Скрыть
10:2
10:7
10:14
10:15
10:16
10:17
10:20
10:21
Въ лѣ́то тре́тїе кѵ́ра царѧ̀ пе́рсскагѡ, сло́во ѿкры́сѧ данїи́лꙋ, є҆мꙋ́же прозва́сѧ и҆́мѧ валтаса́ръ: и҆́стинно же сло́во и҆ си́ла вели́ка и҆ ра́зꙋмъ даде́сѧ є҆мꙋ̀ въ видѣ́нїи.
Въ ты̑ѧ дни̑ а҆́зъ данїи́лъ бѣ́хъ рыда́ѧ трѝ седми̑цы дні́й:
хлѣ́ба вожделѣ́ннагѡ не ꙗ҆до́хъ, и҆ мѧ́со и҆ вїно̀ не вни́де во ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ ма́стїю не пома́захсѧ до и҆сполне́нїѧ трїе́хъ седми́цъ дні́й.
Въ де́нь два́десѧть четве́ртый пе́рвагѡ мцⷭ҇а а҆́зъ бѣ́хъ бли́з̾ рѣкѝ вели́кїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть ті́гръ є҆ддеке́ль,
и҆ воздвиго́хъ ѻ҆́чи моѝ и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, мꙋ́жъ є҆ди́нъ ѡ҆блече́нъ въ ри́зꙋ льнѧ́нꙋ, и҆ чрє́сла є҆гѡ̀ препоѧ̑сана зла́томъ свѣ́тлымъ:
тѣ́ло же є҆гѡ̀ а҆́ки ѳарсі́съ, лице́ же є҆гѡ̀ а҆́ки зрѣ́нїе мо́лнїи, ѻ҆́чи же є҆гѡ̀ а҆́ки свѣщы̀ ѻ҆́гнєны, и҆ мы̑шцы є҆гѡ̀ и҆ го́лєни а҆́ки зра́къ мѣ́ди блеща́щїѧсѧ, гла́съ же слове́съ є҆гѡ̀ а҆́ки гла́съ наро́да.
И҆ ви́дѣхъ а҆́зъ данїи́лъ є҆ди́нъ ꙗ҆вле́нїе, а҆ мꙋ́жїе, и҆̀же со мно́ю, не ви́дѣша ꙗ҆вле́нїѧ, но ᲂу҆́жасъ вели́кїй нападѐ на ни́хъ, и҆ ѿбѣ́гнꙋша во стра́сѣ.
А҆́зъ же ѡ҆ста́хъ є҆ди́нъ и҆ ви́дѣхъ ꙗ҆вле́нїе вели́кое сїѐ, и҆ не ѡ҆ста̀ во мнѣ̀ крѣ́пость, и҆ сла́ва моѧ̀ ѡ҆брати́сѧ въ разсы́панїе, и҆ не ᲂу҆держа́хъ крѣ́пости.
И҆ слы́шахъ гла́съ слове́съ є҆гѡ̀. И҆ внегда̀ слы́шахъ, бѣ́хъ сокрꙋше́нъ, лице́ же моѐ на землѝ:
и҆ сѐ, рꙋка̀ прикаса́ющисѧ мнѣ̀, и҆ возста́ви мѧ̀ на кѡлѣ́на моѧ̑ и҆ на дла̑ни рꙋ́къ мои́хъ.
И҆ речѐ ко мнѣ̀: данїи́ле, мꙋ́жꙋ жела́нїй, разꙋмѣ́й во словесѣ́хъ си́хъ, ꙗ҆̀же а҆́зъ глаго́лю къ тебѣ̀, и҆ станѝ на стоѧ́нїи свое́мъ, ꙗ҆́кѡ нн҃ѣ по́сланъ є҆́смь къ тебѣ̀. И҆ є҆гда̀ возглаго́ла сло́во сїѐ ко мнѣ̀, воста́хъ тре́петенъ.
И҆ речѐ ко мнѣ̀: не бо́йсѧ, данїи́ле, ꙗ҆́кѡ ѿ пе́рвагѡ днѐ, во́ньже по́далъ є҆сѝ се́рдце твоѐ, є҆́же разꙋмѣ́ти и҆ трꙋди́тисѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, ᲂу҆слы̑шана бы́ша словеса̀ твоѧ̑, а҆́зъ же прїидо́хъ во словесѣ́хъ твои́хъ:
кнѧ́зь же ца́рства пе́рсскагѡ стоѧ́ше проти́вꙋ мнѣ̀ два́десѧть и҆ є҆ди́нъ де́нь: и҆ сѐ мїхаи́лъ є҆ди́нъ ѿ старѣ́йшинъ пе́рвыхъ прїи́де помощѝ мнѣ̀, и҆ того̀ ѡ҆ста́вихъ та́мѡ со кнѧ́земъ ца́рства пе́рсскагѡ,
и҆ прїидо́хъ сказа́ти тебѣ̀, є҆ли̑ка срѧ́щꙋтъ люді́й твои́хъ въ послѣ̑днїѧ дни̑, ꙗ҆́кѡ є҆щѐ видѣ́нїе на дни̑.
И҆ є҆гда̀ глаго́ла со мно́ю по словесє́мъ си̑мъ, да́хъ лицѐ моѐ на зе́млю и҆ ᲂу҆мили́хсѧ.
И҆ сѐ, а҆́ки подо́бїе сы́на человѣ́ча прикоснꙋ́сѧ ᲂу҆стна́мъ мои̑мъ, и҆ ѿверзо́хъ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ и҆ глаго́лахъ, и҆ рѣ́хъ ко стоѧ́щемꙋ предо мно́ю: го́споди, въ видѣ́нїи твое́мъ ѡ҆брати́сѧ ᲂу҆тро́ба моѧ̀ во мнѣ̀, и҆ не и҆мѣ́хъ си́лы:
и҆ ка́кѡ возмо́жетъ ра́бъ тво́й го́споди, глаго́лати съ го́сподемъ си́мъ мои́мъ; а҆́зъ бо и҆знемого́хъ, и҆ ѿнн҃ѣ не ста́нетъ во мнѣ̀ крѣ́пость, (си́ла бо) и҆ дыха́нїе не ѡ҆ста̀ во мнѣ̀.
И҆ приложѝ, и҆ прикоснꙋ́сѧ мнѣ̀ ꙗ҆́кѡ зра́къ человѣ́чь, и҆ ᲂу҆крѣпи́ мѧ,
и҆ рече́ ми: не бо́йсѧ, мꙋ́жꙋ жела́нїй, ми́ръ тебѣ̀: мꙋжа́йсѧ и҆ крѣпи́сѧ И҆ є҆гда̀ глаго́ла со мно́ю, ᲂу҆крѣпи́хсѧ и҆ рѣ́хъ: да глаго́летъ госпо́дь мо́й, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆крѣпи́лъ мѧ̀ є҆сѝ.
И҆ речѐ: вѣ́си ли, почто̀ прїидо́хъ къ тебѣ̀; и҆ нн҃ѣ возвращꙋ́сѧ, є҆́же ра́тисѧ со кнѧ́земъ пе́рсскимъ: а҆́зъ же и҆схожда́хъ, кнѧ́зь же є҆́ллинскїй грѧдѧ́ше:
но да возвѣщꙋ́ ти вчине́ное въ писа́нїи и҆́стины, и҆ нѣ́сть ни є҆ди́нагѡ помога́ющагѡ со мно́ю ѡ҆ си́хъ, но то́чїю мїхаи́лъ кнѧ́зь ва́шъ.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible