Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к колоссянам

 
 • [Зач. 249А.] Па́велъ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и тимоѳе́й бра́тъ,
 • су́щымъ въ колосса́ехъ святы́мъ и вѣ́рнымъ бра́тiямъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • [Зач. 249Б.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́мъ Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, всегда́ о ва́съ моля́щеся,
 • слы́шав­ше вѣ́ру ва́шу, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, и любо­́вь, ю́же и́мате ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • за упова́нiе от­ложе́н­ное ва́мъ на небесѣ́хъ, е́же пре́жде слы́шасте въ словеси́ и́стины благовѣ­ст­вова́нiя,
 • су́щаго въ ва́съ, я́коже и во все́мъ мíрѣ: и е́сть плодоно́сно и расти́мо, я́коже и въ ва́съ, от­ него́же дне́ слы́шасте и разумѣ́сте благода́ть Бо́жiю во и́стинѣ:
 • я́коже и увѣ́дѣсте от­ епафра́са, воз­лю́блен­наго сорабо́тника на́­шего, и́же е́сть вѣ́ренъ о ва́съ служи́тель Христо́въ,
 • и́же и яви́ на́мъ ва́шу любо­́вь въ ду́сѣ.
 • Сего́ ра́ди и мы́, от­ него́же дне́ слы́шахомъ, не престае́мъ о ва́съ моля́щеся и прося́ще, да испо́лнитеся въ ра́зумѣ во́ли его́, во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ духо́внѣмъ,
 • я́ко ходи́ти ва́мъ досто́инѣ Бо́гу во вся́цѣмъ угожде́нiи [и] вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, плодонося́ще и воз­раста́юще въ ра́зумѣ Бо́жiи,
 • вся́кою си́лою воз­мога́юще по держа́вѣ сла́вы его́, во вся́цѣмъ терпѣ́нiи и долготерпѣ́нiи съ ра́достiю,
 • [Зач. 250.] благодаря́ще Бо́га и Отца́, при­­зва́в­шаго ва́съ въ при­­ча́стiе наслѣ́дiя святы́хъ во свѣ́тѣ,
 • и́же изба́ви на́съ от­ вла́сти те́мныя и преста́ви въ ца́р­ст­во Сы́на любве́ сво­ея́,
 • о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́ и оставле́нiе грѣ́ховъ,
 • и́же е́сть о́бразъ Бо́га неви́димаго, перворожде́нъ всея́ тва́ри:
 • я́ко тѣ́мъ создана́ бы́ша вся́ческая, я́же на небеси́ и я́же на земли́, ви́димая и неви́димая, а́ще престо́ли, а́ще госпо́д­ст­вiя, а́ще нача́ла, а́ще вла́сти: вся́ческая тѣ́мъ и о не́мъ созда́шася:
 • и то́й е́сть пре́жде всѣ́хъ, и вся́ческая въ не́мъ состоя́т­ся.
 • [Зач. 251.] И то́й е́сть глава́ тѣ́лу це́ркве, и́же е́сть нача́токъ, перворожде́нъ изъ ме́ртвыхъ, я́ко да бу́детъ во всѣ́хъ то́й пе́рвен­ствуя:
 • я́ко въ не́мъ благо­изво́ли всему́ исполне́нiю всели́тися,
 • и тѣ́мъ при­­мири́ти вся́ческая къ себѣ́, умиротвори́въ кро́вiю кре́ста́ его́, чрезъ него́, а́ще земна́я, а́ще ли небе́сная.
 • И ва́съ, иногда́ су́щихъ от­чужде́н­ныхъ и враго́въ помышле́ньми въ дѣ́лѣхъ лука́выхъ,
 • ны́нѣ же при­­мири́ въ тѣ́лѣ пло́ти его́ сме́ртiю его́, предста́вити ва́съ святы́хъ и непоро́чныхъ и непови́н­ныхъ предъ собо́ю,
 • а́ще у́бо пребыва́ете въ вѣ́рѣ основа́ни и тве́рди, и неподви́жими от­ упова́нiя благовѣ­ст­вова́нiя, е́же слы́шасте, проповѣ́дан­ное все́й тва́ри поднебе́снѣй, ему́же бы́хъ а́зъ па́велъ служи́тель.
 • [Зач. 252.] Ны́нѣ ра́дуюся во страда́нiихъ мо­и́хъ о ва́съ, я́ко исполня́ю лише́нiе скорбе́й Христо́выхъ во пло́ти мо­е́й за тѣ́ло его́, е́же е́сть це́рковь,
 • е́йже бы́хъ а́зъ служи́тель по смотре́нiю Бо́жiю, да́н­ному мнѣ́ въ ва́съ, испо́лнити сло́во Бо́жiе,
 • та́йну сокрове́н­ную от­ вѣ́къ и от­ родо́въ: ны́нѣ же яви́ся святы́мъ его́,
 • и́мже восхотѣ́ Бо́гъ сказа́ти, ко́е бога́т­ст­во сла́вы та́йны сея́ во язы́цѣхъ, и́же е́сть Христо́съ въ ва́съ, упова́нiе сла́вы,
 • его́же мы́ проповѣ́дуемъ, наказу́юще вся́каго человѣ́ка и уча́ще вся́цѣй прему́дрости, да предста́вимъ вся́каго человѣ́ка соверше́н­на о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • въ не́мже и тружда́юся и подвиза́юся по дѣ́й­ст­ву его́ дѣ́й­ст­вуемому во мнѣ́ си́лою.
 • [Зач. 249А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
 • находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
 • [Зач. 249Б.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
 • услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
 • которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
 • как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
 • который и известил нас о вашей любви в духе.
 • Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
 • чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
 • укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
 • [Зач. 250.] благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
 • избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
 • в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
 • Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
 • ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
 • и Он есть прежде всего, и все Им стои́т.
 • [Зач. 251.] И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
 • ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
 • и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
 • И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
 • ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
 • если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
 • [Зач. 252.] Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
 • которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
 • тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
 • Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
 • Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
 • для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
 • Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машайактын элчиси болгон мен – Пабылдан жана бир тууганыбыз Тиметейден
 • Машайак Ыйсага ишенген Колосадагы ыйык жана ишенимдєє бир туугандарга салам! Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!
 • Силер єчєн дайыма сыйынып, Кудайга, Тењирибиз Ыйса Машайактын Атасына, ыраазычылык билдирип жатабыз.
 • Анткени силердин Машайак Ыйсага болгон ишенимињер жана бардык ыйыктарга болгон сєйєєњљр жљнєндљ укканбыз.
 • Ишенимињер менен сєйєєњљр асманда љзєњљр єчєн даярдалган нерсеге болгон ємєтєњљргљ негизделген. Ал жљнєндљ силер мурун эле чындык сљзєнљн – Жакшы Кабардан уккансыњар.
 • Бєт дєйнљгљ тараган ошол Жакшы Кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген кєндљн тартып, Жакшы Кабар силердин арањарда да жемиш берип, љсєп жатат.
 • Силер сєйєктєє кызматташыбыз Эпафрастан єйрљнгљнсєњљр, ал – силер єчєн Машайактын ишенимдєє кызматчысы.
 • Рухтун шыктандыруусу менен кљрсљтєп жаткан сєйєєњљр жљнєндљ да ал бизге айткан.
 • Биз бул жљнєндљ уккан кєндљн тартып, силер єчєн єзгєлтєксєз сыйынып, Анын каалоосун акылмандуулук жана рухий тєшєнєк менен толук таанып билишсин деп,
 • Ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билєєсє љсєп,
 • Анын дањкынын кубатынын бардык кєчє менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен кљрсљтєп,
 • бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына єлєштљш болууга татыктуу кылган Кудай Атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз.
 • Ал бизди карањгылыктын бийлигинен куткарып, сєйєктєє Уулунун падышачылыгына алып кирди.
 • Биз Анын сєйєктєє Уулу аркылуу, Уулунун каны аркылуу куткарылдык жана кєнљљлљрєбєз кечирилди.
 • Ал – кљрєнбљс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле Ал бар болгон.
 • Анткени асмандагы жана жердеги кљрєнгљн жана кљрєнбљгљн бардык нерселер: тактылар да, єстљмдєк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да Ал аркылуу жаратылган, бардык нерсе Ал аркылуу жана Ал єчєн жаратылган.
 • Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе Ал аркылуу бар болуп турат.
 • Ал – Љзєнєн Денеси болуп эсептелген Жыйындын башчысы. Ал – бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш єчєн, Ал љлгљндљрдєн арасынан биринчи болуп тирилген.
 • Анткени Кудай Анда бєт толуктуктун жашашын,
 • Анын айкаш жыгачта тљгєлгљн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын Ал аркылуу Љзє менен элдештирєєнє туура кљрдє.
 • Жаман ойлоруњардын жана жаман иштерињердин айынан бир кезде Кудайга бљтљн жана душман болгон силерди да
 • Кудай Анын денеси, љлємє аркылуу Љзє менен элдештирди. Ал силерди Љзєнєн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу єчєн ушундай кылды.
 • Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсањар жана љзєњљр уккан Жакшы Кабар берген ємєттљн тайбасањар гана ушундай болот. Мен, Пабыл, асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул Жакшы Кабарды тараткан кызматчы болуп калдым.
 • Анын Денеси болгон Жыйын єчєн Машайактын жетишпеген азап тартуусун љзємдєн денемде силер єчєн азап чегєє менен толуктап жатканыма кубанам.
 • Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол Жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын Сљзє аткарылышы єчєн, мага бул тапшырма силер єчєн ишеним менен тапшырылган.
 • Кудайдын Сљзє, кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр, азыр Анын ыйыктарына ачылып берилди.
 • Кудай бул жашыруун сырдын дањктуу байлыгы бутпарастар єчєн кандай экендигин ыйыктарга ачып берєєнє каалады. Сырдын мааниси дањктуу ємєт болгон Машайактын силердин ичињерде жашагандыгында.
 • Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен єйрљтєп, ар бир адамды Машайак аркылуу Кудай алдына жеткилењ кылып алып келєє єчєн, Машайак жљнєндљ жар салып жатабыз.
 • Ошондуктан Анын мендеги кудуреттєє кєчє менен жан єрљп эмгектенип да, кєрљшєп да жатам.
 • Paulus, Apostel von Jesus Christus nach dem Willen Gottes, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief.
 • Er richtet sich an alle in Kolossä, die Gott für sich ausgesondert hat, die Brüder und Schwestern, die durch Christus zum Glauben an Gott gekommen sind.

  Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater!

 • Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus.
 • Wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt, und von eurer Liebe zu allen Christen.
 • Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die Gute Nachricht, zugesichert.
 • Diese Gute Nachricht ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist und ihr von der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid.
 • Unser geliebter Epaphras, der zusammen mit uns Christus dient, hat euch mit dieser Botschaft bekannt gemacht. Er ist treu in seinem Dienst für Christus, den er an euch tut.
 • Durch ihn haben wir auch von der Liebe gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat.
 • Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch mit all der Weisheit und Einsicht erfüllt, die sein Geist euch schenkt, und dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist.
 • Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, und stets tun, was ihm gefällt.

  Dazu kommt es,
  wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt,
  wenn ihr darin ständig fortschreitet durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat, –

 • wenn ihr, gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und gö
 • ttlichen Macht, geduldig und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt,
  wenn ihr voll Freude dem Vater dankt, dass er euch befähigt hat, teilzuhaben am Leben seiner heiligen Engel im Reich des Lichts.
 • Denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes* gestellt.
 • Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist uns die Erlösung zuteil geworden: Unsere Schuld ist uns vergeben.
 • Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes,
  der erstgeborene Sohn des Vaters,
  aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen.
 • Denn in ihm ist alles erschaffen worden,
  was im Himmel und auf der Erde lebt,
  die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde
  und die unsichtbaren im Himmel – die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten.
  Alles hat Gott durch ihn geschaffen,
  und alles findet in ihm sein letztes Ziel.
 • Er steht über allem,
  und alles besteht durch ihn.
 • Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der Gemeinde.

  Er ist der Anfang der neuen Schöpfung,
  der Erstgeborene aller Toten,
  der zuerst zum neuen Leben gelangt ist,
  damit er in jeder Hinsicht der Erste sei.

 • Denn Gott gefiel es,
  in ihm die ganze Fülle des Heils
  Wohnung nehmen zu lassen.
 • Durch ihn wollte Gott alles versöhnen
  und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden.
  Alles, was gegeneinander streitet,
  wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss;
  alles, was auf der Erde und im Himmel lebt,
  sollte geeint werden durch ihn
  und in ihm als dem letzten Ziel.
 • Das gilt auch für euch. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt.
 • Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da.
 • Ihr müsst jedoch im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch durch die Gute Nachricht gegeben ist. Ihr habt sie gehört, und sie ist in der ganzen Welt verkündet worden. Mich, Paulus, hat Gott in seinen Dienst genommen, damit ich sie überall bekannt mache.
 • Ich freue mich, dass ich jetzt für euch leiden darf. An den Leiden von Christus würde noch etwas fehlen, wenn ich sie nicht durch das, was ich selbst körperlich leide, ergänzen würde – seinem Leib zugute, der Gemeinde.
 • Zu ihrem Dienst bin ich bestellt durch das Amt, das Gott mir zu eurem Besten übertragen hat.

  Seine Botschaft soll ich überall verbreiten.

 • Ich soll das Geheimnis enthüllen, das er seit Urzeiten allen Generationen verborgen gehalten hatte, jetzt aber denen offenbart hat, die er in seine Gemeinschaft rief.
 • Ihnen wollte er zeigen, welch herrlichen Reichtum dieses Geheimnis für euch, die nichtjüdischen Völker, in sich birgt: Christus mitten unter euch, gerade euch! Das bedeutet die sichere Hoffnung, dass Gott euch Anteil gibt an seiner Herrlichkeit!
 • Diesen Christus verkünden wir. Und wir hören nicht auf, jeden Einzelnen in der Gemeinde zu ermahnen und jedem Einzelnen in der Gemeinde den Weg zu zeigen, den uns Christus gewiesen hat. Das tun wir mit der ganzen Weisheit, die uns gegeben ist. Denn wir möchten jeden und jede in der Gemeinde dahin bringen, dass sie vor Gott dastehen in der Vollkommenheit, die aus der Verbindung mit Christus erwächst.
 • Eben dafür kämpfe ich und mühe mich ab, und Christus selbst wirkt durch mich mit seiner Kraft, die sich in mir als mächtig erweist.