Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Во о́но вре́мя рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: истеши́ себѣ́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны я́коже пе́рвыя, и взы́ди ко мнѣ́ на го́ру, и да сотвори́ши себѣ́ ковче́гъ древя́нъ:
 • и напишу́ на скрижа́лехъ словеса́, я́же бя́ху на скрижа́лехъ пе́рвыхъ, и́хже сокруши́лъ еси́, и да вложи́ши я́ въ ковче́гъ.
 • И сотвори́хъ ковче́гъ от­ дре́въ негнiю́шихъ, и истеса́хъ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны я́коже и пе́рвыя, и взыдо́хъ на го́ру: и о́бѣ скрижа́ли во обою́ руку́ мое́ю:
 • и написа́ на скрижа́лехъ по писа́нiю пе́рвому де́сять слове́съ, я́же глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ на горѣ́ от­ среды́ огня́, и даде́ я́ Госпо́дь мнѣ́.
 • И обрати́вся снидо́хъ съ горы́, и вложи́хъ скрижа́ли въ ковче́гъ, его́же сотвори́хъ: и бѣ́ста ту́, я́коже повелѣ́ ми Госпо́дь.
 • И сы́нове Изра́илевы воз­двиго́шася от­ виро́ѳа сыно́въ Иаки́млихъ въ Мисада́й: та́мо у́мре Ааро́нъ, и погребе́нъ бы́сть ту́, и бы́сть жре́цъ Елеаза́ръ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Отту́ду же воз­двиго́шася въ гадга́дъ, и от­ гадга́да до етава́ѳа, земли́ водоте́чи во́дъ.
 • Во о́но вре́мя от­дѣли́ Госпо́дь пле́мя Леві́ино носи́ти ковче́гъ завѣ́та Госпо́дня, предстоя́ти предъ Го́сподемъ, служи́ти и моли́тися и благословля́ти о и́мени его́ до дне́шняго дне́:
 • сего́ ра́ди нѣ́сть леви́томъ ча́сти и жре́бiя въ бра́тiи и́хъ: Госпо́дь са́мъ жре́бiй и́хъ, я́коже рече́ и́мъ.
 • И а́зъ стоя́хъ на горѣ́ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й, и послу́ша Госпо́дь мене́ и во вре́мя сiе́, и не восхотѣ́ Госпо́дь погуби́ти ва́съ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: гряди́, воз­дви́гнися предъ людьми́ си́ми, и да вни́дутъ и наслѣ́дятъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ и́хъ, да́ти ю́ и́мъ.
 • И ны́нѣ, Изра́илю, что́ проси́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й у тебе́, то́чiю е́же боя́тися Го́спода Бо́га тво­его́ и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́, и люби́ти его́ и служи́ти Го́споду Бо́гу тво­ему́ от­ всего́ се́рдца тво­его́ и от­ всея́ души́ тво­ея́,
 • храни́ти за́повѣди Го́спода Бо́га тво­его́ и оправда́нiя его́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, да бла́го тебѣ́ бу́детъ?
 • Се́, Го́спода Бо́га тво­его́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся́ ели́ка су́ть на не́й:
 • оба́че отцы́ ва́шы про­изво́ли Госпо́дь люби́ти и́хъ, и избра́ сѣ́мя и́хъ по ни́хъ, ва́съ, па́че всѣ́хъ язы́къ, въ де́нь се́й.
 • И обрѣ́жите жестокосе́рдiе ва́­ше, и вы́и ва́­шея не ожесточи́те ктому́:
 • и́бо Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ се́й Бо́гъ бого́въ и Госпо́дь господе́й, Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй и стра́шный, и́же не диви́т­ся лицу́, ниже́ взе́млетъ да́ра:
 • творя́й су́дъ при­­ше́лцу и си́ру и вдови́цѣ, и лю́битъ при­­ше́лца да́ти ему́ хлѣ́бъ и ри́зу.
 • И воз­люби́те при­­ше́лца: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
 • Го́спода Бо́га тво­его́ да убо­и́шися, и тому́ [еди́ному] послу́жиши, и къ нему́ при­­лѣпи́шися, и и́менемъ его́ клене́шися:
 • то́й хвала́ твоя́ и то́й Бо́гъ тво́й, и́же сотвори́ тебѣ́ вели́кая и сла́вная сiя́, я́же ви́дѣсте о́чи тво­и́:
 • въ седми́десятихъ и пяти́ душа́хъ снидо́ша отцы́ тво­и́ во Еги́петъ: ны́нѣ же сотвори́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й я́ко звѣ́зды небе́сныя мно́же­с­т­вомъ.
 • В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко Мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег;
 • и Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил; и положи их в ковчег.
 • И сделал я ковчег из дерева ситтим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору; и две сии скрижали были в руках моих.
 • И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне.
 • И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь.
 • И сыны Израилевы отправились из Беероф-Бене-Яакана в Мозер; там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елеазар.
 • Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод.
 • В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему [и молиться] и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня;
 • потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь, Бог твой.
 • И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Господь и на сей раз, [и] не восхотел Господь погубить тебя;
 • и сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом [сим]; пусть они пойдут и овладеют землею, которую Я клялся отцам их дать им.
 • Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей,
 • чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога твоего] и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо.
 • Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней;
 • но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь.
 • Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны;
 • ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров,
 • Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду.
 • Люби́те и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской.
 • Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись:
 • Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои;
 • в семидесяти [пяти] душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.
 • «Дар он вақт Парвардигор ба ман гуфт: ́Ду лавҳи санг мисли аввала барои худ битарош, ва назди Ман ба кӯҳ баро, ва сандуқе аз чӯб барои худ бисоз;
 • Ва Ман бар ин лавҳаҳо суханонеро, ки бар лавҳаҳои аввалаи шикастаи ту буд, хоҳам навишт, ва ту онҳоро дар сандуқ бимон́.
 • Ва ман сандуқе аз чӯби ақоқиё сохтам, ва ду лавҳи санг мисли аввала тарошидам, ва ба кӯҳ баромадам, ва он ду лавҳ дар дастам буд.
 • Ва Ӯ бар лавҳаҳо мисли китобати аввала даҳ аҳкомеро, ки Парвардигор ба шумо дар кӯҳ, аз миёни оташ, дар рӯзи ҷамъомад гуфта буд, навишт, ва Парвардигор онҳоро ба ман дод,
 • Ва ман тоб хӯрда, аз кӯҳ фуруд омадам, ва лавҳаҳоро дар сандуқе ки сохта будам, гузоштам; ва онҳо дар он ҷо мебошад, чунон ки Парвардигор ба ман фармуда буд.
 • Ва банӣ Исроил аз Беэрӯт-Банӣ-Яъқон ба Мӯсера кӯч карданд; дар он ҷо Ҳорун мурд ва дар он ҷо дафн карда шуд, ва писараш Элъозор ба ҷои ӯ саркоҳин гардид.
 • Аз он ҷо ба Ҷудҷӯд кӯч карданд, ва аз Ҷудҷӯд – ба Ётвот, ки заминест пур аз чашмаҳои об.
 • Дар он вақт Парвардигор сибти Левиро ҷудо кард, то ки сандуқи паймони Парвардигорро бардоранд, ба ҳузури Парвардигор истода, хизмати Ӯро ба ҷо оваранд ва ба номи Ӯ баракат диҳанд, ки то имрӯз чунин аст.
 • Бинобар ин Левӣ дар миёни бародарони худ ҳисса ва меросе надорад: Парвардигор Худаш мероси вай аст, чунон ки Парвардигор Худои ту ба вай гуфтааст.
 • Ва ман дар кӯҳ, мисли айёми аввала, чил рӯз ва чил шаб истодам, ва Парвардигор ин дафъа низ маро иҷобат намуд, ва Парвардигор нахост туро ба ҳалокат расонад.
 • Ва Парвардигор ба ман гуфт: ́Бархоста, пешопеши қавм равона шав; бигзор онҳо рафта, заминеро, ки дар бораи он ба падаронашон қасам хӯрдаам, ки ба онҳо бидиҳам, соҳибӣ намоянд́.
 • Ва алҳол, эй Исроил, Парвардигор Худоят аз ту чӣ талаб дорад? Талабаш фақат ин аст, ки аз Парвардигор Худои худ битарсӣ, бо ҳамаи роҳҳои Ӯ равона шавӣ, ва Ӯро дӯст бидорӣ, ва Парвардигор Худои худро бо тамоми дили худ ва бо тамоми ҷони худ парастиш намоӣ,
 • Ва аҳкоми Парвардигор ва фароизи Ӯро, ки ман имрӯз ба ту, барои манфиати ту мефармоям, риоят кунӣ.
 • Инак, осмон ва осмони осмонҳо аз они Парвардигор Худои туст, ва замин ва ҳар он чи дар он аст!
 • Аммо фақат ба падарони ту Парвардигор таваҷҷӯҳ намуда, онҳоро дӯст дошт, ва насли онҳо, яъне шуморо баъд аз онҳо аз ҳамаи қавмҳо баргузид, чунон ки имрӯз воқеъ шудааст.
 • Пас, шумо ғилофаки дили худро хатна созед, ва минбаъд гарданшахӣ накунед.
 • Зеро ки Парвардигор Худои шумо Худои худоён ва Худованди худовандон аст, Худои бузург, ҷаббор ва саҳмгин аст, ки рӯбинӣ намекунад, ва ришва намегирад;
 • Ба ятим ва бева додрасӣ менамояд, ва ғарибро дӯст дошта, ба вай хӯрок ва пӯшок медиҳад.
 • Пас, ғарибро дӯст бидор, зеро ки шумо дар замини Миср ғариб будед.
 • Аз Парвардигор Худои худ битарс, Ӯро парастиш намо ва ба Ӯ бичасп, ва ба номи Ӯ қасам бихӯр.
 • Ӯ ифтихори туст ва Ӯ Худои туст, ки барои ту ин корҳои бузург ва аҷоибро, ки чашмонат дидааст, ба ҷо овард.
 • Падарони ту бо ҳафтод нафар ба Миср омада буданд, ва алҳол Парвардигор Худоят туро мисли ситорагони осмон сершумор гардонидааст».