Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Во о́но вре́мя рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: истеши́ себѣ́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны я́коже пе́рвыя, и взы́ди ко мнѣ́ на го́ру, и да сотвори́ши себѣ́ ковче́гъ древя́нъ:
 • и напишу́ на скрижа́лехъ словеса́, я́же бя́ху на скрижа́лехъ пе́рвыхъ, и́хже сокруши́лъ еси́, и да вложи́ши я́ въ ковче́гъ.
 • И сотвори́хъ ковче́гъ от­ дре́въ негнiю́шихъ, и истеса́хъ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны я́коже и пе́рвыя, и взыдо́хъ на го́ру: и о́бѣ скрижа́ли во обою́ руку́ мое́ю:
 • и написа́ на скрижа́лехъ по писа́нiю пе́рвому де́сять слове́съ, я́же глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ на горѣ́ от­ среды́ огня́, и даде́ я́ Госпо́дь мнѣ́.
 • И обрати́вся снидо́хъ съ горы́, и вложи́хъ скрижа́ли въ ковче́гъ, его́же сотвори́хъ: и бѣ́ста ту́, я́коже повелѣ́ ми Госпо́дь.
 • И сы́нове Изра́илевы воз­двиго́шася от­ виро́ѳа сыно́въ Иаки́млихъ въ Мисада́й: та́мо у́мре Ааро́нъ, и погребе́нъ бы́сть ту́, и бы́сть жре́цъ Елеаза́ръ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Отту́ду же воз­двиго́шася въ гадга́дъ, и от­ гадга́да до етава́ѳа, земли́ водоте́чи во́дъ.
 • Во о́но вре́мя от­дѣли́ Госпо́дь пле́мя Леві́ино носи́ти ковче́гъ завѣ́та Госпо́дня, предстоя́ти предъ Го́сподемъ, служи́ти и моли́тися и благословля́ти о и́мени его́ до дне́шняго дне́:
 • сего́ ра́ди нѣ́сть леви́томъ ча́сти и жре́бiя въ бра́тiи и́хъ: Госпо́дь са́мъ жре́бiй и́хъ, я́коже рече́ и́мъ.
 • И а́зъ стоя́хъ на горѣ́ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й, и послу́ша Госпо́дь мене́ и во вре́мя сiе́, и не восхотѣ́ Госпо́дь погуби́ти ва́съ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: гряди́, воз­дви́гнися предъ людьми́ си́ми, и да вни́дутъ и наслѣ́дятъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ и́хъ, да́ти ю́ и́мъ.
 • И ны́нѣ, Изра́илю, что́ проси́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й у тебе́, то́чiю е́же боя́тися Го́спода Бо́га тво­его́ и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́, и люби́ти его́ и служи́ти Го́споду Бо́гу тво­ему́ от­ всего́ се́рдца тво­его́ и от­ всея́ души́ тво­ея́,
 • храни́ти за́повѣди Го́спода Бо́га тво­его́ и оправда́нiя его́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, да бла́го тебѣ́ бу́детъ?
 • Се́, Го́спода Бо́га тво­его́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся́ ели́ка су́ть на не́й:
 • оба́че отцы́ ва́шы про­изво́ли Госпо́дь люби́ти и́хъ, и избра́ сѣ́мя и́хъ по ни́хъ, ва́съ, па́че всѣ́хъ язы́къ, въ де́нь се́й.
 • И обрѣ́жите жестокосе́рдiе ва́­ше, и вы́и ва́­шея не ожесточи́те ктому́:
 • и́бо Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ се́й Бо́гъ бого́въ и Госпо́дь господе́й, Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй и стра́шный, и́же не диви́т­ся лицу́, ниже́ взе́млетъ да́ра:
 • творя́й су́дъ при­­ше́лцу и си́ру и вдови́цѣ, и лю́битъ при­­ше́лца да́ти ему́ хлѣ́бъ и ри́зу.
 • И воз­люби́те при­­ше́лца: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
 • Го́спода Бо́га тво­его́ да убо­и́шися, и тому́ [еди́ному] послу́жиши, и къ нему́ при­­лѣпи́шися, и и́менемъ его́ клене́шися:
 • то́й хвала́ твоя́ и то́й Бо́гъ тво́й, и́же сотвори́ тебѣ́ вели́кая и сла́вная сiя́, я́же ви́дѣсте о́чи тво­и́:
 • въ седми́десятихъ и пяти́ душа́хъ снидо́ша отцы́ тво­и́ во Еги́петъ: ны́нѣ же сотвори́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й я́ко звѣ́зды небе́сныя мно́же­с­т­вомъ.
 • В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко Мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег;
 • и Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил; и положи их в ковчег.
 • И сделал я ковчег из дерева ситтим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору; и две сии скрижали были в руках моих.
 • И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне.
 • И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь.
 • И сыны Израилевы отправились из Беероф-Бене-Яакана в Мозер; там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елеазар.
 • Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод.
 • В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему [и молиться] и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня;
 • потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь, Бог твой.
 • И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Господь и на сей раз, [и] не восхотел Господь погубить тебя;
 • и сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом [сим]; пусть они пойдут и овладеют землею, которую Я клялся отцам их дать им.
 • Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей,
 • чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога твоего] и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо.
 • Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней;
 • но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь.
 • Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны;
 • ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров,
 • Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду.
 • Люби́те и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской.
 • Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись:
 • Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои;
 • в семидесяти [пяти] душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.
 • ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος προ­́ς με λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι προ­́ς με εἰς τὸ ὄρος καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην
 • καὶ γράψω ἐπι­̀ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις ἃς συν­έτριψας καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν
 • καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπι­̀ ταῖς χερσίν μου
 • καὶ ἔγραψεν ἐπι­̀ τὰς πλάκας κατα­̀ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους οὓς ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί
 • καὶ ἐπι­στρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν ἣν ἐποίησα καὶ ἦσαν ἐκεῖ καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος
 • καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ
 • ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπο­̀ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα γῆ χείμαρροι ὑδάτων
 • ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν κύριος τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς δια­θήκης κυρίου παρεστάναι ἔναν­τι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύ­χεσθαι ἐπι­̀ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • δια­̀ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ καθὰ εἶπεν αὐτῷ
 • κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσ­σαράκον­τα ἡμέρας καὶ τεσ­σαράκον­τα νύκτας καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με βάδιζε ἄπαρον ἐναν­τίον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρο­νο­μείτωσαν τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς
 • καὶ νῦν Ισραηλ τί κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρα­̀ σοῦ ἀλλ᾿ ἢ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύ­εσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύ­ειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
 • φυλάσ­σεσθαι τὰς ἐν­τολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ὅσα ἐγὼ ἐν­τέλλομαί σοι σήμερον ἵνα εὖ σοι ᾖ
 • ἰδοὺ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἡ γῆ καὶ πάν­τα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ
 • πλη­̀ν τοὺς πατέρας ὑμῶν προ­είλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ᾿ αὐτοὺς ὑμᾶς παρα­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη κατα­̀ τὴν ἡμέραν ταύτην
 • καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι
 • ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός ὅστις οὐ θαυμάζει προ­́σωπον οὐδ᾿ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον
 • ποιῶν κρίσιν προ­σηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προ­σήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον
 • καὶ ἀγαπήσετε τὸν προ­σήλυτον προ­σήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
 • κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύ­σεις καὶ προ­̀ς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ
 • οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγά­λα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου
 • ἐν ἑβδομήκον­τα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλή­θει
 • В ту пору Господь сказал мне: „Вытеши из камня две таблички, подобные прежним, и поднимись на гору, ко Мне. И еще сделай деревянный ковчег.
 • Я напишу на табличках те же слова, что были на прежних табличках, разбитых тобою, и ты положишь их в ковчег”.
 • Я сделал ковчег из акации, вытесал из камня две таблички, подобные прежним, и поднялся на гору, с табличками в руках.
 • Господь написал на них то же самое, что и в первый раз, — Десять Заповедей, которые Он возвестил вам из огня, на горе, в день собрания всей общины. Он отдал таблички мне.
 • Я повернулся, спустился с горы и положил их в сделанный мною ковчег. Там они и лежат — так повелел мне Господь.
 • Покинув Беэрóт-Бене́-Яакáн, сыны Израилевы пришли в Мосерý . Там умер Аарон, и там его похоронили. Вместо него священником стал его сын Элеазáр.
 • Оттуда они пришли в Гудгóду, а из Гудгоды — в Иотвáту, где течет много ручьев.
 • В ту пору Господь выделил племя Леви́я, поручив этому племени носить ковчег договора с Господом, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его. Это и поныне так.
 • Вот почему племя Левия не получило надела и доли вместе с братьями. Их доля — Сам Господь, как и обещал им Господь, твой Бог.
 • …Я пробыл на горе, как и в первый раз, сорок дней и сорок ночей. Господь послушал меня и на этот раз — не стал вас уничтожать.
 • Он сказал мне: „Ступай, веди народ. Они должны прийти и овладеть страной, которую Я обещал отдать им, как поклялся в этом отцам их”.
 • Израиль! Господь, ваш Бог, требует от вас лишь одного: чтобы вы боялись и чтили Господа, вашего Бога, всегда ходили путями Его, любили Его, служили Господу, вашему Богу, всем сердцем и всей душою,
 • исполняли повеления и предписания Господа, которые я возвещаю вам ныне, для вашего блага.
 • Господу, вашему Богу, принадлежат небеса и небеса небес, земля и все, что есть на земле,
 • но Господь возлюбил только ваших прародителей. Он избрал вас, их потомков, из всех народов (это и поныне так).
 • Так пусть сердца ваши станут обрезанными , впредь не будьте упрямы!
 • Ибо Господь, ваш Бог, — это Бог над богами и Господин над господами. Он — Бог великий, могучий и грозный; Он беспристрастен и неподкупен.
 • Он охраняет права вдов и сирот; Он любит переселенцев — дает им еду и одежду.
 • Люби́те переселенцев и вы, ведь вы сами были переселенцами в Египте.
 • Господа, твоего Бога, бойся и чти, Ему служи, оставайся верным Ему и клянись Его именем.
 • Он — твоя слава, Он — твой Бог, Он совершил ради тебя великие и грозные дела, и ты видел их своими глазами.
 • Когда ваши предки пришли в Египет, их было всего семьдесят человек, а ныне Господь, ваш Бог, сделал вас многочисленными, как звезды на небе.