Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к колоссянам

 
 • [Зач. 249А.] Па́велъ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и тимоѳе́й бра́тъ,
 • су́щымъ въ колосса́ехъ святы́мъ и вѣ́рнымъ бра́тiямъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • [Зач. 249Б.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́мъ Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, всегда́ о ва́съ моля́щеся,
 • слы́шав­ше вѣ́ру ва́шу, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, и любо­́вь, ю́же и́мате ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • за упова́нiе от­ложе́н­ное ва́мъ на небесѣ́хъ, е́же пре́жде слы́шасте въ словеси́ и́стины благовѣ­ст­вова́нiя,
 • су́щаго въ ва́съ, я́коже и во все́мъ мíрѣ: и е́сть плодоно́сно и расти́мо, я́коже и въ ва́съ, от­ него́же дне́ слы́шасте и разумѣ́сте благода́ть Бо́жiю во и́стинѣ:
 • я́коже и увѣ́дѣсте от­ епафра́са, воз­лю́блен­наго сорабо́тника на́­шего, и́же е́сть вѣ́ренъ о ва́съ служи́тель Христо́въ,
 • и́же и яви́ на́мъ ва́шу любо­́вь въ ду́сѣ.
 • Сего́ ра́ди и мы́, от­ него́же дне́ слы́шахомъ, не престае́мъ о ва́съ моля́щеся и прося́ще, да испо́лнитеся въ ра́зумѣ во́ли его́, во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ духо́внѣмъ,
 • я́ко ходи́ти ва́мъ досто́инѣ Бо́гу во вся́цѣмъ угожде́нiи [и] вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, плодонося́ще и воз­раста́юще въ ра́зумѣ Бо́жiи,
 • вся́кою си́лою воз­мога́юще по держа́вѣ сла́вы его́, во вся́цѣмъ терпѣ́нiи и долготерпѣ́нiи съ ра́достiю,
 • [Зач. 250.] благодаря́ще Бо́га и Отца́, при­­зва́в­шаго ва́съ въ при­­ча́стiе наслѣ́дiя святы́хъ во свѣ́тѣ,
 • и́же изба́ви на́съ от­ вла́сти те́мныя и преста́ви въ ца́р­ст­во Сы́на любве́ сво­ея́,
 • о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́ и оставле́нiе грѣ́ховъ,
 • и́же е́сть о́бразъ Бо́га неви́димаго, перворожде́нъ всея́ тва́ри:
 • я́ко тѣ́мъ создана́ бы́ша вся́ческая, я́же на небеси́ и я́же на земли́, ви́димая и неви́димая, а́ще престо́ли, а́ще госпо́д­ст­вiя, а́ще нача́ла, а́ще вла́сти: вся́ческая тѣ́мъ и о не́мъ созда́шася:
 • и то́й е́сть пре́жде всѣ́хъ, и вся́ческая въ не́мъ состоя́т­ся.
 • [Зач. 251.] И то́й е́сть глава́ тѣ́лу це́ркве, и́же е́сть нача́токъ, перворожде́нъ изъ ме́ртвыхъ, я́ко да бу́детъ во всѣ́хъ то́й пе́рвен­ствуя:
 • я́ко въ не́мъ благо­изво́ли всему́ исполне́нiю всели́тися,
 • и тѣ́мъ при­­мири́ти вся́ческая къ себѣ́, умиротвори́въ кро́вiю кре́ста́ его́, чрезъ него́, а́ще земна́я, а́ще ли небе́сная.
 • И ва́съ, иногда́ су́щихъ от­чужде́н­ныхъ и враго́въ помышле́ньми въ дѣ́лѣхъ лука́выхъ,
 • ны́нѣ же при­­мири́ въ тѣ́лѣ пло́ти его́ сме́ртiю его́, предста́вити ва́съ святы́хъ и непоро́чныхъ и непови́н­ныхъ предъ собо́ю,
 • а́ще у́бо пребыва́ете въ вѣ́рѣ основа́ни и тве́рди, и неподви́жими от­ упова́нiя благовѣ­ст­вова́нiя, е́же слы́шасте, проповѣ́дан­ное все́й тва́ри поднебе́снѣй, ему́же бы́хъ а́зъ па́велъ служи́тель.
 • [Зач. 252.] Ны́нѣ ра́дуюся во страда́нiихъ мо­и́хъ о ва́съ, я́ко исполня́ю лише́нiе скорбе́й Христо́выхъ во пло́ти мо­е́й за тѣ́ло его́, е́же е́сть це́рковь,
 • е́йже бы́хъ а́зъ служи́тель по смотре́нiю Бо́жiю, да́н­ному мнѣ́ въ ва́съ, испо́лнити сло́во Бо́жiе,
 • та́йну сокрове́н­ную от­ вѣ́къ и от­ родо́въ: ны́нѣ же яви́ся святы́мъ его́,
 • и́мже восхотѣ́ Бо́гъ сказа́ти, ко́е бога́т­ст­во сла́вы та́йны сея́ во язы́цѣхъ, и́же е́сть Христо́съ въ ва́съ, упова́нiе сла́вы,
 • его́же мы́ проповѣ́дуемъ, наказу́юще вся́каго человѣ́ка и уча́ще вся́цѣй прему́дрости, да предста́вимъ вся́каго человѣ́ка соверше́н­на о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • въ не́мже и тружда́юся и подвиза́юся по дѣ́й­ст­ву его́ дѣ́й­ст­вуемому во мнѣ́ си́лою.
 • [Зач. 249А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
 • находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
 • [Зач. 249Б.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
 • услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
 • которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
 • как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
 • который и известил нас о вашей любви в духе.
 • Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
 • чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
 • укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
 • [Зач. 250.] благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
 • избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
 • в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
 • Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
 • ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
 • и Он есть прежде всего, и все Им стои́т.
 • [Зач. 251.] И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
 • ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
 • и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
 • И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
 • ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
 • если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
 • [Зач. 252.] Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
 • которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
 • тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
 • Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
 • Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
 • для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
 • Пαῦλος ἀπό­στολος Χριστοῦ Ἰησοῦ δια­̀ θελήμα­τος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
 • τοῖς ἐν Κολοσ­σαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπο­̀ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
 • εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάν­τοτε περὶ ὑμῶν προ­σευχόμενοι
 • ἀκούσαν­τες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάν­τας τοὺς ἁγίους
 • δια­̀ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀπο­κειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἣν προ­ηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
 • τοῦ παρόν­τος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παν­τὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
 • καθὼς ἐμάθετε ἀπο­̀ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συν­δούλου ἡμῶν ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν δια­́κονος τοῦ Χριστοῦ
 • ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύ­ματι
 • δια­̀ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προ­σευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πλη­ρωθῆτε τὴν ἐπι­́γνωσιν τοῦ θελήμα­τος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συν­έσει πνευματικῇ
 • περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν παν­τὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦν­τες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπι­γνώσει τοῦ θεοῦ
 • ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατα­̀ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς
 • εὐχαριστοῦν­τες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαν­τι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί
 • ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ
 • ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπο­λύτρωσιν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
 • ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως
 • ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάν­τα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπι­̀ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι τὰ πάν­τα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται
 • καὶ αὐτός ἐστιν προ­̀ πάν­των καὶ τὰ πάν­τα ἐν αὐτῷ συν­έστηκεν
 • καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώμα­τος τῆς ἐκκλησίας ὅς ἐστιν ἀρχή πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύ­ων
 • ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλή­ρωμα κατοικῆσαι
 • καὶ δι᾿ αὐτοῦ ἀπο­κατα­λλάξαι τὰ πάν­τα εἰς αὐτόν εἰρηνοποιήσας δια­̀ τοῦ αἵμα­τος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ δι᾿ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπι­̀ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 • καὶ ὑμᾶς ποτε ὄν­τας ἀπηλλοτριω­μέ­νους καὶ ἐχθροὺς τῇ δια­νοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς
 • νυνὶ δὲ ἀπο­κατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δια­̀ τοῦ θανάτου παρα­στῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ
 • εἴ γε ἐπι­μένετε τῇ πίστει τεθεμελιω­μέ­νοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπο­̀ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε τοῦ κηρυχθέν­τος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Пαῦλος δια­́κονος
 • νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀν­ταναπλη­ρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώμα­τος αὐτοῦ ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία
 • ἧς ἐγενόμην ἐγὼ δια­́κονος κατα­̀ τὴν οἰκο­νο­μίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πλη­ρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
 • τὸ μυστήριον τὸ ἀπο­κεκρυμμένον ἀπο­̀ τῶν αἰώνων καὶ ἀπο­̀ τῶν γενεῶν νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
 • οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης
 • ὃν ἡμεῖς κατα­γγέλλομεν νουθετοῦν­τες πάν­τα ἄνθρωπον καὶ διδάσκον­τες πάν­τα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ ἵνα παρα­στήσωμεν πάν­τα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ
 • εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζό­με­νος κατα­̀ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει