Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не бу́детъ жерце́мъ леви́томъ всему́ пле́мени Леві́ину ча́сти ниже́ жре́бiя со Изра́илемъ: при­­ноше́нiя Го́споду жре́бiй и́хъ, да ядя́тъ я́:
 • жре́бiй же да не бу́детъ ему́ въ бра́тiи его́: Госпо́дь са́мъ жре́бiй его́, я́коже рече́ ему́.
 • И се́й су́дъ жерце́въ, я́же от­ люді́й, от­ при­­нося́щихъ же́ртвы, а́ще телца́, а́ще о́вцу: и да́си жерцу́ ра́мо, и че́люсти, и утро́бу:
 • и нача́тки пшени́цы тво­ея́ и вина́ тво­его́ и еле́а тво­его́, и нача́токъ стриже́нiя ове́цъ тво­и́хъ да да́си ему́:
 • я́ко того́ избра́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ всѣ́хъ племе́нъ тво­и́хъ предстоя́ти предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, служи́ти и благослови́ти во и́мя Госпо́дне, то́й и сы́нове его́ во вся́ дни́.
 • А́ще же прiи́детъ леви́тъ от­ еди́наго градо́въ ва́шихъ, от­ всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, идѣ́же то́й обита́етъ, я́коже жела́етъ душа́ его́, на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь,
 • да слу́житъ и́мени Го́спода Бо́га ва́­шего, я́коже и вся́ бра́тiя его́ леви́ти предстоя́щiи та́мо предъ Го́сподемъ:
 • ча́сть от­дѣле́ную да я́стъ, кромѣ́ прода́жи я́же по оте́че­ст­ву.
 • А́ще же вни́деши въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, да не навы́кнеши твори́ти по ме́рзостемъ язы́ковъ тѣ́хъ:
 • да не обря́щет­ся въ тебѣ́ очища́я сы́на сво­его́ и дще́рь свою́ огне́мъ, волхву́я волхвова́нiемъ и чару́яй и птицеволше́б­ст­вуяй,
 • чародѣ́й обава́я обава́нiемъ, утробоволхву́яй и знаменосмотри́тель, и вопроша́яй ме́ртвыхъ:
 • е́сть бо ме́рзость Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ вся́къ творя́й сiя́: си́хъ бо ра́ди ме́рзостей потреби́тъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ лица́ тво­его́.
 • Соверше́нъ да бу́деши предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
 • Язы́цы бо сі́и, и́хже ты́ наслѣ́диши, сі́и чарова́нiй и волхвова́нiй послу́шаютъ: тебѣ́ же не та́ко даде́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
 • Проро́ка от­ бра́тiи тво­ея́, я́коже мене́, воз­ста́витъ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, того́ послу́шайте:
 • по всему́, ели́ко проси́лъ еси́ от­ Го́спода Бо́га тво­его́ въ Хори́вѣ въ де́нь собра́нiя, глаго́люще: да не при­­ложи́мъ слы́шати гла́са Го́спода Бо́га на́­шего, и огня́ вели́каго сего́ не уви́димъ по се́мъ, да не и́змремъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: пра́во вся́, ели́ка глаго́лаху къ тебѣ́:
 • проро́ка воз­ста́влю и́мъ от­ среды́ бра́тiи и́хъ, я́коже тебе́: и вда́мъ сло́во мое́ во уста́ его́, и воз­глаго́летъ и́мъ, я́коже заповѣ́даю ему́:
 • и человѣ́къ то́й, и́же не послу́шаетъ слове́съ его́, ели́ка воз­глаго́летъ проро́къ о́ный во и́мя мое́, а́зъ от­мщу́ от­ него́:
 • оба́че проро́къ, и́же воз­нече́­ст­вуетъ глаго́лати во и́мя мое́ сло́во, его́же не повелѣ́хъ ему́ глаго́лати, и и́же а́ще воз­глаго́летъ во и́мя бого́въ инѣ́хъ, да у́мретъ проро́къ то́й.
 • А́ще же рече́ши въ се́рдцы сво­е́мъ: ка́ко позна́емъ сло́во, его́же не глаго́ла Госпо́дь?
 • ели́ка а́ще воз­глаго́летъ проро́къ во и́мя Госпо́дне, и не сбу́дет­ся, и не случи́т­ся сло́во сiе́, его́же не рече́ Госпо́дь: въ нече́стiи глаго́ла проро́къ то́й, не убо́йтеся его́.
 • Священникам левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем: они должны питаться жертвами Господа и Его частью;
 • удела же не будет ему между братьями его: Сам Господь удел его, как говорил Он ему.
 • Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец: должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок;
 • также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему,
 • ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял [пред Господом, Богом твоим], служил [и благословлял] во имя Господа, сам и сыны его во все дни.
 • И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли [сынов] Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь,
 • и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, –
 • то пусть они пользуются одинаковою частью, сверх полученного от продажи отцовского имущества.
 • Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии:
 • не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
 • обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;
 • ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего;
 • будь непорочен пред Господом Богом твоим;
 • ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой.
 • Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его слушайте, –
 • так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть.
 • И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе];
 • Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;
 • а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу;
 • но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.
 • И если скажешь в сердце твоем: «как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?»
 • Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его.
 • 祭 司 利 未 人 和 利 未 全 支 派 必 在 以 色 列 中 无 分 无 业 。 他 们 所 吃 用 的 就 是 献 给 耶 和 华 的 火 祭 和 一 切 所 捐 的 。
 • 他 们 在 弟 兄 中 必 没 有 产 业 。 耶 和 华 是 他 们 的 产 业 , 正 如 耶 和 华 所 应 许 他 们 的 。
 • 祭 司 从 百 姓 所 当 得 的 分 乃 是 这 样 , 凡 献 牛 或 羊 为 祭 的 , 要 把 前 腿 和 两 腮 并 脾 胃 给 祭 司 。
 • 初 收 的 五 谷 , 新 酒 和 油 , 并 初 剪 的 羊 毛 , 也 要 给 他 。
 • 因 为 耶 和 华 你 的 神 从 你 各 支 派 中 将 他 拣 选 出 来 , 使 他 和 他 子 孙 永 远 奉 耶 和 华 的 名 侍 立 , 事 奉 。
 • 利 未 人 无 论 寄 居 在 以 色 列 中 的 哪 一 座 城 , 若 从 那 里 出 来 , 一 心 愿 意 到 耶 和 华 所 选 择 的 地 方 ,
 • 就 要 奉 耶 和 华 他 神 的 名 事 奉 , 像 他 众 弟 兄 利 未 人 侍 立 在 耶 和 华 面 前 事 奉 一 样 。
 • 除 了 他 卖 祖 父 产 业 所 得 的 以 外 , 还 要 得 一 分 祭 物 与 他 们 同 吃 。
 • 你 到 了 耶 和 华 你 神 所 赐 之 地 , 那 些 国 民 所 行 可 憎 恶 的 事 , 你 不 可 学 着 行 。
 • 你 们 中 间 不 可 有 人 使 儿 女 经 火 , 也 不 可 有 占 卜 的 , 观 兆 的 , 用 法 术 的 , 行 邪 术 的 ,
 • 用 迷 术 的 , 交 鬼 的 , 行 巫 术 的 , 过 阴 的 。
 • 凡 行 这 些 事 的 都 为 耶 和 华 所 憎 恶 。 因 那 些 国 民 行 这 可 憎 恶 的 事 , 所 以 耶 和 华 你 的 神 将 他 们 从 你 面 前 赶 出 。
 • 你 要 在 耶 和 华 你 的 神 面 前 作 完 全 人 。
 • 因 你 所 要 赶 出 的 那 些 国 民 都 听 信 观 兆 的 和 占 卜 的 , 至 于 你 , 耶 和 华 你 的 神 从 来 不 许 你 这 样 行 。
 • 耶 和 华 你 的 神 要 从 你 们 弟 兄 中 间 给 你 兴 起 一 位 先 知 , 像 我 , 你 们 要 听 从 他 。
 • 正 如 你 在 何 烈 山 大 会 的 日 子 求 耶 和 华 你 神 一 切 的 话 , 说 , 求 你 不 再 叫 我 听 见 耶 和 华 我 神 的 声 音 , 也 不 再 叫 我 看 见 这 大 火 , 免 得 我 死 亡 。
 • 耶 和 华 就 对 我 说 , 他 们 所 说 的 是 。
 • 我 必 在 他 们 弟 兄 中 间 给 他 们 兴 起 一 位 先 知 , 像 你 。 我 要 将 当 说 的 话 传 给 他 。 他 要 将 我 一 切 所 吩 咐 的 都 传 给 他 们 。
 • 谁 不 听 他 奉 我 名 所 说 的 话 , 我 必 讨 谁 的 罪 。
 • 若 有 先 知 擅 敢 托 我 的 名 说 我 所 未 曾 吩 咐 他 说 的 话 , 或 是 奉 别 神 的 名 说 话 , 那 先 知 就 必 治 死 。
 • 你 心 里 若 说 , 耶 和 华 所 未 曾 吩 咐 的 话 , 我 们 怎 能 知 道 呢 ,
 • 先 知 托 耶 和 华 的 名 说 话 , 所 说 的 若 不 成 就 , 也 无 效 验 , 这 就 是 耶 和 华 所 未 曾 吩 咐 的 , 是 那 先 知 擅 自 说 的 , 你 不 要 怕 他 。