Скрыть
Церковнославянский (рус)
И да воз­лю́биши Го́спода Бо́га тво­его́, и сохрани́ши стражбы́ его́ и оправда́нiя его́ и за́повѣди его́ и суды́ его́ во вся́ дни́.
И увѣ́сте дне́сь, я́ко не ча́да ва́ша, ели́цы не свѣ́дѣша, ниже́ ви́дѣша наказа́нiя Го́спода Бо́га тво­его́ и вели́че­ст­ва его́, и руки́ си́льныя и мы́шцы высо́кiя,
и зна́менiй его́ и чуде́съ его́, ели́ка сотвори́ посредѣ́ Еги́пта фарао́ну царю́ Еги́петску и все́й земли́ его́,
и ели́ка сотвори́ си́лѣ Еги́петстѣй: колесни́цы и́хъ и ко́ни и́хъ ка́ко потопи́ вода́ мо́ря чермна́го, предъ лице́мъ и́хъ, гоня́щымъ и́мъ вслѣ́дъ ва́съ, и погуби́ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ до дне́шняго дне́:
и ели́ка сотвори́ ва́мъ въ пусты́ни, до́ндеже прiидо́сте на мѣ́сто сiе́:
и ели́ка сотвори́ даѳа́ну и Авиро́ну сыно́мъ Елiа́ва сы́на Руви́мля, я́же от­ве́рзши земля́ уста́ своя́ пожре́ и́хъ, и до́мы и́хъ, и ку́щы и́хъ, и все́ и́хъ имѣ́нiе съ ни́ми, среди́ всего́ Изра́иля:
я́ко о́чи ва́ши ви́дѣста вся́ дѣла́ Госпо́дня вели́кая, ели́ка сотвори́ въ ва́съ дне́сь.
И сохрани́те вся́ за́повѣди его́, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь, да живете́ и умно́житеся, и вни́дете и наслѣ́дите зе́млю, на ню́же вы́ прехо́дите чрезъ Иорда́нъ та́мо наслѣ́дити ю́:
да мно́ги дни́ бу́дете на земли́, е́юже кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ ва́шымъ да́ти и́мъ и сѣ́мени и́хъ по ни́хъ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ.
Е́сть бо земля́, на ню́же вы́ и́дете та́мо наслѣ́дити ю́, не я́ко земля́ Еги́петска е́сть, от­ню́дуже изыдо́сте, егда́ сѣ́ютъ сѣ́мя и напая́ютъ ю́ нога́ми сво­и́ми, а́ки вертогра́дъ зеле́йный:
земля́ же, въ ню́же ты́ вхо́диши та́мо наслѣ́дити ю́, земля́ наго́рная и ра́вная, от­ дождя́ небе́снаго напая́ет­ся водо́ю:
земля́, на ню́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­сѣща́етъ всегда́, о́чи Го́спода Бо́га тво­его́ на не́й от­ нача́ла лѣ́та и до конца́ лѣ́та.
А́ще же слу́хомъ послу́шаете всѣ́хъ за́повѣдiй его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, люби́ти Го́спода Бо́га тво­его́ и служи́ти ему́ от­ всего́ се́рдца тво­его́ и от­ всея́ души́ тво­ея́,
и да́стъ до́ждь земли́ тво­е́й во вре́мя ра́н­ный и по́здный, и собере́ши жи́та твоя́ и вино́ твое́ и еле́й тво́й:
и да́стъ пи́щу на се́лѣхъ ското́мъ тво­и́мъ.
И яды́й и насы́тився, внемли́ себѣ́, да не разшири́т­ся се́рдце твое́, и престу́пите, и послу́жите бого́мъ ины́мъ, и поклоните́ся и́мъ:
и я́ростiю разгнѣ́вает­ся Госпо́дь на вы́ и затвори́тъ не́бо, и не бу́детъ дождя́, и земля́ не да́стъ плода́ сво­его́, и поги́бнете вско́рѣ от­ земли́ благі́я, ю́же Госпо́дь даде́ ва́мъ.
И вложи́те словеса́ сiя́ въ сердца́ ва́ша и въ ду́шу ва́шу, и наважи́те я́ въ зна́менiе на ру́ку ва́шу, и бу́дутъ непоколеби́ма между́ очи́ма ва́шима,
и научи́те си́мъ ча́да своя́ глаго́лати сiя́, сѣдя́щу тебѣ́ въ дому́ и иду́щу тебѣ́ въ пути́, и воз­лежа́щу ти́ и востаю́щу ти́:
и напиши́те я́ на пра́зѣхъ домо́въ ва́шихъ и вра́тъ ва́шихъ,
да умно́жат­ся дні́е ва́ши и дни́ сыно́въ ва́шихъ на земли́, е́юже кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ ва́шымъ да́ти и́мъ, я́коже дні́е не́ба на земли́.
И бу́детъ а́ще слу́хомъ послу́шаете всѣ́хъ за́повѣдiй си́хъ, я́же а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь твори́ти, люби́ти Го́спода Бо́га ва́­шего и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́ и при­­лѣпля́тися къ нему́,
тогда́ изжене́тъ Госпо́дь вся́ язы́ки сiя́ от­ лица́ ва́­шего, и одержите́ язы́ки вели́кiя и крѣ́пкiя па́че ва́съ.
Вся́кое мѣ́сто, на не́мже ста́нетъ стопа́ но́гъ ва́шихъ, ва́мъ бу́детъ: от­ пусты́ни и антилива́на, и от­ рѣки́ вели́кiя Евфра́та, и да́же до мо́ря, е́же на за́падѣ, бу́дутъ предѣ́лы ва́ши:
никто́же противоста́нетъ предъ лице́мъ ва́шимъ: и тре́петъ ва́шъ и стра́хъ ва́шъ воз­ложи́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ на лице́ всея́ земли́, на ню́же а́ще взы́дете, я́коже глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ.
Се́, а́зъ даю́ предъ ва́ми дне́сь благослове́нiе и кля́тву:
благослове́нiе, а́ще послу́шаете за́повѣдiй Го́спода Бо́га ва́­шего, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь:
и кля́тву, а́ще не послу́шаете за́повѣдiй Го́спода Бо́га ва́­шего, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь, и совратите́ся съ пути́, его́же заповѣ́дахъ ва́мъ, иду́ще послужи́ти бого́мъ ины́мъ, и́хже не вѣ́сте.
И бу́детъ егда́ введе́тъ тебе́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю, въ ню́же прехо́диши та́мо наслѣ́дити ю́, да да́си благослове́нiе на горѣ́ гаризи́нъ и кля́тву на горѣ́ Гева́лъ:
не се́ ли сiя́ су́ть объ ону́ страну́ Иорда́на, за путе́мъ и́же на за́падѣ со́лнца, въ земли́ Ханаа́на обита́ющаго на за́падѣ со́лнца бли́зъ Галга́ла у ду́ба высо́каго?
Вы́ бо прехо́дите Иорда́нъ, в­ше́дше наслѣ́дити зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ въ жре́бiй вся́ дни́, и прiи́мете ю́, и вселите́ся въ ню́:
и да сохраните́ твори́ти вся́ за́повѣди его́ и суды́ его́, я́же а́зъ даю́ предъ ва́ми дне́сь.
Синодальный
Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления Его и законы Его и заповеди Его во все дни.
И вспомните ныне, – ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, – Его величие [и] Его крепкую руку и высокую мышцу его,
знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем Египетским, и со всею землею его,
и что Он сделал с войском Египетским, с конями его и колесницами его, которых Он потопил в водах Чермного моря, когда они гнались за вами, – и погубил их Господь [Бог] даже до сего дня;
и что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего,
и что Он сделал с Дафаном и Авироном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их и семейства их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них;
ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал.
Итак соблюдайте все заповеди [Его], которые я заповедую вам сегодня, дабы вы [были живы,] укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите [за Иордан], чтоб овладеть ею;
и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед.
Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал [ее] при помощи ног твоих, как масличный сад;
но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, –
земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года.
Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей,
то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой;
и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться.
Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им;
и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам.
Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими;
и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь;
и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих,
дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею.
Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему,
то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас;
всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши;
никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам.
Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие:
благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня,
а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете.
Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал:
вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ дубравы Море́.
Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь, Бог ваш, дает вам [в удел навсегда], и овладеете ею и будете жить на ней.
Итак старайтесь соблюдать все постановления и законы [Его], которые предлагаю я вам сегодня.
Кудай-Тењирињди сєй, Анын аткар деп берген кљрсљтмљлљрєн, мыйзамдарын, осуяттарын љмєрєњ љткљнчљ аткар.
Бєгєн билип койгула, силердин балдарыњар Кудай-Тењирињердин жазаларын, улуулугун, сунулган колу менен кєчтєє билегин,
Мисирде Мисир падышасы фараонго, анын бєт жерине кљрсљткљн кереметтери менен иштерин,
Мисир аскерлери силердин артыњардан кууп келгенде, аларды аттары, майдан арабалары менен кошо Кызыл дењизге чљктєрєп, толугу менен жок кылганын,
силер бул жерге жеткиче, чљлдљ силер єчєн эмне кылганын,
Рубейин уулу Элийаптын уулдары Датан менен Абырамды эмне кылганын, аларды жана алардын єй-бєлљлљрєн чатырлары, болгон мал-мєлктљрє менен кошо Ысрайыл элинин кљз алдында жер араанын ачып жутуп алганын билишкен эмес, кљрєшкљн эмес.
Силер болсо Тењирдин бардык улуу иштерин љз кљзєњљр менен кљргљнсєњљр.
Кєч алып, ээлегени бара жаткан жерињерди ээлеп алышыњар єчєн,
Тењир ата-бабаларыњарга жана алардын укум-тукумуна берем деп убада кылган, сєт менен бал аккан жерде узак жашашыњар єчєн, мен бєгєн силерге берип жаткан Анын бардык осуяттарын аткаргыла.
Анткени сен ээлегени бара жаткан жер сен чыккан Мисир жериндей эмес. Мисирде сен єрљн сээп, аны бутуњду тындырбай, зайтун багын сугаргандай сугарчусуњ.
Ал эми силер ээлегени бара жаткан жер – тоолуу, љрљљндєє, жамгыр менен сугарылган жер.
Ал жер – Кудай-Тењирињ кам кљргљн жер. Кудай-Тењирињдин кљзє жылдын башынан аягына чейин ошол жерде.
Эгерде силер Мен бєгєн берип жаткан осуяттарды уксањар, Кудай-Тењирињерди сєйсљњљр, Ага чын жєрљгєњљр менен, жан-дилињер менен кызмат кылсањар,
анда жерињерге кеч кєздљгє, эрте жаздагы жамгырды љз учурунда жаадырып турам. Ошондо сен тєшєм жыйнап, жєзєм ширесин, зайтун майын алып турасыњ.
Талаања малыњ єчєн чљп љстєрљм. Тамак-ашыњ мол болот.
Сак болгула, жєрљгєњљр азгырылып, четтеп кетпегиле, башка кудайларга кызмат кылып, аларга табынып кетпегиле.
Ошондо Тењир силерге каарданып, асманды бекитип салат да, жамгыр жаабай калат. Жер тєшєм бербей калат, Тењир берип жаткан асыл жерде тез эле кырылып каласыњар.
Ошондуктан Менин бул сљздљрємдє кљњєлєњљргљ тєйєп, эсињерден чыгарбагыла. Унутпаш єчєн, аларды колуњарга жана чекењерге байлап алгыла.
Аларды балдарыња єйрљт, аларды єйдљ отурганыњда да, жолдо баратканыњда да, жатканыњда да, турганыњда да айт.
Аларды эшигињдин кашектерине жана єйєњдєн дарбазасына жазып кой.
Ошондо асман жер єстєндљ канча кєн турса, Кудай-Тењирињер ата-бабаларыњарга берем деп убада кылган жерде силердин љмєрєњљр жана балдарыњардын љмєрє ошончо кљп кєн болот.
Эгерде мен силерге аткар деп берген ушул осуяттардын баарын аткарсањар, Кудай-Тењирињерди сєйсљњљр, Анын жолдору менен жєрсљњљр жана Ага жабышсањар,
анда Тењир ушул элдердин баарын силердин алдыњардан кууп чыгат. Ошондо силер љзєњљрдљн алда канча кљп жана кєчтєє элди басып аласыњар.
Таманыњар баскан жердин баары силердики болот. Чљлдљн Лебанонго чейин, Эфрат дарыясынан Жер ортолук дењизине чейин силердин жерињер болот.
Силерге эч ким каршы тура албайт. Кудай-Тењирињер таманыњар баскан жердин баарына Љзє айткандай коркунуч каптатат.
Мына, мен силерге бєгєн батаны жана каргышты сунуш кылып жатам:
эгерде Кудай-Тењирињердин мен бєгєн берип жаткан осуяттарын аткарсањар, бата аласыњар;
эгерде Кудай-Тењирињердин мен бєгєн берип жаткан осуяттарын аткарбасањар, жолдон чыгып, љзєњљр билбеген башка кудайларды ээрчисењер, каргышка каласыњар.
Ээлеп алыш єчєн бара жаткан жериње Кудай-Тењирињ алып барганда, Гаризим тоосунда бата сљздљрєн айт, ал эми Эйбал тоосунда каргыш сљздљрєн айт.
Ал тоолор Иордандын аркы љйєзєндљ, кєн батыш тарапта, Море токоюна жакын Гилгалдын каршысындагы тєздєктљ жашаган канаандыктардын жеринде.
Анткени Кудай-Тењирињер берип жаткан жерге барып, аны ээлеп алыш єчєн, Иордандан љтљсєњљр, анан ал жерди ээлеп, анда жашап каласыњар.
Ошондуктан Анын мен бєгєн силерге берип жаткан кљрсљтмљлљрє менен мыйзамдарын аткарганга аракет кылгыла.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки