Скрыть
Церковнославянский (рус)
И сiя́ за́повѣди и суды́, я́же снабди́те твори́ти на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ жре́бiй во вся́ дни́, въ ня́же вы́ жи́ти бу́дете на земли́:
па́губою погуби́те вся́ мѣста́, въ ни́хже служи́ша та́мо язы́цы бого́мъ сво­и́мъ, я́же вы́ прiи́мете, на гора́хъ высо́кихъ и холмѣ́хъ и подъ дре́вомъ сѣно́внымъ:
и да раскопа́ете тре́бища и́хъ и сокрушите́ столпы́ и́хъ, и дубра́вы и́хъ ссѣче́те, и вая́нiе бого́въ и́хъ сожже́те огне́мъ, и погубите́ и́мя и́хъ от­ мѣ́ста того́.
Да не сотворите́ та́ко Го́споду Бо́гу ва́­шему,
то́кмо на мѣ́стѣ, идѣ́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, во еди́нѣмъ от­ племе́нъ ва́шихъ, нарещи́ и́мя его́ та́мо и при­­зва́ти, и взы́щете, и вни́дете та́мо:
и при­­несе́те та́мо всесожже́нiя ва́ша, и же́ртвы ва́шя, и нача́тки ва́ши, и обѣ́ты ва́ши, и во́льная ва́ша, и исповѣ́данiя ва́ша, пе́рвенцы воло́въ ва́шихъ и ове́цъ ва́шихъ,
и я́сти бу́дете та́мо предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ и воз­веселите́ся о всѣ́хъ, на ня́же воз­ложите́ ру́ки ва́шя вы́ и до́мове ва́ши, я́коже тя́ благослови́лъ е́сть Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
Да не сотвори́те та́мо всѣ́хъ, ели́ка вы́ творите́ здѣ́ дне́сь, кі́йждо уго́дное предъ собо́ю:
не прiидо́сте бо до ны́нѣ въ поко́й и въ наслѣ́дiе, е́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ.
И егда́ пре́йдете Иорда́нъ и вселите́ся на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ да́стъ въ наслѣ́дiе ва́мъ, и упоко́итъ ва́съ от­ всѣ́хъ вра́гъ ва́шихъ, и́же о́крестъ ва́съ, и вселите́ся со утвержде́нiемъ:
и бу́детъ мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ при­­зва́ти и́мя его́ та́мо, ту́ при­­несе́те вся́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь: всесожже́нiя ва́ша и же́ртвы ва́шя, и десяти́ны ва́шя и нача́тки ру́къ ва́шихъ, и вся́къ избра́нъ да́ръ ва́шъ, ели́ка обѣща́ете Го́сподеви Бо́гу ва́­шему:
и воз­веселите́ся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ вы́ и сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ши, и рабы́ ва́ши и рабы́ни ва́ши, и леви́ти, и́же у вра́тъ ва́шихъ: я́ко нѣ́сть и́мъ ча́сти ни жре́бiя съ ва́ми.
Внемли́ себѣ́, да не при­­несе́ши всесожже́нiй тво­и́хъ на вся́комъ мѣ́стѣ, е́же а́ще у́зриши,
то́кмо на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, въ еди́нѣмъ от­ племе́нъ тво­и́хъ, та́мо да при­­несе́ши всесожже́нiя твоя́ и та́мо сотвори́ши вся́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь.
Но то́кмо всѣ́мъ жела́нiемъ души́ тво­ея́ да пожре́ши, и снѣ́си мяса́ по благослове́нiю Го́спода Бо́га тво­его́, е́же даде́ тебѣ́ во вся́комъ гра́дѣ: нечи́стый при­­ тебѣ́ и чи́стый вку́пѣ да я́стъ я́, я́ко се́рну, или́ еле́ня.
То́кмо кро́ве да не снѣ́сте: на зе́млю пролiе́те ю́, а́ки во́ду.
Не воз­мо́жеши я́сти въ градѣ́хъ тво­и́хъ десяти́ны пшени́цы тво­ея́ и вина́ тво­его́ и еле́а тво­его́, пе́рвенцовъ воло́въ тво­и́хъ и ове́цъ тво­и́хъ, и всѣ́хъ обѣ́товъ, ели́ки обѣща́ете, и исповѣ́данiй ва́шихъ, и нача́тковъ ру́къ ва́шихъ:
то́кмо предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ да снѣ́си я́ на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й себѣ́, ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, и ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и леви́тъ, и при­­шле́цъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ, и воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ во всѣ́хъ, на ня́же воз­ложи́ши ру́ку твою́.
Внемли́ себѣ́, да не оста́виши Леви́тина во все́ вре́мя, до́ндеже еси́ жи́въ на земли́.
А́ще же разшири́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предѣ́лы твоя́, я́коже глаго́ла тебѣ́, и рече́ши: снѣ́мъ мяса́, а́ще вожделѣ́етъ душа́ твоя́, я́ко я́сти мяса́, во все́мъ жела́нiи души́ тво­ея́ да снѣ́си мяса́.
А́ще же дале́че от­сто­и́тъ мѣ́сто от­ тебе́, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо, и зако́леши от­ воло́въ тво­и́хъ и от­ ове́цъ тво­и́хъ, я́же да́стъ тебѣ́ Бо́гъ тво́й, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́, и снѣ́си во градѣ́хъ тво­и́хъ по жела́нiю души́ тво­ея́.
Я́коже я́ст­ся се́рна и еле́нь, та́ко да снѣ́си е́: нечи́стый при­­ тебѣ́, и чи́стый та́кожде да снѣ́стъ.
Вонми́ крѣ́пцѣ, е́же не я́сти кро́ве: кро́вь бо е́сть душа́ его́: да не снѣ́ст­ся душа́ съ мя́сы:
да не снѣ́сте ея́, на зе́млю пролiе́те ю́ а́ки во́ду:
да не снѣ́си ю́, да бла́го тебѣ́ бу́детъ и сыно́мъ тво­и́мъ по тебѣ́ во вѣ́ки, а́ще сотвори́ши се́, е́же добро́ и уго́дно е́сть предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
Ра́звѣ свята́я твоя́, я́же а́ще бу́дутъ тебѣ́, и обѣ́ты твоя́ взе́мъ да прiи́деши на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й о́ное себѣ́ при­­зва́ти и́мя его́ та́мо:
и сотвори́ши всесожже́нiя твоя́: мяса́ да воз­несе́ши на олта́рь Го́спода Бо́га тво­его́, кро́вь же же́ртвъ тво­и́хъ да пролiе́ши предъ степе́ни олтаря́ Го́спода Бо́га тво­его́, мяса́ же да снѣ́си.
Снабди́ и послу́шай, и да сотвори́ши вся́ словеса́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́, да бла́го тебѣ́ бу́детъ и сыно́мъ тво­и́мъ во вѣ́ки, а́ще сотвори́ши добро́ и уго́дно предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
А́ще же потреби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки, въ ня́же вхо́диши ты́ та́мо, наслѣ́дити зе́млю и́хъ, от­ лица́ тво­его́, и прiи́меши ю́ въ наслѣ́дiе, и всели́шися въ земли́ и́хъ:
внемли́ себѣ́, да не взы́щеши послѣ́довати и́мъ, по потребле́нiи и́хъ от­ лица́ тво­его́, не взыщи́ бого́въ и́хъ, глаго́ля: я́коже творя́тъ язы́цы сі́и бого́мъ сво­и́мъ, сотворю́ и а́зъ:
да не сотвори́ши Го́споду Бо́гу тво­ему́ та́ко: ме́рзостна бо Го́сподеви, я́же воз­ненави́дѣ, сотвори́ша бого́мъ сво­и́мъ, я́ко сы́ны своя́ и дще́ри своя́ жгу́тъ огне́мъ бого́мъ сво­и́мъ.
Вся́ко сло́во, е́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, сiе́ снабди́ твори́ти: да не при­­ложи́ши къ сему́, ни отъ­и́меши от­ него́.
Синодальный
Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле.
Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом;
и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того.
Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего;
но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите,
и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, [и мирные жертвы ваши,] и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего;
и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой.
Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным;
ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе.
Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно,
тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите всё, что я заповедую вам [сегодня]: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу [Богу вашему];
и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами.
Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь;
но на том только месте, которое изберет Господь [Бог твой] в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе [сегодня].
Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть, по благословению Господа, Бога твоего, мясо, которое Он дал тебе, во всех жилищах твоих: нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя;
только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду.
Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих;
но ешь сие [только] пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, – ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, [и пришелец,] который в жилищах твоих, и веселись пред Господом, Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими.
Смотри, не оставляй левита во все дни, [которые будешь жить] на земле твоей.
Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «поем я мяса», потому что душа твоя пожелает есть мяса, – тогда, по желанию души твоей, ешь мясо.
Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь [Бог твой], как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей;
но ешь их так, как едят серну и оленя; нечистый как и чистый [у тебя] могут есть сие;
только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом;
не ешь ее: выливай ее на землю, как воду;
не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя [во веки], если будешь делать [доброе и] справедливое пред очами Господа [Бога твоего].
Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь [Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его];
и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь.
Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего.
Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их;
тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «как служили народы сии богам своим, так буду и я делать»;
не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим.
Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от того.
Немецкий (DGNB)
Ich verkünde euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ihr befolgen müsst in dem Land, das der HERR, der Gott eurer Vorfahren, euch geben wird. Sie gelten, solange ihr in diesem Land lebt.
Zerstört alle Opferstätten auf den Bergen und Hügeln und unter den heiligen Bäumen, an denen die Völker, die ihr vertreiben werdet, ihre Götter verehren.
Reißt die Altäre ab, zertrümmert die Steinmale, verbrennt die geweihten Pfähle und stürzt alle Götzenbilder um. Nichts darf mehr an die fremden Götter erinnern.
Ihr dürft es auch nicht den Völkern des Landes nachmachen und den HERRN, euren Gott, an solchen Stätten verehren.
Ihr sollt vielmehr zu der einen und einzigen Stätte kommen, die er im Gebiet eurer Stämme auswählen und dazu bestimmen wird, dass sein Name dort wohnt.
Dorthin sollt ihr ihm alle eure Opfer bringen: die Brandopfer und Mahlopfer, den zehnten Teil eurer Ernte, die Pflichtabgaben, die freiwilligen Gaben und was ihr dem HERRN durch ein Gelübde versprochen habt, ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe und Ziegen.
Dort sollt ihr vor dem HERRN, eurem Gott, das Opfermahl halten. Feiert es zusammen mit euren Familien und genießt voll Freude, was eure Arbeit euch durch Gottes Segen eingebracht hat.
Bis jetzt konnte jeder von euch seine Opfer darbringen, wo und wie es ihm gefiel.
Denn ihr hattet das Land noch nicht in Besitz genommen, in dem euch der HERR, euer Gott, nach der langen Wanderung zur Ruhe kommen lassen will.
Aber wenn ihr nun den Jordan überschritten und das Land in Besitz genommen habt, das der HERR euch geben will, und wenn ihr mit seiner Hilfe alle eure Feinde besiegt habt und in Ruhe und Sicherheit lebt,
dann gilt eine andere Ordnung. Dann sollt ihr eure Opfer und Abgaben ausschließlich zu der einen Stätte bringen, die der HERR, euer Gott, dazu auswählen wird, dass sein Name dort wohnt.
Dort, in Gegenwart eures Gottes, sollt ihr eure Opferfeste feiern und fröhlich sein mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen. Lasst auch die Leviten mitfeiern, die in euren Dörfern und Städten wohnen, denn sie haben ja keinen Landbesitz unter euch.
Lasst euch nicht einfallen, eure Brandopfer an irgendeiner der Opferstätten darzubringen, die ihr im Land vorfindet.
Ihr müsst damit zu der einen und einzigen Stätte kommen, die der HERR im Gebiet eines eurer Stämme dafür auswählen wird. Dorthin sollt ihr auch alle anderen Opfer und Abgaben bringen, die ich euch vorschreibe.
Ihr dürft aber ohne Einschränkung in euren Ortschaften Tiere schlachten und ihr Fleisch essen – so viel der HERR euch in seiner Güte geben wird. Alle dürfen davon essen, auch wer gerade unrein und deshalb von der Teilnahme an einem Opfer ausgeschlossen ist. Es ist genauso, als würdet ihr ein Stück Wild essen, eine Gazelle oder einen Hirsch.
Nur das Blut dürft ihr nicht essen; ihr müsst es wie Wasser auf die Erde fließen lassen.
Aber nichts von dem, was für den HERRN bestimmt ist, dürft ihr in euren Ortschaften verzehren, weder den Zehnten Teil von eurem Getreide, Wein und Öl noch die Erstgeburten eures Viehs noch irgendeine andere Opfergabe oder Abgabe.
Nur in Gegenwart des HERRN, eures Gottes, an dem einen Heiligtum, das er bestimmen wird, dürft ihr es verzehren, ihr und eure Söhne und Töchter, eure Sklaven und Sklavinnen und die Leviten, die bei euch leben. Genießt voll Freude vor dem HERRN, eurem Gott, was eure Arbeit euch eingebracht hat.
Und vergesst dabei nie, solange ihr in eurem Land lebt, für die Leviten zu sorgen.
Wenn der HERR, euer Gott, euer Gebiet erweitern wird, wie er euch das zugesagt hat, und ihr wollt gerne Fleisch essen, dann dürft ihr das unbedenklich an euren Wohnsitzen tun, sooft ihr wollt.
Ihr müsst dazu nicht zu der Stätte gehen, die der HERR, euer Gott, dazu auswählen wird, dass sein Name dort wohnt. Alle, die zu weit von seinem Heiligtum entfernt leben, dürfen an ihren Wohnsitzen von den Rindern, Schafen und Ziegen, mit denen der HERR sie gesegnet hat, schlachten und verzehren, was sie wollen, so wie ich das angeordnet habe.
Ihr sollt es genauso halten, wie wenn ihr ein Stück Wild verzehrt: Jeder kann davon essen, auch wer gerade unrein und deshalb von der Teilnahme an einem Opfer ausgeschlossen ist.
Nur eins müsst ihr auch in diesem Fall beachten: Ihr dürft niemals Fleisch essen, in dem noch Blut ist; denn im Blut ist das Leben.
Ihr müsst das Blut wie Wasser auf die Erde fließen lassen.
So gefällt es dem HERRN, und wenn ihr das beachtet, wird es euch und euren Nachkommen gut gehen.
Aber die Abgaben und alles, was ihr durch ein Gelübde dem HERRN versprochen habt, müsst ihr zu seinem Heiligtum bringen.
Auch die Tiere für das Brandopfer müsst ihr dorthin bringen und sie vollständig dem HERRN, eurem Gott, darbringen, das Blut und das ganze Fleisch. Das Blut der Tiere, die für das gemeinsame Opfermahl bestimmt sind, müsst ihr dort an den Altar gießen; das Fleisch dürft ihr essen.
Befolgt genau alle diese Vorschriften, die ich euch jetzt gebe, und tut alles, was vor dem HERRN, eurem Gott, recht und gut ist. Dann wird es euch und euren Nachkommen immer gut gehen.
Wenn ihr in das Land einzieht und der HERR, euer Gott, euch seine Bewohner preisgibt, sodass ihr sie vernichten und ihr Land in Besitz nehmen könnt,
dann lasst euch nicht dazu verführen, ihre Bräuche nachzuahmen. Erkundigt euch nicht danach, wie sie ihre Götter verehrt haben, um euren Gottesdienst ebenso einzurichten.
Ihr dürft den HERRN, euren Gott, nicht auf ihre Weise verehren. Denn diese Völker haben zu Ehren ihrer Götter lauter Dinge getan, die dem HERRN zuwider sind und die er hasst. Sie haben sogar ihre Söhne und Töchter als Opfer für die Götzen verbrannt.
你们存活于世的日子,在耶和华你们列祖的神所赐你们为业的地上,要谨守遵行的律例典章乃是这些,
你们要将所赶出的国民事奉神的各地方,无论是在高山,在小山,在各青翠树下,都毁坏了。
也要拆毁他们的祭坛,打碎他们的柱像,用火焚烧他们的木偶,砍下他们雕刻的神像,并将其名从那地方除灭。
你们不可照他们那样事奉耶和华你们的神。
但耶和华你们的神从你们各支派中选择何处为立他名的居所,你们就当往那里去求问,
将你们的燔祭,平安祭,十分取一之物,和手中的举祭,并还愿祭,甘心祭,以及牛群羊群中头生的,都奉到那里。
在那里,耶和华你们神的面前,你们和你们的家属都可以吃,并且因你手所办的一切事蒙耶和华你的神赐福,就都欢乐。
我们今日在这里所行的是各人行自己眼中看为正的事,你们将来不可这样行。
因为你们还没有到耶和华你神所赐你的安息地,所给你的产业。
但你们过了约旦河,得以住在耶和华你们神使你们承受为业之地,又使你们太平,不被四围的一切仇敌扰乱,安然居住。
那时要将我所吩咐你们的燔祭,平安祭,十分取一之物,和手中的举祭,并向耶和华许愿献的一切美祭,都奉到耶和华你们神所选择要立为他名的居所。
你们和儿女,仆婢,并住在你们城里无分无业的利未人,都要在耶和华你们的神面前欢乐。
你要谨慎,不可在你所看中的各处献燔祭。
惟独耶和华从你那一支派中所选择的地方,你就要在那里献燔祭,行我一切所吩咐你的。
然而,在你各城里都可以照耶和华你神所赐你的福分,随心所欲宰牲吃肉。无论洁净人不洁净人都可以吃,就如吃羚羊与鹿一般。
只是不可吃血,要倒在地上,如同倒水一样。
你的五谷,新酒,和油的十分之一,或是牛群羊群中头生的,或是你许愿献的,甘心献的,或是手中的举祭,都不可在你城里吃。
但要在耶和华你的神面前吃,在耶和华你神所耀选择的地方,你和儿女,仆婢,并住在你城里的利未人,都可以吃。也要因你手所办的,在耶和华你神的面前欢乐。
你要谨慎,在你所住的地方永不可丢弃利未人。
耶和华你的神照他所应许扩张你境界的时候,你心里想要吃肉,说,我要吃肉,就可以随心所欲地吃肉。
耶和华你神所选择要立他名的地方若离你太远,就可以照我所吩咐的,将耶和华赐给你的牛羊取些宰了,可以随心所欲在你城里吃。
你吃那肉,要像吃羚羊与鹿一般。无论洁净人不洁净人都可以吃。
只是你要心意坚定,不可吃血,因为血是生命。不可将血(原文作生命)与肉同吃。
不可吃血,要倒在地上,如同倒水一样。
不可吃血。这样,你行耶和华眼中看为正的事,你和你的子孙就可以得福。
只是你分别为圣的物和你的还愿祭要奉到耶和华所选择的地方去。
你的燔祭,连肉带血,都要献在耶和华你神的坛上。平安祭的血要倒在耶和华你神的坛上。平安祭的肉,你自己可以吃。
你要谨守听从我所吩咐的一切话,行耶和华你神眼中看为善,看为正的事。这样,你和你的子孙就可以永远享福。
耶和华你神将你要去赶出的国民从你面前剪除,你得了他们的地居住,
那时就要谨慎,不可在他们除灭之后随从他们的恶俗,陷入网罗,也不可访问他们的神说,这些国民怎样事奉他们的神,我也要照样行。
你不可向耶和华你的神这样行,因为他们向他们的神行了耶和华所憎嫌所恨恶的一切事,甚至将自己的儿女用火焚烧,献与他们的神。
凡我所吩咐的,你们都要谨守遵行,不可加添,也不可删减。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки