Скрыть
Церковнославянский (рус)
А́ще же обря́щет­ся убiе́ный на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ дае́тъ тебѣ́ наслѣ́дити, лежа́щь на по́ли, и не вѣ́дятъ уби́в­шаго и́:
да изы́дутъ ста́рцы и судiи́ тво­и́ и да измѣ́рятъ до градо́въ, и́же о́крестъ убiе́наго:
и бу́детъ гра́дъ при­­ближа́яйся убiе́ному, и да во́змутъ старѣ́йшины гра́да того́ ю́ницу от­ говя́дъ, е́юже не дѣ́лано, и я́же ярма́ не понесе́:
и да изведу́тъ старѣ́йшины гра́да того́ ю́ницу въ де́брь су́ху, я́же не ора́н­на, ниже́ насѣ́яна, и да пресѣку́тъ жи́лы ю́ницы въ де́бри:
и да при­­сту́пятъ жерцы́ леви́ти: я́ко си́хъ избра́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предстоя́ти ему́ и благословля́ти во и́мя его́: и во устѣ́хъ и́хъ да бу́детъ вся́кое прекосло́вiе и вся́кая я́зва:
и вси́ старѣ́йшины гра́да того́, при­­ближа́ющiися убiе́ному, да омы́ютъ ру́цѣ надъ главо́ю ю́ницы, е́йже пресѣ́чены су́ть жи́лы въ де́бри,
и от­вѣща́в­ше да реку́тъ: ру́цѣ на́ши не пролiя́ша кро́ве сея́, и о́чи на́ши не ви́дѣша:
ми́лостивъ бу́ди лю́демъ тво­и́мъ Изра́илю, и́хже изве́лъ еси́, Го́споди, изъ земли́ Еги́петскiя, да не бу́детъ кро́вь непови́н­на на лю́дехъ тво­и́хъ Изра́или: и очи́стит­ся и́мъ кро́вь:
ты́ же отъ­и́меши кро́вь непови́н­ну от­ среды́ себе́, а́ще сотвори́ши до́брое и уго́дное предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
А́ще же изы́деши на бра́нь проти́ву враго́мъ тво­и́мъ, и преда́стъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́, и плѣни́ши плѣ́нъ от­ ни́хъ,
и у́зриши въ плѣ́нѣ жену́ добру́ обли́чiемъ, и воз­лю́биши ю́, и по́ймеши ю́ себѣ́ въ жену́,
и введе́ши ю́ вну́трь въ до́мъ тво́й, и да обрі́еши главу́ ея́, и да обрѣ́жеши но́гти ея́,
и да совлече́ши ри́зы плѣ́н­ныя ея́ съ нея́: и да ся́детъ въ дому́ тво­е́мъ, и да пла́чет­ся отца́ сво­его́ и ма́тере сво­ея́ ме́сяцъ дні́й: и по се́мъ вни́деши къ не́й, и совокупи́шися съ не́ю, и бу́детъ тебѣ́ жена́.
И бу́детъ а́ще не восхо́щеши ея́, да от­пу́стиши ю́ свобо́дну, прода́жею же да не прода́си ея́ на цѣнѣ́: да не от­ри́неши ея́, поне́же смири́лъ еси́ ю́.
А́ще же бу́дутъ му́жу двѣ́ жены́, еди́на от­ ни́хъ люба́, и друга́я не люба́, и породя́тъ ему́ люба́я и нелюба́я, и бу́детъ сы́нъ перворожде́н­ный от­ нелюби́мыя:
и бу́детъ въ о́ньже де́нь раздѣли́тъ сыно́мъ сво­и́мъ имѣ́нiе свое́, не воз­мо́жетъ пе́рвенцемъ бы́ти сы́нъ люби́мыя, презрѣ́въ сы́на нелюби́мыя пе́рвенца:
но сы́на нелюби́мыя за пе́рвенца да при­­зна́етъ, и да́стъ ему́ сугу́бо от­ всего́, е́же обря́щет­ся ему́, я́ко се́й е́сть нача́ло ча́дъ его́, и сему́ досто́итъ пе́рвен­ство.
А́ще же кому́ бу́детъ сы́нъ непокори́въ и груби́тель, не послу́шаяй гла́са отца́ сво­его́ и гла́са ма́тере сво­ея́, и нака́жутъ его́, и не послу́шаетъ и́хъ,
да во́змутъ его́ оте́цъ его́ и ма́ти его́, и да изведу́тъ его́ предъ старѣ́йшины гра́да сво­его́ и предъ врата́ мѣ́ста сво­его́,
и да реку́тъ къ муже́мъ гра́да сво­его́: сы́нъ на́шъ се́й непокори́въ е́сть и груби́тель и не слу́шаетъ рѣ́чи на́­шея, сластолю́б­ст­вуя пiя́н­ствуетъ:
и да побiю́тъ его́ му́жiе гра́да того́ ка́менiемъ, и да у́мретъ: и изми́те зло́е от­ себе́ сами́хъ, да и про́чiи слы́шав­ше убоя́т­ся.
А́ще же бу́детъ на ко́мъ грѣ́хъ, су́дъ сме́ртный, и да у́мретъ, и повѣ́сите его́ на дре́вѣ,
да не пренощу́етъ тѣ́ло его́ на дре́вѣ, но во гро́бѣ погреби́те его́ въ то́йже де́нь: я́ко про́клятъ е́сть от­ Бо́га вся́къ ви́сяй на дре́вѣ: и да не оскверните́ земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй.
Синодальный
Если в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его,
то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого;
и старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали, [и] которая не носила ярма,
и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине;
и придут священники, сыны Левиины [ибо их избрал Господь Бог твой служить Ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред,]
и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над [головою] телицы, зарезанной в долине,
и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели;
очисти народ Твой, Израиля, который Ты, Господи, освободил [из земли Египетской], и не вмени народу Твоему, Израилю, невинной крови. И они очистятся от крови.
Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать [доброе и] справедливое пред очами Господа [Бога твоего].
Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен,
и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену,
то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои,
и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжение месяца; и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою;
если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее.
Если у кого будут две жены – одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, –
то, при разделе сыновьям своим имения своего, он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой;
но первенцем должен признать сына нелюбимой [и] дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства.
Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, –
то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания
и скажут старейшинам города своего: «сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница»;
тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся.
Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве,
то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел.
Эгерде Кудай-Тењирињ энчиње берип жаткан жерде талаадан ким љлтєргљнє белгисиз адам табылса,
анда аксакалдар менен башкаруучулар барып, љлтєрєлгљн кишинин тегерегиндеги шаарларга чейинки аралыкты љлчљп чыгышсын.
Љлтєрєлгљн кишиге жакын жайгашкан шаардын аксакалдары мойнуна моюнтурук салына элек, жумушка чегиле элек кунажынды алып келишсин.
Ал шаардын аксакалдары ал кунажынды айдалбаган, єрљн себилбеген ээн талаага жетелеп барып, ошол жерде союшсун.
Ал жерге Лебинин ыйык кызмат кылуучу уулдары келишсин.
Љлтєрєлгљн кишиге жакын жайгашкан шаардын бардык аксакалдары талаада союлган, мойну сындырылган кунажындын єстєнљ колдорун жуушсун.
Анан мындай деп жарыялашсын: “Бул канды биздин колубуз тљккљн жок жана биздин кљзєбєз кљргљн жок.
Тењир, Љзєњ куткарып алган Ысрайыл элињди тазала. Айыпсыз бирљљнєн канын Љз элињ Ысрайылдын мойнуна жєктљбљ”. Ошондо алар тљгєлгљн кандын кунунан кутулушат.
Тењирдин алдында ак ниет жана адилет болгуњ келсе, айыпсыздын канын љзєњдљн ушундай кылып жуушуњ керек.
Душмандарыња каршы согушка чыкканыњда, Кудай-Тењирињ аларды сенин колуња салып берип, аларды туткунга алганыњда,
туткундардын арасынан сулуу аялды кљрєп жактырып калып, аны алгыњ келсе,
анда аны єйєњљ алып кел. Ал чачын кырдырып, тырмактарын алсын.
Туткунга тєшкљндљгє кийимдерин чечип, сенин єйєњдљ жашап калсын. Анан бир ай бою атасы менен энесин жоктоп ыйласын. Ошондон кийин гана сен ага жакындап, кєйљљсє боло аласыњ, ал сенин аялыњ болуп калат.
Эгерде ошондон кийин ал сага жакпай калса, каалаган жагына коё бер, бирок кємєшкљ сатпа, кєњ кылып салба, себеби сен ага зордук менен жакындагансыњ.
Кимдин эки аялы болсо, алардын бири сєйгљн аялы, экинчиси сєйбљгљн аялы болсо, сєйгљн аялы да, сєйбљгљн аялы да ага эркек балдарды тљрљп беришсе, тун уулу сєйбљгљн аялынан болсо,
анда ал љз уулдарына энчи бљлєштєргљндљ, сєйбљгљн аялынын тун уулунун алдында сєйгљн аялынын уулуна тунгучтукту бере албайт.
Бирок сєйбљгљн аялы тљрљгљн уулду тун уулум деп эсептеп, колунда болгон мал-мєлкєнљн ага сєйгљн аялынын тун уулуна бергенинен эки эсе кљп берсин, анткени ал – анын кєч-кубатынын башаты, туну.
Кимдин уулу ээнбаш, тентек чыкса, атасынын да, энесинин да тилин албаса, алар аны жазаласа да тил албаса,
анда атасы менен энеси аны кармап, шаар аксакалдарына, дарбаза алдына алып келип,
љздљрєнєн шаарынын аксакалдарына мындай дешсин: “Биздин бул балабыз тентек, ээнбаш чыкты, сљзєбєздє укпайт, жатып ичер, аракеч”.
Ошондо шаардын эли аны таш барањга алып љлтєрсєн. Љз ичињен жамандыкты ушинтип жок кыл, муну ысрайылдыктар угуп, коркуп калышат.
Эгерде кимдир бирљљ љлємгљ татыктуу кєнљљ кылса, аны љлтєргљндљн кийин, жыгачка асып ташта.
Бирок анын љлєгєн жыгачка тєнљтпљй, ошол эле кєнє кљмєп сал, анткени жыгачка асылган ар бир адам Кудайдын алдында каргышка калган. Кудай-Тењирињ энчиње берип жаткан жерди булгаба.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки