Скрыть
Церковнославянский (рус)
Во о́но вре́мя рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: истеши́ себѣ́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны я́коже пе́рвыя, и взы́ди ко мнѣ́ на го́ру, и да сотвори́ши себѣ́ ковче́гъ древя́нъ:
и напишу́ на скрижа́лехъ словеса́, я́же бя́ху на скрижа́лехъ пе́рвыхъ, и́хже сокруши́лъ еси́, и да вложи́ши я́ въ ковче́гъ.
И сотвори́хъ ковче́гъ от­ дре́въ негнiю́шихъ, и истеса́хъ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны я́коже и пе́рвыя, и взыдо́хъ на го́ру: и о́бѣ скрижа́ли во обою́ руку́ мое́ю:
и написа́ на скрижа́лехъ по писа́нiю пе́рвому де́сять слове́съ, я́же глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ на горѣ́ от­ среды́ огня́, и даде́ я́ Госпо́дь мнѣ́.
И обрати́вся снидо́хъ съ горы́, и вложи́хъ скрижа́ли въ ковче́гъ, его́же сотвори́хъ: и бѣ́ста ту́, я́коже повелѣ́ ми Госпо́дь.
И сы́нове Изра́илевы воз­двиго́шася от­ виро́ѳа сыно́въ Иаки́млихъ въ Мисада́й: та́мо у́мре Ааро́нъ, и погребе́нъ бы́сть ту́, и бы́сть жре́цъ Елеаза́ръ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Отту́ду же воз­двиго́шася въ гадга́дъ, и от­ гадга́да до етава́ѳа, земли́ водоте́чи во́дъ.
Во о́но вре́мя от­дѣли́ Госпо́дь пле́мя Леві́ино носи́ти ковче́гъ завѣ́та Госпо́дня, предстоя́ти предъ Го́сподемъ, служи́ти и моли́тися и благословля́ти о и́мени его́ до дне́шняго дне́:
сего́ ра́ди нѣ́сть леви́томъ ча́сти и жре́бiя въ бра́тiи и́хъ: Госпо́дь са́мъ жре́бiй и́хъ, я́коже рече́ и́мъ.
И а́зъ стоя́хъ на горѣ́ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й, и послу́ша Госпо́дь мене́ и во вре́мя сiе́, и не восхотѣ́ Госпо́дь погуби́ти ва́съ.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: гряди́, воз­дви́гнися предъ людьми́ си́ми, и да вни́дутъ и наслѣ́дятъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ и́хъ, да́ти ю́ и́мъ.
И ны́нѣ, Изра́илю, что́ проси́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й у тебе́, то́чiю е́же боя́тися Го́спода Бо́га тво­его́ и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́, и люби́ти его́ и служи́ти Го́споду Бо́гу тво­ему́ от­ всего́ се́рдца тво­его́ и от­ всея́ души́ тво­ея́,
храни́ти за́повѣди Го́спода Бо́га тво­его́ и оправда́нiя его́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, да бла́го тебѣ́ бу́детъ?
Се́, Го́спода Бо́га тво­его́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся́ ели́ка су́ть на не́й:
оба́че отцы́ ва́шы про­изво́ли Госпо́дь люби́ти и́хъ, и избра́ сѣ́мя и́хъ по ни́хъ, ва́съ, па́че всѣ́хъ язы́къ, въ де́нь се́й.
И обрѣ́жите жестокосе́рдiе ва́­ше, и вы́и ва́­шея не ожесточи́те ктому́:
и́бо Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ се́й Бо́гъ бого́въ и Госпо́дь господе́й, Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй и стра́шный, и́же не диви́т­ся лицу́, ниже́ взе́млетъ да́ра:
творя́й су́дъ при­­ше́лцу и си́ру и вдови́цѣ, и лю́битъ при­­ше́лца да́ти ему́ хлѣ́бъ и ри́зу.
И воз­люби́те при­­ше́лца: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
Го́спода Бо́га тво­его́ да убо­и́шися, и тому́ [еди́ному] послу́жиши, и къ нему́ при­­лѣпи́шися, и и́менемъ его́ клене́шися:
то́й хвала́ твоя́ и то́й Бо́гъ тво́й, и́же сотвори́ тебѣ́ вели́кая и сла́вная сiя́, я́же ви́дѣсте о́чи тво­и́:
въ седми́десятихъ и пяти́ душа́хъ снидо́ша отцы́ тво­и́ во Еги́петъ: ны́нѣ же сотвори́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й я́ко звѣ́зды небе́сныя мно́же­с­т­вомъ.
Синодальный
В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко Мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег;
и Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил; и положи их в ковчег.
И сделал я ковчег из дерева ситтим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору; и две сии скрижали были в руках моих.
И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне.
И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь.
И сыны Израилевы отправились из Беероф-Бене-Яакана в Мозер; там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елеазар.
Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод.
В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему [и молиться] и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня;
потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь, Бог твой.
И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Господь и на сей раз, [и] не восхотел Господь погубить тебя;
и сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом [сим]; пусть они пойдут и овладеют землею, которую Я клялся отцам их дать им.
Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей,
чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога твоего] и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо.
Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней;
но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь.
Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны;
ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров,
Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду.
Люби́те и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской.
Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись:
Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои;
в семидесяти [пяти] душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.
Ошол учурда Тењир мага мындай деди: “Мурунку таш лоокторго окшош эки таш лоок жасагын да, тоого чыгып, Мага кел. Жыгачтан сандык жаса.
Ал таш лоокторго сен сындырган мурунку таш лоокторго жазылган сљздљрдє жазып берем. Сен аларды сандыкка салып кой”.
Ошондо мен акация жыгачынан сандык жасадым да, мурункудай эки таш лоок жасап алып, тоого чыктым. Ал эки таш лоок менин колумда эле.
Тењир ал таш лоокторго силер чогулуп келген кєнє тоодо от ичинен айткан, мурунку таш лоокторго жазылган он осуятты жазып, аларды мага берди.
Анан мен артка кайрылып, тоодон тєшєп келдим да, Тењир мага буйругандай, таш лооктор сандыкта болушу єчєн, аларды љзєм жасаган сандыкка салдым.
Анан Ысрайыл уулдары Бейрот-Беней-Жаакандан чыгып, Мосейрага жљнљштє. Арун ошол жерде кљз жумуп, ошол жерге коюлду. Анын ордуна уулу Элазар ыйык кызмат кылуучу болду.
Ал жерден Гуткотко жљнљштє, Гуткоттон Жотпатка, дарыялуу жерге келишти.
Тењир ошол учурда Леби уруусун Љзєнєн келишим сандыгын кљтљрєп жєрєшє єчєн, Љзєнєн алдына келип турушу єчєн, Љзєнљ кызмат кылып, Љзєнєн атынан бата берип турушу єчєн бљлєп койду, бул ушул кєнгљ чейин ошондой.
Ошондуктан лебилерге бир туугандары менен кошо єлєш тийген жок. Кудай-Тењирињ ага Љзє убада кылгандай, анын энчиси – Љзє.
Мен тоодо мурункудай эле кырк кєн, кырк тєн болдум, Тењир мени бул жолу да укту. Ошентип, Тењир сени жок кылбай турган болду.
Ошондо Тењир мага мындай деди: “Тур, бул элдин алдына тєшєп, жолго чык. Алар барып, Мен ата-бабаларына берем деп убада кылган жерди ээлеп алышсын”.
Ошентип, Ысрайыл, Кудай-Тењирињ сенден эмнени талап кылып жатат? Тењир сенден, болгону, Кудай-Тењирињден коркушуњду, Анын жолдору менен жєрєшєњдє, Аны сєйєшєњдє, Ага чын жєрљгєњ менен, жан-дилињ менен кызмат кылышыњды,
љзєњљ жакшы болуш єчєн, мен бєгєн берип жаткан Анын мыйзамдары менен осуяттарын сакташыњды талап кылып жатат.
Анткени асман жана асмандардын асманы, жер жана андагынын бардыгы Кудай-Тењирињдин колунда.
Азыр љзєњљр кљрєп тургандай, Тењир башка элдердин ичинен силердин ата-бабаларыњарды гана сєйєп, алардын тукуму болгон силерди тандап алган.
Ошондуктан жєрљгєњљрдє сєннљткљ отургузгула, мындан ары тоњ моюн болбогула.
Анткени силердин Кудай-Тењирињер – кудайлардын Кудайы, эгедерлердин Эгедери, улуу, кудуреттєє, коркунучтуу Кудай. Ал адамдын жєзєнљ карабайт, белек албайт.
Ал жетим менен жесирге калыс карайт, келгинди жакшы кљрєп, ага нан берип, кийим кийгизет.
Силер да келгинди сєйгєлљ, анткени љзєњљр да Мисир жеринде келгин болгонсуњар.
Кудай-Тењирињден корк, жалгыз Ага кызмат кыл. Ага жабышып, Анын аты менен ант бер.
Ал сенин дањазањ, Ал – љз кљзєњ менен кљргљн ошол улуу жана коркунучтуу иштерди сен єчєн кылган Кудай.
Сенин ата-бабаларыњ Мисирге жетимиш жан болуп барган, азыр болсо Кудай-Тењирињ сени асмандагы жылдыздардай сансыз кылып кљбљйттє.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки