Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Даниила

 
 • Въ пе́рвое лѣ́то да́рiа сы́на Ассуи́рова, от­ пле́мене ми́дска, и́же ца́р­ст­вова во ца́р­ст­вѣ Халде́йстѣмъ,
 • въ лѣ́то пе́рвое ца́р­ст­ва его́, а́зъ данiи́лъ разумѣ́хъ въ кни́гахъ число́ лѣ́тъ, о не́мже бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и проро́ку, на сконча́нiе опустѣ́нiя Иерусали́мля се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
 • И да́хъ лице́ мое́ къ Го́споду Бо́гу, е́же взыска́ти моли́твы и проше́нiя въ постѣ́ и во вре́тищи и пе́пелѣ,
 • и моли́хся ко Го́споду Бо́гу мо­ему́ и исповѣ́дахся и рѣ́хъ: Го́споди, Бо́же вели́кiй и чу́дный, храня́й завѣ́тъ тво́й и ми́лость твою́ лю́бящымъ тя́ и храня́щымъ за́повѣди твоя́:
 • согрѣши́хомъ, беззако́н­новахомъ, нече́­ст­вовахомъ и от­ступи́хомъ и уклони́хомся от­ за́повѣдiй тво­и́хъ и от­ судо́въ тво­и́хъ
 • и не послу́шахомъ ра́бъ тво­и́хъ проро́ковъ, и́же глаго́лаша во и́мя твое́ ко царе́мъ на́шымъ и князе́мъ на́шымъ, и отце́мъ на́шымъ и всѣ́мъ лю́демъ земли́.
 • Тебѣ́, Го́споди, пра́вда, на́мъ же стыдѣ́нiе лица́, я́коже де́нь се́й, му́жу Иу́дину, и живу́щымъ во Иерусали́мѣ, и всему́ Изра́илю, и бли́жнимъ и да́льнимъ во все́й земли́, идѣ́же разсѣ́ялъ еси́ я́ та́мо, во от­верже́нiи и́хъ, и́мже от­верго́шася тебе́, Го́споди.
 • Тебѣ́, Го́споди, е́сть пра́вда, на́мъ же стыдѣ́нiе лица́, и царе́мъ на́шымъ и князе́мъ на́шымъ и отце́мъ на́шымъ, и́же согрѣши́хомъ тебѣ́.
 • Го́споду же Бо́гу на́­шему щедро́ты и очище́нiя, я́ко от­ступи́хомъ от­ Го́спода
 • и не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего, ходи́ти въ зако́нѣхъ его́, и́хже даде́ предъ лице́мъ на́шимъ руко́ю ра́бъ сво­и́хъ проро́ковъ.
 • И ве́сь Изра́иль преступи́ зако́нъ тво́й, и уклони́шася е́же не послу́шати гла́са тво­его́: и прiи́де на ны́ кля́тва и закля́тiе впи́саное въ зако́нѣ Моисе́а раба́ Бо́жiя, я́ко согрѣши́хомъ ему́.
 • И уста́ви словеса́ своя́, я́же глаго́ла на ны́ и на судiи́ на́шя, и́же суди́ша на́мъ, навести́ на ны́ зла́я вели́кая, яковы́хъ не бы́сть подъ всѣ́мъ небесе́мъ, по [всѣ́мъ] бы́в­шымъ во Иерусали́мѣ,
 • я́коже е́сть пи́сано въ зако́нѣ Моисе́овѣ, вся́ зла́я сiя́ прiидо́ша на ны́: и не помоли́хомся лицу́ Го́спода Бо́га на́­шего, от­врати́тися от­ непра́вдъ на́шихъ, и е́же смы́слити во все́й и́стинѣ тво­е́й [Го́споди].
 • И убуди́ся Госпо́дь Бо́гъ на зло́бу на́шу и наведе́ сiя́ на ны́, я́ко пра́веденъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ во все́мъ дѣя́нiи сво­е́мъ, е́же сотвори́, и не послу́шахомъ гла́са его́.
 • И ны́нѣ, Го́споди, Бо́же на́шъ, и́же изве́лъ еси́ лю́ди твоя́ от­ земли́ Еги́петскiя руко́ю крѣ́пкою и сотвори́лъ еси́ себѣ́ самому́ и́мя, я́коже де́нь се́й, согрѣши́хомъ, беззако́н­новахомъ.
 • Го́споди, всѣ́мъ поми́лованiемъ тво­и́мъ да от­врати́т­ся я́рость твоя́ и гнѣ́въ тво́й от­ гра́да тво­его́ Иерусали́ма, от­ горы́ святы́я тво­ея́: я́ко согрѣши́хомъ непра́вдами на́шими и беззако́нiемъ оте́цъ на́шихъ, Иерусали́мъ и лю́дiе тво­и́ во укори́зну бы́ша во всѣ́хъ окре́стныхъ на́съ.
 • И ны́нѣ, Го́споди, Бо́же на́шъ, услы́ши моли́тву раба́ тво­его́ и проше́нiе его́, и яви́ лице́ твое́ на святи́лище твое́ опустѣ́в­шее, тебе́ ра́ди, Го́споди.
 • Приклони́, Го́споди, Бо́же мо́й, у́хо твое́ и услы́ши, от­ве́рзи о́чи тво­и́ и ви́ждь потребле́нiе на́­ше и гра́да тво­его́, въ не́мже при­­зва́ся и́мя твое́, я́ко не на на́шя пра́вды [упова́юще] поверга́емъ моле́нiе на́­ше предъ тобо́ю, но на щедро́ты твоя́ мно́гiя, Го́споди.
 • Услы́ши, Го́споди, очисти, Го́споди, вонми́, Го́споди, и сотвори́, и не закосни́ тебе́ ра́ди, Бо́же мо́й, я́ко и́мя твое́ при­­зва́ся во гра́дѣ тво­е́мъ и въ лю́дехъ тво­и́хъ.
 • Еще́ же ми́ глаго́лющу и моля́щуся и исповѣ́да­ю­щу грѣхи́ моя́ и грѣхи́ люді́й мо­и́хъ Изра́иля, и при­­па́да­ю­щу съ моле́нiемъ мо­и́мъ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ мо­и́мъ о горѣ́ святѣ́й его́:
 • и еще́ глаго́лющу ми́ въ моли́твѣ, и се́, му́жъ гаврiи́лъ, его́же ви́дѣхъ въ видѣ́нiи мо­е́мъ въ нача́лѣ, паря́щь, и при­­косну́ся мнѣ́, а́ки въ ча́съ же́ртвы вече́рнiя,
 • и вразуми́ мя, и глаго́ла ко мнѣ́, и рече́: данiи́ле, ны́нѣ изыдо́хъ устро́ити тебѣ́ ра́зумъ:
 • въ нача́лѣ моли́твы тво­ея́ изы́де сло́во, и а́зъ прiидо́хъ воз­вѣсти́ти тебѣ́, я́ко му́жъ жела́нiй еси́ ты́, размы́сли о словеси́ и разумѣ́й во явле́нiи.
 • Се́дмьдесятъ седми́нъ сократи́шася о лю́дехъ тво­и́хъ и о гра́дѣ тво­е́мъ святѣ́мъ, я́ко да обетша́етъ согрѣше́нiе, и сконча́ет­ся грѣ́хъ, и запеча́тают­ся грѣси́, и загла́дят­ся непра́вды, и очи́стят­ся беззако́нiя, и при­­веде́т­ся пра́вда вѣ́чная: и запеча́тает­ся видѣ́нiе и проро́къ, и пома́жет­ся святы́й святы́хъ.
 • И увѣ́си и уразумѣ́еши от­ исхо́да словесе́, е́же от­вѣща́ти и е́же согради́ти Иерусали́мъ, да́же до Христа́ старѣ́йшины седми́нъ се́дмь и седми́нъ шестьдеся́тъ двѣ́: и воз­врати́т­ся, и согради́т­ся сто́гна и забра́ла, и истоща́т­ся лѣ́та.
 • И по седми́нахъ шести́десяти дву́хъ потреби́т­ся пома́занiе, и су́дъ не бу́детъ въ не́мъ: гра́дъ же и свято́е разсы́плет­ся со старѣ́йшиною гряду́щимъ, и потребя́т­ся а́ки въ пото́пѣ, и до конца́ ра́ти сокраще́н­ныя чи́номъ, поги́бельми.
 • И утверди́тъ завѣ́тъ мно́зѣмъ седми́на еди́на: въ по́лъ же седми́ны отъ­и́мет­ся же́ртва и воз­лiя́нiе, и во святи́лищи ме́рзость запустѣ́нiя бу́детъ, и да́же до сконча́нiя вре́мене сконча́нiе да́ст­ся на опустѣ́нiе.
 • В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским,
 • в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.
 • И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле.
 • И молился я Господу Богу моему, и исповедовался и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!
 • Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;
 • и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.
 • У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя.
 • Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою.
 • А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него
 • и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков.
 • И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним.
 • И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом.
 • Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою.
 • Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его.
 • И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво.
 • Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас.
 • И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи.
 • Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.
 • Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем».
 • И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего;
 • когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы
 • и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению.
 • В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение.
 • Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
 • Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.
 • И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.
 • И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
 • 玛 代 族 亚 哈 随 鲁 的 儿 子 大 利 乌 立 为 迦 勒 底 国 的 王 元 年 ,
 • 就 是 他 在 位 第 一 年 , 我 但 以 理 从 书 上 得 知 耶 和 华 的 话 临 到 先 知 耶 利 米 , 论 耶 路 撒 冷 荒 凉 的 年 数 , 七 十 年 为 满 。
 • 我 便 禁 食 , 披 麻 蒙 灰 , 定 意 向 主 神 祈 祷 恳 求 。
 • 我 向 耶 和 华 我 的 神 祈 祷 , 认 罪 , 说 , 主 阿 , 大 而 可 畏 的 神 , 向 爱 主 , 守 主 诫 命 的 人 守 约 施 慈 爱 。
 • 我 们 犯 罪 作 孽 , 行 恶 叛 逆 , 偏 离 你 的 诫 命 典 章 ,
 • 没 有 听 从 你 仆 人 众 先 知 奉 你 名 向 我 们 君 王 , 首 领 , 列 祖 , 和 国 中 一 切 百 姓 所 说 的 话 。
 • 主 阿 , 你 是 公 义 的 , 我 们 是 脸 上 蒙 羞 的 。 因 我 们 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 , 并 以 色 列 众 人 , 或 在 近 处 , 或 在 远 处 , 被 你 赶 到 各 国 的 人 , 都 得 罪 了 你 , 正 如 今 日 一 样 。
 • 主 阿 , 我 们 和 我 们 的 君 王 , 首 领 , 列 祖 因 得 罪 了 你 , 就 都 脸 上 蒙 羞 。
 • 主 我 们 的 神 是 怜 悯 饶 恕 人 的 , 我 们 却 违 背 了 他 ,
 • 也 没 有 听 从 耶 和 华 我 们 神 的 话 , 没 有 遵 行 他 藉 仆 人 众 先 知 向 我 们 所 陈 明 的 律 法 。
 • 以 色 列 众 人 都 犯 了 你 的 律 法 , 偏 行 , 不 听 从 你 的 话 。 因 此 , 在 你 仆 人 摩 西 律 法 上 所 写 的 咒 诅 和 誓 言 都 倾 在 我 们 身 上 , 因 我 们 得 罪 了 神 。
 • 他 使 大 灾 祸 临 到 我 们 , 成 就 了 警 戒 我 们 和 审 判 我 们 官 长 的 话 。 原 来 在 普 天 之 下 未 曾 行 过 像 在 耶 路 撒 冷 所 行 的 。
 • 这 一 切 灾 祸 临 到 我 们 身 上 是 照 摩 西 律 法 上 所 写 的 , 我 们 却 没 有 求 耶 和 华 我 们 神 的 恩 典 , 使 我 们 回 头 离 开 罪 孽 , 明 白 你 的 真 理 。
 • 所 以 耶 和 华 留 意 使 这 灾 祸 临 到 我 们 身 上 , 因 为 耶 和 华 我 们 的 神 在 他 所 行 的 事 上 都 是 公 义 。 我 们 并 没 有 听 从 他 的 话 。
 • 主 我 们 的 神 阿 , 你 曾 用 大 能 的 手 领 你 的 子 民 出 埃 及 地 , 使 自 己 得 了 名 , 正 如 今 日 一 样 。 我 们 犯 了 罪 , 作 了 恶 。
 • 主 阿 , 求 你 按 你 的 大 仁 大 义 , 使 你 的 怒 气 和 忿 怒 转 离 你 的 城 耶 路 撒 冷 , 就 是 你 的 圣 山 。 耶 路 撒 冷 和 你 的 子 民 , 因 我 们 的 罪 恶 和 我 们 列 祖 的 罪 孽 被 四 围 的 人 羞 辱 。
 • 我 们 的 神 阿 , 现 在 求 你 垂 听 仆 人 的 祈 祷 恳 求 , 为 自 己 使 脸 光 照 你 荒 凉 的 圣 所 。
 • 我 的 神 阿 , 求 你 侧 耳 而 听 , 睁 眼 而 看 , 眷 顾 我 们 荒 凉 之 地 和 称 为 你 名 下 的 城 。 我 们 在 你 面 前 恳 求 , 原 不 是 因 自 己 的 义 , 乃 因 你 的 大 怜 悯 。
 • 求 主 垂 听 , 求 主 赦 免 , 求 主 应 允 而 行 , 为 你 自 己 不 要 迟 延 。 我 的 神 阿 , 因 这 城 和 这 民 都 是 称 为 你 名 下 的 。
 • 我 说 话 , 祷 告 , 承 认 我 的 罪 和 本 国 之 民 以 色 列 的 罪 , 为 我 神 的 圣 山 , 在 耶 和 华 我 神 面 前 恳 求 。
 • 我 正 祷 告 的 时 候 , 先 前 在 异 象 中 所 见 的 那 位 加 百 列 , 奉 命 迅 速 飞 来 , 约 在 献 晚 祭 的 时 候 , 按 手 在 我 身 上 。
 • 他 指 教 我 说 , 但 以 理 阿 , 现 在 我 出 来 要 使 你 有 智 慧 , 有 聪 明 。
 • 你 初 恳 求 的 时 候 , 就 发 出 命 令 , 我 来 告 诉 你 , 因 你 大 蒙 眷 爱 。 所 以 你 要 思 想 明 白 这 以 下 的 事 和 异 象 。
 • 为 你 本 国 之 民 和 你 圣 城 , 已 经 定 了 七 十 个 七 。 要 止 住 罪 过 , 除 净 罪 恶 , 赎 尽 罪 孽 , 引 进 ( 或 作 彰 显 ) 永 义 , 封 住 异 象 和 预 言 , 并 膏 至 圣 者 ( 者 或 作 所 ) 。
 • 你 当 知 道 , 当 明 白 , 从 出 令 重 新 建 造 耶 路 撒 冷 , 直 到 有 受 膏 君 的 时 候 , 必 有 七 个 七 和 六 十 二 个 七 。 正 在 艰 难 的 时 候 , 耶 路 撒 冷 城 连 街 带 濠 都 必 重 新 建 造 。
 • 过 了 六 十 二 个 七 , 那 ( 或 作 有 ) 受 膏 者 必 被 剪 除 , 一 无 所 有 。 必 有 一 王 的 民 来 毁 灭 这 城 和 圣 所 , 至 终 必 如 洪 水 冲 没 。 必 有 争 战 , 一 直 到 底 , 荒 凉 的 事 已 经 定 了 。
 • 一 七 之 内 , 他 必 与 许 多 人 坚 定 盟 约 。 一 七 之 半 , 他 必 使 祭 祀 与 供 献 止 息 。 那 行 毁 坏 可 憎 的 ( 或 作 使 地 荒 凉 的 ) 如 飞 而 来 , 并 且 有 忿 怒 倾 在 那 行 毁 坏 的 身 上 ( 或 作 倾 在 那 荒 凉 之 地 ) , 直 到 所 定 的 结 局 。