Скрыть
19:18
Церковнославянский (рус)
Егда́ же погуби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки, и́хже Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ зе́млю, и наслѣ́диши и́хъ и всели́шися во градѣ́хъ и́хъ и въ домѣ́хъ и́хъ,
три́ гра́ды да от­лучи́ши себѣ́ среди́ земли́ тво­ея́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ наслѣ́дiе.
Угото́ви себѣ́ пу́ть, и на тро́е раздѣли́ предѣ́лы земли́ тво­ея́, ю́же раздѣля́етъ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: и да бу́детъ убѣ́жище та́мо вся́кому убі́йцѣ.
Сiе́ же да бу́детъ заповѣ́данiе убі́йцѣ, и́же а́ще убѣжи́тъ та́мо, и жи́въ бу́детъ: и́же а́ще убiе́тъ бли́жняго сво­его́ не вѣ́дя, и се́й не ненави́дѣ его́ пре́жде вчера́шняго дне́ и тре́тiяго,
и и́же а́ще по́йдетъ съ по́другомъ сво­и́мъ въ лѣ́съ собира́ти дрова́, и поползне́т­ся рука́ его́ съ сѣки́рою сѣку́щаго дрова́, и спа́дши сѣки́ра съ топори́ща улучи́тъ по́друга его́, и у́мретъ, се́й да убѣжи́тъ во еди́нъ от­ градо́въ си́хъ, и жи́въ да бу́детъ:
да не погна́въ у́жикъ кро́ве вслѣ́дъ уби́в­шаго, я́ко разгори́т­ся се́рдце ему́, и пости́гнетъ его́, а́ще должа́йшiй бу́детъ пу́ть, и убiе́тъ ду́шу его́, и у́мретъ: и сему́ нѣ́сть су́дъ сме́ртный, поне́же не бѣ́ ненави́дя его́ пре́жде вчера́шняго и тре́тiяго дне́:
сего́ ра́ди заповѣ́даю а́зъ тебѣ́ сло́во сiе́, глаго́ля: три́ гра́ды да от­лучи́ши себѣ́.
А́ще же разшири́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предѣ́лы твоя́, я́коже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, и да́стъ тебѣ́ Госпо́дь всю́ зе́млю, ю́же рече́ да́ти отце́мъ тво­и́мъ,
а́ще послу́шаеши твори́ти вся́ за́повѣди сiя́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, люби́ти Го́спода Бо́га тво­его́, ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́ вся́ дни́: и да при­­ложи́ши себѣ́ еще́ три́ гра́ды къ си́мъ трiе́мъ градо́мъ,
и да не пролiе́т­ся кро́вь безви́н­на въ земли́ тво­е́й, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ жре́бiй, и да не бу́детъ въ тебѣ́ кро́ви пови́ненъ.
А́ще же бу́детъ у тебе́ человѣ́къ ненави́дяй бли́жняго сво­его́, и навѣ́тъ сотвори́тъ на́нь, и воста́нетъ на́нь, и порази́тъ ду́шу его́, и у́мретъ, и вбѣ́гнетъ во еди́нъ от­ градо́въ си́хъ,
да по́слютъ старѣ́йшины гра́да того́, и во́змутъ его́ от­ту́ду, и да предадя́тъ его́ въ ру́цѣ у́жиковъ кро́ве, и да у́мретъ:
да не пощади́тъ его́ о́ко твое́, и да очи́стиши кро́вь непови́н­ную от­ Изра́иля, и бла́го бу́детъ тебѣ́.
Да не предви́жеши предѣ́ловъ бли́жняго сво­его́, я́же поста́виша отцы́ тво­и́ въ наслѣ́дiи тво­е́мъ, е́же наслѣ́довалъ еси́ въ земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй.
Да не пребу́детъ свидѣ́тель еди́нъ во свидѣ́тел­ст­во на человѣ́ка по вся́кой оби́дѣ и по вся́кому преступле́нiю и по вся́кому грѣху́, и́мже а́ще согрѣши́тъ: при­­ устѣ́хъ двою́ свидѣ́телей и при­­ устѣ́хъ трiе́хъ свидѣ́телей да ста́нетъ вся́къ глаго́лъ.
А́ще же воста́нетъ свидѣ́тель непра́веденъ на человѣ́ка, глаго́ля на него́ нече́стiе,
да ста́нутъ о́ба человѣ́ка, и́мже е́сть пря́, предъ Го́сподемъ и предъ жерцы́ и предъ судiя́ми, и́же бу́дутъ въ ты́я дни́,
и да испыта́ютъ и́хъ судiи́ при­­лѣ́жно, и се́, свидѣ́тель непра́веденъ свидѣ́тел­ст­вова непра́вду, воста́ на бра́та сво­его́:
да сотвори́те ему́, я́коже и о́нъ умы́сли сотвори́ти супроти́въ бра́та сво­его́, и изми́те зло́е от­ ва́съ самѣ́хъ:
да и про́чiи услы́шав­ше убоя́т­ся, и не при­­ложа́тъ ктому́ твори́ти словесе́ зла́го сего́ въ ва́съ:
да не пощади́тъ его́ о́ко твое́: ду́шу за ду́шу, о́ко за о́ко, зу́бъ за зу́бъ, ру́ку за ру́ку, но́гу за но́гу, я́коже а́ще кто́ да́стъ поро́къ на бли́жняго сво­его́, си́це воз­да́ст­ся ему́.
Синодальный
Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их,
тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение;
устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел; они будут служить убежищем всякому убийце.
И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив: кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня;
кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, – такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым,
дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня;
посему я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города.
Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим,
если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, – тогда к сим трем городам прибавь еще три города,
дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе [вины] крови.
Но если кто [у тебя] будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех,
то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер;
да не пощадит его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо.
Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение.
Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело.
Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении,
то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни;
судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего,
то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя;
и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя;
да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему.]
Кудай-Тењирињ сага берип жаткан жердеги элдерди жок кылганда, сен алардын жерлерин ээлеп, алардын шаарларына, єйлљрєнљ отурукташканыњда,
Кудай-Тењирињ сага ээлик кылышыњ єчєн берип жаткан жердин ортосунан єч шаарды бљлєп кой.
Ошол шаарларга барчу жол салып, Кудай-Тењирињ энчиње берип жаткан жерди єчкљ бљл. Алар киши љлтєргљн адамдар баш калкалай турган шаарлар болот.
Ал шаарларга тљмљнкєдљй шартта киши љлтєргљн адамдар качып барып тирєє калышат: ким мурун кас болбой туруп, љз жакынын кокусунан љлтєрєп алса,
ким љз жакыны менен отун кыюуга токойго барып, карагайга шилтеген балтанын башы чыгып кетип, жакынына тийип, ал љлєп калса, анда ал киши тирєє калыш єчєн, баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барсын.
Эгерде ал шаарларга жол алыс болсо, кан кууган адам киши љлтєргљн адамдын артынан кууп жетип, ачууга алдырып, аны љлтєрєп койбосун. Анткени ал љлєм жазасына тартылбашы керек, себеби љлтєрєп алган адамына мурун кас болгон эмес.
Ошондуктан мен сага: “Yч шаарды бљлєп кой”, – деп буйрук кылып жатам.
Кудай-Тењирињ сенин ата-бабаларыња убада кылгандай, сенин жерињди кењейтип, ата-бабаларыња убада кылган жерлердин бардыгын колуња бергенде,
љмєрєњ љткљнчљ Кудай-Тењирињди сєйєп, Анын жолунда жєрєп, мен бєгєн сага берип жаткан ушул осуяттарды аткарууга аракеттене турган болсоњ, анда бул єч шаарга дагы єч шаар кошуп ал.
Кудай-Тењирињ сенин энчиње берип жаткан жерде сенин мойнуњда кан калбас єчєн, сенин жерињде айыпсыз адамдардын каны тљгєлбљсєн.
Ким љз жакынына кас болуп, жашырынып барып, атайылап кол салып аны љлтєрєп, баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барса,
анда шаар аксакалдары аны ал шаардан алып келєєгљ кишилерин жљнљтєп, аны кан кууган адамдын колуна салып беришсин, ал љлєм жазасына тартылсын.
Ага ырайым кылба. Ысрайылдан айыпсыздын канын жууп сал, ошондо сага жакшы болот.
Кудай-Тењирињ сага ээлик кылышыњ єчєн берген, сага тийген жерде ата-бабаларыњ койгон жакыныњдын чегин бузба.
Айыпка жыгылган адамга, же кылмыш кылган адамга, же кєнљљ кылган адамга бир кєбљ жетишсиз. Иш эки же єч кєбљнєн сљзє боюнча каралышы керек.
Ким бирљљнє кылмыш кылды деп айыптап, жалган кєбљ болсо,
анда ортосунда талаш-тартышы бар эки киши тењ Тењирдин алдына, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучулар менен башкаруучулардын алдына келсин.
Башкаруучулар жакшылап териштиришсин. Эгерде ал кєбљ љз бир тууганына жалган жалаа жапкан болсо,
анда љз бир тууганына ойлогон жамандыкты анын љзєнљ жасагыла. Љз ичињдеги жамандыкты ушинтип жок кыл.
Ошондо башкалар угуп, коркуп калышат да, ошондон кийин сенин ичињде ошондой жамандыкты кылышпайт.
Ага бооруњ ачыбасын. Жанга жан, кљзгљ кљз, тишке тиш, колго кол, бутка бут болсун.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки