Скрыть
Церковнославянский (рус)
И сiя́ за́повѣди и суды́, я́же снабди́те твори́ти на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ жре́бiй во вся́ дни́, въ ня́же вы́ жи́ти бу́дете на земли́:
па́губою погуби́те вся́ мѣста́, въ ни́хже служи́ша та́мо язы́цы бого́мъ сво­и́мъ, я́же вы́ прiи́мете, на гора́хъ высо́кихъ и холмѣ́хъ и подъ дре́вомъ сѣно́внымъ:
и да раскопа́ете тре́бища и́хъ и сокрушите́ столпы́ и́хъ, и дубра́вы и́хъ ссѣче́те, и вая́нiе бого́въ и́хъ сожже́те огне́мъ, и погубите́ и́мя и́хъ от­ мѣ́ста того́.
Да не сотворите́ та́ко Го́споду Бо́гу ва́­шему,
то́кмо на мѣ́стѣ, идѣ́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, во еди́нѣмъ от­ племе́нъ ва́шихъ, нарещи́ и́мя его́ та́мо и при­­зва́ти, и взы́щете, и вни́дете та́мо:
и при­­несе́те та́мо всесожже́нiя ва́ша, и же́ртвы ва́шя, и нача́тки ва́ши, и обѣ́ты ва́ши, и во́льная ва́ша, и исповѣ́данiя ва́ша, пе́рвенцы воло́въ ва́шихъ и ове́цъ ва́шихъ,
и я́сти бу́дете та́мо предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ и воз­веселите́ся о всѣ́хъ, на ня́же воз­ложите́ ру́ки ва́шя вы́ и до́мове ва́ши, я́коже тя́ благослови́лъ е́сть Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
Да не сотвори́те та́мо всѣ́хъ, ели́ка вы́ творите́ здѣ́ дне́сь, кі́йждо уго́дное предъ собо́ю:
не прiидо́сте бо до ны́нѣ въ поко́й и въ наслѣ́дiе, е́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ.
И егда́ пре́йдете Иорда́нъ и вселите́ся на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ да́стъ въ наслѣ́дiе ва́мъ, и упоко́итъ ва́съ от­ всѣ́хъ вра́гъ ва́шихъ, и́же о́крестъ ва́съ, и вселите́ся со утвержде́нiемъ:
и бу́детъ мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ при­­зва́ти и́мя его́ та́мо, ту́ при­­несе́те вся́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь: всесожже́нiя ва́ша и же́ртвы ва́шя, и десяти́ны ва́шя и нача́тки ру́къ ва́шихъ, и вся́къ избра́нъ да́ръ ва́шъ, ели́ка обѣща́ете Го́сподеви Бо́гу ва́­шему:
и воз­веселите́ся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ вы́ и сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ши, и рабы́ ва́ши и рабы́ни ва́ши, и леви́ти, и́же у вра́тъ ва́шихъ: я́ко нѣ́сть и́мъ ча́сти ни жре́бiя съ ва́ми.
Внемли́ себѣ́, да не при­­несе́ши всесожже́нiй тво­и́хъ на вся́комъ мѣ́стѣ, е́же а́ще у́зриши,
то́кмо на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, въ еди́нѣмъ от­ племе́нъ тво­и́хъ, та́мо да при­­несе́ши всесожже́нiя твоя́ и та́мо сотвори́ши вся́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь.
Но то́кмо всѣ́мъ жела́нiемъ души́ тво­ея́ да пожре́ши, и снѣ́си мяса́ по благослове́нiю Го́спода Бо́га тво­его́, е́же даде́ тебѣ́ во вся́комъ гра́дѣ: нечи́стый при­­ тебѣ́ и чи́стый вку́пѣ да я́стъ я́, я́ко се́рну, или́ еле́ня.
То́кмо кро́ве да не снѣ́сте: на зе́млю пролiе́те ю́, а́ки во́ду.
Не воз­мо́жеши я́сти въ градѣ́хъ тво­и́хъ десяти́ны пшени́цы тво­ея́ и вина́ тво­его́ и еле́а тво­его́, пе́рвенцовъ воло́въ тво­и́хъ и ове́цъ тво­и́хъ, и всѣ́хъ обѣ́товъ, ели́ки обѣща́ете, и исповѣ́данiй ва́шихъ, и нача́тковъ ру́къ ва́шихъ:
то́кмо предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ да снѣ́си я́ на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й себѣ́, ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, и ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и леви́тъ, и при­­шле́цъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ, и воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ во всѣ́хъ, на ня́же воз­ложи́ши ру́ку твою́.
Внемли́ себѣ́, да не оста́виши Леви́тина во все́ вре́мя, до́ндеже еси́ жи́въ на земли́.
А́ще же разшири́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предѣ́лы твоя́, я́коже глаго́ла тебѣ́, и рече́ши: снѣ́мъ мяса́, а́ще вожделѣ́етъ душа́ твоя́, я́ко я́сти мяса́, во все́мъ жела́нiи души́ тво­ея́ да снѣ́си мяса́.
А́ще же дале́че от­сто­и́тъ мѣ́сто от­ тебе́, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо, и зако́леши от­ воло́въ тво­и́хъ и от­ ове́цъ тво­и́хъ, я́же да́стъ тебѣ́ Бо́гъ тво́й, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́, и снѣ́си во градѣ́хъ тво­и́хъ по жела́нiю души́ тво­ея́.
Я́коже я́ст­ся се́рна и еле́нь, та́ко да снѣ́си е́: нечи́стый при­­ тебѣ́, и чи́стый та́кожде да снѣ́стъ.
Вонми́ крѣ́пцѣ, е́же не я́сти кро́ве: кро́вь бо е́сть душа́ его́: да не снѣ́ст­ся душа́ съ мя́сы:
да не снѣ́сте ея́, на зе́млю пролiе́те ю́ а́ки во́ду:
да не снѣ́си ю́, да бла́го тебѣ́ бу́детъ и сыно́мъ тво­и́мъ по тебѣ́ во вѣ́ки, а́ще сотвори́ши се́, е́же добро́ и уго́дно е́сть предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
Ра́звѣ свята́я твоя́, я́же а́ще бу́дутъ тебѣ́, и обѣ́ты твоя́ взе́мъ да прiи́деши на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й о́ное себѣ́ при­­зва́ти и́мя его́ та́мо:
и сотвори́ши всесожже́нiя твоя́: мяса́ да воз­несе́ши на олта́рь Го́спода Бо́га тво­его́, кро́вь же же́ртвъ тво­и́хъ да пролiе́ши предъ степе́ни олтаря́ Го́спода Бо́га тво­его́, мяса́ же да снѣ́си.
Снабди́ и послу́шай, и да сотвори́ши вся́ словеса́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́, да бла́го тебѣ́ бу́детъ и сыно́мъ тво­и́мъ во вѣ́ки, а́ще сотвори́ши добро́ и уго́дно предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
А́ще же потреби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки, въ ня́же вхо́диши ты́ та́мо, наслѣ́дити зе́млю и́хъ, от­ лица́ тво­его́, и прiи́меши ю́ въ наслѣ́дiе, и всели́шися въ земли́ и́хъ:
внемли́ себѣ́, да не взы́щеши послѣ́довати и́мъ, по потребле́нiи и́хъ от­ лица́ тво­его́, не взыщи́ бого́въ и́хъ, глаго́ля: я́коже творя́тъ язы́цы сі́и бого́мъ сво­и́мъ, сотворю́ и а́зъ:
да не сотвори́ши Го́споду Бо́гу тво­ему́ та́ко: ме́рзостна бо Го́сподеви, я́же воз­ненави́дѣ, сотвори́ша бого́мъ сво­и́мъ, я́ко сы́ны своя́ и дще́ри своя́ жгу́тъ огне́мъ бого́мъ сво­и́мъ.
Вся́ко сло́во, е́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, сiе́ снабди́ твори́ти: да не при­­ложи́ши къ сему́, ни отъ­и́меши от­ него́.
Синодальный
Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле.
Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом;
и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того.
Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего;
но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите,
и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, [и мирные жертвы ваши,] и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего;
и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой.
Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным;
ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе.
Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно,
тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите всё, что я заповедую вам [сегодня]: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу [Богу вашему];
и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами.
Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь;
но на том только месте, которое изберет Господь [Бог твой] в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе [сегодня].
Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть, по благословению Господа, Бога твоего, мясо, которое Он дал тебе, во всех жилищах твоих: нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя;
только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду.
Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих;
но ешь сие [только] пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, – ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, [и пришелец,] который в жилищах твоих, и веселись пред Господом, Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими.
Смотри, не оставляй левита во все дни, [которые будешь жить] на земле твоей.
Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «поем я мяса», потому что душа твоя пожелает есть мяса, – тогда, по желанию души твоей, ешь мясо.
Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь [Бог твой], как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей;
но ешь их так, как едят серну и оленя; нечистый как и чистый [у тебя] могут есть сие;
только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом;
не ешь ее: выливай ее на землю, как воду;
не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя [во веки], если будешь делать [доброе и] справедливое пред очами Господа [Бога твоего].
Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь [Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его];
и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь.
Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего.
Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их;
тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «как служили народы сии богам своим, так буду и я делать»;
не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим.
Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от того.
Немецкий (DGNB)
Ich verkünde euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ihr befolgen müsst in dem Land, das der HERR, der Gott eurer Vorfahren, euch geben wird. Sie gelten, solange ihr in diesem Land lebt.
Zerstört alle Opferstätten auf den Bergen und Hügeln und unter den heiligen Bäumen, an denen die Völker, die ihr vertreiben werdet, ihre Götter verehren.
Reißt die Altäre ab, zertrümmert die Steinmale, verbrennt die geweihten Pfähle und stürzt alle Götzenbilder um. Nichts darf mehr an die fremden Götter erinnern.
Ihr dürft es auch nicht den Völkern des Landes nachmachen und den HERRN, euren Gott, an solchen Stätten verehren.
Ihr sollt vielmehr zu der einen und einzigen Stätte kommen, die er im Gebiet eurer Stämme auswählen und dazu bestimmen wird, dass sein Name dort wohnt.
Dorthin sollt ihr ihm alle eure Opfer bringen: die Brandopfer und Mahlopfer, den zehnten Teil eurer Ernte, die Pflichtabgaben, die freiwilligen Gaben und was ihr dem HERRN durch ein Gelübde versprochen habt, ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe und Ziegen.
Dort sollt ihr vor dem HERRN, eurem Gott, das Opfermahl halten. Feiert es zusammen mit euren Familien und genießt voll Freude, was eure Arbeit euch durch Gottes Segen eingebracht hat.
Bis jetzt konnte jeder von euch seine Opfer darbringen, wo und wie es ihm gefiel.
Denn ihr hattet das Land noch nicht in Besitz genommen, in dem euch der HERR, euer Gott, nach der langen Wanderung zur Ruhe kommen lassen will.
Aber wenn ihr nun den Jordan überschritten und das Land in Besitz genommen habt, das der HERR euch geben will, und wenn ihr mit seiner Hilfe alle eure Feinde besiegt habt und in Ruhe und Sicherheit lebt,
dann gilt eine andere Ordnung. Dann sollt ihr eure Opfer und Abgaben ausschließlich zu der einen Stätte bringen, die der HERR, euer Gott, dazu auswählen wird, dass sein Name dort wohnt.
Dort, in Gegenwart eures Gottes, sollt ihr eure Opferfeste feiern und fröhlich sein mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen. Lasst auch die Leviten mitfeiern, die in euren Dörfern und Städten wohnen, denn sie haben ja keinen Landbesitz unter euch.
Lasst euch nicht einfallen, eure Brandopfer an irgendeiner der Opferstätten darzubringen, die ihr im Land vorfindet.
Ihr müsst damit zu der einen und einzigen Stätte kommen, die der HERR im Gebiet eines eurer Stämme dafür auswählen wird. Dorthin sollt ihr auch alle anderen Opfer und Abgaben bringen, die ich euch vorschreibe.
Ihr dürft aber ohne Einschränkung in euren Ortschaften Tiere schlachten und ihr Fleisch essen – so viel der HERR euch in seiner Güte geben wird. Alle dürfen davon essen, auch wer gerade unrein und deshalb von der Teilnahme an einem Opfer ausgeschlossen ist. Es ist genauso, als würdet ihr ein Stück Wild essen, eine Gazelle oder einen Hirsch.
Nur das Blut dürft ihr nicht essen; ihr müsst es wie Wasser auf die Erde fließen lassen.
Aber nichts von dem, was für den HERRN bestimmt ist, dürft ihr in euren Ortschaften verzehren, weder den Zehnten Teil von eurem Getreide, Wein und Öl noch die Erstgeburten eures Viehs noch irgendeine andere Opfergabe oder Abgabe.
Nur in Gegenwart des HERRN, eures Gottes, an dem einen Heiligtum, das er bestimmen wird, dürft ihr es verzehren, ihr und eure Söhne und Töchter, eure Sklaven und Sklavinnen und die Leviten, die bei euch leben. Genießt voll Freude vor dem HERRN, eurem Gott, was eure Arbeit euch eingebracht hat.
Und vergesst dabei nie, solange ihr in eurem Land lebt, für die Leviten zu sorgen.
Wenn der HERR, euer Gott, euer Gebiet erweitern wird, wie er euch das zugesagt hat, und ihr wollt gerne Fleisch essen, dann dürft ihr das unbedenklich an euren Wohnsitzen tun, sooft ihr wollt.
Ihr müsst dazu nicht zu der Stätte gehen, die der HERR, euer Gott, dazu auswählen wird, dass sein Name dort wohnt. Alle, die zu weit von seinem Heiligtum entfernt leben, dürfen an ihren Wohnsitzen von den Rindern, Schafen und Ziegen, mit denen der HERR sie gesegnet hat, schlachten und verzehren, was sie wollen, so wie ich das angeordnet habe.
Ihr sollt es genauso halten, wie wenn ihr ein Stück Wild verzehrt: Jeder kann davon essen, auch wer gerade unrein und deshalb von der Teilnahme an einem Opfer ausgeschlossen ist.
Nur eins müsst ihr auch in diesem Fall beachten: Ihr dürft niemals Fleisch essen, in dem noch Blut ist; denn im Blut ist das Leben.
Ihr müsst das Blut wie Wasser auf die Erde fließen lassen.
So gefällt es dem HERRN, und wenn ihr das beachtet, wird es euch und euren Nachkommen gut gehen.
Aber die Abgaben und alles, was ihr durch ein Gelübde dem HERRN versprochen habt, müsst ihr zu seinem Heiligtum bringen.
Auch die Tiere für das Brandopfer müsst ihr dorthin bringen und sie vollständig dem HERRN, eurem Gott, darbringen, das Blut und das ganze Fleisch. Das Blut der Tiere, die für das gemeinsame Opfermahl bestimmt sind, müsst ihr dort an den Altar gießen; das Fleisch dürft ihr essen.
Befolgt genau alle diese Vorschriften, die ich euch jetzt gebe, und tut alles, was vor dem HERRN, eurem Gott, recht und gut ist. Dann wird es euch und euren Nachkommen immer gut gehen.
Wenn ihr in das Land einzieht und der HERR, euer Gott, euch seine Bewohner preisgibt, sodass ihr sie vernichten und ihr Land in Besitz nehmen könnt,
dann lasst euch nicht dazu verführen, ihre Bräuche nachzuahmen. Erkundigt euch nicht danach, wie sie ihre Götter verehrt haben, um euren Gottesdienst ebenso einzurichten.
Ihr dürft den HERRN, euren Gott, nicht auf ihre Weise verehren. Denn diese Völker haben zu Ehren ihrer Götter lauter Dinge getan, die dem HERRN zuwider sind und die er hasst. Sie haben sogar ihre Söhne und Töchter als Opfer für die Götzen verbrannt.
Ата-бабаларыњдын Кудай-Тењири энчиње берген жерде жашап жатканыњда, љмєрєњ љткљнчљ аткарууга аракет кыла турган кљрсљтмљлљр менен мыйзамдар мына булар:
силер ээлей турган жердеги элдердин бийик тоолордогу, дљњсљљлљрдљгє жана жашыл дарактардын тєбєндљгє кудайларына сыйынган жерлерин жок кылгыла.
Алардын курмандык чалынуучу жайларын кыйраткыла, мамыларын талкалагыла, мазар теректерин љрттљгєлљ, жасалма кудайларын талкалагыла, ал жерлерден алардын атын љчєргєлљ.
Силер љзєњљрдєн Кудай-Тењирињерге алардай табынбашыњар керек.
Бирок Кудай-Тењирињер бардык урууларыњдын ичинен тандап алган, Анын ысымы бар болуп турган жерге кайрылгыла, ошол жерге келгиле.
Ошол жерге бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгыњарды, курмандыктарыњарды, ондуктарыњарды, љйдљ кљтљрљ турган курмандыктарыњарды, убада боюнча алып келєєчє курмандыктарыњарды, љз каалооњор боюнча алып келєєчє курмандыктарыњарды, бодо жана майда малыњардын биринчи тљлєн алып келгиле.
Аларды ошол жерде, Кудай-Тењирињердин алдында жегиле, колуњар менен кылган, Кудай-Тењирињер батасын берген иштерињердин жемишине љз єй-бєлљњљр менен бирге кубангыла.
Азыр бул жерде ар бирибиз љзєбєзгљ эмне туура кљрєнсљ, ошону кылып жатабыз, бирок силер ал жерде андай кылбашыњар керек.
Анткени Кудай-Тењирињер берип жаткан бейпил жерге кире элексињер.
Бирок Иордандан љтєп, Кудай-Тењирињер энчињерге берип жаткан жерге отурукташканыњарда, Тењир тегерегињерде жашаган бардык душмандарыњардан куткарып, силерге тынчтык бергенде, бейкут жашайсыњар.
Ошондо Кудай-Тењирињер Љзєнєн ысымы бар болуп турушу єчєн кайсы жерди тандап алса, ошол жерге мен силерге осуяттагандардын бардыгын: бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарыњарды, курмандыктарыњарды, ондуктарыњарды, љйдљ кљтљрљ турган курмандыгыњарды, Тењирге убада кылган, убада боюнча алып келєєчє курмандыктарыњардын тандалмаларын алып келгиле.
Ошол жерде, Кудай-Тењирињердин алдында балдарыњар, кыздарыњар, кулдарыњар, кєњдљрєњљр жана силердин арањарда жашаган лебилер менен бирге кљњєл ачкыла, анткени лебилерге силер менен кошо єлєш бљлєнгљн эмес.
Байкагын, кљрєнгљн жерге эле бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгыњды алып келе бербе.
Урууларыњдын ичинен Тењир Љзє кайсы жерди тандап алса, ошол жерге гана алып кел. Ошол жерге бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгыњды алып келип, мен сага осуяттагандын бардыгын жаса.
Бирок кайсы жерде жашасањ да, Кудай-Тењирињ берген малды каалашыњча Кудай-Тењирињдин батасы менен союп жесењ болот. Ал мал жейрен болобу, бугу болобу, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот.
Канын гана жебегиле, аны суу тљккљндљй эле жерге тљгєп салгыла.
Эгинињдин, шарабыњдын, зайтун майыњдын ондон бир бљлєгєн, бодо жана майда малыњдын биринчи тљлєн, убада кылган, убада боюнча алып келєєчє курмандыктарыњды, љз каалооњ боюнча алып келєєчє курмандыктарыњды, љйдљ кљтљрљ турган курмандыктарыњды єйєњдљ жебе.
Аларды Кудай-Тењирињ тандап алган жерде – Тењирдин алдында балдарыњ, кыздарыњ, кулдарыњ, кєњдљрєњ жана шаарыњда жашаган лебилер менен жеп, Кудай-Тењирињдин алдында љз колуњдун эмгеги єчєн кљњєл ач.
Байка, љзєњ жашаган жерде лебилерди љмєрєњ љткљнчљ таштаба.
Кудай-Тењирињ Љзє айткандай, жерињди кењейткенде, эт жегињ келип: “Эт жегим келип жатат”, – десењ, анда каалашыњча же.
Кудай-Тењирињ Љзєнєн ысымы бар болуп турушу єчєн тандап алган жер сенден алыс болсо, анда мен буйругандай, Тењир берген бодо жана майда малыњдан союп, каалашыњча єйєњдљ жей бер.
Бирок аларды жейрен менен бугуну союп жегендей же. Аны таза да, таза эмес да адам жесе болот.
Бирок канын жебе, себеби кан – бул жан. Жанын эти менен кошо жебе.
Канын жебе, аны суу тљккљндљй эле жерге тљгєп сал.
Тењирге жаккан иш кылгыњ келсе, аны жебе, ошондо љзєњљ да, љзєњдљн кийинки балдарыња да жакшы болот.
Тењир тандап алган жерге љзєњдєн ыйык нерселерињди жана убада боюнча алып келєєчє курмандыктарыњды гана алып келсењ болот.
Ошол жерде бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгыњды чал. Анын каны менен этин Кудай-Тењириње, курмандык чалынуучу жайга алып кел. Бирок башка курмандыктарыњдын канын Кудай-Тењириње курмандык чалынуучу жайдын жанына тљгєп сал, этин болсо же.
Кудай-Тењириње жаккан жакшы иштерди кылам десењ, љзєњљ жана љзєњдљн кийинки балдарыња тєбљлєккљ жакшы болсун десењ, анда мен айтып жаткан ушул сљздљрдєн баарын угуп, аткар.
Сен ээлегени бара жаткан жердеги элдерди Кудай-Тењирињ сенин алдыњдан жок кылганда, ал жерлерди ээлеп алып, отурукташып каласыњ.
Ошондо сак бол, аларды жок кылгандан кийин, алардын жолун жолдоп, торго тєшєп калба, алардын кудайларын издеп, “Бул элдер љз кудайларына кандай табынышса, мен да ошондой табынам” дебе.
Кудай-Тењириње андай кылба, анткени алар љз кудайларына Тењир жийиркенген, жек кљргљн нерселерди кылышат. Алар кудайларына арнап балдары менен кыздарын отко љрттљшљт.
Мен осуяттагандардын бардыгын аткарганга аракет кылгыла. Аларга эч нерсе кошпогула да, алардан эч нерсе албагыла.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки