Скрыть
Церковнославянский (рус)
Храни́ ме́сяцъ но́выхъ [плодо́въ], и да сотвори́ши па́сху Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, я́ко въ ме́сяцѣ но́выхъ изше́лъ еси́ изъ Еги́пта но́щiю.
И да пожре́ши па́сху Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, о́вцы и говя́да на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо.
Да не снѣ́си въ ню́ ква́снаго: се́дмь дні́й да я́си въ ню́ опрѣсно́ки, хлѣ́бъ озлобле́нiя, я́ко со тща́нiемъ изыдо́сте изъ Еги́пта, да помина́ете де́нь исхо́да ва́­шего от­ земли́ Еги́петскiя вся́ дни́ житiя́ ва́­шего:
да не яви́т­ся тебѣ́ ква́сно во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ се́дмь дні́й, и да не преноще­ст­ву́етъ от­ мя́съ, я́же пожре́ши въ ве́черъ въ пе́рвый де́нь, до у́трiя.
Не воз­мо́жеши жре́ти па́схи ни въ еди́нѣмъ от­ градо́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́:
но то́кмо на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ ту́, та́мо пожре́ши па́сху въ ве́черъ при­­ захожде́нiи со́лнца, во вре́мя въ не́же изше́лъ еси́ изъ земли́ Еги́петскiя:
и свари́ши, и испече́ши, и снѣ́си на мѣ́стѣ, идѣ́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: и воз­врати́шися зау́тра, и по́йдеши въ до́мъ тво́й.
Ше́сть дні́й да я́си опрѣсно́ки, въ седмы́й же де́нь исхо́дный пра́здникъ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́: да не сотвори́ши въ не́мъ вся́каго дѣ́ла, кромѣ́ я́же су́ть души́.
Се́дмь седми́цъ всецѣ́лыхъ да сочте́ши себѣ́: въ нача́ло же тво­его́ серпа́ на жа́тву начни́ исчисля́ти се́дмь седми́цъ,
и да сотвори́ши пра́здникъ седми́цъ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, я́коже рука́ твоя́ мо́жетъ, ели́ка да́стъ тебѣ́, я́коже благослови́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
И воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, и ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и леви́тъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ, и при­­шле́цъ, и сирота́ и вдова́, я́же въ ва́съ, на мѣ́стѣ, идѣ́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо:
и помяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ [ты́] въ земли́ Еги́петстѣй, и сохрани́ши и сотвори́ши за́повѣди сiя́.
Пра́здникъ ку́щей да сотвори́ши себѣ́ се́дмь дні́й, егда́ собере́ши от­ ни́вы тво­ея́ и от­ точи́ла тво­его́:
и да воз­весели́шися въ пра́здницѣ тво­е́мъ ты́ и сы́нъ тво́й и дщи́ твоя́, ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и леви́тъ и при­­шле́цъ, и сирота́ и вдова́, я́же во градѣ́хъ тво­и́хъ:
се́дмь дні́й да пра́зднуеши Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо: а́ще же благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ плодѣ́хъ тво­и́хъ и во вся́комъ дѣ́лѣ ру́къ тво­и́хъ, и бу́деши веселя́ся.
Въ три́ времена́ лѣ́та да яви́т­ся вся́къ му́жескъ по́лъ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, на мѣ́стѣ, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: въ пра́здникъ опрѣсно́ковъ, и въ пра́здникъ седми́цъ, и въ пра́здникъ ку́щей: да не яви́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ то́щь:
кі́йждо по си́лѣ ру́къ сво­и́хъ, по благослове́нiю Го́спода Бо́га тво­его́, е́же даде́ тебѣ́.
Судiи́ и книго́чiи поста́виши себѣ́ во всѣ́хъ градѣ́хъ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ по племена́мъ, и да су́дятъ лю́демъ су́дъ пра́ведный:
да не уклоня́тъ суда́, ниже́ позна́ютъ лице́, ниже́ да во́змутъ даро́въ: да́ры бо ослѣпля́ютъ о́чи му́дрыхъ и от­ме́щутъ словеса́ пра́ведныхъ.
Пра́веднѣ пра́ведное гони́те, да поживете́, и в­ше́дше наслѣ́дите зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ ва́мъ.
Да не насади́ши себѣ́ дубра́вы: вся́каго дре́ва бли́зъ олтаря́ Го́спода Бо́га тво­его́ да не сотвори́ши себѣ́,
да не поста́виши себѣ́ ка́пища, е́же воз­ненави́дѣ Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
Синодальный
Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью.
И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его.
Не ешь с нею квасного; семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли Египетской во все дни жизни твоей;
не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжение семи дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра.
Не можешь ты заколать Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе;
но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта;
и испеки и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои.
Шесть дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день отдание праздника Господу, Богу твоему; не занимайся работою.
Семь седмиц отсчитай себе; начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве;
тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь, Бог твой;
и веселись пред Господом, Богом твоим, ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его;
помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии.
Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего;
и веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих;
семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, [чтобы призываемо было там имя Его]; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться.
Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками,
но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе.
Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным;
не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых;
правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе,
и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой.
Абыт айын эсињден чыгарба, ушул айда Кудай-Тењириње арнап Пасах майрамын љткљр, себеби Кудай-Тењирињ сени Мисирден Абыт айында, тєн ичинде алып чыккан.
Тењирињ Љзєнєн ысымы бар болуп турушу єчєн тандап алган жерде Кудай-Тењириње арнап, Пасах курмандыгына бодо же майда малдан сой.
Аны ачыган нерсе менен жебе, аны “оор кєндєн наны” деп аталган ачыткысыз нан менен жети кєн же, анткени сен Мисир жеринен шашылыш чыккансыњ, Мисир жеринен чыккан кєндє љмєрєњ љткљнчљ эсињден чыгарба.
Жети кєн бою сенин жерињде эч кимдин єйєндљ ачыган нерсе болбосун, биринчи кєнє кечинде алып келген курмандыгыњдын этинен эртењ мененкиге калбасын.
Тењирињ берген жерде жашап жатканыњда, Пасах курмандыгын љзєњ каалаган жерде сойбо.
Пасах курмандыгын кєн батканда, Мисирден кайсы убакта чыксањ, так ошол убакта, Кудай-Тењирињ Љзєнєн ысымы бар болуп турушу єчєн тандап алган жерде гана сой.
Аны бышырып, Кудай-Тењирињ тандап алган жерде же, эртеси єйєњљ кайтып кел.
Алты кєн бою ачыткысыз нан же, ал эми жетинчи кєндє Кудай-Тењириње арнап майрамда. Эч кандай жумуш кылба.
Тєшєм жыйнай баштаган кєндљн тартып жети жума эсепте.
Анан Кудай-Тењириње арнап Жети кєндєк майрам љткљр. Кудай-Тењирињдин бергенине жараша, Ага љз каалооњ менен бер.
Кудай-Тењирињ Љзєнєн ысымы бар болуп турушу єчєн тандап алган жерде балањ, кызыњ, кулуњ, кєњєњ менен, силер менен жашаган лебилер менен, арањарда жашаган келгиндер, жетимдер, жесирлер менен бирге кљњєл ачкыла.
Мисирде кул болгонуњду эсињден чыгарба жана бул мыйзамдарды аткар.
Эгинињди жыйнап, жєзємєњдєн ширесин алганда, жети кєн Алачыктар майрамын љткљр.
Бул майрамда балањ, кызыњ, кулуњ, кєњєњ, сени менен жашаган лебилер, келгиндер, жетимдер, жесирлер менен бирге кљњєл ач.
Кудай-Тењирињ Љзє тандап алган жерде Кудайыња арнап жети кєн майрам љткљр, ошондо сенин ала турган тєшємєњљ, бардык иштериње Кудай-Тењирињ батасын берет, сен болсо кљњєл ачасыњ.
Жылына єч жолу эркек аттуунун баары Кудай-Тењирињ Љзє тандап алган жерге келиши керек. Ачыткысыз нан майрамында, Жумалар майрамында жана Алачыктар майрамында Тењирдин алдына эч ким куру кол келбесин.
Ар кимињер Кудай-Тењирињердин берген батасына жараша алып келгиле.
Элге адилет љкєм чыгарып турушу єчєн, Кудай-Тењир берген жерлерге ар бир уруудан башкаруучулар менен кљзљмљлдљљчєлљрдє дайында.
Мыйзамды бурмалаба, адамдын жєзєнљ караба, пара алба, анткени пара акылдуулардын кљзєн тунартат, адилеттєєлљрдєн ишин бурмалайт.
Адилет болууга, адилет болууга умтул, ошондо Кудай-Тењирињ берип жаткан жерди ээлеп жашайсыњ.
Кудай-Тењириње арнап курган курмандык чалынуучу жайдын жанына мазар теректерди отургузба.
Кудай-Тењирињ жек кљргљн мамыларды орнотпо.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки