Скрыть
2:2
2:16
2:17
2:27
2:4-5
Церковнославянский (рус)
И воз­врати́в­шеся воз­двиго́хомся въ пусты́ню, путе́мъ мо́ря чермна́го, я́коже глаго́ла Госпо́дь ко мнѣ́: и обходи́хомъ го́ру Сии́ръ дни́ мно́ги.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́:
довлѣ́етъ ва́мъ обхожда́ти го́ру сiю́: воз­врати́теся у́бо къ сѣ́веру:
и лю́демъ заповѣ́ждь, глаго́ля: вы́ пройди́те сквоз­ѣ́ предѣ́лы бра́тiи ва́­шея, сыно́въ Иса́вовыхъ, живу́щихъ въ Сии́рѣ, и убоя́т­ся ва́съ и ужа́снут­ся зѣло́:
не сотвори́те съ ни́ми ра́ти: не да́хъ бо ва́мъ от­ земли́ и́хъ ниже́ стопы́ ноги́, я́ко во жре́бiй да́хъ сыно́мъ Иса́вовымъ го́ру Сии́ръ:
сребро́мъ пи́щу купи́те себѣ́ у ни́хъ и яди́те, и во́ду въ мѣ́ру воз­ми́те от­ ни́хъ на цѣнѣ́ и пі́йте:
и́бо Госпо́дь Бо́гъ тво́й благослови́ тебе́ во вся́комъ дѣ́лѣ руку́ твое́ю: разумѣ́й, ка́ко проше́лъ еси́ пусты́ню вели́кую и стра́шную сiю́: се́, четы́редесять лѣ́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й съ тобо́ю, и не востре́бовалъ еси́ словесе́.
И мину́хомъ бра́тiю свою́ сы́ны Иса́вли, живу́щыя въ Сии́рѣ, у пути́ Ара́вскаго от­ Ело́на и от­ гесiо́нъ-гаве́ра, и воз­врати́в­шеся преидо́хомъ пу́ть въ пусты́ню Моа́влю.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: не совражду́йтеся Моави́томъ и не сотвори́те съ ни́ми ра́ти: не да́хъ бо ва́мъ от­ земли́ и́хъ во жре́бiй, сыно́мъ бо Ло́товымъ да́хъ Аро­и́ръ наслѣ́дити.
Омми́ны пре́жде сѣдя́ху на не́й, наро́дъ вели́къ и мно́гъ и крѣ́покъ я́коже енаки́ми:
Рафаи́ны глаго́лют­ся и сі́и, я́коже и енаки́ми: и Моави́ти прозыва́ютъ я́ омми́ны.
И въ Сии́рѣ сѣдя́ше Хорре́й пре́жде, но сы́нове Иса́вовы потреби́ша я́ и искорени́ша я́ от­ лица́ сво­его́: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ, и́мже о́бразомъ сотвори́ Изра́иль земли́ наслѣ́дiя сво­его́, ю́же даде́ Госпо́дь и́мъ.
Ны́нѣ у́бо вы́ воста́ните и воз­дви́гнитеся, и пройди́те де́брь Заре́тову.
И дни́, въ ня́же от­идо́хомъ от­ Ка́дисъ-варни́ до́ндеже преидо́хомъ де́брь Заре́тову, три́десять и о́смь лѣ́тъ, до́ндеже паде́ ве́сь ро́дъ муже́й во­и́нскихъ от­ полка́, я́коже кля́т­ся и́мъ Госпо́дь Бо́гъ.
И рука́ Бо́жiя бя́ше на ни́хъ, погуби́ти я́ от­ полка́, до́ндеже падо́ша.
И бы́сть внегда́ падо́ша вси́ му́жи во́инстiи умира́юще от­ среды́ люді́й,
и рече́ Госпо́дь ко мнѣ́, глаго́ля:
ты́ пре́йдеши дне́сь предѣ́лы Моа́влими Аро­и́ръ:
и при­­ше́дше бли́зъ сыно́въ Амма́нихъ, не совражду́йтеся и́мъ и не сотвори́те съ ни́ми ра́ти: не да́мъ бо тебѣ́ от­ земли́ сыно́въ Амма́нихъ во жре́бiй, я́ко сыно́мъ Ло́товымъ да́хъ ю́ во жре́бiй.
Земля́ Рафаи́нска воз­ъимену́ют­ся: Рафаи́ни бо на не́й пре́жде живя́ху: Аммани́тяне же прозыва́ютъ и́хъ Зомми́нъ:
язы́къ вели́къ и мно́гъ и крѣ́покъ, я́коже и енаки́ми: и погуби́ я́ Госпо́дь от­ лица́ и́хъ, и прiя́ша наслѣ́дiе и всели́шася вмѣ́сто и́хъ да́же до сего́ дне́:
я́коже сотвори́ша сыно́мъ Иса́вовымъ живу́щымъ въ Сии́рѣ, и́мже о́бразомъ потреби́ша Хорре́а от­ лица́ сво­его́ и наслѣ́диша и́хъ, и всели́шася вмѣ́сто и́хъ да́же до сего́ дне́:
и Еве́е живу́щiи во Асиро́ѳѣ да́же до Га́зы, и каппадо́ки изше́дшiи изъ каппадокі́и потреби́ша я́, и всели́шася вмѣ́сто и́хъ.
Ны́нѣ у́бо воста́ните и воз­дви́гнитеся, и прейди́те вы́ де́брь Арно́ню: се́, преда́хъ въ ру́цѣ тво­и́ сио́на царя́ есево́ня Аморре́йска и зе́млю его́: начни́ наслѣ́довати, сотвори́ съ ни́мъ ра́ть дне́шнiй де́нь:
начина́й дая́ти тре́петъ тво́й и стра́хъ тво́й предъ лице́мъ всѣ́хъ язы́ковъ су́щихъ подъ небесе́мъ, и́же слы́шав­ше и́мя твое́ воз­мяту́т­ся, и болѣ́знь прiи́мутъ от­ лица́ тво­его́.
И посла́хъ послы́ от­ пусты́ни Кедамо́ѳъ къ сио́ну царю́ есево́ню словесы́ ми́рными, глаго́ля:
да пройду́ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́: по пути́ пройду́, не совращу́ся ни на де́сно, ни на лѣ́во:
пи́щу на цѣнѣ́ да́си ми́, и я́мъ: и во́ду на цѣнѣ́ да́си ми́, и пiю́: то́чiю нога́ма мо­и́ма да прейду́:
я́коже сотвори́ша ми́ сы́нове Иса́вли живу́щiи въ Сии́рѣ и Моави́ти живу́щiи во Аро­и́рѣ, до́ндеже прейду́ Иорда́нъ на зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ на́шъ дае́тъ на́мъ.
И не восхотѣ́ сио́нъ ца́рь есево́нь, да про́йдемъ сквоз­ѣ́ его́, я́ко ожесточи́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ ду́хъ его́ и укрѣпи́ се́рдце его́, да преда́ст­ся въ ру́цѣ тво­и́ я́коже во дне́шнiй де́нь.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: се́, нача́хъ предая́ти предъ лице́мъ тво­и́мъ сио́на царя́ есево́ня Аморре́йска и зе́млю его́, и начина́й наслѣ́дити зе́млю его́.
И изы́де сио́нъ ца́рь есево́нь проти́ву на́мъ са́мъ и вси́ лю́дiе его́ на бра́нь во Иа́ссу:
и предаде́ его́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ предъ лице́мъ на́шимъ въ ру́цѣ на́ши: и уби́хомъ его́, и сы́ны его́ и вся́ лю́ди его́:
и одержа́хомъ вся́ гра́ды его́ во о́но вре́мя, и разори́хомъ вся́къ гра́дъ, ктому́ и жены́ и́хъ и дѣ́ти и́хъ не оста́вихомъ жи́вы:
то́кмо ско́тъ плѣни́хомъ себѣ́, и коры́сти градо́въ взя́хомъ.
Изъ Аро­и́ра, и́же е́сть при­­ у́стiи водоте́чи Арно́ни, и гра́дъ и́же е́сть въ де́бри, и да́же до горы́ Галаа́довы, не бы́сть гра́дъ уцѣлѣ́вый от­ на́съ: вся́ предаде́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ ру́цѣ на́ши:
то́кмо въ земли́ сыно́въ Амма́нихъ не при­­ступа́хомъ ко всѣ́мъ при­­лежа́щымъ къ водоте́чи Иаво́ковѣ и ко градо́мъ и́же въ гора́хъ, я́коже повелѣ́ на́мъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ.
Синодальный
И обратились мы и отправились в пустыню к Чермному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира.
И сказал мне Господь, говоря:
полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу;
и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас; но остерегайтесь
начинать с ними войну, ибо Я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву;
пищу покупайте у них за серебро и ешьте; и воду покупайте у них за серебро и пейте;
ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой [и страшной] пустыне сей; вот, сорок лет Господь, Бог твой, с тобою; ты ни в чем не терпел недостатка.
И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины, от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава.
И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал Я во владение сынам Лотовым;
прежде жили там Эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы,
и они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы; Моавитяне же называют их Эмимами;
а на Сеире жили прежде Хорреи; но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их – так, как поступил Израиль с землею наследия своего, которую дал им Господь;
итак встаньте и пройдите долину Заред. И прошли мы долину Заред.
С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли долину Заред, минуло тридцать восемь лет, и у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь [Бог];
да и рука Господня была на них, чтоб истреблять их из среды стана, пока не вымерли.
Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа,
тогда сказал мне Господь, говоря:
ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара,
и приблизился к Аммонитянам; не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что Я отдал ее во владение сынам Лотовым;
и она считалась землею Рефаимов; прежде жили на ней Рефаимы; Аммонитяне же называют их Замзумимами;
народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и истребил их Господь пред лицем их, и изгнали они их и поселились на месте их,
как Он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицем их Хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня;
и Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их.
Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон; вот, Я предаю в руку твою Сигона, царя Есевонского, Аморреянина, и землю его; начинай овладевать ею, и веди с ним войну;
с сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя.
И послал я послов из пустыни Кедемоф к Сигону, царю Есевонскому, с словами мирными, чтобы сказать:
позволь пройти мне землею твоею; я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево;
пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду –
так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и Моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду чрез Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам.
Но Сигон, царь Есевонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне.
И сказал мне Господь: вот, Я начинаю предавать тебе Сигона [царя Есевонского, Аморреянина,] и землю его; начинай овладевать землею его.
И Сигон [царь Есевонский] со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце;
и предал его Господь, Бог наш, [в руки наши,] и мы поразили его и сынов его и весь народ его,
и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых;
только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах.
От Ароера, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до [горы] Галаада не было города, который был бы неприступен для нас: всё предал Господь, Бог наш, [в руки наши].
Только к земле Аммонитян ты не подходил, ни к местам [лежащим] близ потока Иавока, ни к городам [которые] на горе, ни ко всему, к чему не повелел [нам] Господь, Бог наш.
Wir kehrten nun um und zogen in die Wüste hinein, in Richtung Schilfmeer, wie der HERR es mir befohlen hatte. Lange Zeit wanderten wir im Wüstengebiet rings um das Bergland Seïr umher.
Schließlich sagte der HERR zu mir:
»Ihr seid nun genug hier umhergezogen. Wendet euch jetzt nach Norden!«
Wenn ihr beim Durchzug Brot und Wasser braucht, sollt ihr es ihnen bezahlen.«
Das konntet ihr ja auch, denn der HERR, euer Gott, hatte all euer Tun reich gesegnet. Er vergaß euch nicht in der großen Wüste. Vierzig Jahre lang hat er euch begleitet und für euch gesorgt; nie hat es euch an etwas gefehlt.
So zogen wir nordwärts, aber nicht durch das Land unserer Verwandten, der Nachkommen Esaus, und auch nicht auf der Straße, die von Ezjon-Geber und Elat durch die Senke zum Toten Meer führt.

Danach zogen wir weiter in Richtung Moab.

Der HERR aber sagte zu mir: »Kämpft nicht gegen die Moabiter, greift sie nicht an; denn auch von ihrem Land werde ich euch nichts geben. Sie sind die Nachkommen Lots und ich habe ihnen das Gebiet von Ar als bleibenden Besitz zugesprochen.«
– Früher wohnten dort die Emiter, ein großes und mächtiges Volk, dessen Männer ebenso riesenhaft waren wie die Anakiter.
Wie die Anakiter werden sie zu den Rafaïtern gezählt; aber die Moabiter nennen sie Emiter.
Im Bergland Seïr wohnten früher die Horiter, aber die Nachkommen Esaus rotteten sie aus und nahmen ihr Land in Besitz, wie es die Israeliten mit dem Land machten, das der HERR ihnen gegeben hatte. –
»Überschreitet jetzt den Bach Sered«, befahl der HERR und wir taten es.
Seit unserem Aufbruch aus Kadesch-Barnea waren damals 38 Jahre vergangen. In dieser Zeit waren alle wehrfähigen Männer jener Generation gestorben, wie der HERR es als Strafe über sie verhängt hatte.
Der HERR hatte dafür gesorgt, dass keiner von ihnen am Leben blieb.
Nachdem sie nun alle tot waren,
sagte der HERR zu mir:
»Ihr werdet jetzt durch das Gebiet der Moabiter ziehen
und dann an die Grenze der Ammoniter kommen. Kämpft nicht gegen die Ammoniter und greift sie nicht an; denn auch von ihrem Land werde ich euch nichts geben. Sie sind die Nachkommen Lots und ich habe ihnen ihr Land als bleibenden Besitz zugesprochen.«
– Auch dieses Gebiet gilt als Land der Rafaïter, weil dort früher die Rafaïter wohnten. Von den Ammonitern wurden sie Samsummiter genannt;
auch sie waren ein großes und mächtiges Volk, dessen Männer so riesenhaft waren wie die Anakiter. Aber der HERR gab sie in die Gewalt der Ammoniter, die sie ausrotteten und ihr Land in Besitz nahmen,
genauso wie er die Horiter und ihr Land in die Gewalt der Edomiter gab, die dort bis heute wohnen.
Die Awiter aber, die zwischen diesem Gebiet und der Gegend von Gaza in Dörfern gewohnt hatten, mussten den Philistern, die aus Kreta kamen, weichen. –
»Brecht jetzt auf«, sagte der HERR weiter, »und überschreitet den Arnonfluss! Ich habe den Amoriterkönig Sihon, der in Heschbon regiert, in eure Hand gegeben. Eröffnet den Kampf gegen ihn und nehmt sein Land in Besitz!
Von heute an werde ich allen Völkern der Erde Furcht und Schrecken vor euch einjagen. Sie werden zittern vor euch und sich winden vor Angst, wenn sie hören, was man sich von euch erzählt.«
Da schickte ich von der Wüste Kedemot aus Boten nach Heschbon zu König Sihon und ließ ihm sagen: »Wir kommen in friedlicher Absicht!
Erlaube uns, durch dein Land zu ziehen. Wir wollen nur die Straße benutzen und werden weder nach rechts noch nach links davon abgehen.
Was wir an Brot und Wasser brauchen, werden wir bezahlen. Wir wollen nichts weiter als durchziehen,
wie uns das schon die Edomiter und Moabiter erlaubt haben. Unser Ziel ist das Land auf der anderen Seite des Jordans, das der HERR, unser Gott, uns geben will.«
Aber König Sihon wollte uns nicht durchziehen lassen. Der HERR, euer Gott, hatte ihn starrsinnig und uneinsichtig gemacht; denn er wollte ihn in eure Hand geben, wie es tatsächlich geschehen ist.
Er sagte zu mir: »Ich habe schon für euch gehandelt: Sihon und sein Land sind euch wehrlos preisgegeben. Nun handelt auch ihr: Nehmt sein Land in Besitz!«
Als uns nun Sihon mit seiner ganzen Kriegsmacht nach Jahaz entgegenzog,
gab der HERR ihn in unsere Hand, und wir töteten ihn, seine Söhne und alle seine Kriegsleute.
Dann nahmen wir alle seine Städte ein und vollstreckten den Bann an ihren Bewohnern, den Männern, Frauen und Kindern. Niemand ließen wir lebend entkommen.
Nur das Vieh verschonten wir und nahmen es als Beute, und dazu alles, was sonst noch von Wert war.
Von Aroër auf den Höhen über dem Arnontal und der Stadt, die direkt am Arnonfluss liegt, bis hin zur Landschaft Gilead konnte sich keine einzige Stadt gegen uns behaupten; alle gab der HERR, unser Gott, in unsere Hand.
Nur vom Land der Ammoniter habt ihr euch fern gehalten und habt das Gebiet zu beiden Seiten des Jabboks und die Städte im angrenzenden Bergland nicht besetzt, weil der HERR, unser Gott, es uns verwehrt hatte.
Und er gab mir für euch die Anweisung: »Wenn ihr jetzt durch Edom, das Gebiet eurer Stammesverwandten, der Nachkommen Esaus, zieht, dann fangt auf keinen Fall Krieg mit ihnen an! Sie werden zwar vor euch Angst haben; aber ich werde euch von ihrem Land nicht einen Fußbreit geben. Das Bergland Seïr habe ich den Nachkommen Esaus als bleibenden Besitz zugesprochen.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки