Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не бу́детъ жерце́мъ леви́томъ всему́ пле́мени Леві́ину ча́сти ниже́ жре́бiя со Изра́илемъ: при­­ноше́нiя Го́споду жре́бiй и́хъ, да ядя́тъ я́:
 • жре́бiй же да не бу́детъ ему́ въ бра́тiи его́: Госпо́дь са́мъ жре́бiй его́, я́коже рече́ ему́.
 • И се́й су́дъ жерце́въ, я́же от­ люді́й, от­ при­­нося́щихъ же́ртвы, а́ще телца́, а́ще о́вцу: и да́си жерцу́ ра́мо, и че́люсти, и утро́бу:
 • и нача́тки пшени́цы тво­ея́ и вина́ тво­его́ и еле́а тво­его́, и нача́токъ стриже́нiя ове́цъ тво­и́хъ да да́си ему́:
 • я́ко того́ избра́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ всѣ́хъ племе́нъ тво­и́хъ предстоя́ти предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, служи́ти и благослови́ти во и́мя Госпо́дне, то́й и сы́нове его́ во вся́ дни́.
 • А́ще же прiи́детъ леви́тъ от­ еди́наго градо́въ ва́шихъ, от­ всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, идѣ́же то́й обита́етъ, я́коже жела́етъ душа́ его́, на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь,
 • да слу́житъ и́мени Го́спода Бо́га ва́­шего, я́коже и вся́ бра́тiя его́ леви́ти предстоя́щiи та́мо предъ Го́сподемъ:
 • ча́сть от­дѣле́ную да я́стъ, кромѣ́ прода́жи я́же по оте́че­ст­ву.
 • А́ще же вни́деши въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, да не навы́кнеши твори́ти по ме́рзостемъ язы́ковъ тѣ́хъ:
 • да не обря́щет­ся въ тебѣ́ очища́я сы́на сво­его́ и дще́рь свою́ огне́мъ, волхву́я волхвова́нiемъ и чару́яй и птицеволше́б­ст­вуяй,
 • чародѣ́й обава́я обава́нiемъ, утробоволхву́яй и знаменосмотри́тель, и вопроша́яй ме́ртвыхъ:
 • е́сть бо ме́рзость Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ вся́къ творя́й сiя́: си́хъ бо ра́ди ме́рзостей потреби́тъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ лица́ тво­его́.
 • Соверше́нъ да бу́деши предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
 • Язы́цы бо сі́и, и́хже ты́ наслѣ́диши, сі́и чарова́нiй и волхвова́нiй послу́шаютъ: тебѣ́ же не та́ко даде́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
 • Проро́ка от­ бра́тiи тво­ея́, я́коже мене́, воз­ста́витъ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, того́ послу́шайте:
 • по всему́, ели́ко проси́лъ еси́ от­ Го́спода Бо́га тво­его́ въ Хори́вѣ въ де́нь собра́нiя, глаго́люще: да не при­­ложи́мъ слы́шати гла́са Го́спода Бо́га на́­шего, и огня́ вели́каго сего́ не уви́димъ по се́мъ, да не и́змремъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: пра́во вся́, ели́ка глаго́лаху къ тебѣ́:
 • проро́ка воз­ста́влю и́мъ от­ среды́ бра́тiи и́хъ, я́коже тебе́: и вда́мъ сло́во мое́ во уста́ его́, и воз­глаго́летъ и́мъ, я́коже заповѣ́даю ему́:
 • и человѣ́къ то́й, и́же не послу́шаетъ слове́съ его́, ели́ка воз­глаго́летъ проро́къ о́ный во и́мя мое́, а́зъ от­мщу́ от­ него́:
 • оба́че проро́къ, и́же воз­нече́­ст­вуетъ глаго́лати во и́мя мое́ сло́во, его́же не повелѣ́хъ ему́ глаго́лати, и и́же а́ще воз­глаго́летъ во и́мя бого́въ инѣ́хъ, да у́мретъ проро́къ то́й.
 • А́ще же рече́ши въ се́рдцы сво­е́мъ: ка́ко позна́емъ сло́во, его́же не глаго́ла Госпо́дь?
 • ели́ка а́ще воз­глаго́летъ проро́къ во и́мя Госпо́дне, и не сбу́дет­ся, и не случи́т­ся сло́во сiе́, его́же не рече́ Госпо́дь: въ нече́стiи глаго́ла проро́къ то́й, не убо́йтеся его́.
 • Священникам левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем: они должны питаться жертвами Господа и Его частью;
 • удела же не будет ему между братьями его: Сам Господь удел его, как говорил Он ему.
 • Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец: должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок;
 • также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему,
 • ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял [пред Господом, Богом твоим], служил [и благословлял] во имя Господа, сам и сыны его во все дни.
 • И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли [сынов] Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь,
 • и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, –
 • то пусть они пользуются одинаковою частью, сверх полученного от продажи отцовского имущества.
 • Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии:
 • не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
 • обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;
 • ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего;
 • будь непорочен пред Господом Богом твоим;
 • ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой.
 • Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его слушайте, –
 • так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть.
 • И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе];
 • Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;
 • а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу;
 • но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.
 • И если скажешь в сердце твоем: «как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?»
 • Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его.
 • Ыйык кызмат кылуучу лебилерге, Лебинин бардык укум-тукумуна Ысрайыл менен бирге єлєш бљлєнгљн эмес. Алар Тењирге арналган курмандыктардан жана Анын єлєшєнљн азыктанышсын.
 • Бир туугандарынын арасынан аларга єлєш тийбейт. Тењир Љзє айткандай, алардын єлєшє – Тењирдин Љзє.
 • Элдин курмандыкка алып келген љгєздљрє менен койлорунун этинен ыйык кызмат кылуучуларга мына булар тиешелєє: далы, жаак, карын.
 • Ошондой эле эгинден, жєзємдљн, зайтун майынан алган биринчи тєшємєњдє жана койлоруњдун алгачкы кырккан жєнєн ыйык кызмат кылуучуга алып кел.
 • Анткени Кудай-Тењирињ бардык урууларыњдын ичинен аны жана анын уулдарын Кудай-Тењирдин алдында љмєрє љткљнчљ кызмат кылышы єчєн тандап алган.
 • Эгерде бир леби Ысрайылдагы шаарларыњдын биринен, љзє жашаган жерден Тењир тандап алган жерге љз каалоосу менен келип,
 • ал жерде, Тењирдин алдында кызмат кылып жаткан леби бир туугандарына окшоп, Кудай-Тењирине кызмат кылса,
 • анда атасынан калган мал-мєлктє сатканда тєшкљн акчасы бар болгонуна карабастан, алар сыяктуу эле љз тиешесин алсын.
 • Кудай-Тењирињ берип жаткан жерге барганда, ошол жердеги элдер кылган жийиркеничтєє иштерди кылба.
 • Сенин элињде уулун же кызын отко салгандар, кљзє ачыктар, тљлгљчєлљр, кљз боочулар, бєбє-бакшылар,
 • эмчи-домчулар, љлгљндљрдєн рухун чакыруучулар, сыйкырчылар, љлгљндљрдєн руху менен сєйлљшкљндљр болбосун.
 • Анткени муну кылгандар Тењирдин алдында жийиркеничтєє. Ошондуктан бул жийиркеничтєє иштер єчєн Кудай-Тењирињ аларды сенин алдыњдан кууп чыгып жатат.
 • Кудай-Тењирињдин алдында кемчиликсиз бол.
 • Анткени сен кууп чыгып жаткан бул элдер кљзє ачыктардын, сыйкырчылардын сљзєн угушат. Сага болсо Кудай-Тењирињ алардын кылганын кылууга уруксат берген эмес.
 • Кудай-Тењирињ сенин элињден, сенин бир туугандарыњдын ичинен мендей пайгамбар чыгарат. Ошону уккула.
 • Силер Хорепке чогулуп келген кєнє: “Љлєп калбашыбыз єчєн Кудай-Тењирибиздин єнєн мындан ары укпайлы, Анын бул улуу отун мындан ары кљрбљйлє”, – деп, Кудай-Тењирињерден љтєнгљндєктљн,
 • Тењир мага мындай деди: “Алардын айткан сљзє жакшы.
 • Мен алардын бир туугандарынын ичинен сендей пайгамбар чыгарам. Анын оозуна Љзємдєн сљздљрємдє салам, ошондо ал Мен буйрук кылгандардын баарын аларга айтып берет.
 • Менин атымдан сєйлљгљн ошол пайгамбар айткан Менин сљздљрємдє укпаган адамды Мен жазалайм.
 • Мен буйрук кылбаганды Менин атымдан сєйлљљгљ батынган, башка кудайлардын атынан сєйлљгљн пайгамбарды љлєм жазасына тарткыла”.
 • Эгерде ичињден: “Ал сљздљрдє Тењир айтпаганын кантип билебиз?” – десењ, анда мындан бил:
 • эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сєйлљсљ, бирок ал сљз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сљздє Тењир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Анда андан коркпо.