Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • А́ще же изы́деши на бра́нь на враги́ твоя́, и у́зриши ко́ни и вса́дники и лю́ди мно́жайшыя тебе́, да не убо­и́шися и́хъ: я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й съ тобо́ю, изведы́й тя́ изъ земли́ Еги́петскiя.
 • И бу́детъ егда́ при­­бли́жишися къ ра́ти, и при­­ступи́въ жре́цъ да воз­глаго́летъ къ лю́демъ и рече́тъ къ ни́мъ:
 • послу́шай, Изра́илю, вы́ исхо́дите дне́сь на ра́ть ко враго́мъ ва́шымъ: да не ослабѣ́етъ се́рдце ва́­ше, ни убо́йтеся, ниже́ устраши́теся и не уклони́теся от­ лица́ и́хъ:
 • я́ко Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ иды́й предъ ва́ми спобо́р­ст­вуетъ ва́мъ на враги́ ва́шя и спасе́тъ ва́съ.
 • И да реку́тъ книго́чiя къ лю́демъ, глаго́люще: кі́й человѣ́къ созда́вый хра́мину но́ву, и не обнови́ ея́? да и́детъ, и да воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и человѣ́къ и́нъ обнови́тъ ю́:
 • и кі́и человѣ́къ, и́же насади́ виногра́дъ, и не весели́ся от­ него́? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и человѣ́къ и́нъ воз­весели́т­ся от­ него́:
 • и кі́й человѣ́къ, и́же обручи́ себѣ́ жену́, и не поня́лъ ю́? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и и́нъ человѣ́къ по́йметъ ю́.
 • И да при­­ложа́тъ книго́чiя глаго́лати къ лю́демъ, и да реку́тъ: кі́й человѣ́къ страшли́въ и сла́бъ се́рдцемъ? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не устраши́тъ се́рдца бра́та сво­его́, а́ки се́рдце свое́.
 • И бу́детъ егда́ умо́лкнутъ книго́чiя глаго́люще къ лю́демъ, и поста́вятъ во­ево́ды во́ин­ства вожды́ люді́й.
 • А́ще же прiи́деши ко гра́ду во­ева́ти на́нь, и воз­зове́ши я́ съ ми́ромъ:
 • а́ще у́бо ми́рное от­вѣща́ютъ ти́, и от­ве́рзутъ тебѣ́ [гра́дъ], вси́ лю́дiе обрѣ́тшiися во гра́дѣ да бу́дутъ тебѣ́ да́нь даю́ще и послу́ша­ю­щiи тебе́:
 • а́ще же не покоря́т­ся тебѣ́, и сотворя́тъ съ тобо́ю ра́ть, да обся́деши его́,
 • до́ндеже преда́стъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́: да избiе́ши вся́къ му́жескъ по́лъ въ не́мъ убі́й­ст­вомъ меча́,
 • кромѣ́ же́нъ и имѣ́нiя, и вся́ скоты́, и вся́ ели́ка су́ть во гра́дѣ, и все́ стяжа́нiе да плѣни́ши себѣ́, и да снѣ́си ве́сь плѣ́нъ враго́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
 • Та́ко да сотвори́ши всѣ́мъ градо́мъ, и́же су́ть дале́че от­ тебе́ зѣло́, и́же не су́ть от­ градо́въ язы́ковъ си́хъ, и́хже Госпо́дь Бо́гъ дае́тъ тебѣ́ наслѣ́дити зе́млю и́хъ:
 • от­ ни́хъ да не оста́вите жи́ва вся́каго дыха́нiя:
 • но и прокля́тiемъ проклени́те и́хъ, Хетте́а и Аморре́а, и Ханане́а и Ферезе́а, и Еве́а и Иевусе́а и Гергесе́а, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
 • да не науча́тъ ва́съ твори́ти вся́кiя ме́рзости своя́, ели́ки твори́ша бого́мъ сво­и́мъ, и согрѣшите́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ.
 • А́ще же обся́деши гра́дъ еди́нъ дни́ мно́ги во­ева́ти его́ въ прiя́тiе себѣ́, да не истреби́ши садо́вiя его́, воз­ложи́въ желѣ́зо на́нь, но то́кмо да я́си пло́дъ от­ ни́хъ, самого́ же да не посѣче́ши: еда́ дре́во, е́же въ дубра́вѣ, человѣ́къ е́сть, е́же вни́ти от­ лица́ тво­его́ въ забра́ла?
 • но дре́во, е́же вѣ́си, я́ко не я́ст­ся пло́дъ его́, сiе́ потреби́ши и посѣче́ши, и сотвори́ши лѣ́­ст­вицы на гра́дъ, и́же твори́тъ на тя́ ра́ть, до́ндеже преда́ст­ся.
 • Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской.
 • Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу,
 • и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их,
 • ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас.
 • Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его;
 • и кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им;
 • и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее.
 • И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.
 • Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу.
 • Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир;
 • если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе;
 • если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его,
 • и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча;
 • только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой;
 • так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.
 • А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души,
 • но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой,
 • дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.
 • Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление;
 • только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его.
 • Wenn ihr gegen Feinde ins Feld zieht, die zahlreicher sind als ihr und außerdem mit Pferden und Streitwagen ausgerüstet, dann fürchtet euch nicht. Der HERR, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, steht euch bei.
 • Aber ehe es zum Kampf kommt, soll der Priester vor die versammelten Israeliten treten und zu ihnen sagen:
 • »Männer von Israel, ihr zieht jetzt in den Kampf gegen eure Feinde. Seid mutig und habt keine Angst vor ihnen! Lasst euch nicht von ihrer Stärke beeindrucken; weicht nicht zurück, wenn sie angreifen!
 • Der HERR, euer Gott, zieht mit euch. Er selbst kämpft gegen eure Feinde und hilft euch!«
 • Danach sollen die Männer, die mit der Aufstellung des Heeres beauftragt sind, zu den versammelten Israeliten sagen: »Ist jemand da, der ein neues Haus gebaut und noch nicht eingeweiht hat? Er soll heimkehren, damit er nicht im Kampf fällt und ein anderer das Haus an seiner Stelle bewohnt.
 • Oder ist jemand da, der einen neuen Weinberg angelegt und noch nicht davon geerntet hat? Er soll heimkehren, damit er nicht fällt und ein anderer die erste Lese hält.
 • Oder ist jemand da, der sich mit einem Mädchen verlobt, es aber noch nicht geheiratet hat? Er soll heimkehren, damit er nicht fällt und ein anderer seine Braut bekommt.«
 • Schließlich sollen sie noch hinzufügen: »Ist jemand da, der Angst hat und sich vor dem Feind fürchtet? Er soll heimkehren, damit er nicht die anderen ansteckt und auch ihnen den Mut nimmt.«
 • Wenn sie das alles gesagt haben, sollen sie die Truppenführer bestimmen, die den Befehl übernehmen.
 • Bevor ihr eine Stadt angreift, sollt ihr zuerst mit den Bewohnern verhandeln und sie zur friedlichen Übergabe auffordern.
 • Wenn sie darauf eingehen und euch die Tore öffnen, müssen sie euch gehorchen und Zwangsarbeit für euch leisten.
 • Lehnen sie das Angebot ab und wollen kämpfen, so belagert die Stadt.
 • Wenn der HERR, euer Gott, euch dann siegen lässt, müsst ihr alle Männer töten.
 • Die Frauen und Kinder, das Vieh und den übrigen Besitz dürft ihr behalten; ihr dürft die ganzen Vorräte eurer Feinde essen, alles, was der HERR in eure Hand fallen ließ.
 • So sollt ihr verfahren, wenn eine Stadt weit von euren Wohnsitzen entfernt ist.
 • Wenn sie aber in dem Land liegt, das der HERR, euer Gott, euch geben wird, dürft ihr niemand am Leben lassen.
 • An allen Völkern im Land müsst ihr den Bann vollstrecken, wie der HERR, euer Gott, es befohlen hat: an den Hetitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hiwitern und Jebusitern.
 • Sonst verführen sie euch dazu, dem HERRN untreu zu werden und alle die Scheußlichkeiten nachzuahmen, die sie zu Ehren ihrer Götter begehen.
 • Müsst ihr eine Stadt lange belagern, bevor ihr sie erobern könnt, so schont die Obstpflanzungen in ihrer Umgebung. Haut die Stämme nicht um! Oder sind etwa die Bäume auf dem Feld Menschen, sodass ihr sie bekämpfen müsst? Außerdem könnt ihr ja von den Früchten essen.
 • Nur Bäume, die keine essbaren Früchte tragen, dürft ihr abhauen, um damit Belagerungsanlagen zu bauen.