Скрыть
11:1
11:2
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:18
11:21
11:23
11:24
11:25
11:27
11:28
11:29
11:32
11:34
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:43
11:44
11:45
А́зъ же въ пе́рвое лѣ́то ки́рово ста́хъ въ держа́ву и крѣ́пость.
И ны́нѣ и́стину воз­вѣщу́ тебѣ́ се́, еще́ трiе́ ца́рiе воста́нутъ въ перси́дѣ четве́ртый же разбогатѣ́етъ бога́т­ст­вомъ вели́кимъ па́че всѣ́хъ и по одержа́нiи бога́т­ст­ва сво­его́ воста́нетъ на вся́ ца́р­ст­ва е́ллинская:
и воста́нетъ ца́рь си́ленъ, и облада́етъ вла́стiю мно́гою, и сотвори́тъ по во́ли сво­е́й.
И егда́ ста́нетъ ца́р­ст­во его́ сокруши́т­ся и раздели́т­ся на четы́ри вѣ́тры небе́сныя, и не въ послѣ́дняя своя́, ниже́ по вла́сти сво­е́й, е́юже совладѣ́, поне́же исто́ргнет­ся ца́р­ст­во его́ и други́мъ кромѣ́ си́хъ от­да́ст­ся.
И укрѣпи́т­ся ца́рь ю́жскiй, и от­ князе́й и́хъ еди́нъ укѣпѣ́етъ на́нь и облада́етъ вла́стiю мно́гою надъ вла́стiю его́.
И по лѣ́тѣхъ его́ смѣся́т­ся, и дщи́ царя́ ю́жска вни́детъ къ сѣ́верску царю́, е́же сотвори́ти завѣ́тъ съ ни́мъ, и не удержи́тъ крѣ́пости мы́шцы, и не ста́нетъ пле́мя ея́, и преда́ст­ся та́ и при­­ве́дшiи ю́, и дѣ́ва и укрѣпля́яй ю́ во временѣ́хъ.
И воста́нетъ от­ цвѣ́та ко́рене ея́ на уготова́нiе его́ и прiи́детъ въ си́лу, и вни́детъ во утвержде́нiя царя́ сѣ́верскаго и сотвори́тъ въ ни́хъ и одержи́тъ:
и бо́ги и́хъ со слiя́н­ными и́хъ, вся́ сосу́ды и́хъ вожделѣ́н­ны сребра́ и зла́та съ плѣ́н­ники при­­несе́тъ во Еги́петъ, и то́й воста́нетъ па́че царя́ сѣ́верска:
и вни́детъ въ ца́р­ст­во царя́ ю́жскаго, и воз­врати́т­ся на свою́ зе́млю.
И сы́нове его́ соберу́тъ наро́дъ си́ленъ мно́гъ, и вни́детъ гряды́й и потопля́яй: и ми́мо пре́йдетъ и ся́детъ, и да́же до крѣ́пости его́ сни́дет­ся.
И разсвирѣпѣ́етъ ца́рь ю́жскiй, и изы́детъ и бра́нь сотвори́тъ съ царе́мъ сѣ́верскимъ, и поста́витъ наро́дъ мно́гъ, и преда́ст­ся наро́дъ въ ру́цѣ его́.
И во́зметъ наро́ды, и воз­вы́сит­ся се́рдце его́, и соодолѣ́етъ тма́мъ, и не укрѣпѣ́етъ.
И воз­врати́т­ся ца́рь сѣ́верскiй и при­­веде́тъ наро́дъ мно́гъ па́че пре́жняго: и на коне́цъ време́нъ лѣ́тъ прiи́детъ вхо́домъ въ си́лѣ вели́цѣй и со имѣ́нiемъ мно́гимъ.
И въ лѣ́та о́на мно́зи воста́нутъ на царя́ ю́жска, и сы́нове губи́телей люді́й тво­и́хъ воз­дви́гнут­ся, е́же поста́вити видѣ́нiе, и изнемо́гутъ.
И вни́детъ ца́рь сѣ́верскiй и сотвори́тъ око́пъ и во́зметъ гра́ды тве́рды, мы́шцы же царя́ ю́жскаго не ста́нутъ и воста́нутъ избра́н­нiи его́, и не бу́детъ крѣ́пости е́же ста́ти.
И сотвори́тъ входя́й къ нему́ по во́ли сво­е́й, и нѣ́сть стоя́щаго проти́ву лица́ его́: и ста́нетъ на земли́ Савеи́, и сконча́ет­ся въ руцѣ́ его́.
И вчини́тъ лице́ свое́ вни́ти въ си́лѣ всего́ ца́р­ст­ва сво­его́, и пра́вѣ вся́ сотвори́тъ съ ни́мъ: и дще́рь же́нъ да́стъ ему́ е́же растли́ти ю́, и не пребу́детъ, и не бу́детъ ему́.
И обрати́тъ лице́ свое́ на о́стровы, и во́зметъ мно́ги, и погуби́тъ кня́зи укори́зны сво­ея́, оба́че укори́зна его́ воз­врати́т­ся ему́.
И обрати́тъ лице́ свое́ въ крѣ́пость земли́ сво­ея́, и изнемо́жетъ, и паде́т­ся, и не обря́щет­ся.
И воста́нетъ от­ ко́рене его́ са́дъ ца́р­ст­ва на угото́ванiе его́ про­изводя́й творя́й сла́ву ца́р­ст­ва: и въ ты́я дни́ еще́ сокруши́т­ся, и не въ ли́цахъ, ни въ ра́ти:
ста́нетъ во угото́ванiи его́ ункчижи́ся, и не да́ша на́нь сла́вы ца́р­ст­ва: и прiи́детъ со оби́лiемъ и соодолѣ́етъ ца́р­ст­ву лестьми́,
и мы́шцы потопля́ющаго потопя́т­ся от­ лица́ его́ и сокруша́т­ся и старѣ́йшина завѣ́та.
И от­ совокупле́нiй къ нему́ сотвори́тъ ле́сть, и взы́детъ, и преодолѣ́етъ и́хъ въ ма́лѣ язы́цѣ:
и во оби́лiе и въ ту́чныя страны́ прiи́детъ, и сотвори́тъ, я́же не сотвори́ша отцы́ его́ и отцы́ отце́въ его́: плѣне́нiе и коры́сти и имѣ́нiе и́мъ расточи́тъ, и на Еги́пта помы́слитъ мы́слiю да́же до вре́мене.
И воста́нетъ крѣ́пость его́, и се́рдце его́ на царя́ ю́жскаго въ си́лѣ вели́цѣ, ца́рь же ю́жскiй сотвори́тъ съ ни́мъ сѣ́чь си́лою вели́кою и крѣ́пкою зѣло́, и не ста́нутъ: я́ко помышля́ютъ на́нь помышле́нiя
и изъядя́тъ потре́бная его́ и сокруша́тъ его́, и си́лы разсы́плетъ, и паду́тъ я́звенiи мно́зи.
И о́ба царя́, сердца́ и́хъ на лука́в­ст­во, и на трапе́зѣ еди́нѣй воз­глаго́лютъ лжу́, и не предуспѣ́етъ, я́ко еще́ коне́цъ на вре́мя.
И воз­врати́т­ся на свою́ зе́млю со имѣ́нiемъ мно́гимъ, и се́рдце его́ на завѣ́тъ святы́й, и сотвори́тъ, и воз­врати́т­ся на свою́ зе́млю.
На вре́мя воз­врати́т­ся и прiи́детъ на ю́гъ, и не бу́детъ я́коже пе́рвая и послѣ́дняя.
И вни́дутъ съ ни́мъ исходя́щiи ки́тяне, и смири́т­ся, и воз­врати́т­ся, и воз­ъяри́т­ся на завѣ́тъ святы́й: и сотвори́тъ, и воз­врати́т­ся, и умы́слитъ на оста́вльшыя завѣ́тъ святы́й.
И мы́шцы и племена́ от­ него́ воста́нутъ и оскверня́тъ святы́ню могу́т­ст­ва и преста́вятъ же́ртву всегда́шнюю и дадя́тъ ме́рзость запустѣ́нiя,
и беззако́н­ну­ю­щiи завѣ́тъ наведу́тъ со пре́лестiю: лю́дiе же вѣ́дуще Бо́га сво­его́ премо́гутъ и сотворя́тъ,
и смы́слен­нiи лю́дiе уразумѣ́ютъ мно́го, и изнемо́гутъ въ мечи́ и въ пла́мени, и въ плѣне́нiи и въ разграбле́нiи дні́й.
И егда́ изнемо́гутъ, помо́жет­ся и́мъ по́мощiю ма́лою, и при­­ложа́т­ся къ ни́мъ мно́зи со пре́лестiю.
И от­ смы́слив­шихъ изнемо́гутъ, е́же разжещи́ я́ и избра́ти, и е́же от­кры́ти да́же до конца́ вре́мене, я́ко еще́ на вре́мя.
И сотвори́тъ по во́ли сво­е́й, и ца́рь воз­вы́сит­ся и воз­вели́чит­ся надъ вся́кимъ бо́гомъ, и на Бо́га бого́въ воз­глаго́летъ тя́жкая, и упра́витъ, до́ндеже сконча́етъ гнѣ́въ, въ сконча́нiе бо быва́етъ.
И о всѣ́хъ бо́зѣхъ отце́въ сво­и́хъ не смы́слитъ, и раче́нiи же́нъ, и о вся́цѣмъ бо́зѣ не уразумѣ́етъ, поне́же па́че всѣ́хъ воз­вели́чит­ся.
И бо́га маози́ма на мѣ́стѣ сво­е́мъ просла́витъ, и бо́га, его́же не вѣ́дѣша отцы́ его́, почти́тъ сребро́мъ и зла́томъ и камы́комъ честны́мъ и похотьми́,
и сотвори́тъ твердѣ́лемъ убѣ́жищъ съ бо́гомъ чужди́мъ, его́же позна́етъ, и умно́житъ сла́ву, и покори́тъ и́мъ мно́ги, и зе́млю раздѣли́тъ въ да́ры.
И на коне́цъ вре́мене срази́т­ся ра́тiю съ царе́мъ ю́жскимъ: и собере́т­ся на него́ ца́рь сѣ́верскiй съ колесни́цами и съ ко́н­ники и съ корабли́ мно́гими, и вни́детъ въ зе́млю, и сокруши́тъ, и мимо­и́детъ,
и вни́детъ на зе́млю Саваи́мску, и мно́зи изнемо́гутъ: сі́и же спасу́т­ся от­ руки́ его́, Едо́мъ и Моа́въ и нача́ло сыно́въ Аммо́нихъ.
И простре́тъ ру́ку свою́ на зе́млю, и земля́ Еги́петска не бу́детъ во спасе́нiе.
И владѣ́ти на́чнетъ въ сокрове́н­ныхъ зла́та и сребра́ и во всѣ́хъ вожделѣ́н­ныхъ Еги́пта и Ливи́евъ и еѳiо́повъ, въ твердѣ́лехъ и́хъ.
И слы́шанiя и потща́нiя воз­мутя́тъ его́ от­ восто́къ и от­ сѣ́вера: и прiи́детъ во я́рости мно́зѣ, е́же погуби́ти мно́ги.
И по́ткнетъ ку́щу свою́ Ефадано́ между́ моря́ми, на горѣ́ святѣ́й Савеи́, прiи́детъ да́же до ча́сти ея́, и нѣ́сть избавля́яй его́.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible