Скрыть
4:21
Церковнославянский (рус)
А́зъ навуходоно́соръ оби́луяй бѣ́хъ въ дому́ мо­е́мъ и благоцвѣты́й на престо́лѣ мо­е́мъ:
со́нъ ви́дѣхъ, и устраши́ мя, и смято́хся на ло́жи мо­е́мъ, и видѣ́нiя главы́ мо­ея́ смято́ша мя́:
и мно́ю положи́ся повелѣ́нiе, при­­вести́ предъ мя́ вся́ му́жы му́дрыя вавило́нскiя, да сказа́нiе сна́ воз­вѣстя́тъ мнѣ́.
И вхожда́ху обая́телiе, волсви́, газари́ни, халде́е, и со́нъ а́зъ рѣ́хъ предъ ни́ми, и сказа́нiя его́ не воз­вѣсти́ша ми́,
до́ндеже вни́де [предъ мя́] данiи́лъ, ему́же и́мя Валтаса́ръ, по и́менiя бо́га мо­его́, и́же Ду́ха Бо́жiя свя́та и́мать въ себѣ́, и со́нъ предъ ни́мъ рѣ́хъ:
Валтаса́ре, кня́же обая́телей, его́же а́зъ разумѣ́хъ, я́ко Ду́хъ Бо́жiй святы́й и́маши, и вся́кая та́йна не изнемога́етъ предъ тобо́ю, слы́ши видѣ́нiе сна́ мо­его́, е́же ви́дѣхъ, и сказа́нiе его́ повѣ́ждь мнѣ́.
И видѣ́нiе главы́ мо­ея́ на ло́жи мо­е́мъ зрѣ́хъ, и се́, дре́во средѣ́ земли́, и высота́ его́ вели́ка:
и воз­вели́чися дре́во то́ и укрѣпи́ся, и высота́ его́ досяза́­ше до небесе́, и величина́ его́ до коне́цъ земли́ всея́,
ли́­ст­вiе его́ прекра́сное, и пло́дъ его́ мно́гъ, и пи́ща всѣ́хъ въ не́мъ, и подъ ни́мъ вселя́хуся вси́ звѣ́рiе ди́вiи, и въ вѣ́твехъ его́ живя́ху [вся́] пти́цы небе́сныя, и от­ него́ пита́­шеся вся́ка пло́ть.
Ви́дѣхъ во снѣ́ но́щiю на ло́жи мо­е́мъ, и се́, бо́дрый и святы́й от­ небесе́ сни́де
и воз­гласи́ крѣ́пцѣ и та́ко рече́: посѣцы́те дре́во и обі́йте вѣ́тви его́, и от­тряси́те ли́­ст­вiе его́ и разсы́плите пло́дъ его́, да позы́блют­ся звѣ́рiе подъ ни́мъ и пти́цы съ вѣ́твiй его́:
то́чiю от­ра́сль коре́нiя его́ въ земли́ оста́вите, и во у́зѣ желѣ́знѣ и мѣ́днѣ, и во зла́цѣ внѣ́шнемъ и въ росѣ́ небе́снѣй всели́т­ся, и со звѣрьми́ [ди́вiими] ча́сть его́ во травѣ́ земнѣ́й:
се́рдце его́ от­ человѣ́къ измѣни́т­ся, и се́рдце звѣри́но да́ст­ся ему́, и се́дмь време́нъ измѣня́т­ся надъ ни́мъ:
изрѣче́нiемъ бо́драго сло́во, и глаго́лъ святы́хъ проше́нiе: да увѣ́дятъ живу́щiи, я́ко владѣ́етъ вы́шнiй ца́р­ст­вомъ человѣ́ческимъ, и ему́же восхо́щетъ, да́стъ е́, и уничтоже́н­ное человѣ́ковъ воз­ста́витъ надъ ни́мъ.
Се́й со́нъ, его́же ви́дѣхъ а́зъ навуходоно́соръ ца́рь: ты́ же, Валтаса́ре, сказа́нiе его́ повѣ́ждь, я́ко вси́ му́дрiи ца́р­ст­ва мо­его́ не мо́гутъ сказа́нiя его́ повѣ́дати мнѣ́, ты́ же, данiи́ле, мо́жеши, я́ко Ду́хъ Бо́жiй свя́тъ въ тебѣ́.
Тогда́ данiи́лъ, ему́же и́мя Валтаса́ръ, ужасе́ся а́ки на еди́нъ ча́съ, и размышле́нiя его́ смуща́ху его́. И от­вѣща́ ца́рь и рече́: Валтаса́ре, со́нъ мо́й и сказа́нiе его́ да не смуща́етъ тебе́. И от­вѣща́ Валтаса́ръ и рече́: господи́не, да бу́детъ со́нъ се́й ненави́дящымъ тя́, и сказа́нiе его́ враго́мъ тво­и́мъ.
Дре́во, е́же ви́дѣлъ еси́ воз­вели́чив­шееся и укрѣпи́в­шееся, его́же высота́ досяза́­ше до небесе́ и величина́ его́ на всю́ зе́млю,
и ли́­ст­вiе его́ благоцвѣ́тное и пло́дъ его́ мно́гъ, и пи́ща всѣ́мъ въ не́мъ, подъ ни́мъ живя́ху звѣ́рiе ди́вiи, и въ вѣ́твехъ его́ угнѣздя́хуся пти́цы небе́сныя:
ты́ еси́, царю́, я́ко воз­вели́чил­ся еси́ и укрѣпѣ́лъ, и вели́че­с­т­во твое́ воз­вели́чися и досяже́ небесе́, и вла́сть твоя́ до коне́цъ земли́.
И я́ко ви́дѣ ца́рь бо́драго и свята́го сходя́ща съ небесе́, и рече́: посѣцы́те дре́во и разсы́плите е́, то́чiю прониче́нiе коре́нiя его́ въ земли́ оста́вите, и во у́зѣ желѣ́знѣ и мѣ́дянѣ и во зла́цѣ внѣ́шнемъ и въ росѣ́ небе́снѣй водвори́т­ся, и со звѣрьми́ ди́вiими ча́сть его́, до́ндеже се́дмь време́нъ премѣня́т­ся надъ ни́мъ:
сiе́ сказа́нiе его́, царю́, и изрѣче́нiе вы́шняго е́сть, е́же при­­спѣ́ на господи́на мо­его́ царя́:
изжену́тъ тя́ от­ человѣ́къ, и съ ди́вiими звѣрьми́ бу́детъ житiе́ твое́, и траво́ю а́ки вола́ напита́ютъ тя́, и от­ росы́ небе́сныя тѣ́ло твое́ ороси́т­ся, и се́дмь време́нъ измѣня́т­ся надъ тобо́ю, до́ндеже увѣ́си, я́ко владѣ́етъ вы́шнiй ца́р­ст­вомъ человѣ́ческимъ, и ему́же восхо́щетъ, да́стъ е́.
А е́же рече́: оста́вите прониче́нiе коре́нiя дре́ва [въ земли́]: ца́р­ст­во твое́ тебѣ́ бу́детъ, от­не́лѣже увѣ́си вла́сть небе́сную.
Сего́ ра́ди, царю́ совѣ́тъ мо́й да бу́детъ тебѣ́ уго́денъ, и грѣхи́ твоя́ ми́лостынями искупи́ и непра́вды твоя́ щедро́тами убо́гихъ: не́гли бу́детъ долготерпѣли́въ грѣхо́мъ тво­и́мъ Бо́гъ.
Сiя́ вся́ постиго́ша навуходоно́сора царя́.
По двою­на́­де­ся­ти ме́сяцѣхъ въ дому́ ца́р­ст­ва сво­его́, въ Вавило́нѣ бѣ́ ходя́,
от­вѣща́ ца́рь и рече́: нѣ́сть ли се́й Вавило́нъ вели́кiй, его́же а́зъ согради́хъ въ до́мъ ца́р­ст­ва, въ держа́вѣ крѣ́пости мо­ея́, въ че́сть сла́вы мо­ея́?
Еще́ сло́ву су́щу во устѣ́хъ царя́, гла́съ съ небесе́ бы́сть: тебѣ́ глаго́лет­ся, навуходоно́соре царю́: ца́ртво твое́ пре́йде от­ тебе́,
и от­ человѣ́къ от­жену́тъ тя́, и со звѣрьми́ ди́вiими житiе́ твое́, и траво́ю а́ки вола́ напита́ютъ тя́ и се́дмь време́нъ измѣня́т­ся на тебѣ́, до́ндеже увѣ́си, я́ко владѣ́етъ вы́шнiй ца́р­ст­вомъ человѣ́ческимъ, и ему́же восхо́щетъ, да́стъ е́.
Въ то́й ча́съ сло́во сконча́ся на цари́ навуходоно́сорѣ, и от­ человѣ́къ от­гна́ся, и траву́ а́ки во́лъ ядя́ше, и от­ росы́ небе́сныя тѣ́ло его́ ороси́ся, до́ндеже вла́си ему́ я́ко льву́ воз­расто́ша и но́гти ему́ а́ки пти́цамъ.
И по сконча́нiи тѣ́хъ дні́й, а́зъ навуходоно́соръ о́чи сво­и́ на не́бо воз­дви́гъ, и у́мъ мо́й ко мнѣ́ воз­врати́ся, и вы́шняго благослови́хъ, и живу́щаго во вѣ́ки похвали́хъ и просла́вихъ, я́ко вла́сть его́ вла́сть вѣ́чна, и ца́р­ст­во его́ въ ро́ды и ро́ды,
и вси́ живу́щiи на земли́ ни во что́же вмѣни́шася, и по во́ли сво­е́й твори́тъ въ си́лѣ небе́снѣй и въ селе́нiи земнѣ́мъ: и нѣ́сть, и́же воспроти́вит­ся руцѣ́ его́ и рече́тъ ему́: что́ сотвори́лъ еси́?
Въ то́ вре́мя у́мъ мо́й воз­врати́ся ко мнѣ́, и въ че́сть ца́р­ст­ва мо­его́ прiидо́хъ, и зра́къ мо́й воз­врати́ся ко мнѣ́, и нача́лницы мо­и́ и вельмо́жи мо­и́ иска́ху мене́: и въ ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ утверди́хся, и вели́че­с­т­во изоби́лнѣе при­­ложи́ся мнѣ́.
Ны́нѣ у́бо а́зъ навуходоно́соръ хвалю́ и превоз­ношу́ и сла́влю Царя́ небе́снаго, я́ко вся́ дѣла́ его́ и́стин­на, и путiе́ его́ судьбы́, и вся́ ходя́щыя въ го́рдости мо́жетъ смири́ти.
Синодальный
Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих.
Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня.
И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов Вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна.
Тогда пришли тайноведцы, обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значения его.
Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени бога моего, и в котором дух святаго Бога; ему рассказал я сон.
Валтасар, глава мудрецов! я знаю, что в тебе дух святаго Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя; объясни мне видения сна моего, который я видел, и значение его.
Видения же головы моей на ложе моем были такие: я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое.
Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли.
Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех; под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть.
И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святый.
Воскликнув громко, Он сказал: «срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его;
но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной.
Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.
Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми».
Такой сон видел я, царь Навуходоносор; а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значения, а ты можешь, потому что дух святаго Бога в тебе.
Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар! да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: господин мой! твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его!
Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес и видимо было по всей земле,
на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные,
это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя – до краев земли.
А что царь видел Бодрствующего и Святаго, сходящего с небес, Который сказал: «срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы, орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен», –
то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего, царя:
тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет.
А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную.
Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой.
Все это сбылось над царем Навуходоносором.
По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне,
царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!
Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя!
И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!»
Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него – как у птицы.
По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество – владычество вечное, и Которого царство – в роды и роды.
И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?»
В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось.
Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо.
Греческий
4ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθαλῶν
5ἐνύπνιον εἶδον καὶ ἐφοβέρισέν με καὶ ἐταράχθην ἐπι­̀ τῆς κοίτης μου καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου συν­ετάραξάν με
6καὶ δι᾿ ἐμοῦ ἐτέθη δόγμα τοῦ εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάν­τας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος ὅπως τὴν σύγκρισιν τοῦ ἐνυπνίου γνωρίσωσίν μοι
7καὶ εἰσεπορεύ­ον­το οἱ ἐπαοιδοί μάγοι γαζαρηνοί Χαλδαῖοι καὶ τὸ ἐνύπνιον εἶπα ἐγὼ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ οὐκ ἐγνώρισάν μοι
8ἕως οὗ ἦλθεν Δανιηλ οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ κατα­̀ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου ὃς πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐνώπιον αὐτοῦ εἶπα
9Βαλτασαρ ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν ὃν ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοὶ καὶ πᾶν μυστήριον οὐκ ἀδυνατεῖ σε ἄκουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου οὗ εἶδον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι
10ἐπι­̀ τῆς κοίτης μου ἐθεώρουν καὶ ἰδοὺ δένδρον ἐν μέσῳ τῆς γῆς καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ
11ἐμεγαλύνθη τὸ δένδρον καὶ ἴσχυσεν καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἔφθασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς τὰ πέρατα πάσης τῆς γῆς
12τὰ φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολύς καὶ τροφὴ πάν­των ἐν αὐτῷ καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατῴκουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐτρέφετο πᾶσα σάρξ
13ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς ἐπι­̀ τῆς κοίτης μου καὶ ἰδοὺ ιρ καὶ ἅγιος ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατέβη
14καὶ ἐφώνησεν ἐν ἰσχύι καὶ οὕτως εἶπεν ἐκκόψατε τὸ δένδρον καὶ ἐκτίλατε τοὺς κλάδους αὐτοῦ καὶ ἐκτινάξατε τὰ φύλλα αὐτοῦ καὶ δια­σκορπίσατε τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαλευθήτωσαν τὰ θηρία ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ τὰ ὄρνεα ἀπο­̀ τῶν κλάδων αὐτοῦ
15πλη­̀ν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ κοιτασθή­σε­ται καὶ μετὰ τῶν θηρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς
16ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπο­̀ τῶν ἀνθρώπων ἀλλοιωθή­σε­ται καὶ καρδία θηρίου δοθή­σε­ται αὐτῷ καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσον­ται ἐπ᾿ αὐτόν
17δια­̀ συγκρίμα­τος ιρ ὁ λόγος καὶ ῥῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα ἵνα γνῶσιν οἱ ζῶν­τες ὅτι κύριός ἐστιν ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ δώσει αὐτὴν καὶ ἐξουδένημα ἀνθρώπων ἀναστήσει ἐπ᾿ αὐτήν
18τοῦτο τὸ ἐνύπνιον ὃ εἶδον ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς καὶ σύ Βαλτασαρ τὸ σύγκριμα εἰπόν ὅτι πάν­τες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύναν­ται τὸ σύγκριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι σὺ δέ Δανιηλ δύνασαι ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοί
19τότε Δανιηλ οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ ἀπηνεώθη ὡσεὶ ὥραν μίαν καὶ οἱ δια­λογισμοὶ αὐτοῦ συν­ετάρασ­σον αὐτόν καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Βαλτασαρ τὸ ἐνύπνιον καὶ ἡ σύγκρισις μὴ κατα­σπευσάτω σε καὶ ἀπεκρίθη Βαλτασαρ καὶ εἶπεν κύριε τὸ ἐνύπνιον τοῖς μισοῦσίν σε καὶ ἡ σύγκρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου
20τὸ δένδρον ὃ εἶδες τὸ μεγαλυνθὲν καὶ τὸ ἰσχυκός οὗ τὸ ὕψος ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
21καὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ εὐθαλῆ καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ τροφὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ ὑποκάτω αὐτοῦ κατῴκουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ
22σὺ εἶ βασιλεῦ ὅτι ἐμεγαλύνθης καὶ ἴσχυσας καὶ ἡ μεγαλωσύνη σου ἐμεγαλύνθη καὶ ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ κυριεία σου εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς
23καὶ ὅτι εἶδεν ὁ βασιλεὺς ιρ καὶ ἅγιον κατα­βαίνον­τα ἀπο­̀ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν ἐκτίλατε τὸ δένδρον καὶ δια­φθείρατε αὐτό πλη­̀ν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐάσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθή­σε­ται καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ ἕως οὗ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλοιωθῶσιν ἐπ᾿ αὐτόν
24τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ βασιλεῦ καὶ σύγκριμα ὑψίστου ἐστίν ὃ ἔφθασεν ἐπι­̀ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα
25καὶ σὲ ἐκδιώξουσιν ἀπο­̀ τῶν ἀνθρώπων καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἔσται ἡ κατοικία σου καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσίν σε καὶ ἀπο­̀ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσῃ καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσον­ται ἐπι­̀ σέ ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύ­ει ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων καὶ ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτήν
26καὶ ὅτι εἶπαν ἐάσατε τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν τοῦ δένδρου ἡ βασιλεία σού σοι μενεῖ ἀφ᾿ ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουσίαν τὴν οὐράνιον
27δια­̀ τοῦτο βασιλεῦ ἡ βουλή μου ἀρεσάτω σοι καὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι καὶ τὰς ἀδικίας σου ἐν οἰκτιρμοῖς πενήτων ἴσως ἔσται μακρόθυμος τοῖς παρα­πτώμασίν σου ὁ θεός
28ταῦτα πάν­τα ἔφθασεν ἐπι­̀ Ναβουχοδονοσορ τὸν βασιλέα
29μετὰ δωδεκάμηνον ἐπι­̀ τῷ ναῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι περιπατῶν
30ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν οὐχ αὕτη ἐστὶν Βαβυλὼν ἡ μεγά­λη ἣν ἐγὼ ᾠκοδόμησα εἰς οἶκον βασιλείας ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος μου εἰς τιμὴν τῆς δόξης μου
31ἔτι τοῦ λόγου ἐν στόματι τοῦ βασιλέως ὄν­τος φωνὴ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐγένετο σοὶ λέγουσιν Ναβουχοδονοσορ βασιλεῦ ἡ βασιλεία παρῆλθεν ἀπο­̀ σοῦ
32καὶ ἀπο­̀ τῶν ἀνθρώπων σε ἐκδιώξουσιν καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἡ κατοικία σου καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσίν σε καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσον­ται ἐπι­̀ σέ ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύ­ει ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ δώσει αὐτήν
33αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ λόγος συν­ετελέσθη ἐπι­̀ Ναβουχοδονοσορ καὶ ἀπο­̀ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώχθη καὶ χόρτον ὡς βοῦς ἤσθιεν καὶ ἀπο­̀ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη ἕως οὗ αἱ τρίχες αὐτοῦ ὡς λεόν­των ἐμεγαλύνθησαν καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνέων
34καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέλαβον καὶ αἱ φρένες μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστράφησαν καὶ τῷ ὑψίστῳ εὐλόγησα καὶ τῷ ζῶν­τι εἰς τὸν αἰῶνα ᾔνεσα καὶ ἐδόξασα ὅτι ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν
35καὶ πάν­τες οἱ κατοικοῦν­τες τὴν γῆν ὡς οὐδὲν ἐλογίσθησαν καὶ κατα­̀ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖ ἐν τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐν τῇ κατοικίᾳ τῆς γῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀν­τιποιή­σε­ται τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐρεῖ αὐτῷ τί ἐποίησας
36αὐτῷ τῷ καιρῷ αἱ φρένες μου ἐπεστράφησαν ἐπ᾿ ἐμέ καὶ εἰς τὴν τιμὴν τῆς βασιλείας μου ἦλθον καὶ ἡ μορφή μου ἐπέστρεψεν ἐπ᾿ ἐμέ καὶ οἱ τύραννοί μου καὶ οἱ μεγιστᾶνές μου ἐζήτουν με καὶ ἐπι­̀ τὴν βασιλείαν μου ἐκραταιώθην καὶ μεγαλωσύνη περισ­σοτέρα προ­σετέθη μοι
37νῦν οὖν ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ αἰνῶ καὶ ὑπερυψῶ καὶ δοξάζω τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ ὅτι πάν­τα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀληθινὰ καὶ αἱ τρίβοι αὐτοῦ κρίσις καὶ πάν­τας τοὺς πορευο­μέ­νους ἐν ὑπερηφανίᾳ δύναται ταπεινῶσαι
Мен, Небухаданасар, љз єйємдљ, падыша сарайымда тынч жашап, чоњ ийгиликтерге жетиштим.
Бирок мен мени коркуткан бир тєш кљрдєм. Тљшљгємдљ жатып ойлогон ойлорум, кљргљн кљрєнєштљрєм тынчымды алды.
Ошондо мага тєштєн маанисин айтып беришсин деп, Бабылдын бардык акылмандарын алып келєєнє буйрук кылдым.
Ошондо жашыруун сырларды билєєчєлљр, сыйкырчылар, каздимдер жана тљлгљчєлљр келишти. Мен аларга тєшємдє айтып бердим, бирок алар мага анын маанисин тєшєндєрєп бере алышкан жок.
Акырында, мага кудайымдын атынан Белтешатсар деген ат коюлган, ичинде ыйык Кудайдын Руху бар Даниел келди. Мен ага тєшємдє айтып бердим.
“Белтешатсар, акылмандардын башчысы! Сенде ыйык Кудайдын Руху бар экенин, эч кандай жашыруун сыр сен єчєн кыйын эмес экенин билем, мага кљргљн тєшємдє жана анын маанисин айтып бер.
Тљшљгємдљ жатканда кљргљн кљрєнєштљр мындай эле: тєшємдљ жер ортосунда љтљ бийик бир дарак турганын кљрдєм.
Ал дарак чоњ жана бекем эле, анын бийиктиги асманга жетип, бєт жер жєзєнєн учу-кыйырына чейин кљрєнєп турду.
Анын жалбырактары кооз, жемиши мол эле. Анда бардыгы єчєн азык бар эле. Анын тєбєнљ талаа жырткычтары кљлљкљлљп, бутактарына канаттуулар уялашат экен, андан бардык тирєє жандар тамактанып турушат экен.
Мен тљшљгємдљ жатканда кљргљн кљрєнєштљ муну кљрдєм: асмандан Уктабай Карап Туруучу, Ыйык, тєшєп келди.
Ал катуу кыйкырып, мындай деди: «Бул даракты кыйып салгыла, бутактарын бутап салгыла, жалбырактарын кєбєп салгыла, жемиштерин чачып жибергиле. Анын тєбєндљгє жырткычтар, бутактарындагы канаттуулар кетсин.
Бирок анын негизги тамырын жерде калтыргыла, ага темир жана жез кишен салынсын, талаа чљптљрєнєн арасында асман шєєдєрємє менен сугарылсын. Ал жаныбарлар менен бирге талаа чљптљрєн жесин.
Андан адамдын жєрљгє алынып, жырткычтын жєрљгє салынсын, анын єстєнљн жети мезгил љтсєн.
Бул Уктабай Карап Туруучулардын буйругу менен чечилди, Ыйыктардын љкємє менен белгиленди. Ошондуктан жер жєзєндљ жашагандардын баары адамзат падышачылыктарынын єстєнљн Баарынан Жогору Турган бийлик кыларын, падышачылыкты Љзє кимге кааласа, ошого берерин жана ага кемсинтилген адамды коёрун билишсин»”.
Мен, Небухаданасар падыша, ушундай тєш кљрдєм. Ал эми сен, Белтешатсар, анын маанисин тєшєндєрєп бер, анткени менин падышачылыгымдагы акылмандардын ичинен эч ким анын маанисин тєшєндєрєп бере алган жок, бирок сен тєшєндєрєп бере аласыњ, анткени сенде ыйык Кудайдын Руху бар».
Ошондо Белтешатсар деген да ысымы бар Даниел бир саатка жакын тањ калып турду, ойлору тынчын алды. Падыша ага: «Белтешатсар! Бул тєш жана анын мааниси сенин тынчыњды албасын», – деди. Белтешатсар мындай деп жооп берди: «Мырзам! Бул тєш сени жек кљргљндљрдєн тєшєнљ кирсе гана! Мунун мааниси душмандарыња болсо гана!
Сен кљргљн чоњ жана бекем, бийиктиги асманга жеткен, жердин учу-кыйырына кљрєнєп турган,
жалбырактары кооз, жемиши мол, бардыгы єчєн азыгы бар, тєбєндљ талаа жырткычтары жашаган, бутактарында асман канаттуулары уялаган дарак –
бул атак-дањкка ээ болгон, кєч-кубаттуу, атак-дањкыњ алыска кетип, асманга чейин жеткен, бийлигињ жердин учу-кыйырына жеткен падыша сенсињ.
Ал эми падышанын асмандан тєшєп келе жаткан Уктабай Карап Туруучуну, Ыйыкты, кљрєп, Анын: “Даракты кыйып салгыла, аны жок кылгыла, анын жердеги негизги тамырын гана калтыргыла, ага темир жана жез кишен салынсын, талаа чљптљрєнєн арасында асман шєєдєрємє менен сугарылсын, анын єстєнљн белгиленген жети мезгил љткљнчљ, ал талаа жырткычтары менен болсун”, – деп айтканын укканы,
падыша, анын мааниси, Бардыгынан Жогору Тургандын мырзам падышага чыгарган љкємє мындай:
Сени адамдардан бљлєп салышат, сен талаа жырткычтары менен жашайсыњ, сени љгєзгљ окшотуп чљп менен багышат, асман шєєдєрємє менен сугарыласыњ, адамзат падышачылыгына Бардыгынан Жогору Турган бийлик кыларын жана аны кимге кааласа, ошого берерин сен тєшєнгљнчљ, сенин єстєњљн жети мезгил љтљт.
Ал эми дарактын негизги тамырын калтырууга буйрук берилгени муну билдирет: сен асман бийлигин таанып билгенден кийин, падышачылыгыњ љзєњдљ калат.
Ошондуктан, падыша, сага берген кењешимди кабыл ал: кєнљљлљрєњдє адилеттєєлєк кылуу менен, мыйзамсыздыгыњды кембагалдарга боорукердик кылуу менен жуу, ошондо сенин тынчтыгыњ уланат».
Ушунун бардыгы Небухаданасар падышанын башына келди.
Он эки ай љткљндљн кийин, Бабылдагы падыша сарайында ары-бери басып жєргљн падыша мындай деди:
«Падыша шаары болсун деп, дањкым єчєн љз кудуретим менен курган улуу Бабыл ушул эмеспи!»
Падыша бул сљздє айтып бєтљ электе эле, асмандан єн угулду: «Сага айтылып жатат, Небухаданасар падыша, сенден падышачылык бийлик алынды!
Сени адамдардан бљлєп салышат, талаа жырткычтары менен жашайсыњ, сени љгєзгљ окшотуп чљп менен багышат, адамзат падышачылыгына Бардыгынан Жогору Турган бийлик кыларын, аны кимге кааласа, ошого берерин сен тєшєнгљнчљ, сенин єстєњљн жети мезгил љтљт!»
Небухаданасар жљнєндљ айтылган бул сљз ошол замат орундалды, аны адамдардан бљлєп салышты, ал љгєзгљ окшоп чљп жеди, анын денеси асман шєєдєрємє менен сугарылып турду, чачтары арстандыкындай, тырмактары куштукундай болуп љстє.
«Бул кєндљр љткљндљн кийин, мен, Небухаданасар, асманды карадым, ошол учурда акыл-эсим љзємљ кайтып келди. Ошондо мен Бардыгынан Жогору Турганды дањктадым, Тєбљлєк Жашоочуну дањазаладым. Анын бийлиги – тєбљлєк бийлик, падышачылыгы – кылымдан кылымга!
Жерде жашагандын бардыгы эч нерсеге арзыбайт. Ал асман кошуундарында да, жерде жашагандардын арасында да Љз эркин ишке ашырат. Анын колуна каршы чыгып, Ага: “Сен эмне кылдыњ?” – деп айта ала турган эч ким жок.
Ошол учурда менин акыл-эсим љзємљ кайтып келди, љз падышачылыгымдын дањкы єчєн љз улуулугум жана мурунку кљрєнєшєм кайтып келди. Ошондо кењешчилерим менен тљрљлљрєм мени издеп табышты, мен падышачылык тагыма кайрадан отургузулдум, атак-дањкым мурдагыдан да артты.
Азыр мен, Небухаданасар, Асмандагы Падышаны дањктаймын, мактаймын, дањазалаймын. Анын бардык иштери – чындык, жолдору адилет, текеберлерди моюн сундурууга Анын кєчє жетет».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки