
 • [Зач. 252.] Ны́нѣ ра́дуюся во страда́нiихъ мо­и́хъ о ва́съ, я́ко исполня́ю лише́нiе скорбе́й Христо́выхъ во пло́ти мо­е́й за тѣ́ло его́, е́же е́сть це́рковь,
 • е́йже бы́хъ а́зъ служи́тель по смотре́нiю Бо́жiю, да́н­ному мнѣ́ въ ва́съ, испо́лнити сло́во Бо́жiе,
 • та́йну сокрове́н­ную от­ вѣ́къ и от­ родо́въ: ны́нѣ же яви́ся святы́мъ его́,
 • и́мже восхотѣ́ Бо́гъ сказа́ти, ко́е бога́т­ст­во сла́вы та́йны сея́ во язы́цѣхъ, и́же е́сть Христо́съ въ ва́съ, упова́нiе сла́вы,
 • его́же мы́ проповѣ́дуемъ, наказу́юще вся́каго человѣ́ка и уча́ще вся́цѣй прему́дрости, да предста́вимъ вся́каго человѣ́ка соверше́н­на о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • въ не́мже и тружда́юся и подвиза́юся по дѣ́й­ст­ву его́ дѣ́й­ст­вуемому во мнѣ́ си́лою.
 • 奉 神 旨 意 , 作 基 督 耶 稣 使 徒 的 保 罗 , 和 兄 弟 提 摩 太 ,
 • 写 信 给 歌 罗 西 的 圣 徒 , 在 基 督 里 有 忠 心 的 弟 兄 。 愿 恩 惠 平 安 , 从 神 我 们 的 父 , 归 与 你 们 。
 • 我 们 感 谢 神 我 们 主 耶 稣 基 督 的 父 , 常 常 为 你 们 祷 告 。
 • 因 听 见 你 们 在 基 督 耶 稣 里 的 信 心 , 并 向 众 圣 徒 的 爱 心 。
 • 是 为 那 给 你 们 存 在 天 上 的 盼 望 。 这 盼 望 就 是 你 们 从 前 在 福 音 真 理 的 道 上 所 听 见 的 。
 • 这 福 音 传 到 你 们 那 里 , 也 传 到 普 天 之 下 , 并 且 结 果 增 长 , 如 同 在 你 们 中 间 , 自 从 你 们 听 见 福 音 , 真 知 道 神 恩 惠 的 日 子 一 样 。
 • 正 如 你 们 从 我 们 所 亲 爱 , 一 同 作 仆 人 的 以 巴 弗 所 学 的 。 他 为 我 们 ( 有 古 卷 你 们 ) 作 了 基 督 忠 心 的 执 事 。
 • 也 把 你 们 因 圣 灵 所 存 的 爱 心 告 诉 了 我 们 。
 • 因 此 , 我 们 自 从 听 见 的 日 子 , 也 就 为 你 们 不 住 的 祷 告 祈 求 , 愿 你 们 在 一 切 属 灵 的 智 慧 悟 性 上 , 满 心 知 道 神 的 旨 意 。
 • 好 叫 你 们 行 事 为 人 对 得 起 主 , 凡 事 蒙 他 喜 悦 , 在 一 切 善 事 上 结 果 子 , 渐 渐 的 多 知 道 神 。
 • 照 他 荣 耀 的 权 能 , 得 以 在 各 样 的 力 上 加 力 , 好 叫 你 们 凡 事 欢 欢 喜 喜 的 忍 耐 宽 容 。
 • 又 感 谢 父 , 叫 我 们 能 与 众 圣 徒 在 光 明 中 同 得 基 业 。
 • 他 救 了 我 们 脱 离 黑 暗 的 权 势 , 把 我 们 迁 到 他 爱 子 的 国 里 。
 • 我 们 在 爱 子 里 得 蒙 救 赎 , 罪 过 得 以 赦 免 。
 • 爱 子 是 那 不 能 看 见 之 神 的 像 , 是 首 生 的 , 在 一 切 被 造 的 以 先 。
 • 因 为 万 有 都 是 靠 他 造 的 , 无 论 是 天 上 的 , 地 上 的 , 能 看 见 的 , 不 能 看 见 的 , 或 是 有 位 的 , 主 治 的 , 执 政 的 , 掌 权 的 , 一 概 都 是 藉 着 他 造 的 , 又 是 为 他 造 的 。
 • 他 在 万 有 之 先 , 万 有 也 靠 他 而 立 。
 • 他 也 是 教 会 全 体 之 首 。 他 是 元 始 , 是 从 死 里 首 先 复 生 的 , 使 他 可 已 在 凡 事 上 居 首 位 。
 • 因 为 父 喜 欢 叫 一 切 的 丰 盛 , 在 他 里 面 居 住 。
 • 既 然 藉 着 他 在 十 字 架 上 所 流 的 血 , 成 就 了 和 平 , 便 藉 着 他 叫 万 有 , 无 论 是 地 上 的 , 天 上 的 , 都 与 自 己 和 好 了 。
 • 你 们 从 前 与 神 隔 绝 , 因 着 恶 行 , 心 里 与 他 为 敌 。
 • 但 如 今 他 藉 着 基 督 的 肉 身 受 死 , 叫 你 们 与 自 己 和 好 , 都 成 了 圣 洁 , 没 有 瑕 疵 , 无 可 责 备 , 把 你 们 引 到 自 己 面 前 。
 • 只 要 你 们 在 所 信 的 道 上 恒 心 , 根 基 稳 固 , 坚 定 不 移 , 不 至 被 引 动 失 去 原 文 作 离 开 福 音 的 盼 望 。 这 福 音 就 是 你 们 所 听 过 的 , 也 是 传 与 普 天 下 万 人 听 的 。 万 人 原 文 作 凡 受 造 的 我 保 罗 也 作 了 这 福 音 的 执 事 。
 • 现 在 我 为 你 们 受 苦 , 倒 觉 欢 乐 , 并 且 为 基 督 的 身 体 , 就 是 为 教 会 , 要 在 我 肉 身 上 补 满 基 督 患 难 的 缺 欠 。
 • 我 照 神 为 你 们 所 赐 我 的 职 分 , 作 了 教 会 的 执 事 , 要 把 神 的 道 理 传 得 全 备 。
 • 这 道 理 就 是 历 世 历 代 所 隐 藏 的 奥 秘 , 但 如 今 向 他 的 圣 徒 显 明 了 。
 • 神 愿 意 叫 他 们 知 道 , 这 奥 秘 在 外 邦 人 中 有 何 等 丰 盛 的 荣 耀 。 就 是 基 督 在 你 们 心 里 成 了 有 荣 耀 的 盼 望 。
 • 我 们 传 扬 他 , 是 用 诸 般 的 智 慧 , 劝 戒 各 人 , 教 导 各 人 。 要 把 各 人 在 基 督 里 完 完 全 全 的 引 到 神 面 前 。
 • 我 也 为 此 劳 苦 , 照 着 他 在 我 里 面 运 用 的 大 能 , 尽 心 竭 力 。

 • [Зач. 249А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
 • находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
 • [Зач. 249Б.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
 • услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
 • которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
 • как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
 • который и известил нас о вашей любви в духе.
 • Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
 • чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
 • укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
 • [Зач. 250.] благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
 • избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
 • в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
 • Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
 • ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
 • и Он есть прежде всего, и все Им стои́т.
 • [Зач. 251.] И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
 • ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
 • и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
 • И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
 • ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
 • если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
 • [Зач. 252.] Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
 • которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
 • тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
 • Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
 • Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
 • для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.