Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Даниила

 
 • Въ пе́рвое лѣ́то Валтаса́ра царя́ Халде́йска, данiи́лъ со́нъ ви́дѣ и видѣ́нiя главы́ его́ на ло́жи его́, и со́нъ сво́й вписа́:
 • а́зъ данiи́лъ ви́дѣхъ въ видѣ́нiи мо­е́мъ но́щiю: и се́, четы́ри вѣ́три небе́снiи налего́ша на мо́ре вели́кое,
 • и четы́ри звѣ́рiе вели́цыи исхожда́ху изъ мо́ря, разли́чни между́ собо́ю:
 • пе́рвый а́ки льви́ца имы́й крилѣ́, крилѣ́ же его́ а́ки о́рли, зря́хъ, до́ндеже исто́ржена бы́ша кри́ла его́, и воз­дви́жеся от­ земли́, и на но́гу человѣ́чу ста́, и се́рдце человѣ́чо даде́ся ему́:
 • и се́, звѣ́рь вторы́й подо́бенъ медвѣ́дицѣ, и на странѣ́ еди́нѣй ста́, и три́ ре́бра во устѣ́хъ его́, средѣ́ зубо́въ его́, и си́це глаго́лаху ему́: воста́ни, я́ждь пло́ти мно́ги:
 • созади́ сего́ ви́дѣхъ: и се́, звѣ́рь и́нъ а́ки ры́сь, тому́же кри́ла четы́ри пти́чiя надъ ни́мъ и четы́ри главы́ звѣ́рю, и вла́сть даде́ся ему́:
 • созади́ сего́ ви́дѣхъ: и се́, звѣ́рь четве́ртый стра́­шенъ и ужа́сенъ и крѣ́покъ изли́ха, зу́бы же его́ желѣ́зни ве́лiи, яды́й и истончева́я, оста́нки же нога́ма сво­и́ма попира́­ше, то́йже различа́яся изли́ха па́че всѣ́хъ звѣре́й пре́жнихъ, и рого́въ де́сять ему́:
 • разсмотря́хъ въ розѣ́хъ его́, и се́, ро́гъ другі́й ма́лъ взы́де средѣ́ и́хъ, и трiе́ ро́зи пре́днiи его́ исто́ргнушася от­ лица́ его́, и се́, о́чи а́ки о́чи человѣ́чи въ ро́зѣ то́мъ, и уста́ глаго́люща вели́кая.
 • зря́хъ до́ндеже престо́ли поста́в­шася, и ве́тхiй де́нми сѣ́де, и оде́жда его́ бѣла́ а́ки снѣ́гъ, и вла́си главы́ его́ а́ки во́лна чиста́, престо́лъ его́ пла́мень о́гненъ, коле́са его́ о́гнь паля́щь:
 • рѣка́ о́гнен­на теча́­ше исходя́щи предъ ни́мъ: ты́сящя ты́сящъ служа́ху ему́, и тмы́ те́мъ предстоя́ху ему́: суди́ще сѣ́де, и кни́ги от­верзо́шася.
 • Ви́дѣхъ тогда́ от­ гла́са слове́съ вели́кихъ, я́же ро́гъ о́ный глаго́лаше, до́ндеже уби́ся звѣ́рь и поги́бе, и тѣ́ло его́ даде́ся во сожже́нiе о́гнен­но:
 • и про́чихъ звѣре́й преста́вися вла́сть, и продолже́нiе житiя́ даде́ся и́мъ до вре́мене и вре́мене.
 • Ви́дѣхъ во снѣ́ но́щiю, и се́, на о́блацѣхъ небе́сныхъ я́ко Сы́нъ человѣ́чь иды́й бя́ше и да́же до ве́тхаго де́нми до́йде и предъ него́ при­­веде́ся:
 • и тому́ даде́ся вла́сть и че́сть и ца́р­ст­во, и вси́ лю́дiе, племена́ и язы́цы тому́ порабо́таютъ: вла́сть его́ вла́сть вѣ́чная, я́же не пре́йдетъ, и ца́р­ст­во его́ не разсы́плет­ся.
 • Вострепета́ ду́хъ мо́й въ состоя́нiи мо­е́мъ, а́зъ данiи́лъ, и видѣ́нiя главы́ мо­ея́ смуща́ху мя́.
 • И прiидо́хъ ко еди́ному от­ стоя́щихъ и извѣ́стiя проси́хъ от­ него́ научи́тися о всѣ́хъ си́хъ. И повѣ́да ми́ извѣ́стiе и сказа́нiе слове́съ воз­вѣсти́ ми́:
 • сі́и звѣ́рiе вели́цыи четы́ри, четы́ри ца́р­ст­ва воста́нутъ на земли́,
 • я́же во́змут­ся: и пре́ймутъ ца́р­ст­во святі́и вы́шняго и содержа́ти бу́дутъ о́ное да́же до вѣ́ка вѣко́въ.
 • И вопроша́хъ испы́тно о звѣ́ри четве́ртѣмъ, я́ко бя́ше разли́ченъ па́че вся́каго звѣ́ря, стра́­шенъ вельми́, зу́бы его́ желѣ́зни и но́гти его́ мѣ́дяни, яды́й и истончева́я, оста́нки же нога́ма сво­и́ма попира́­ше:
 • и о десяти́ розѣ́хъ его́ и́же на главѣ́ его́, и о друзѣ́мъ воз­ше́дшемъ и истря́сшемъ пе́рвыя три́, ро́гъ же то́й ему́же о́чи и уста́ глаго́люща вели́кая, и виденiе его́ бо́лѣе про́чiихъ:
 • зря́хъ, и ро́гъ то́й творя́ше ра́ть со святы́ми и укрѣпи́ся на ни́хъ,
 • до́ндеже прiи́де ве́тхiй де́нми и су́дъ даде́ святы́мъ вы́шняго: и вре́мя при­­спѣ́, и ца́р­ст­во прiя́ша святі́и.
 • И рече́: звѣ́рь четве́ртый ца́р­ст­во четве́ртое бу́детъ на земли́, е́же превзы́детъ вся́ ца́р­ст­ва и поя́стъ всю́ зе́емлю, и попере́тъ ю́ и посѣче́тъ:
 • и де́сять рого́въ его́ де́сять царе́й воста́нутъ, и по ни́хъ воста́нетъ другі́й, и́же превзы́детъ зло́бами всѣ́хъ пре́жнихъ и три́ цари́ смири́тъ,
 • и словеса́ на вы́шняго воз­глаго́летъ и святы́хъ вы́шняго смири́тъ, и помы́слитъ премѣни́ти времена́ и зако́нъ, и да́ст­ся въ руку́ его́ да́же до вре́мене и време́нъ и полувре́мене:
 • и суди́ще ся́детъ, и вла́сть его́ преста́вятъ е́же потреби́ти и погуби́ти до конца́:
 • ца́р­ст­во же и вла́сть и вели́че­с­т­во царе́й, и́же подъ всѣ́мъ небесе́мъ, да́ст­ся святы́мъ вы́шняго: и ца́р­ст­во его́ ца́р­ст­во вѣ́чное, и вся́ вла́сти тому́ рабо́тати бу́дутъ и слу́шати.
 • До здѣ́ сконча́нiе словесе́. А́зъ данiи́лъ, надо́лзѣ размышле́нiя моя́ смуща́ху мя́, и зра́къ мо́й премѣни́ся на мнѣ́, и глаго́лъ въ се́рдцы мо­е́мъ соблюдо́хъ.
 • В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела.
 • Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море,
 • и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого.
 • Первый – как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему.
 • И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: «встань, ешь мяса много!»
 • Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему.
 • После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него.
 • Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.
 • Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая во́лна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь.
 • Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.
 • Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню.
 • И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок.
 • Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.
 • И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.
 • Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня.
 • Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанного:
 • «эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли.
 • Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков».
 • Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами,
 • и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
 • Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
 • доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые.
 • Об этом он сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее.
 • А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей,
 • и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
 • Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
 • Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему.
 • Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем.
 • 巴 比 伦 王 伯 沙 撒 元 年 , 但 以 理 在 床 上 作 梦 , 见 了 脑 中 的 异 象 , 就 记 录 这 梦 , 述 说 其 中 的 大 意 。
 • 但 以 理 说 , 我 夜 里 见 异 象 , 看 见 天 的 四 风 陡 起 , 刮 在 大 海 之 上 。
 • 有 四 个 大 兽 从 海 中 上 来 , 形 状 各 有 不 同 ,
 • 头 一 个 像 狮 子 , 有 鹰 的 翅 膀 。 我 正 观 看 的 时 候 , 兽 的 翅 膀 被 拔 去 , 兽 从 地 上 得 立 起 来 , 用 两 脚 站 立 , 像 人 一 样 , 又 得 了 人 心 。
 • 又 有 一 兽 如 熊 , 就 是 第 二 兽 , 旁 跨 而 坐 , 口 齿 内 衔 着 三 根 肋 骨 。 有 吩 咐 这 兽 的 说 , 起 来 吞 吃 多 肉 。
 • 此 后 我 观 看 , 又 有 一 兽 如 豹 , 背 上 有 鸟 的 四 个 翅 膀 。 这 兽 有 四 个 头 , 又 得 了 权 柄 。
 • 其 后 我 在 夜 间 的 异 象 中 观 看 , 见 第 四 兽 甚 是 可 怕 , 极 其 强 壮 , 大 有 力 量 , 有 大 铁 牙 , 吞 吃 嚼 碎 , 所 剩 下 的 用 脚 践 踏 。 这 兽 与 前 三 兽 大 不 相 同 , 头 有 十 角 。
 • 我 正 观 看 这 些 角 , 见 其 中 又 长 起 一 个 小 角 。 先 前 的 角 中 有 三 角 在 这 角 前 , 连 根 被 它 拔 出 来 。 这 角 有 眼 , 像 人 的 眼 , 有 口 说 夸 大 的 话 。
 • 我 观 看 , 见 有 宝 座 设 立 , 上 头 坐 着 亘 古 常 在 者 。 他 的 衣 服 洁 白 如 雪 , 头 发 如 纯 净 的 羊 毛 。 宝 座 乃 火 焰 , 其 轮 乃 烈 火 。
 • 从 他 面 前 有 火 , 像 河 发 出 。 事 奉 他 的 有 千 千 , 在 他 面 前 侍 立 的 有 万 万 。 他 坐 着 要 行 审 判 , 案 卷 都 展 开 了 。
 • 那 时 我 观 看 , 见 那 兽 因 小 角 说 夸 大 话 的 声 音 被 杀 , 身 体 损 坏 , 扔 在 火 中 焚 烧 。
 • 其 馀 的 兽 , 权 柄 都 被 夺 去 , 生 命 却 仍 存 留 , 直 到 所 定 的 时 候 和 日 期 。
 • 我 在 夜 间 的 异 象 中 观 看 , 见 有 一 位 像 人 子 的 , 驾 着 天 云 而 来 , 被 领 到 亘 古 常 在 者 面 前 ,
 • 得 了 权 柄 , 荣 耀 , 国 度 , 使 各 方 , 各 国 , 各 族 的 人 都 事 奉 他 。 他 的 权 柄 是 永 远 的 , 不 能 废 去 。 他 的 国 必 不 败 坏 。
 • 至 于 我 但 以 理 , 我 的 灵 在 我 里 面 愁 烦 , 我 脑 中 的 异 象 使 我 惊 惶 。
 • 我 就 近 一 位 侍 立 者 , 问 他 这 一 切 的 真 情 。 他 就 告 诉 我 , 将 那 事 的 讲 解 给 我 说 明 。
 • 这 四 个 大 兽 就 是 四 王 将 要 在 世 上 兴 起 。
 • 然 而 , 至 高 者 的 圣 民 , 必 要 得 国 享 受 , 直 到 永 永 远 远 。
 • 那 时 我 愿 知 道 第 四 兽 的 真 情 , 它 为 何 与 那 三 兽 的 真 情 大 不 相 同 , 甚 是 可 怕 , 有 铁 牙 铜 爪 , 吞 吃 嚼 碎 , 所 剩 下 的 用 脚 践 踏 。
 • 头 有 十 角 和 那 另 长 的 一 角 , 在 这 角 前 有 三 角 被 它 打 落 。 这 角 有 眼 , 有 说 夸 大 话 的 口 , 形 状 强 横 , 过 于 它 的 同 类 。
 • 我 观 看 , 见 这 角 与 圣 民 争 战 , 胜 了 他 们 。
 • 直 到 亘 古 常 在 者 来 给 至 高 者 的 圣 民 伸 冤 , 圣 民 得 国 的 时 候 就 到 了 。
 • 那 侍 立 者 这 样 说 , 第 四 兽 就 是 世 上 必 有 的 第 四 国 , 与 一 切 国 大 不 相 同 , 必 吞 吃 全 地 , 并 且 践 踏 嚼 碎 。
 • 至 于 那 十 角 , 就 是 从 这 国 中 必 兴 起 的 十 王 , 后 来 又 兴 起 一 王 , 与 先 前 的 不 同 。 他 必 制 伏 三 王 。
 • 他 必 向 至 高 者 说 夸 大 的 话 , 必 折 磨 至 高 者 的 圣 民 , 必 想 改 变 节 期 和 律 法 。 圣 民 必 交 付 他 手 一 载 , 二 载 , 半 载 。
 • 然 而 , 审 判 者 必 坐 着 行 审 判 。 他 的 权 柄 必 被 夺 去 , 毁 坏 , 灭 绝 , 一 直 到 底 。
 • 国 度 , 权 柄 , 和 天 下 诸 国 的 大 权 必 赐 给 至 高 者 的 圣 民 。 他 的 国 是 永 远 的 。 一 切 掌 权 的 都 必 事 奉 他 , 顺 从 他 。
 • 那 事 至 此 完 毕 。 至 于 我 但 以 理 , 心 中 甚 是 惊 惶 , 脸 色 也 改 变 了 , 却 将 那 事 存 记 在 心 。