Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Даниила

 
 • Въ пе́рвое лѣ́то Валтаса́ра царя́ Халде́йска, данiи́лъ со́нъ ви́дѣ и видѣ́нiя главы́ его́ на ло́жи его́, и со́нъ сво́й вписа́:
 • а́зъ данiи́лъ ви́дѣхъ въ видѣ́нiи мо­е́мъ но́щiю: и се́, четы́ри вѣ́три небе́снiи налего́ша на мо́ре вели́кое,
 • и четы́ри звѣ́рiе вели́цыи исхожда́ху изъ мо́ря, разли́чни между́ собо́ю:
 • пе́рвый а́ки льви́ца имы́й крилѣ́, крилѣ́ же его́ а́ки о́рли, зря́хъ, до́ндеже исто́ржена бы́ша кри́ла его́, и воз­дви́жеся от­ земли́, и на но́гу человѣ́чу ста́, и се́рдце человѣ́чо даде́ся ему́:
 • и се́, звѣ́рь вторы́й подо́бенъ медвѣ́дицѣ, и на странѣ́ еди́нѣй ста́, и три́ ре́бра во устѣ́хъ его́, средѣ́ зубо́въ его́, и си́це глаго́лаху ему́: воста́ни, я́ждь пло́ти мно́ги:
 • созади́ сего́ ви́дѣхъ: и се́, звѣ́рь и́нъ а́ки ры́сь, тому́же кри́ла четы́ри пти́чiя надъ ни́мъ и четы́ри главы́ звѣ́рю, и вла́сть даде́ся ему́:
 • созади́ сего́ ви́дѣхъ: и се́, звѣ́рь четве́ртый стра́­шенъ и ужа́сенъ и крѣ́покъ изли́ха, зу́бы же его́ желѣ́зни ве́лiи, яды́й и истончева́я, оста́нки же нога́ма сво­и́ма попира́­ше, то́йже различа́яся изли́ха па́че всѣ́хъ звѣре́й пре́жнихъ, и рого́въ де́сять ему́:
 • разсмотря́хъ въ розѣ́хъ его́, и се́, ро́гъ другі́й ма́лъ взы́де средѣ́ и́хъ, и трiе́ ро́зи пре́днiи его́ исто́ргнушася от­ лица́ его́, и се́, о́чи а́ки о́чи человѣ́чи въ ро́зѣ то́мъ, и уста́ глаго́люща вели́кая.
 • зря́хъ до́ндеже престо́ли поста́в­шася, и ве́тхiй де́нми сѣ́де, и оде́жда его́ бѣла́ а́ки снѣ́гъ, и вла́си главы́ его́ а́ки во́лна чиста́, престо́лъ его́ пла́мень о́гненъ, коле́са его́ о́гнь паля́щь:
 • рѣка́ о́гнен­на теча́­ше исходя́щи предъ ни́мъ: ты́сящя ты́сящъ служа́ху ему́, и тмы́ те́мъ предстоя́ху ему́: суди́ще сѣ́де, и кни́ги от­верзо́шася.
 • Ви́дѣхъ тогда́ от­ гла́са слове́съ вели́кихъ, я́же ро́гъ о́ный глаго́лаше, до́ндеже уби́ся звѣ́рь и поги́бе, и тѣ́ло его́ даде́ся во сожже́нiе о́гнен­но:
 • и про́чихъ звѣре́й преста́вися вла́сть, и продолже́нiе житiя́ даде́ся и́мъ до вре́мене и вре́мене.
 • Ви́дѣхъ во снѣ́ но́щiю, и се́, на о́блацѣхъ небе́сныхъ я́ко Сы́нъ человѣ́чь иды́й бя́ше и да́же до ве́тхаго де́нми до́йде и предъ него́ при­­веде́ся:
 • и тому́ даде́ся вла́сть и че́сть и ца́р­ст­во, и вси́ лю́дiе, племена́ и язы́цы тому́ порабо́таютъ: вла́сть его́ вла́сть вѣ́чная, я́же не пре́йдетъ, и ца́р­ст­во его́ не разсы́плет­ся.
 • Вострепета́ ду́хъ мо́й въ состоя́нiи мо­е́мъ, а́зъ данiи́лъ, и видѣ́нiя главы́ мо­ея́ смуща́ху мя́.
 • И прiидо́хъ ко еди́ному от­ стоя́щихъ и извѣ́стiя проси́хъ от­ него́ научи́тися о всѣ́хъ си́хъ. И повѣ́да ми́ извѣ́стiе и сказа́нiе слове́съ воз­вѣсти́ ми́:
 • сі́и звѣ́рiе вели́цыи четы́ри, четы́ри ца́р­ст­ва воста́нутъ на земли́,
 • я́же во́змут­ся: и пре́ймутъ ца́р­ст­во святі́и вы́шняго и содержа́ти бу́дутъ о́ное да́же до вѣ́ка вѣко́въ.
 • И вопроша́хъ испы́тно о звѣ́ри четве́ртѣмъ, я́ко бя́ше разли́ченъ па́че вся́каго звѣ́ря, стра́­шенъ вельми́, зу́бы его́ желѣ́зни и но́гти его́ мѣ́дяни, яды́й и истончева́я, оста́нки же нога́ма сво­и́ма попира́­ше:
 • и о десяти́ розѣ́хъ его́ и́же на главѣ́ его́, и о друзѣ́мъ воз­ше́дшемъ и истря́сшемъ пе́рвыя три́, ро́гъ же то́й ему́же о́чи и уста́ глаго́люща вели́кая, и виденiе его́ бо́лѣе про́чiихъ:
 • зря́хъ, и ро́гъ то́й творя́ше ра́ть со святы́ми и укрѣпи́ся на ни́хъ,
 • до́ндеже прiи́де ве́тхiй де́нми и су́дъ даде́ святы́мъ вы́шняго: и вре́мя при­­спѣ́, и ца́р­ст­во прiя́ша святі́и.
 • И рече́: звѣ́рь четве́ртый ца́р­ст­во четве́ртое бу́детъ на земли́, е́же превзы́детъ вся́ ца́р­ст­ва и поя́стъ всю́ зе́емлю, и попере́тъ ю́ и посѣче́тъ:
 • и де́сять рого́въ его́ де́сять царе́й воста́нутъ, и по ни́хъ воста́нетъ другі́й, и́же превзы́детъ зло́бами всѣ́хъ пре́жнихъ и три́ цари́ смири́тъ,
 • и словеса́ на вы́шняго воз­глаго́летъ и святы́хъ вы́шняго смири́тъ, и помы́слитъ премѣни́ти времена́ и зако́нъ, и да́ст­ся въ руку́ его́ да́же до вре́мене и време́нъ и полувре́мене:
 • и суди́ще ся́детъ, и вла́сть его́ преста́вятъ е́же потреби́ти и погуби́ти до конца́:
 • ца́р­ст­во же и вла́сть и вели́че­с­т­во царе́й, и́же подъ всѣ́мъ небесе́мъ, да́ст­ся святы́мъ вы́шняго: и ца́р­ст­во его́ ца́р­ст­во вѣ́чное, и вся́ вла́сти тому́ рабо́тати бу́дутъ и слу́шати.
 • До здѣ́ сконча́нiе словесе́. А́зъ данiи́лъ, надо́лзѣ размышле́нiя моя́ смуща́ху мя́, и зра́къ мо́й премѣни́ся на мнѣ́, и глаго́лъ въ се́рдцы мо­е́мъ соблюдо́хъ.
 • В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела.
 • Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море,
 • и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого.
 • Первый – как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему.
 • И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: «встань, ешь мяса много!»
 • Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему.
 • После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него.
 • Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.
 • Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая во́лна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь.
 • Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.
 • Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню.
 • И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок.
 • Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.
 • И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.
 • Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня.
 • Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанного:
 • «эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли.
 • Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков».
 • Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами,
 • и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
 • Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
 • доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые.
 • Об этом он сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее.
 • А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей,
 • и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
 • Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
 • Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему.
 • Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем.
 • Бабыл падышасы Белшатсардын падышачылыгынын биринчи жылында Даниел тљшљгєндљ жатып, тєш жана пайгамбарчылык кљрєнєштљрдє кљрдє. Ошондо ал тєшєн баяндап жазды.
 • Даниел сљзєн баштап, мындай деди: «Тєндљ мен мындай кљрєнєш кљрдєм: асмандын тљрт шамалы улуу дењизди толкундатып жатты.
 • Анан дењизден бири экинчисине окшобогон тљрт чоњ жырткыч чыкты.
 • Биринчиси арстанга окшош, бирок анын бєркєттєкєндљй канаттары бар экен. Мен анын канаттары жулунгуча, љзє жерден кљтљрєлєп, адамга окшоп бутуна тургуча карап турдум. Ага адамдын жєрљгє берилди.
 • Экинчи жырткыч аюуга окшош экен, ал бир капталы менен турду, оозунда, тиштеринин арасында єч азуусу бар экен. Ага мындай деп айтылды: “Тур, кљп эт же!”
 • Андан кийин илбирске окшогон жырткычты кљрдєм, анын жонунда куштун тљрт канаты бар экен, ал жырткычтын тљрт башы бар экен. Ага бийлик берилди.
 • Ошондон кийин мен тєнкє кљрєнєштљрдљ љтљ коркунучтуу, єрљйдє учурган, абдан кєчтєє тљртєнчє жырткычты кљрдєм. Анын чоњ темир тиштери бар экен. Ал жеп-жутуп, кыйратып, калганын буттары менен тебелеп жатты. Ал мурунку жырткычтардан айырмаланып турду, анын он мєйєзє бар эле.
 • Мен ал мєйєздљрдє карап турдум, ошондо алардын арасынан анча чоњ эмес дагы бир мєйєз чыкты, мурунку мєйєздљрдєн єчљљ анын алдында тєбє менен жулунду, ал мєйєздєн адамдын кљздљрєндљй болгон кљздљрє, текебер сєйлљгљн оозу бар экен.
 • Акырында, мен тактылар коюлганын кљрдєм, ага Кєндљрє Байыркы олтурду. Анын кийими кардай аппак, башындагы чачтары таза жєндљй экен; Анын тактысы оттун жалынындай, дљњгљлљктљрє жалындап кєйгљн оттой экен.
 • Кєйєп турган бир оттуу дарыя чыгып, Анын алдында агып жатты. Мињдеген адамдар Ага кызмат кылып жатышты, тємљндљгљн адамдар Анын алдында турушту. Соттор отурушту, китептер ачылды.
 • Ошол учурда мен текеберденип сєйлљгљн мєйєздєн сљздљрє єчєн жырткыч љлтєрєлєп, денеси жанчылып, отко ташталганын кљрдєм.
 • Башка жырткычтар да бийликтен ажыратылды, бирок алардын љмєрє белгиленген бир убакытка, бир мљљнљткљ чейин узартылды.
 • Мен тєнкє кљрєнєштљрдљ адам Уулуна окшогон бирљљнєн асман булуттары менен келе жатканын кљрдєм. Ал Кєндљрє Байыркыга келди, Аны Кєндљрє Байыркынын алдына алып келишти.
 • Ошондо бардык элдер, уруулар жана улуттар Ага кызмат кылышы єчєн, Ага бийлик, дањк жана падышачылык берилди. Анын бийлиги – љтєп кетпей турган тєбљлєктєє бийлик, Анын падышачылыгы – кулагыс падышачылык.
 • Мен, Даниел, коркуп кеттим, кљргљн кљрєнєштљрєм тынчымды алды.
 • Ошондо мен алдыда тургандардын бирине жакын барып, бул кљрєнєштљрдєн бардыгынын чыныгы мааниси жљнєндљ сурадым. Ал мага айтылгандардын маанисин тєшєндєрєп берди:
 • “Бул тљрт чоњ жырткыч жерден тљрт падыша чыгарын билдирет.
 • Андан кийин падышачылыкты Бардыгынан Жогору Тургандын ыйыктары кабыл алып, тєбљлєккљ, кылымдан кылымга падышачылык кылышат”.
 • Ошондо мен баарынан айырмаланып турган, эњ коркунучтуу, темир тиштєє, жез тырмактуу, жеп-жуткан, кыйраткан, ал эми калгандарын буттары менен тебелеп-тепсеген тљртєнчє жырткыч жљнєндљ,
 • анын башындагы он мєйєз жљнєндљ, тєшєп калган мурунку єч мєйєздєн ордуна чыккан, кљздљрє жана текебер сєйлљгљн оозу бар, башкалардан чоњ кљрєнгљн мєйєз жљнєндљ так тєшєндєрмљ берєєсєн кааладым.
 • Мен ал мєйєздєн ыйыктар менен салгылашканын,
 • Кєндљрє Байыркы келип, сот иши Бардыгынан Жогору Тургандын ыйыктарына берилгенге чейин, падышачылыкты ыйыктар ээлей турган убакыт келгенге чейин, аларды жењгенин кљрдєм.
 • Бул тууралуу ал мындай деди: “Тљртєнчє жырткыч – жер єстєндљгє тљртєнчє падышачылык, ал бєт падышачылыктардан айырмаланып, бєт жер жєзєн жеп-жутуп, тебелеп-тепсеп кыйратат.
 • Ал эми он мєйєз бул падышачылыктан он падыша чыгарын билдирет. Алардан кийин мурдагылардан айырмаланган башка бир падышачылык чыгат, ал єч падышачылыкты багынтып алат.
 • Ал Бардыгынан Жогору Турганга каршы сљздљрдє айтып, Бардыгынан Жогору Тургандын ыйыктарын эзет. Ал турсун, алардын майрамдары менен мыйзамдарын љзгљртєєнє ойлойт, алар бир мезгилге, мезгилдерге жана жарым мезгилге чейин анын колуна берилет.
 • Андан кийин соттор чогулушат, аны бийликтен ажыратышат, аны биротоло кыйратып жок кылышат.
 • Падышачылык да, бийлик да, асман астындагы падышачылык улуулугу да падышачылыгы тєбљлєк болгон Бардыгынан Жогору Тургандын ыйык элине берилет, бардык падышалар Ага кызмат кылышат, Ага баш ийишет”».
 • Сљздєн аягы ушул. Мен, Даниел, љзємдєн ойлорумдан аябай тынчым кетти, љњєм бузулду, бирок бул сљздє жєрљгємљ сактадым.