Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к колоссянам

 
 • [Зач. 249А.] Па́велъ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и тимоѳе́й бра́тъ,
 • су́щымъ въ колосса́ехъ святы́мъ и вѣ́рнымъ бра́тiямъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • [Зач. 249Б.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́мъ Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, всегда́ о ва́съ моля́щеся,
 • слы́шав­ше вѣ́ру ва́шу, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, и любо­́вь, ю́же и́мате ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • за упова́нiе от­ложе́н­ное ва́мъ на небесѣ́хъ, е́же пре́жде слы́шасте въ словеси́ и́стины благовѣ­ст­вова́нiя,
 • су́щаго въ ва́съ, я́коже и во все́мъ мíрѣ: и е́сть плодоно́сно и расти́мо, я́коже и въ ва́съ, от­ него́же дне́ слы́шасте и разумѣ́сте благода́ть Бо́жiю во и́стинѣ:
 • я́коже и увѣ́дѣсте от­ епафра́са, воз­лю́блен­наго сорабо́тника на́­шего, и́же е́сть вѣ́ренъ о ва́съ служи́тель Христо́въ,
 • и́же и яви́ на́мъ ва́шу любо­́вь въ ду́сѣ.
 • Сего́ ра́ди и мы́, от­ него́же дне́ слы́шахомъ, не престае́мъ о ва́съ моля́щеся и прося́ще, да испо́лнитеся въ ра́зумѣ во́ли его́, во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ духо́внѣмъ,
 • я́ко ходи́ти ва́мъ досто́инѣ Бо́гу во вся́цѣмъ угожде́нiи [и] вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, плодонося́ще и воз­раста́юще въ ра́зумѣ Бо́жiи,
 • вся́кою си́лою воз­мога́юще по держа́вѣ сла́вы его́, во вся́цѣмъ терпѣ́нiи и долготерпѣ́нiи съ ра́достiю,
 • [Зач. 250.] благодаря́ще Бо́га и Отца́, при­­зва́в­шаго ва́съ въ при­­ча́стiе наслѣ́дiя святы́хъ во свѣ́тѣ,
 • и́же изба́ви на́съ от­ вла́сти те́мныя и преста́ви въ ца́р­ст­во Сы́на любве́ сво­ея́,
 • о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́ и оставле́нiе грѣ́ховъ,
 • и́же е́сть о́бразъ Бо́га неви́димаго, перворожде́нъ всея́ тва́ри:
 • я́ко тѣ́мъ создана́ бы́ша вся́ческая, я́же на небеси́ и я́же на земли́, ви́димая и неви́димая, а́ще престо́ли, а́ще госпо́д­ст­вiя, а́ще нача́ла, а́ще вла́сти: вся́ческая тѣ́мъ и о не́мъ созда́шася:
 • и то́й е́сть пре́жде всѣ́хъ, и вся́ческая въ не́мъ состоя́т­ся.
 • [Зач. 251.] И то́й е́сть глава́ тѣ́лу це́ркве, и́же е́сть нача́токъ, перворожде́нъ изъ ме́ртвыхъ, я́ко да бу́детъ во всѣ́хъ то́й пе́рвен­ствуя:
 • я́ко въ не́мъ благо­изво́ли всему́ исполне́нiю всели́тися,
 • и тѣ́мъ при­­мири́ти вся́ческая къ себѣ́, умиротвори́въ кро́вiю кре́ста́ его́, чрезъ него́, а́ще земна́я, а́ще ли небе́сная.
 • И ва́съ, иногда́ су́щихъ от­чужде́н­ныхъ и враго́въ помышле́ньми въ дѣ́лѣхъ лука́выхъ,
 • ны́нѣ же при­­мири́ въ тѣ́лѣ пло́ти его́ сме́ртiю его́, предста́вити ва́съ святы́хъ и непоро́чныхъ и непови́н­ныхъ предъ собо́ю,
 • а́ще у́бо пребыва́ете въ вѣ́рѣ основа́ни и тве́рди, и неподви́жими от­ упова́нiя благовѣ­ст­вова́нiя, е́же слы́шасте, проповѣ́дан­ное все́й тва́ри поднебе́снѣй, ему́же бы́хъ а́зъ па́велъ служи́тель.
 • [Зач. 252.] Ны́нѣ ра́дуюся во страда́нiихъ мо­и́хъ о ва́съ, я́ко исполня́ю лише́нiе скорбе́й Христо́выхъ во пло́ти мо­е́й за тѣ́ло его́, е́же е́сть це́рковь,
 • е́йже бы́хъ а́зъ служи́тель по смотре́нiю Бо́жiю, да́н­ному мнѣ́ въ ва́съ, испо́лнити сло́во Бо́жiе,
 • та́йну сокрове́н­ную от­ вѣ́къ и от­ родо́въ: ны́нѣ же яви́ся святы́мъ его́,
 • и́мже восхотѣ́ Бо́гъ сказа́ти, ко́е бога́т­ст­во сла́вы та́йны сея́ во язы́цѣхъ, и́же е́сть Христо́съ въ ва́съ, упова́нiе сла́вы,
 • его́же мы́ проповѣ́дуемъ, наказу́юще вся́каго человѣ́ка и уча́ще вся́цѣй прему́дрости, да предста́вимъ вся́каго человѣ́ка соверше́н­на о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • въ не́мже и тружда́юся и подвиза́юся по дѣ́й­ст­ву его́ дѣ́й­ст­вуемому во мнѣ́ си́лою.
 • [Зач. 249А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
 • находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
 • [Зач. 249Б.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
 • услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
 • которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
 • как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
 • который и известил нас о вашей любви в духе.
 • Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
 • чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
 • укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
 • [Зач. 250.] благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
 • избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
 • в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
 • Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
 • ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
 • и Он есть прежде всего, и все Им стои́т.
 • [Зач. 251.] И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
 • ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
 • и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
 • И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
 • ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
 • если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
 • [Зач. 252.] Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
 • которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
 • тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
 • Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
 • Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
 • для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
 • Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машайактын элчиси болгон мен – Пабылдан жана бир тууганыбыз Тиметейден
 • Машайак Ыйсага ишенген Колосадагы ыйык жана ишенимдєє бир туугандарга салам! Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!
 • Силер єчєн дайыма сыйынып, Кудайга, Тењирибиз Ыйса Машайактын Атасына, ыраазычылык билдирип жатабыз.
 • Анткени силердин Машайак Ыйсага болгон ишенимињер жана бардык ыйыктарга болгон сєйєєњљр жљнєндљ укканбыз.
 • Ишенимињер менен сєйєєњљр асманда љзєњљр єчєн даярдалган нерсеге болгон ємєтєњљргљ негизделген. Ал жљнєндљ силер мурун эле чындык сљзєнљн – Жакшы Кабардан уккансыњар.
 • Бєт дєйнљгљ тараган ошол Жакшы Кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген кєндљн тартып, Жакшы Кабар силердин арањарда да жемиш берип, љсєп жатат.
 • Силер сєйєктєє кызматташыбыз Эпафрастан єйрљнгљнсєњљр, ал – силер єчєн Машайактын ишенимдєє кызматчысы.
 • Рухтун шыктандыруусу менен кљрсљтєп жаткан сєйєєњљр жљнєндљ да ал бизге айткан.
 • Биз бул жљнєндљ уккан кєндљн тартып, силер єчєн єзгєлтєксєз сыйынып, Анын каалоосун акылмандуулук жана рухий тєшєнєк менен толук таанып билишсин деп,
 • Ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билєєсє љсєп,
 • Анын дањкынын кубатынын бардык кєчє менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен кљрсљтєп,
 • бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына єлєштљш болууга татыктуу кылган Кудай Атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз.
 • Ал бизди карањгылыктын бийлигинен куткарып, сєйєктєє Уулунун падышачылыгына алып кирди.
 • Биз Анын сєйєктєє Уулу аркылуу, Уулунун каны аркылуу куткарылдык жана кєнљљлљрєбєз кечирилди.
 • Ал – кљрєнбљс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле Ал бар болгон.
 • Анткени асмандагы жана жердеги кљрєнгљн жана кљрєнбљгљн бардык нерселер: тактылар да, єстљмдєк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да Ал аркылуу жаратылган, бардык нерсе Ал аркылуу жана Ал єчєн жаратылган.
 • Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе Ал аркылуу бар болуп турат.
 • Ал – Љзєнєн Денеси болуп эсептелген Жыйындын башчысы. Ал – бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш єчєн, Ал љлгљндљрдєн арасынан биринчи болуп тирилген.
 • Анткени Кудай Анда бєт толуктуктун жашашын,
 • Анын айкаш жыгачта тљгєлгљн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын Ал аркылуу Љзє менен элдештирєєнє туура кљрдє.
 • Жаман ойлоруњардын жана жаман иштерињердин айынан бир кезде Кудайга бљтљн жана душман болгон силерди да
 • Кудай Анын денеси, љлємє аркылуу Љзє менен элдештирди. Ал силерди Љзєнєн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу єчєн ушундай кылды.
 • Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсањар жана љзєњљр уккан Жакшы Кабар берген ємєттљн тайбасањар гана ушундай болот. Мен, Пабыл, асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул Жакшы Кабарды тараткан кызматчы болуп калдым.
 • Анын Денеси болгон Жыйын єчєн Машайактын жетишпеген азап тартуусун љзємдєн денемде силер єчєн азап чегєє менен толуктап жатканыма кубанам.
 • Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол Жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын Сљзє аткарылышы єчєн, мага бул тапшырма силер єчєн ишеним менен тапшырылган.
 • Кудайдын Сљзє, кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр, азыр Анын ыйыктарына ачылып берилди.
 • Кудай бул жашыруун сырдын дањктуу байлыгы бутпарастар єчєн кандай экендигин ыйыктарга ачып берєєнє каалады. Сырдын мааниси дањктуу ємєт болгон Машайактын силердин ичињерде жашагандыгында.
 • Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен єйрљтєп, ар бир адамды Машайак аркылуу Кудай алдына жеткилењ кылып алып келєє єчєн, Машайак жљнєндљ жар салып жатабыз.
 • Ошондуктан Анын мендеги кудуреттєє кєчє менен жан єрљп эмгектенип да, кєрљшєп да жатам.
 • Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
 • a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

 • Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
 • pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
 • a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,
 • que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
 • Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,
 • quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
 • Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
 • Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
 • Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia,
 • y, con gozo, daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
 • Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo,
 • en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.

 • Cristo es la imagen del Dios invisible,
  el primogénito de toda creación,
 • porque en él fueron creadas todas las cosas,
  las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
  sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
  todo fue creado por medio de él y para él.
 • Y él es antes que todas las cosas,
  y todas las cosas en él subsisten.
 • Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
  y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
 • porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud,
 • y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
  así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
  haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.

 • También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado
 • en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él.
 • Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
 • Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
 • De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
 • el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
 • A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria.
 • Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
 • Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí.