Скрыть
19:1-2
19:18
19:4-6
Церковнославянский (рус)
Егда́ же погуби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки, и́хже Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ зе́млю, и наслѣ́диши и́хъ и всели́шися во градѣ́хъ и́хъ и въ домѣ́хъ и́хъ,
три́ гра́ды да от­лучи́ши себѣ́ среди́ земли́ тво­ея́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ наслѣ́дiе.
Угото́ви себѣ́ пу́ть, и на тро́е раздѣли́ предѣ́лы земли́ тво­ея́, ю́же раздѣля́етъ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: и да бу́детъ убѣ́жище та́мо вся́кому убі́йцѣ.
Сiе́ же да бу́детъ заповѣ́данiе убі́йцѣ, и́же а́ще убѣжи́тъ та́мо, и жи́въ бу́детъ: и́же а́ще убiе́тъ бли́жняго сво­его́ не вѣ́дя, и се́й не ненави́дѣ его́ пре́жде вчера́шняго дне́ и тре́тiяго,
и и́же а́ще по́йдетъ съ по́другомъ сво­и́мъ въ лѣ́съ собира́ти дрова́, и поползне́т­ся рука́ его́ съ сѣки́рою сѣку́щаго дрова́, и спа́дши сѣки́ра съ топори́ща улучи́тъ по́друга его́, и у́мретъ, се́й да убѣжи́тъ во еди́нъ от­ градо́въ си́хъ, и жи́въ да бу́детъ:
да не погна́въ у́жикъ кро́ве вслѣ́дъ уби́в­шаго, я́ко разгори́т­ся се́рдце ему́, и пости́гнетъ его́, а́ще должа́йшiй бу́детъ пу́ть, и убiе́тъ ду́шу его́, и у́мретъ: и сему́ нѣ́сть су́дъ сме́ртный, поне́же не бѣ́ ненави́дя его́ пре́жде вчера́шняго и тре́тiяго дне́:
сего́ ра́ди заповѣ́даю а́зъ тебѣ́ сло́во сiе́, глаго́ля: три́ гра́ды да от­лучи́ши себѣ́.
А́ще же разшири́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предѣ́лы твоя́, я́коже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, и да́стъ тебѣ́ Госпо́дь всю́ зе́млю, ю́же рече́ да́ти отце́мъ тво­и́мъ,
а́ще послу́шаеши твори́ти вся́ за́повѣди сiя́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, люби́ти Го́спода Бо́га тво­его́, ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́ вся́ дни́: и да при­­ложи́ши себѣ́ еще́ три́ гра́ды къ си́мъ трiе́мъ градо́мъ,
и да не пролiе́т­ся кро́вь безви́н­на въ земли́ тво­е́й, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ жре́бiй, и да не бу́детъ въ тебѣ́ кро́ви пови́ненъ.
А́ще же бу́детъ у тебе́ человѣ́къ ненави́дяй бли́жняго сво­его́, и навѣ́тъ сотвори́тъ на́нь, и воста́нетъ на́нь, и порази́тъ ду́шу его́, и у́мретъ, и вбѣ́гнетъ во еди́нъ от­ градо́въ си́хъ,
да по́слютъ старѣ́йшины гра́да того́, и во́змутъ его́ от­ту́ду, и да предадя́тъ его́ въ ру́цѣ у́жиковъ кро́ве, и да у́мретъ:
да не пощади́тъ его́ о́ко твое́, и да очи́стиши кро́вь непови́н­ную от­ Изра́иля, и бла́го бу́детъ тебѣ́.
Да не предви́жеши предѣ́ловъ бли́жняго сво­его́, я́же поста́виша отцы́ тво­и́ въ наслѣ́дiи тво­е́мъ, е́же наслѣ́довалъ еси́ въ земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй.
Да не пребу́детъ свидѣ́тель еди́нъ во свидѣ́тел­ст­во на человѣ́ка по вся́кой оби́дѣ и по вся́кому преступле́нiю и по вся́кому грѣху́, и́мже а́ще согрѣши́тъ: при­­ устѣ́хъ двою́ свидѣ́телей и при­­ устѣ́хъ трiе́хъ свидѣ́телей да ста́нетъ вся́къ глаго́лъ.
А́ще же воста́нетъ свидѣ́тель непра́веденъ на человѣ́ка, глаго́ля на него́ нече́стiе,
да ста́нутъ о́ба человѣ́ка, и́мже е́сть пря́, предъ Го́сподемъ и предъ жерцы́ и предъ судiя́ми, и́же бу́дутъ въ ты́я дни́,
и да испыта́ютъ и́хъ судiи́ при­­лѣ́жно, и се́, свидѣ́тель непра́веденъ свидѣ́тел­ст­вова непра́вду, воста́ на бра́та сво­его́:
да сотвори́те ему́, я́коже и о́нъ умы́сли сотвори́ти супроти́въ бра́та сво­его́, и изми́те зло́е от­ ва́съ самѣ́хъ:
да и про́чiи услы́шав­ше убоя́т­ся, и не при­­ложа́тъ ктому́ твори́ти словесе́ зла́го сего́ въ ва́съ:
да не пощади́тъ его́ о́ко твое́: ду́шу за ду́шу, о́ко за о́ко, зу́бъ за зу́бъ, ру́ку за ру́ку, но́гу за но́гу, я́коже а́ще кто́ да́стъ поро́къ на бли́жняго сво­его́, си́це воз­да́ст­ся ему́.
Синодальный
Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их,
тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение;
устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел; они будут служить убежищем всякому убийце.
И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив: кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня;
кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, – такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым,
дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня;
посему я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города.
Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим,
если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, – тогда к сим трем городам прибавь еще три города,
дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе [вины] крови.
Но если кто [у тебя] будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех,
то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер;
да не пощадит его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо.
Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение.
Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело.
Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении,
то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни;
судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего,
то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя;
и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя;
да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему.]
Немецкий (DGNB)
Wenn der HERR, euer Gott, die Völker vernichtet hat, deren Land er euch geben will, und ihr deren Städte und Häuser in Besitz genommen habt, dann sollt ihr drei Asylstädte auswählen.
Achtet darauf, dass die Städte gleichmäßig über das Land verteilt sind, und teilt entsprechend das ganze Land in drei Bezirke ein.
Ihr sollt also zunächst drei Städte als Zufluchtsorte bestimmen.
Sie reichen aus, solange ihr erst einen Teil des Landes in Besitz genommen habt. Später aber wird der HERR euch das ganze Land geben, das er euren Vorfahren zugesagt hat.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr alle seine Gebote sorgfältig befolgt, die ich euch heute verkünde, dass ihr ihn, euren Gott, liebt und euch stets nach seinen Weisungen richtet. Wenn ihr dann das ganze Land in Besitz genommen habt, sollt ihr noch drei weitere Asylstädte auswählen.
So sollt ihr dafür sorgen, dass in dem Land, das der HERR euch als Erbbesitz gibt, kein Unschuldiger getötet wird; denn dadurch würdet ihr schwere Schuld auf euch laden.
Wer jedoch seinem Nachbarn Feind ist, ihm auflauert, ihn überfällt und erschlägt, kann in diesen Asylstädten keinen Schutz finden. Wenn er in eine von ihnen flieht,
müssen die Ältesten seiner Heimatstadt ihn von dort holen lassen und zur Hinrichtung dem Bluträcher übergeben.
Ihr dürft ihn nicht aus Mitleid verschonen. Mord darf in Israel nicht ungesühnt bleiben. Wenn ihr so handelt, wird es euch gut gehen in eurem Land.
Wenn ihr in dem Land lebt, das der HERR, euer Gott, euch geben wird, darf niemand die Grenzen seines Grundbesitzes, die seit alters festgelegt sind, auf Kosten seines Nachbarn verrücken.
Wenn eine Anklage vor Gericht nur von einem einzigen Zeugen gestützt wird, darf die angeklagte Person nicht schuldig gesprochen werden, gleichgültig, um was für ein Vergehen es sich handelt. Erst aufgrund von zwei oder drei Zeugenaussagen darf ein Schuldspruch gefällt werden.
Wenn ein Angeklagter behauptet, dass ein Zeuge ihn wissentlich falsch beschuldigt,
dann müssen die beiden zum Heiligtum des HERRN gehen und ihre Sache den Priestern oder Richtern vortragen, die dann gerade im Amt sind.
Diese sollen alles gründlich untersuchen, und wenn es sich herausstellt, dass der Zeuge den anderen mit vollem Wissen falsch beschuldigt hat,
muss über ihn die Strafe verhängt werden, die er über den anderen bringen wollte. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen.
Alle in Israel sollen von der Bestrafung des falschen Zeugen erfahren. Dann werden sie sich fürchten und niemand unter euch wird mehr wagen, solch ein Unrecht zu begehen.
Ihr dürft niemand aus Mitleid verschonen. Stets gilt der Grundsatz: Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß.
Die Städte sollen jedem als Zuflucht dienen, der unbeabsichtigt einen Menschen getötet hat.

Es kann zum Beispiel vorkommen, dass einer mit seinem Nachbarn in den Wald geht, um Bäume zu fällen, und wenn er mit der Axt ausholt, gleitet ihm das Eisen vom Stiel und trifft den anderen tödlich. Weil er ohne Vorsatz und nicht aus Hass getötet hat, kann er sein Leben vor dem Bluträcher retten, wenn er in einer der Asylstädte Schutz sucht. Der Weg dorthin darf nicht zu weit sein, sonst wird der Rächer in seiner Erbitterung den Totschläger einholen und umbringen, obwohl dieser keinen Mord begangen und den Tod nicht verdient hat.

耶和华你神将列国之民剪除的时候,耶和华你神也将他们的地赐给你,你接着住他们的城邑并他们的房屋,
就要在耶和华你神所赐你为业的地上分定三座城。
要将耶和华你神使你承受为业的地分为三段。又要预备道路,使误杀人的,都可以逃到那里去。
误杀人的逃到那里可以存活,定例乃是这样,凡素无仇恨,无心杀了人的,
就如人与邻舍同入树林砍伐树木,手拿斧子一砍,本想砍下树木,不料,斧头脱了把,飞落在邻舍身上,以致于死,这人逃到那些城的一座城,就可以存活,
免得报血仇的,心中火热追赶他,因路远就追上,将他杀死。其实他不该死,因为他与被杀的素无仇恨。
所以我吩咐你说,要分定三座城。
耶和华你神若照他向你列祖所起的誓扩张你的境界,将所应许赐你列祖的地全然给你,
你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命,爱耶和华你的神,常常遵行他的道,就要在这三座城之外,再添三座城,
免得无辜之人的血流在耶和华你神所赐你为业的地上,流血的罪就归于你。
若有人恨他的邻舍,埋伏着起来击杀他,以致于死,便逃到这些城的一座城,
本城的长老就要打发人去,从那里带出他来,交在报血仇的手中,将他治死。
你眼不可顾惜他,却要从以色列中除掉流无辜血的罪,使你可以得福。
在耶和华你神所赐你承受为业之地,不可挪移你邻舍的地界,那是先人所定的。
人无论犯什么罪,作什么恶,不可凭一个人的口作见证,总要凭两三个人的口作见证才可定案。
若有凶恶的见证人起来,见证某人作恶,
这两个争讼的人就要站在耶和华面前,和当时的祭司,并审判官面前,
审判官要细细地查究,若见证人果然是作假见证的,以假见证陷害弟兄,
你们就要待他如同他想要待的弟兄。这样,就把那恶从你们中间除掉。
别人听见都要害怕,就不敢在你们中间再行这样的恶了。
你眼不可顾惜,要以命偿命,以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки