Скрыть
8:6
8:7
8:8
8:9
8:11
8:12
8:13
8:18
8:20
13:7
13:10
13:12
13:14
13:16
13:18
Вся́ за́повѣди, я́же а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь, снабди́те твори́ти, да живете́, и умно́житеся, и вни́дете, и наслѣ́дите зе́млю благу́ю, е́юже кля́т­ся Госпо́дь Бо́гъ отце́мъ ва́шымъ.
И да помяне́ши ве́сь пу́ть, и́мже проведе́ тебе́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, сiе́ четыредеся́тое лѣ́то въ пусты́ни, да иску́ситъ тя́ и озло́битъ тя́, и уразумѣ́ют­ся я́же въ се́рдцы тво­е́мъ, а́ще сохрани́ши за́повѣди его́ или́ ни́.
И озло́би тя́, и гла́домъ замори́ тя, и напита́ тя ма́н­ною, ея́же ты́ не увѣ́дѣлъ еси́, ни отцы́ тво­и́: да воз­вѣсти́тъ тебѣ́, я́ко не о хлѣ́бѣ еди́нѣмъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́комъ словеси́ исходя́щемъ изъ у́стъ Бо́жiихъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ.
Ри́зы твоя́ не обетша́ша на тебѣ́: но́зѣ тво­и́ не язви́шася, се́, четы́редесять лѣ́тъ.
И уразумѣ́еши се́рдцемъ тво­и́мъ, я́ко и́мже о́бразомъ а́ще кі́й человѣ́къ нака́жетъ сы́на сво­его́, та́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й нака́жетъ тя́.
И сохрани́ши за́повѣди Го́спода Бо́га тво­его́ ходи́ти въ путе́хъ его́ и боя́тися его́.
Госпо́дь бо Бо́гъ тво́й введе́тъ тя́ въ зе́млю благу́ю и мно́гу, идѣ́же водоте́чи во́дныя и исто́чники бе́здны исходя́щыя по поля́мъ и гора́мъ,
въ зе́млю пшени́цы и ячме́ня, [идѣ́же] виногра́ди, смо́кви и шипцы́, въ зе́млю ма́сличiя еле́а и ме́да:
въ зе́млю на не́йже не съ нището́ю снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, и ничесого́ востре́буеши на не́й: въ зе́млю въ не́йже ка́менiе желѣ́зно, и от­ го́ръ ея́ ископа́еши мѣ́дь:
и я́сти бу́деши, и насы́тишися, и благослови́ши Го́спода Бо́га тво­его́ на земли́ бла́зѣй, ю́же даде́ тебѣ́.
Вонми́ себѣ́, не забу́ди Го́спода Бо́га тво­его́, е́же не сохрани́ти за́повѣди его́ и судьбы́ и оправда́нiя его́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь:
да не когда́ яды́й и насы́тився, и до́мы добры́ согради́въ и всели́вся въ ня́,
и воло́мъ тво­и́мъ и овца́мъ тво­и́мъ умно́жив­шымся тебѣ́, сребру́ и зла́ту умно́жив­шымся тебѣ́, и всѣ́мъ, ели́ка тебѣ́ бу́дутъ, умно́жив­шымся тебѣ́,
воз­несе́шися се́рдцемъ тво­и́мъ, и забу́деши Го́спода Бо́га тво­его́, изве́дшаго тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, изъ до́му рабо́ты:
прове́дшаго тя́ сквоз­ѣ́ пусты́ню вели́кую и стра́шную о́ну, въ не́йже змiи́ угрыза́ющыя, и скорпі́и, и жа́жда, въ не́йже не бя́ше воды́: изве́дшаго тебѣ́ изъ ка́мене несѣко́ма исто́чникъ водны́й:
пита́в­шаго тя́ ма́н­ною въ пусты́ни, ея́же не вѣ́дѣлъ еси́ ты́, ниже́ вѣ́дяху отцы́ тво­и́, да озло́битъ тя́ и да иску́ситъ тя́, и бла́го тебѣ́ сотвори́тъ на послѣ́докъ тво́й:
да не рече́ши въ се́рдцы тво­е́мъ: крѣ́пость моя́ и си́ла руки́ мо­ея́ сотвори́ мнѣ́ си́лу вели́кую сiю́,
и помяне́ши Го́спода Бо́га тво­его́, я́ко то́й даде́ тебѣ́ крѣ́пость, е́же сотвори́ти си́лу, и да уста́витъ завѣ́тъ сво́й, и́мже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, я́коже дне́сь.
И бу́детъ а́ще забве́нiемъ забу́деши Го́спода Бо́га тво­его́, и по́йдеши вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ, и послу́жиши и́мъ, и поклони́шися и́мъ, засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ дне́сь небесе́мъ и земле́ю, я́ко па́губою поги́бнете:
я́коже и про́чiи язы́цы, я́же Госпо́дь Бо́гъ погубля́етъ от­ лица́ ва́­шего, та́ко поги́бнете, зане́же не послу́шасте гла́са Го́спода Бо́га ва́­шего.
А́ще же воста́нетъ въ тебѣ́ проро́къ, или́ ви́дяй со́нiе, и да́стъ тебѣ́ зна́менiе или́ чу́до,
и прiи́детъ зна́менiе или́ чу́до, е́же рече́ къ тебѣ́, глаго́ля: и́демъ да послу́жимъ бого́мъ ины́мъ, и́хже не вѣ́сте:
да не послу́шаете глаго́лъ проро́ка того́, или́ ви́дящаго со́нъ то́й: я́ко искуша́етъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й ва́съ, е́же увѣ́дѣти, а́ще лю́бите Го́спода Бо́га ва́­шего всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ и все́ю душе́ю ва́­шею:
вслѣ́дъ Го́спода Бо́га ва́­шего ходи́те, и того́ бо́йтеся, и за́повѣди его́ сохрани́те, и гла́са его́ послу́шайте, и тому́ служи́те, и къ нему́ при­­лѣпи́теся:
и проро́къ то́й или́ ви́дяй со́нъ да у́мретъ: глаго́ла бо, е́же прельсти́ти тя́ от­ Го́спода Бо́га тво­его́ изве́дшаго тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, изба́вльшаго тя́ изъ рабо́ты, е́же соврати́ти тя́ съ пути́, его́же заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й ходи́ти по нему́: и погуби́те са́ми зло́е от­ ва́съ сами́хъ.
А́ще же помо́литъ тя́ бра́тъ тво́й от­ отца́ тво­его́ или́ от­ ма́тере тво­ея́, или́ сы́нъ тво́й, или́ дще́рь твоя́, или́ жена́ твоя́ я́же на ло́нѣ тво­е́мъ, или́ дру́гъ тво́й, ра́венъ души́ тво­е́й, о́тай глаго́ля: и́демъ и послу́жимъ бого́мъ ины́мъ, и́хже не ви́дѣлъ еси́ ты́ и отцы́ тво­и́,
от­ бого́въ язы́ковъ, и́же о́крестъ ва́съ, бли́зъ су́щихъ тебѣ́, или́ да́льнихъ от­ тебе́, от­ конца́ земли́ до конца́ земли́,
да не со­изво́лиши ему́ и не послу́шаеши его́, и да не пощади́тъ его́ о́ко твое́, и не воз­лю́биши его́, ниже́ при­­кры́еши его́:
воз­вѣща́я да воз­вѣсти́ши о не́мъ, и рука́ твоя́ да бу́детъ на не́мъ въ пе́рвыхъ уби́ти его́, и ру́ки всѣ́хъ люді́й по́слѣжде:
и побiю́тъ его́ ка́менiемъ, и у́мретъ, я́ко взыска́лъ е́сть от­врати́ти тебе́ от­ Го́спода Бо́га тво­его́, изве́дшаго тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты:
и ве́сь Изра́иль услы́шавъ убо­и́т­ся, и не при­­ложи́тъ ктому́ сотвори́ти по словеси́ сему́ зло́му е́же въ ва́съ.
А́ще же услы́шиши въ еди́нѣмъ от­ градо́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ дае́тъ тебѣ́, всели́тися та́мо, глаго́лющихъ:
изыдо́ша му́жи беззако́н­нiи от­ ва́съ и от­врати́ша вся́ живу́щыя во гра́дѣ и́хъ, глаго́люще: и́демъ, да послу́жимъ бого́мъ ины́мъ, и́хже не вѣ́сте,
и да взы́щеши и вопроси́ши и обы́щеши зѣло́, и се́, и́стин­но сло́во я́вѣ, сотвори́ся ме́рзость сiя́ въ ва́съ:
убива́я да убiе́ши вся́ живу́щыя во гра́дѣ о́нѣмъ убі́й­ст­вомъ меча́, прокля́тiемъ проклени́те его́, и вся́ я́же въ не́мъ,
и вся́ коры́сти его́ собере́ши на распу́тiя его́, и зажже́ши гра́дъ огне́мъ, и вся́ коры́сти его́ всенаро́дно предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, и бу́детъ пу́стъ во вѣ́ки, не воз­гради́т­ся по се́мъ:
и да ничто́же при­­лѣпи́т­ся от­ прокля́тiя руцѣ́ тво­е́й, да от­врати́т­ся Бо́гъ от­ я́рости гнѣ́ва сво­его́: и да́стъ тебѣ́ ми́лость и поми́луетъ тя́, и умно́житъ тя́, я́коже глаго́ла тебѣ́, я́коже кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ тво­и́мъ,
а́ще послу́шаеши гла́са Го́спода Бо́га тво­его́, е́же храни́ти вся́ за́повѣди его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, твори́ти до́брое и уго́дное предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов