Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не пожре́ши Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ телца́ или́ овча́те, на не́мже е́сть поро́къ, вся́къ глаго́лъ зо́лъ: я́ко ме́рзость Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ е́сть.
 • А́ще же обря́щет­ся у тебе́ во еди́нѣмъ от­ градо́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, му́жъ или́ жена́, и́же сотвори́тъ лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, преступи́ти завѣ́тъ его́:
 • и ше́дше послу́жатъ бого́мъ ины́мъ и покло́нят­ся и́мъ, со́лнцу, или́ лунѣ́, или́ вся́кому я́же от­ красоты́ небе́сныя, и́хже не повелѣ́хъ тебѣ́:
 • и воз­вѣсти́т­ся тебѣ́, и взы́щеши зѣло́, и се́, и́стин­но бы́сть сло́во, ме́рзость сотвори́ся сiя́ во Изра́или:
 • да изведе́ши человѣ́ка того́, или́ жену́ ту́, и́же сотвори́ша дѣ́ло зло́е сiе́, предъ две́ри, и побiе́те и́хъ ка́менiемъ, и да у́мрутъ.
 • При двою́ свидѣ́телехъ или́ при­­ тре́хъ да у́мретъ: умира́яй да не у́мретъ при­­ еди́нѣмъ свидѣ́тели:
 • и рука́ свидѣ́телей да бу́детъ на не́мъ въ пе́рвыхъ, умертви́ти его́, и рука́ всѣ́хъ люді́й по́слѣжде: и изми́те зло́е от­ ва́съ самѣ́хъ.
 • А́ще же неудоборѣши́мо сло́во у тебе́ въ судѣ́ между́ кро́вiю и кро́вiю, и между́ судо́мъ и судо́мъ, и между́ я́звою и я́звою, и между́ прѣ́нiемъ и прѣ́нiемъ, словеса́ су́дная въ градѣ́хъ тво­и́хъ, и воста́въ взы́деши на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зва́ти и́мя его́ та́мо:
 • и прiи́деши къ жерце́мъ леви́томъ, и къ судiи́, и́же бу́детъ въ ты́я дни́, и взыска́в­ше воз­вѣстя́тъ тебѣ́ су́дъ:
 • и сотвори́ши по словеси́, е́же воз­вѣстя́тъ тебѣ́ от­ мѣ́ста, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо, и да сохрани́ши зѣло́ твори́ти вся́, ели́ка законоположа́т­ся тебѣ́:
 • по зако́ну и по суду́, его́же реку́тъ тебѣ́, сотвори́ши, да не уклони́шися от­ словесе́, е́же извѣстя́тъ тебѣ́, ни на де́сно, ни на лѣ́во.
 • И человѣ́къ, и́же сотвори́тъ въ го́рдости, е́же не послу́шати жерца́ предстоя́щаго служи́ти во и́мя Го́спода Бо́га тво­его́, или́ судiи́, и́же въ ты́я дни́ бу́детъ, да у́мретъ человѣ́къ то́й, и да и́змеши зло́е от­ Изра́иля:
 • и вси́ лю́дiе услы́шав­ше убоя́т­ся, и не бу́дутъ нече́­ст­вовати ктому́.
 • А́ще же вни́деши въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ жре́бiй, и прiи́меши ю́, и всели́шися на не́й, и рече́ши: поста́влю кня́зя надъ собо́ю, я́коже и про́чiи язы́цы, и́же о́крестъ мене́:
 • поставля́я да поста́виши надъ собо́ю кня́зя, его́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, от­ бра́тiи тво­ея́ да поста́виши надъ собо́ю кня́зя, не воз­мо́жеши поста́вити надъ собо́ю кня́зя человѣ́ка чужда́го, я́ко не бра́тъ тво́й е́сть.
 • Оба́че да не умно́житъ себѣ́ ко́ней, ниже́ да воз­врати́тъ люді́й во Еги́петъ, я́ко да не умно́житъ себѣ́ ко́ней: Госпо́дь же рече́ ва́мъ: не при­­ложи́те воз­врати́тися путе́мъ си́мъ ктому́:
 • и да не умно́житъ себѣ́ же́нъ, да не преврати́т­ся се́рдце его́: и сребра́ и зла́та да не умно́житъ себѣ́ зѣло́.
 • И бу́детъ егда́ ся́детъ на престо́лѣ вла́сти сво­ея́, да напи́шетъ себѣ́ второзако́нiе сiе́ въ кни́зѣ от­ жерце́въ леви́товъ,
 • и бу́детъ съ ни́мъ, и да чте́тъ ю́ во вся́ дни́ житiя́ сво­его́, да научи́т­ся боя́тися Го́спода Бо́га сво­его́ и храни́ти вся́ за́повѣди сiя́ и оправда́нiя сiя́, твори́ти я́:
 • да не воз­вы́сит­ся се́рдце его́ от­ бра́тiи его́, да не престу́питъ от­ за́повѣдiй ни на де́сно, ни на лѣ́во, я́ко да бу́детъ мно́га лѣ́та во вла́сти сво­е́й, то́й и сы́ны его́ съ ни́мъ, въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • Не приноси в жертву Господу, Богу твоему, вола, или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего.
 • Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, преступив завет Его,
 • и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел,
 • и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи; и если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле,
 • то выведи мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти.
 • По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля;
 • рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа; и так истреби зло из среды себя.
 • Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, [чтобы призываемо было там имя Его,]
 • и приди к священникам левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить;
 • и поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь [Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его,] и постарайся исполнить все, чему они научат тебя;
 • по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе.
 • А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, [который будет в те дни], тот должен умереть, – и так истреби зло от Израиля;
 • и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко.
 • Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня»,
 • то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, который не брат тебе.
 • Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «не возвращайтесь более путем сим»;
 • и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно.
 • Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов,
 • и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии;
 • чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля.
 • «Гов ва гӯсфандеро, ки айбе ё нуқсони дигаре дошта бошад, барои Парвардигор Худои худ забҳ накун, зеро ки он дар назари Парвардигор Худои ту зишт аст.
 • Агар дар миёни ту, дар яке аз шаҳрҳои ту, ки Парвардигор Худоят ба ту медиҳад, марде ё зане пайдо шавад, ки дар назари Парвардигор Худои ту кори баде карда, паймони Ӯро поймол намояд,
 • Ва рафта, худоёни дигарро парастиш кунад, ва ба онҳо саҷда барад, ё ба офтоб, ё ба моҳ, ё ба ҳар яке аз лашкари осмон, ки ман нафармудаам;
 • Ва ту хабар ёфта, бишнавӣ, пас дурустакак тафтиш намо, ва инак, агар ҳақиқатан рост бошад, ки ин кори зишт дар Исроил ба амал оварда шудааст, –
 • Дар он сурат ту он мард ё он занро, ки чунин кори бад кардаанд, назди яке аз дарвозаҳоят берун овар, ва он мард ё занро сангсор кун, то ки бимиранд.
 • Мувофиқи гувоҳии ду шоҳид ё се шоҳид он шахси сазовори қатл бояд кушта шавад; мувофиқи гувоҳии як шоҳид набояд кушта шавад.
 • Бигзор аввал дасти шоҳидон бар ӯ барои куштани ӯ бардошта шавад, ва баъд аз он – дасти тамоми қавм; ва бадиро аз миёни худ барҳам хоҳӣ дод.
 • Агар чизе барои ту нофаҳмо бошад дар муайян кардани фарқ дар миёни хун ва хун, дар миёни даъво ва даъво ва дар миёни осеб ва осеб, аз мурофиаҳое ки назди дарвозаҳои ту ба вуқӯъ меояд, – ту бархоста, ба маконе ки Парвардигор Худои ту баргузинад, бирав,
 • Ва назди коҳинони левизода ва назди доваре ки дар он рӯзҳо бошад, омада, бипурс, ва онҳо фатвои қонунро ба ту баён хоҳанд кард.
 • Ва ту мувофиқи ҳукме ки онҳо аз он макони баргузидаи Парвардигор ба ту баён мекунанд, амал намо, ва ҳар он чиро, ки ба ту таълим диҳанд, боэҳтиёт ба ҷо овар.
 • Мувофиқи қонуне ки онҳо ба ту таълим диҳанд, ва мувофиқи фатвое ки онҳо ба ту баён кунанд, амал намо; аз сухане ки онҳо ба ту бигӯянд, ба тарафи рост ё чап майл накун.
 • Ва касе ки бадқасдона амал карда, ба коҳине ки барои хизмати Парвардигор Худои ту дар он ҷо меистад, ё ба довар гӯш надиҳад, – он кас бояд ба қатл расонида шавад; ва бадиро аз миёни худ барҳам хоҳӣ дод.
 • Ва тамоми қавм инро шунида, хоҳанд тарсид, ва дигар бадқасдона амал нахоҳанд кард.
 • Ҳангоме ки ту ба замине ки Парвардигор Худоят ба ту медиҳад, биёӣ, ва онро соҳибӣ намуда, дар он сокин шавӣ, ва бигӯӣ: ́Мисли ҳамаи халқҳое ки дар гирду пеши ман ҳастанд, подшоҳе бар худ таъин хоҳам намуд́ –
 • Ҳатман подшоҳеро, ки Парвардигор Худои ту баргузинад, бар худ таъин намо; аз миёни бародарони худ подшоҳеро бар худ таъин намо; шахси аҷнабиро, ки аз бародарони ту набошад, наметавонӣ бар худ таъин намоӣ.
 • Аммо бигзор вай аспҳоро барои худ афзун накунад, ва қавмро ба Миср барнагардонад, то ки аспҳоро афзун намояд; ва ҳол он ки Парвардигор ба шумо гуфтааст: ́Бори дигар бо ин роҳ барнагардед́.
 • Ва бигзор вай занонро барои худ афзун нанамояд, то ки дилаш фосид нашавад; ва бигзор нуқра ва тиллоро барои худ бисёр афзун накунад.
 • Ва ҳангоме ки вай бар тахти мамлакати худ биншинад, бигзор нусхаи ин қонунро аз китобе ки назди коҳинони левизода аст, барои худ бинависад.
 • Ва он назди вай бошад, ва онро вай тамоми айёми зиндагии худ бихонад, то таълим гирад, ки вай бояд аз Парвардигор Худои худ битарсад, ва саъю кӯшиш кунад, ки ҳамаи суханони ин қонун ва ин фароизро ба ҷо оварад,
 • Бе он ки дили вай бар бародарони вай мағрур гардад, ва бе он ки вай аз ин амр ба тарафи рост ё чап майл кунад, то ки вай ва писаронаш айёми зиёде бар мамлакати худ дошта бошанд».