Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Даниила

 
 • А́зъ навуходоно́соръ оби́луяй бѣ́хъ въ дому́ мо­е́мъ и благоцвѣты́й на престо́лѣ мо­е́мъ:
 • со́нъ ви́дѣхъ, и устраши́ мя, и смято́хся на ло́жи мо­е́мъ, и видѣ́нiя главы́ мо­ея́ смято́ша мя́:
 • и мно́ю положи́ся повелѣ́нiе, при­­вести́ предъ мя́ вся́ му́жы му́дрыя вавило́нскiя, да сказа́нiе сна́ воз­вѣстя́тъ мнѣ́.
 • И вхожда́ху обая́телiе, волсви́, газари́ни, халде́е, и со́нъ а́зъ рѣ́хъ предъ ни́ми, и сказа́нiя его́ не воз­вѣсти́ша ми́,
 • до́ндеже вни́де [предъ мя́] данiи́лъ, ему́же и́мя Валтаса́ръ, по и́менiя бо́га мо­его́, и́же Ду́ха Бо́жiя свя́та и́мать въ себѣ́, и со́нъ предъ ни́мъ рѣ́хъ:
 • Валтаса́ре, кня́же обая́телей, его́же а́зъ разумѣ́хъ, я́ко Ду́хъ Бо́жiй святы́й и́маши, и вся́кая та́йна не изнемога́етъ предъ тобо́ю, слы́ши видѣ́нiе сна́ мо­его́, е́же ви́дѣхъ, и сказа́нiе его́ повѣ́ждь мнѣ́.
 • И видѣ́нiе главы́ мо­ея́ на ло́жи мо­е́мъ зрѣ́хъ, и се́, дре́во средѣ́ земли́, и высота́ его́ вели́ка:
 • и воз­вели́чися дре́во то́ и укрѣпи́ся, и высота́ его́ досяза́­ше до небесе́, и величина́ его́ до коне́цъ земли́ всея́,
 • ли́­ст­вiе его́ прекра́сное, и пло́дъ его́ мно́гъ, и пи́ща всѣ́хъ въ не́мъ, и подъ ни́мъ вселя́хуся вси́ звѣ́рiе ди́вiи, и въ вѣ́твехъ его́ живя́ху [вся́] пти́цы небе́сныя, и от­ него́ пита́­шеся вся́ка пло́ть.
 • Ви́дѣхъ во снѣ́ но́щiю на ло́жи мо­е́мъ, и се́, бо́дрый и святы́й от­ небесе́ сни́де
 • и воз­гласи́ крѣ́пцѣ и та́ко рече́: посѣцы́те дре́во и обі́йте вѣ́тви его́, и от­тряси́те ли́­ст­вiе его́ и разсы́плите пло́дъ его́, да позы́блют­ся звѣ́рiе подъ ни́мъ и пти́цы съ вѣ́твiй его́:
 • то́чiю от­ра́сль коре́нiя его́ въ земли́ оста́вите, и во у́зѣ желѣ́знѣ и мѣ́днѣ, и во зла́цѣ внѣ́шнемъ и въ росѣ́ небе́снѣй всели́т­ся, и со звѣрьми́ [ди́вiими] ча́сть его́ во травѣ́ земнѣ́й:
 • се́рдце его́ от­ человѣ́къ измѣни́т­ся, и се́рдце звѣри́но да́ст­ся ему́, и се́дмь време́нъ измѣня́т­ся надъ ни́мъ:
 • изрѣче́нiемъ бо́драго сло́во, и глаго́лъ святы́хъ проше́нiе: да увѣ́дятъ живу́щiи, я́ко владѣ́етъ вы́шнiй ца́р­ст­вомъ человѣ́ческимъ, и ему́же восхо́щетъ, да́стъ е́, и уничтоже́н­ное человѣ́ковъ воз­ста́витъ надъ ни́мъ.
 • Се́й со́нъ, его́же ви́дѣхъ а́зъ навуходоно́соръ ца́рь: ты́ же, Валтаса́ре, сказа́нiе его́ повѣ́ждь, я́ко вси́ му́дрiи ца́р­ст­ва мо­его́ не мо́гутъ сказа́нiя его́ повѣ́дати мнѣ́, ты́ же, данiи́ле, мо́жеши, я́ко Ду́хъ Бо́жiй свя́тъ въ тебѣ́.
 • Тогда́ данiи́лъ, ему́же и́мя Валтаса́ръ, ужасе́ся а́ки на еди́нъ ча́съ, и размышле́нiя его́ смуща́ху его́. И от­вѣща́ ца́рь и рече́: Валтаса́ре, со́нъ мо́й и сказа́нiе его́ да не смуща́етъ тебе́. И от­вѣща́ Валтаса́ръ и рече́: господи́не, да бу́детъ со́нъ се́й ненави́дящымъ тя́, и сказа́нiе его́ враго́мъ тво­и́мъ.
 • Дре́во, е́же ви́дѣлъ еси́ воз­вели́чив­шееся и укрѣпи́в­шееся, его́же высота́ досяза́­ше до небесе́ и величина́ его́ на всю́ зе́млю,
 • и ли́­ст­вiе его́ благоцвѣ́тное и пло́дъ его́ мно́гъ, и пи́ща всѣ́мъ въ не́мъ, подъ ни́мъ живя́ху звѣ́рiе ди́вiи, и въ вѣ́твехъ его́ угнѣздя́хуся пти́цы небе́сныя:
 • ты́ еси́, царю́, я́ко воз­вели́чил­ся еси́ и укрѣпѣ́лъ, и вели́че­с­т­во твое́ воз­вели́чися и досяже́ небесе́, и вла́сть твоя́ до коне́цъ земли́.
 • И я́ко ви́дѣ ца́рь бо́драго и свята́го сходя́ща съ небесе́, и рече́: посѣцы́те дре́во и разсы́плите е́, то́чiю прониче́нiе коре́нiя его́ въ земли́ оста́вите, и во у́зѣ желѣ́знѣ и мѣ́дянѣ и во зла́цѣ внѣ́шнемъ и въ росѣ́ небе́снѣй водвори́т­ся, и со звѣрьми́ ди́вiими ча́сть его́, до́ндеже се́дмь време́нъ премѣня́т­ся надъ ни́мъ:
 • сiе́ сказа́нiе его́, царю́, и изрѣче́нiе вы́шняго е́сть, е́же при­­спѣ́ на господи́на мо­его́ царя́:
 • изжену́тъ тя́ от­ человѣ́къ, и съ ди́вiими звѣрьми́ бу́детъ житiе́ твое́, и траво́ю а́ки вола́ напита́ютъ тя́, и от­ росы́ небе́сныя тѣ́ло твое́ ороси́т­ся, и се́дмь време́нъ измѣня́т­ся надъ тобо́ю, до́ндеже увѣ́си, я́ко владѣ́етъ вы́шнiй ца́р­ст­вомъ человѣ́ческимъ, и ему́же восхо́щетъ, да́стъ е́.
 • А е́же рече́: оста́вите прониче́нiе коре́нiя дре́ва [въ земли́]: ца́р­ст­во твое́ тебѣ́ бу́детъ, от­не́лѣже увѣ́си вла́сть небе́сную.
 • Сего́ ра́ди, царю́ совѣ́тъ мо́й да бу́детъ тебѣ́ уго́денъ, и грѣхи́ твоя́ ми́лостынями искупи́ и непра́вды твоя́ щедро́тами убо́гихъ: не́гли бу́детъ долготерпѣли́въ грѣхо́мъ тво­и́мъ Бо́гъ.
 • Сiя́ вся́ постиго́ша навуходоно́сора царя́.
 • По двою­на́­де­ся­ти ме́сяцѣхъ въ дому́ ца́р­ст­ва сво­его́, въ Вавило́нѣ бѣ́ ходя́,
 • от­вѣща́ ца́рь и рече́: нѣ́сть ли се́й Вавило́нъ вели́кiй, его́же а́зъ согради́хъ въ до́мъ ца́р­ст­ва, въ держа́вѣ крѣ́пости мо­ея́, въ че́сть сла́вы мо­ея́?
 • Еще́ сло́ву су́щу во устѣ́хъ царя́, гла́съ съ небесе́ бы́сть: тебѣ́ глаго́лет­ся, навуходоно́соре царю́: ца́ртво твое́ пре́йде от­ тебе́,
 • и от­ человѣ́къ от­жену́тъ тя́, и со звѣрьми́ ди́вiими житiе́ твое́, и траво́ю а́ки вола́ напита́ютъ тя́ и се́дмь време́нъ измѣня́т­ся на тебѣ́, до́ндеже увѣ́си, я́ко владѣ́етъ вы́шнiй ца́р­ст­вомъ человѣ́ческимъ, и ему́же восхо́щетъ, да́стъ е́.
 • Въ то́й ча́съ сло́во сконча́ся на цари́ навуходоно́сорѣ, и от­ человѣ́къ от­гна́ся, и траву́ а́ки во́лъ ядя́ше, и от­ росы́ небе́сныя тѣ́ло его́ ороси́ся, до́ндеже вла́си ему́ я́ко льву́ воз­расто́ша и но́гти ему́ а́ки пти́цамъ.
 • И по сконча́нiи тѣ́хъ дні́й, а́зъ навуходоно́соръ о́чи сво­и́ на не́бо воз­дви́гъ, и у́мъ мо́й ко мнѣ́ воз­врати́ся, и вы́шняго благослови́хъ, и живу́щаго во вѣ́ки похвали́хъ и просла́вихъ, я́ко вла́сть его́ вла́сть вѣ́чна, и ца́р­ст­во его́ въ ро́ды и ро́ды,
 • и вси́ живу́щiи на земли́ ни во что́же вмѣни́шася, и по во́ли сво­е́й твори́тъ въ си́лѣ небе́снѣй и въ селе́нiи земнѣ́мъ: и нѣ́сть, и́же воспроти́вит­ся руцѣ́ его́ и рече́тъ ему́: что́ сотвори́лъ еси́?
 • Въ то́ вре́мя у́мъ мо́й воз­врати́ся ко мнѣ́, и въ че́сть ца́р­ст­ва мо­его́ прiидо́хъ, и зра́къ мо́й воз­врати́ся ко мнѣ́, и нача́лницы мо­и́ и вельмо́жи мо­и́ иска́ху мене́: и въ ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ утверди́хся, и вели́че­с­т­во изоби́лнѣе при­­ложи́ся мнѣ́.
 • Ны́нѣ у́бо а́зъ навуходоно́соръ хвалю́ и превоз­ношу́ и сла́влю Царя́ небе́снаго, я́ко вся́ дѣла́ его́ и́стин­на, и путiе́ его́ судьбы́, и вся́ ходя́щыя въ го́рдости мо́жетъ смири́ти.
 • Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих.
 • Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня.
 • И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов Вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна.
 • Тогда пришли тайноведцы, обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значения его.
 • Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени бога моего, и в котором дух святаго Бога; ему рассказал я сон.
 • Валтасар, глава мудрецов! я знаю, что в тебе дух святаго Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя; объясни мне видения сна моего, который я видел, и значение его.
 • Видения же головы моей на ложе моем были такие: я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое.
 • Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли.
 • Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех; под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть.
 • И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святый.
 • Воскликнув громко, Он сказал: «срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его;
 • но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной.
 • Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.
 • Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми».
 • Такой сон видел я, царь Навуходоносор; а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значения, а ты можешь, потому что дух святаго Бога в тебе.
 • Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар! да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: господин мой! твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его!
 • Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес и видимо было по всей земле,
 • на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные,
 • это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя – до краев земли.
 • А что царь видел Бодрствующего и Святаго, сходящего с небес, Который сказал: «срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы, орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен», –
 • то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего, царя:
 • тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет.
 • А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную.
 • Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой.
 • Все это сбылось над царем Навуходоносором.
 • По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне,
 • царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!
 • Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя!
 • И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!»
 • Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него – как у птицы.
 • По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество – владычество вечное, и Которого царство – в роды и роды.
 • И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?»
 • В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось.
 • Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо.
 • 尼 布 甲 尼 撒 王 晓 谕 住 在 全 地 各 方 , 各 国 , 各 族 的 人 说 , 愿 你 们 大 享 平 安 。
 • 我 乐 意 将 至 高 的 神 向 我 所 行 的 神 迹 奇 事 宣 扬 出 来 。
 • 他 的 神 迹 何 其 大 。 他 的 奇 事 何 其 盛 。 他 的 国 是 永 远 的 。 他 的 权 柄 存 到 万 代 。
 • 我 尼 布 甲 尼 撒 安 居 在 宫 中 , 平 顺 在 殿 内 。
 • 我 作 了 一 梦 , 使 我 惧 怕 。 我 在 床 上 的 思 念 , 并 脑 中 的 异 象 , 使 我 惊 惶 。
 • 所 以 我 降 旨 召 巴 比 伦 的 一 切 哲 士 到 我 面 前 , 叫 他 们 把 梦 的 讲 解 告 诉 我 。
 • 于 是 那 些 术 士 , 用 法 术 的 , 迦 勒 底 人 , 观 兆 的 都 进 来 , 我 将 那 梦 告 诉 了 他 们 , 他 们 却 不 能 把 梦 的 讲 解 告 诉 我 。
 • 末 后 那 照 我 神 的 名 , 称 为 伯 提 沙 撒 的 但 以 理 来 到 我 面 前 , 他 里 头 有 圣 神 的 灵 , 我 将 梦 告 诉 他 说 ,
 • 术 士 的 领 袖 伯 提 沙 撒 阿 , 因 我 知 道 你 里 头 有 圣 神 的 灵 , 什 么 奥 秘 的 事 都 不 能 使 你 为 难 。 现 在 要 把 我 梦 中 所 见 的 异 象 和 梦 的 讲 解 告 诉 我 。
 • 我 在 床 上 脑 中 的 异 象 是 这 样 , 我 看 见 地 当 中 有 一 棵 树 , 极 其 高 大 。
 • 那 树 渐 长 , 而 且 坚 固 , 高 得 顶 天 , 从 地 极 都 能 看 见 ,
 • 叶 子 华 美 , 果 子 甚 多 , 可 作 众 生 的 食 物 。 田 野 的 走 兽 卧 在 荫 下 , 天 空 的 飞 鸟 宿 在 枝 上 。 凡 有 血 气 的 都 从 这 树 得 食 。
 • 我 在 床 上 脑 中 的 异 象 , 见 有 一 位 守 望 的 圣 者 从 天 而 降 。
 • 大 声 呼 叫 说 , 伐 倒 这 树 。 砍 下 枝 子 。 摇 掉 叶 子 。 抛 散 果 子 。 使 走 兽 离 开 树 下 , 飞 鸟 躲 开 树 枝 。
 • 树 墩 却 要 留 在 地 内 , 用 铁 圈 和 铜 圈 箍 住 , 在 田 野 的 青 草 中 让 天 露 滴 湿 , 使 他 与 地 上 的 兽 一 同 吃 草 ,
 • 使 他 的 心 改 变 , 不 如 人 心 。 给 他 一 个 兽 心 , 使 他 经 过 七 期 ( 期 或 作 年 。 本 章 同 ) 。
 • 这 是 守 望 者 所 发 的 命 , 圣 者 所 出 的 令 , 好 叫 世 人 知 道 至 高 者 在 人 的 国 中 掌 权 , 要 将 国 赐 与 谁 就 赐 与 谁 , 或 立 极 卑 微 的 人 执 掌 国 权 。
 • 这 是 我 尼 布 甲 尼 撒 王 所 作 的 梦 。 伯 提 沙 撒 阿 , 你 要 说 明 这 梦 的 讲 解 。 因 为 我 国 中 的 一 切 哲 士 都 不 能 将 梦 的 讲 解 告 诉 我 , 惟 独 你 能 , 因 你 里 头 有 圣 神 的 灵 。
 • 于 是 称 为 伯 提 沙 撒 的 但 以 理 惊 讶 片 时 , 心 意 惊 惶 。 王 说 , 伯 提 沙 撒 阿 , 不 要 因 梦 和 梦 的 讲 解 惊 惶 。 伯 提 沙 撒 回 答 说 , 我 主 阿 , 愿 这 梦 归 与 恨 恶 你 的 人 , 讲 解 归 与 你 的 敌 人 。
 • 你 所 见 的 树 渐 长 , 而 且 坚 固 , 高 得 顶 天 , 从 地 极 都 能 看 见 。
 • 叶 子 华 美 , 果 子 甚 多 , 可 作 众 生 的 食 物 。 田 野 的 走 兽 住 在 其 下 。 天 空 的 飞 鸟 宿 在 枝 上 。
 • 王 阿 , 这 渐 长 又 坚 固 的 树 就 是 你 。 你 的 威 势 渐 长 及 天 , 你 的 权 柄 管 到 地 极 。
 • 王 既 看 见 一 位 守 望 的 圣 者 从 天 而 降 , 说 , 将 这 树 砍 伐 毁 坏 , 树 墩 却 要 留 在 地 内 , 用 铁 圈 和 铜 圈 箍 住 。 在 田 野 的 青 草 中 , 让 天 露 滴 湿 , 使 他 与 地 上 的 兽 一 同 吃 草 , 直 到 经 过 七 期 。
 • 王 阿 , 讲 解 就 是 这 样 , 临 到 我 主 我 王 的 事 是 出 于 至 高 者 的 命 。
 • 你 必 被 赶 出 离 开 世 人 , 与 野 地 的 兽 同 居 , 吃 草 如 牛 , 被 天 露 滴 湿 , 且 要 经 过 七 期 。 等 你 知 道 至 高 者 在 人 的 国 中 掌 权 , 要 将 国 赐 与 谁 就 赐 与 谁 。
 • 守 望 者 既 吩 咐 存 留 树 墩 , 等 你 知 道 诸 天 掌 权 , 以 后 你 的 国 必 定 归 你 。
 • 王 阿 , 求 你 悦 纳 我 的 谏 言 , 以 施 行 公 义 断 绝 罪 过 , 以 怜 悯 穷 人 除 掉 罪 孽 , 或 者 你 的 平 安 可 以 延 长 。
 • 这 事 都 临 到 尼 布 甲 尼 撒 王 。
 • 过 了 十 二 个 月 , 他 游 行 在 巴 比 伦 王 宫 里 ( 原 文 作 上 ) 。
 • 他 说 , 这 大 巴 比 伦 不 是 我 用 大 能 大 力 建 为 京 都 , 要 显 我 威 严 的 荣 耀 麽 。
 • 这 话 在 王 口 中 尚 未 说 完 , 有 声 音 从 天 降 下 , 说 , 尼 布 甲 尼 撒 王 阿 , 有 话 对 你 说 , 你 的 国 位 离 开 你 了 。
 • 你 必 被 赶 出 离 开 世 人 , 与 野 地 的 兽 同 居 , 吃 草 如 牛 , 且 要 经 过 七 期 。 等 你 知 道 至 高 者 在 人 的 国 中 掌 权 , 要 将 国 赐 与 谁 就 赐 与 谁 。
 • 当 时 这 话 就 应 验 在 尼 布 甲 尼 撒 的 身 上 , 他 被 赶 出 离 开 世 人 , 吃 草 如 牛 , 身 被 天 露 滴 湿 , 头 发 长 长 , 好 像 鹰 毛 。 指 甲 长 长 , 如 同 鸟 爪 。
 • 日 子 满 足 , 我 尼 布 甲 尼 撒 举 目 望 天 , 我 的 聪 明 复 归 于 我 , 我 便 称 颂 至 高 者 , 赞 美 尊 敬 活 到 永 远 的 神 。 他 的 权 柄 是 永 有 的 。 他 的 国 存 到 万 代 。
 • 世 上 所 有 的 居 民 都 算 为 虚 无 。 在 天 上 的 万 军 和 世 上 的 居 民 中 , 他 都 凭 自 己 的 意 旨 行 事 。 无 人 能 拦 住 他 手 , 或 问 他 说 , 你 做 什 么 呢 。
 • 那 时 , 我 的 聪 明 复 归 于 我 , 为 我 国 的 荣 耀 , 威 严 , 和 光 耀 也 都 复 归 于 我 。 并 且 我 的 谋 士 和 大 臣 也 来 朝 见 我 。 我 又 得 坚 立 在 国 位 上 , 至 大 的 权 柄 加 增 于 我 。
 • 现 在 我 尼 布 甲 尼 撒 赞 美 , 尊 崇 , 恭 敬 天 上 的 王 。 因 为 他 所 作 的 全 都 诚 实 , 他 所 行 的 也 都 公 平 。 那 行 动 骄 傲 的 , 他 能 降 为 卑 。