Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не пожре́ши Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ телца́ или́ овча́те, на не́мже е́сть поро́къ, вся́къ глаго́лъ зо́лъ: я́ко ме́рзость Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ е́сть.
 • А́ще же обря́щет­ся у тебе́ во еди́нѣмъ от­ градо́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, му́жъ или́ жена́, и́же сотвори́тъ лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, преступи́ти завѣ́тъ его́:
 • и ше́дше послу́жатъ бого́мъ ины́мъ и покло́нят­ся и́мъ, со́лнцу, или́ лунѣ́, или́ вся́кому я́же от­ красоты́ небе́сныя, и́хже не повелѣ́хъ тебѣ́:
 • и воз­вѣсти́т­ся тебѣ́, и взы́щеши зѣло́, и се́, и́стин­но бы́сть сло́во, ме́рзость сотвори́ся сiя́ во Изра́или:
 • да изведе́ши человѣ́ка того́, или́ жену́ ту́, и́же сотвори́ша дѣ́ло зло́е сiе́, предъ две́ри, и побiе́те и́хъ ка́менiемъ, и да у́мрутъ.
 • При двою́ свидѣ́телехъ или́ при­­ тре́хъ да у́мретъ: умира́яй да не у́мретъ при­­ еди́нѣмъ свидѣ́тели:
 • и рука́ свидѣ́телей да бу́детъ на не́мъ въ пе́рвыхъ, умертви́ти его́, и рука́ всѣ́хъ люді́й по́слѣжде: и изми́те зло́е от­ ва́съ самѣ́хъ.
 • А́ще же неудоборѣши́мо сло́во у тебе́ въ судѣ́ между́ кро́вiю и кро́вiю, и между́ судо́мъ и судо́мъ, и между́ я́звою и я́звою, и между́ прѣ́нiемъ и прѣ́нiемъ, словеса́ су́дная въ градѣ́хъ тво­и́хъ, и воста́въ взы́деши на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зва́ти и́мя его́ та́мо:
 • и прiи́деши къ жерце́мъ леви́томъ, и къ судiи́, и́же бу́детъ въ ты́я дни́, и взыска́в­ше воз­вѣстя́тъ тебѣ́ су́дъ:
 • и сотвори́ши по словеси́, е́же воз­вѣстя́тъ тебѣ́ от­ мѣ́ста, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо, и да сохрани́ши зѣло́ твори́ти вся́, ели́ка законоположа́т­ся тебѣ́:
 • по зако́ну и по суду́, его́же реку́тъ тебѣ́, сотвори́ши, да не уклони́шися от­ словесе́, е́же извѣстя́тъ тебѣ́, ни на де́сно, ни на лѣ́во.
 • И человѣ́къ, и́же сотвори́тъ въ го́рдости, е́же не послу́шати жерца́ предстоя́щаго служи́ти во и́мя Го́спода Бо́га тво­его́, или́ судiи́, и́же въ ты́я дни́ бу́детъ, да у́мретъ человѣ́къ то́й, и да и́змеши зло́е от­ Изра́иля:
 • и вси́ лю́дiе услы́шав­ше убоя́т­ся, и не бу́дутъ нече́­ст­вовати ктому́.
 • А́ще же вни́деши въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ жре́бiй, и прiи́меши ю́, и всели́шися на не́й, и рече́ши: поста́влю кня́зя надъ собо́ю, я́коже и про́чiи язы́цы, и́же о́крестъ мене́:
 • поставля́я да поста́виши надъ собо́ю кня́зя, его́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, от­ бра́тiи тво­ея́ да поста́виши надъ собо́ю кня́зя, не воз­мо́жеши поста́вити надъ собо́ю кня́зя человѣ́ка чужда́го, я́ко не бра́тъ тво́й е́сть.
 • Оба́че да не умно́житъ себѣ́ ко́ней, ниже́ да воз­врати́тъ люді́й во Еги́петъ, я́ко да не умно́житъ себѣ́ ко́ней: Госпо́дь же рече́ ва́мъ: не при­­ложи́те воз­врати́тися путе́мъ си́мъ ктому́:
 • и да не умно́житъ себѣ́ же́нъ, да не преврати́т­ся се́рдце его́: и сребра́ и зла́та да не умно́житъ себѣ́ зѣло́.
 • И бу́детъ егда́ ся́детъ на престо́лѣ вла́сти сво­ея́, да напи́шетъ себѣ́ второзако́нiе сiе́ въ кни́зѣ от­ жерце́въ леви́товъ,
 • и бу́детъ съ ни́мъ, и да чте́тъ ю́ во вся́ дни́ житiя́ сво­его́, да научи́т­ся боя́тися Го́спода Бо́га сво­его́ и храни́ти вся́ за́повѣди сiя́ и оправда́нiя сiя́, твори́ти я́:
 • да не воз­вы́сит­ся се́рдце его́ от­ бра́тiи его́, да не престу́питъ от­ за́повѣдiй ни на де́сно, ни на лѣ́во, я́ко да бу́детъ мно́га лѣ́та во вла́сти сво­е́й, то́й и сы́ны его́ съ ни́мъ, въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • Не приноси в жертву Господу, Богу твоему, вола, или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего.
 • Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, преступив завет Его,
 • и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел,
 • и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи; и если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле,
 • то выведи мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти.
 • По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля;
 • рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа; и так истреби зло из среды себя.
 • Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, [чтобы призываемо было там имя Его,]
 • и приди к священникам левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить;
 • и поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь [Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его,] и постарайся исполнить все, чему они научат тебя;
 • по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе.
 • А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, [который будет в те дни], тот должен умереть, – и так истреби зло от Израиля;
 • и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко.
 • Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня»,
 • то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, который не брат тебе.
 • Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «не возвращайтесь более путем сим»;
 • и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно.
 • Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов,
 • и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии;
 • чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля.
 • 凡 有 残 疾 , 或 有 什 么 恶 病 的 牛 羊 , 你 都 不 可 献 给 耶 和 华 你 的 神 , 因 为 这 是 耶 和 华 你 神 所 憎 恶 的 。
 • 在 你 们 中 间 , 在 耶 和 华 你 神 所 赐 你 的 诸 城 中 , 无 论 哪 座 城 里 , 若 有 人 , 或 男 或 女 , 行 耶 和 华 你 神 眼 中 看 为 恶 的 事 , 违 背 了 他 的 约 ,
 • 去 事 奉 敬 拜 别 神 , 或 拜 日 头 , 或 拜 月 亮 , 或 拜 天 象 , 是 主 不 曾 吩 咐 的 。
 • 有 人 告 诉 你 , 你 也 听 见 了 , 就 要 细 细 地 探 听 , 果 然 是 真 , 准 有 这 可 憎 恶 的 事 行 在 以 色 列 中 ,
 • 你 就 要 将 行 这 恶 事 的 男 人 或 女 人 拉 到 城 门 外 , 用 石 头 将 他 打 死 。
 • 要 凭 两 三 个 人 的 口 作 见 证 将 那 当 死 的 人 治 死 。 不 可 凭 一 个 人 的 口 作 见 证 将 他 治 死 。
 • 见 证 人 要 先 下 手 , 然 后 众 民 也 下 手 将 他 治 死 。 这 样 , 就 把 那 恶 从 你 们 中 间 除 掉 。
 • 你 城 中 若 起 了 争 讼 的 事 , 或 因 流 血 , 或 因 争 竞 , 或 因 殴 打 , 是 你 难 断 的 案 件 , 你 就 当 起 来 , 往 耶 和 华 你 神 所 选 择 的 地 方
 • 去 见 祭 司 利 未 人 , 并 当 时 的 审 判 官 , 求 问 他 们 , 他 们 必 将 判 语 指 示 你 。
 • 他 们 在 耶 和 华 所 选 择 的 地 方 指 示 你 的 判 语 , 你 必 照 着 他 们 所 指 教 你 的 一 切 话 谨 守 遵 行 。
 • 要 按 他 们 所 指 教 你 的 律 法 , 照 他 们 所 断 定 的 去 行 。 他 们 所 指 示 你 的 判 语 , 你 不 可 偏 离 左 右 。
 • 若 有 人 擅 敢 不 听 从 那 侍 立 在 耶 和 华 你 神 面 前 的 祭 司 , 或 不 听 从 审 判 官 , 那 人 就 必 治 死 。 这 样 , 便 将 那 恶 从 以 色 列 中 除 掉 。
 • 众 百 姓 都 要 听 见 害 怕 , 不 再 擅 敢 行 事 。
 • 到 了 耶 和 华 你 神 所 赐 你 的 地 , 得 了 那 地 居 住 的 时 候 , 若 说 , 我 要 立 王 治 理 我 , 像 四 围 的 国 一 样 。
 • 你 总 要 立 耶 和 华 你 神 所 拣 选 的 人 为 王 。 必 从 你 弟 兄 中 立 一 人 。 不 可 立 你 弟 兄 以 外 的 人 为 王 。
 • 只 是 王 不 可 为 自 己 加 添 马 匹 , 也 不 可 使 百 姓 回 埃 及 去 , 为 要 加 添 他 的 马 匹 , 因 耶 和 华 曾 吩 咐 你 们 说 , 不 可 再 回 那 条 路 去 。
 • 他 也 不 可 为 自 己 多 立 妃 嫔 , 恐 怕 他 的 心 偏 邪 。 也 不 可 为 自 己 多 积 金 银 。
 • 他 登 了 国 位 , 就 要 将 祭 司 利 未 人 面 前 的 这 律 法 书 , 为 自 己 抄 录 一 本 ,
 • 存 在 他 那 里 , 要 平 生 诵 读 , 好 学 习 敬 畏 耶 和 华 他 的 神 , 谨 守 遵 行 这 律 法 书 上 的 一 切 言 语 和 这 些 律 例 ,
 • 免 得 他 向 弟 兄 心 高 气 傲 , 偏 左 偏 右 , 离 了 这 诫 命 。 这 样 , 他 和 他 的 子 孙 便 可 在 以 色 列 中 , 在 国 位 上 年 长 日 久 。