Скрыть
19:1-2
19:18
19:4-6
Церковнославянский (рус)
Егда́ же погуби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки, и́хже Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ зе́млю, и наслѣ́диши и́хъ и всели́шися во градѣ́хъ и́хъ и въ домѣ́хъ и́хъ,
три́ гра́ды да от­лучи́ши себѣ́ среди́ земли́ тво­ея́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ наслѣ́дiе.
Угото́ви себѣ́ пу́ть, и на тро́е раздѣли́ предѣ́лы земли́ тво­ея́, ю́же раздѣля́етъ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: и да бу́детъ убѣ́жище та́мо вся́кому убі́йцѣ.
Сiе́ же да бу́детъ заповѣ́данiе убі́йцѣ, и́же а́ще убѣжи́тъ та́мо, и жи́въ бу́детъ: и́же а́ще убiе́тъ бли́жняго сво­его́ не вѣ́дя, и се́й не ненави́дѣ его́ пре́жде вчера́шняго дне́ и тре́тiяго,
и и́же а́ще по́йдетъ съ по́другомъ сво­и́мъ въ лѣ́съ собира́ти дрова́, и поползне́т­ся рука́ его́ съ сѣки́рою сѣку́щаго дрова́, и спа́дши сѣки́ра съ топори́ща улучи́тъ по́друга его́, и у́мретъ, се́й да убѣжи́тъ во еди́нъ от­ градо́въ си́хъ, и жи́въ да бу́детъ:
да не погна́въ у́жикъ кро́ве вслѣ́дъ уби́в­шаго, я́ко разгори́т­ся се́рдце ему́, и пости́гнетъ его́, а́ще должа́йшiй бу́детъ пу́ть, и убiе́тъ ду́шу его́, и у́мретъ: и сему́ нѣ́сть су́дъ сме́ртный, поне́же не бѣ́ ненави́дя его́ пре́жде вчера́шняго и тре́тiяго дне́:
сего́ ра́ди заповѣ́даю а́зъ тебѣ́ сло́во сiе́, глаго́ля: три́ гра́ды да от­лучи́ши себѣ́.
А́ще же разшири́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предѣ́лы твоя́, я́коже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, и да́стъ тебѣ́ Госпо́дь всю́ зе́млю, ю́же рече́ да́ти отце́мъ тво­и́мъ,
а́ще послу́шаеши твори́ти вся́ за́повѣди сiя́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, люби́ти Го́спода Бо́га тво­его́, ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́ вся́ дни́: и да при­­ложи́ши себѣ́ еще́ три́ гра́ды къ си́мъ трiе́мъ градо́мъ,
и да не пролiе́т­ся кро́вь безви́н­на въ земли́ тво­е́й, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ жре́бiй, и да не бу́детъ въ тебѣ́ кро́ви пови́ненъ.
А́ще же бу́детъ у тебе́ человѣ́къ ненави́дяй бли́жняго сво­его́, и навѣ́тъ сотвори́тъ на́нь, и воста́нетъ на́нь, и порази́тъ ду́шу его́, и у́мретъ, и вбѣ́гнетъ во еди́нъ от­ градо́въ си́хъ,
да по́слютъ старѣ́йшины гра́да того́, и во́змутъ его́ от­ту́ду, и да предадя́тъ его́ въ ру́цѣ у́жиковъ кро́ве, и да у́мретъ:
да не пощади́тъ его́ о́ко твое́, и да очи́стиши кро́вь непови́н­ную от­ Изра́иля, и бла́го бу́детъ тебѣ́.
Да не предви́жеши предѣ́ловъ бли́жняго сво­его́, я́же поста́виша отцы́ тво­и́ въ наслѣ́дiи тво­е́мъ, е́же наслѣ́довалъ еси́ въ земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй.
Да не пребу́детъ свидѣ́тель еди́нъ во свидѣ́тел­ст­во на человѣ́ка по вся́кой оби́дѣ и по вся́кому преступле́нiю и по вся́кому грѣху́, и́мже а́ще согрѣши́тъ: при­­ устѣ́хъ двою́ свидѣ́телей и при­­ устѣ́хъ трiе́хъ свидѣ́телей да ста́нетъ вся́къ глаго́лъ.
А́ще же воста́нетъ свидѣ́тель непра́веденъ на человѣ́ка, глаго́ля на него́ нече́стiе,
да ста́нутъ о́ба человѣ́ка, и́мже е́сть пря́, предъ Го́сподемъ и предъ жерцы́ и предъ судiя́ми, и́же бу́дутъ въ ты́я дни́,
и да испыта́ютъ и́хъ судiи́ при­­лѣ́жно, и се́, свидѣ́тель непра́веденъ свидѣ́тел­ст­вова непра́вду, воста́ на бра́та сво­его́:
да сотвори́те ему́, я́коже и о́нъ умы́сли сотвори́ти супроти́въ бра́та сво­его́, и изми́те зло́е от­ ва́съ самѣ́хъ:
да и про́чiи услы́шав­ше убоя́т­ся, и не при­­ложа́тъ ктому́ твори́ти словесе́ зла́го сего́ въ ва́съ:
да не пощади́тъ его́ о́ко твое́: ду́шу за ду́шу, о́ко за о́ко, зу́бъ за зу́бъ, ру́ку за ру́ку, но́гу за но́гу, я́коже а́ще кто́ да́стъ поро́къ на бли́жняго сво­его́, си́це воз­да́ст­ся ему́.
Синодальный
Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их,
тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение;
устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел; они будут служить убежищем всякому убийце.
И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив: кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня;
кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, – такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым,
дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня;
посему я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города.
Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим,
если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, – тогда к сим трем городам прибавь еще три города,
дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе [вины] крови.
Но если кто [у тебя] будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех,
то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер;
да не пощадит его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо.
Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение.
Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело.
Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении,
то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни;
судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего,
то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя;
и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя;
да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему.]
Немецкий (DGNB)
Wenn der HERR, euer Gott, die Völker vernichtet hat, deren Land er euch geben will, und ihr deren Städte und Häuser in Besitz genommen habt, dann sollt ihr drei Asylstädte auswählen.
Achtet darauf, dass die Städte gleichmäßig über das Land verteilt sind, und teilt entsprechend das ganze Land in drei Bezirke ein.
Ihr sollt also zunächst drei Städte als Zufluchtsorte bestimmen.
Sie reichen aus, solange ihr erst einen Teil des Landes in Besitz genommen habt. Später aber wird der HERR euch das ganze Land geben, das er euren Vorfahren zugesagt hat.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr alle seine Gebote sorgfältig befolgt, die ich euch heute verkünde, dass ihr ihn, euren Gott, liebt und euch stets nach seinen Weisungen richtet. Wenn ihr dann das ganze Land in Besitz genommen habt, sollt ihr noch drei weitere Asylstädte auswählen.
So sollt ihr dafür sorgen, dass in dem Land, das der HERR euch als Erbbesitz gibt, kein Unschuldiger getötet wird; denn dadurch würdet ihr schwere Schuld auf euch laden.
Wer jedoch seinem Nachbarn Feind ist, ihm auflauert, ihn überfällt und erschlägt, kann in diesen Asylstädten keinen Schutz finden. Wenn er in eine von ihnen flieht,
müssen die Ältesten seiner Heimatstadt ihn von dort holen lassen und zur Hinrichtung dem Bluträcher übergeben.
Ihr dürft ihn nicht aus Mitleid verschonen. Mord darf in Israel nicht ungesühnt bleiben. Wenn ihr so handelt, wird es euch gut gehen in eurem Land.
Wenn ihr in dem Land lebt, das der HERR, euer Gott, euch geben wird, darf niemand die Grenzen seines Grundbesitzes, die seit alters festgelegt sind, auf Kosten seines Nachbarn verrücken.
Wenn eine Anklage vor Gericht nur von einem einzigen Zeugen gestützt wird, darf die angeklagte Person nicht schuldig gesprochen werden, gleichgültig, um was für ein Vergehen es sich handelt. Erst aufgrund von zwei oder drei Zeugenaussagen darf ein Schuldspruch gefällt werden.
Wenn ein Angeklagter behauptet, dass ein Zeuge ihn wissentlich falsch beschuldigt,
dann müssen die beiden zum Heiligtum des HERRN gehen und ihre Sache den Priestern oder Richtern vortragen, die dann gerade im Amt sind.
Diese sollen alles gründlich untersuchen, und wenn es sich herausstellt, dass der Zeuge den anderen mit vollem Wissen falsch beschuldigt hat,
muss über ihn die Strafe verhängt werden, die er über den anderen bringen wollte. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen.
Alle in Israel sollen von der Bestrafung des falschen Zeugen erfahren. Dann werden sie sich fürchten und niemand unter euch wird mehr wagen, solch ein Unrecht zu begehen.
Ihr dürft niemand aus Mitleid verschonen. Stets gilt der Grundsatz: Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß.
Die Städte sollen jedem als Zuflucht dienen, der unbeabsichtigt einen Menschen getötet hat.

Es kann zum Beispiel vorkommen, dass einer mit seinem Nachbarn in den Wald geht, um Bäume zu fällen, und wenn er mit der Axt ausholt, gleitet ihm das Eisen vom Stiel und trifft den anderen tödlich. Weil er ohne Vorsatz und nicht aus Hass getötet hat, kann er sein Leben vor dem Bluträcher retten, wenn er in einer der Asylstädte Schutz sucht. Der Weg dorthin darf nicht zu weit sein, sonst wird der Rächer in seiner Erbitterung den Totschläger einholen und umbringen, obwohl dieser keinen Mord begangen und den Tod nicht verdient hat.

 »Cuando Jehová, tu Dios, destruya a las naciones cuya tierra Jehová, tu Dios, te va a dar, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas,
apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas.
Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová, tu Dios, te dará en heredad, a fin de que todo homicida huya allí.
Éste es el caso del homicida que podrá huir allí y salvar su vida: aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente;
como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo, y da contra su prójimo y éste muere. Aquél podrá huir a una de estas ciudades y salvar su vida:
no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, lo alcance por ser largo el camino, y lo hiera de muerte, cuando no debía ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente.
Por tanto yo te mando que separes tres ciudades.
Y si Jehová, tu Dios, ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres
—siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra: que ames a Jehová, tu Dios, y andes en sus caminos todos los días—, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres,
para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre.
»Pero si hay alguien que aborrece a su prójimo y lo acecha, se levanta contra él, lo hiere de muerte y muere, y luego huye a alguna de estas ciudades,
entonces los ancianos de su ciudad mandarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre, para que muera.
No le compadecerás; así extirparás de Israel todo derramamiento de sangre inocente, y te irá bien.
»En la heredad que poseas en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos.

»No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.
»Cuando se levante un testigo falso contra alguien, para testificar contra él,
entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en aquellos días.
Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano,
entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti.
Los que queden, cuando lo sepan, temerán y no volverán a cometer más una maldad semejante en medio de ti.
No lo compadecerás: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки