Скрыть
22:3
22:10
22:15
22:16
22:17
22:19
22:20
22:25
22:27
Церковнославянский (рус)
Ви́дѣвъ телца́ бра́та тво­его́ или́ о́вцу его́ заблужда́ющыя на пути́, да не пре́зриши я́: но воз­враще́нiемъ воз­врати́ши я́ къ бра́ту тво­ему́, и да от­да́си ему́.
А́ще же нѣ́сть бли́зъ тебе́ бра́тъ тво́й, ниже́ увѣ́си его́, собери́ я́ вну́трь до́му тво­его́, и да бу́дутъ у тебе́, до́ндеже взы́щетъ и́хъ бра́тъ тво́й, и от­да́си и́хъ ему́.
Та́кожь сотвори́ши осля́ти его́, и та́ко да сотвори́ши ри́зѣ его́, и та́ко да сотвори́ши всему́ погубле́ному бра́та тво­его́: ели́ка а́ще поги́бнутъ от­ него́, и обря́щеши я́, да не воз­мо́жеши прене­брещи́ я́.
А́ще уви́диши осля́ бра́та тво­его́ или́ телца́ его́ па́дшыя на пути́, да не пре́зриши я́: воз­ставля́я да воз­ста́виши я́ съ собо́ю.
Да не бу́детъ у́тварь му́жеска на женѣ́, ни да облачи́т­ся му́жъ въ ри́зу же́нску: я́ко ме́рзость е́сть Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ вся́къ творя́й сiя́.
А́ще же улучи́ши гнѣздо́ пти́чiе предъ лице́мъ тво­и́мъ на пути́, или́ на дре́вѣ нѣ́ко­емъ, или́ на земли́, и въ не́мъ птенцы́ или́ я́ица, и ма́ти сѣди́тъ на птенцѣ́хъ или́ я́ицѣхъ, да не во́змеши ма́тере со птенцы́:
от­пуще́нiемъ да от­пу́стиши ма́терь, птенцы́ же во́змеши себѣ́, да бла́го тебѣ́ бу́детъ и долгоде́н­ственъ бу́деши.
А́ще же сози́ждеши до́мъ но́въ, и сотвори́ши огражде́нiе до́му тво­ему́, и да не сотвори́ши убі́й­ст­ва въ дому́ тво­е́мъ, а́ще паде́тъ пады́й от­ него́.
Да не насѣ́еши виногра́да тво­его́ разли́чна, да не освяти́т­ся пло́дъ, и сѣ́мя, е́же насѣ́еши съ плодо́мъ виногра́да тво­его́.
Да не оре́ши юнце́мъ и осля́темъ вку́пѣ.
Ниже́ да облече́шися въ ри́зу разноли́чну от­ льна́ и волны́ вку́пѣ тка́ну.
Тре́сны да сотвори́ши себѣ́ на четы́рехъ края́хъ оде́жды сво­ея́, въ ню́же облече́шися.
А́ще же кто́ по́йметъ жену́ и бу́детъ съ не́ю, и воз­ненави́дитъ ю́,
и наложи́тъ на ню́ обвини́телная словеса́, и нанесе́тъ на ню́ и́мя зло́е, и воз­глаго́летъ: жену́ сiю́ поя́хъ, и при­­ше́дъ къ не́й, не обрѣто́хъ ю́ дѣви́цею:
и взе́мъ оте́цъ дѣви́цы и ма́терь, да изнесу́тъ дѣви́ческая отрокови́цы предъ старѣ́йшины ко врато́мъ,
и рече́тъ оте́цъ отрокови́цы ко старѣ́йшинамъ: дще́рь мою́ сiю́ да́хъ му́жу сему́ въ жену́, и ны́нѣ воз­ненави́дѣвъ ю́ се́й,
воз­лага́етъ е́й обвини́телная словеса́, глаго́ля: не обрѣто́хъ дще́ре тво­ея́ дѣ́вою: и се́, дѣви́ческая дще́ре мо­ея́: и да разгну́тъ ри́зы предъ старѣ́йшины гра́да о́наго,
и да во́змутъ старѣ́йшины гра́да о́наго му́жа того́ и нака́жутъ его́,
и да обвиня́тъ его́ сто́мъ си́клей, и дадя́тъ отцу́ отрокови́цы, я́ко изнесе́ и́мя зло́ на дѣви́цу Изра́илтеску, и [па́ки] да бу́детъ ему́ жена́: не воз­мо́жетъ от­пусти́ти ю́ во вся́ лѣ́та.
А́ще же бу́детъ во­и́стин­ну сло́во сiе́, и не обря́щут­ся дѣви́ческая отрокови́цѣ,
и да изведу́тъ дѣви́цу предъ врата́ до́му отца́ ея́, и побiю́тъ ю́ ка́менiемъ му́жiе гра́дстiи, и да у́мретъ, я́ко сотвори́ безу́мiе въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, оскверни́ до́мъ отца́ сво­его́: и изми́те зло́е от­ себе́ сами́хъ.
А́ще же обря́щет­ся человѣ́къ лежа́й съ жено́ю мужа́тою, убі́йте обо­и́хъ, человѣ́ка лежа́щаго съ жено́ю и жену́: и изми́те зло́е от­ Изра́иля.
А́ще же бу́детъ дѣ́ва обруче́ная му́жу, и обрѣ́тъ ю́ человѣ́къ [другі́й] во гра́дѣ, бу́детъ съ не́ю,
изведи́те обо­и́хъ предъ врата́ гра́да и́хъ, и побі́йте [обо­и́хъ] ка́менiемъ, и да у́мрутъ: отрокови́цу, поне́же не вопи́ла во гра́дѣ, и му́жа, поне́же оби́дѣ жену́ бли́жняго сво­его́: и изми́те зло́е от­ себе́ сами́хъ.
А́ще же на по́ли обря́щетъ человѣ́къ дѣ́ву обруче́ную, и наси́ловавъ бу́детъ съ не́ю, убі́йте человѣ́ка еди́наго бы́в­шаго съ не́ю:
а отрокови́цѣ ничто́же сотвори́те: нѣ́сть бо дѣ́вѣ грѣха́ сме́ртнаго: я́коже а́ще кто́ бы воста́лъ на бли́жняго сво­его́, и уби́лъ бы ду́шу его́, та́ко сiе́ дѣ́ло:
поне́же на селѣ́ обрѣ́те ю́, возопи́ отрокови́ца обруче́ная, и не бѣ́ помога́яй е́й.
А́ще же кто́ обря́щетъ отрокови́цу дѣ́ву, я́же нѣ́сть обруче́на, и наси́ловавъ бу́детъ съ не́ю, и обличи́т­ся:
да да́стъ человѣ́къ бы́вый съ не́ю отцу́ отрокови́цы пятьдеся́тъ дидра́хмъ сребра́, и тому́ да бу́детъ жена́, поне́же оби́дѣ ю́: не воз­мо́жетъ от­пусти́ти ю́ во все́ вре́мя.
Да не по́йметъ человѣ́къ жены́ отца́ сво­его́, и да не от­кры́етъ покрове́нiя отца́ сво­его́.
Синодальный
Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему;
если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их;
так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянною вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться от сего.
Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе.
На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие.
Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми:
мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои.
Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него.
Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника [своего].
Не паши на воле и осле вместе.
Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе.
Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься.
Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и возненавидит ее,
и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «я взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел у нее девства»,
то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам;
и отец отроковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему человеку, и [ныне] он возненавидел ее,
и вот, он взводит [на нее] порочные дела, говоря: «я не нашел у дочери твоей девства»; но вот признаки девства дочери моей. И расстелют одежду пред старейшинами города.
Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его,
и наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице Израильской; она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою.
Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы,
то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так истреби зло из среды себя.
Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля.
Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею,
то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды себя.
Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею,
а отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его;
ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее.
Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их,
то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею.
Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего.
Бир тууганыњдын жоголуп кеткен љгєзєн же коюн таап алсањ, аны таштап салбай, бир тууганыња кайтарып бер.
Эгерде малдын ээси алыс жашаса, же анын ким экенин билбесењ, анда ал малды љз єйєњљ алып кел. Малдын ээси љзє издеп келгиче, єйєњдљ кармап тур, анан кайтарып бер.
Жакыныњдын жоготуп алган эшегин таап алсањ да, кийимин таап алсањ да, буюмун таап алсањ да, ошондой кыл. Бул айтылгандан четтебе.
Жакыныњдын эшеги же љгєзє жолдо жыгылып калганын кљрсљњ, таштап кетпе, ага аларды тургузууга жардам бер.
Аял эркектин, эркек аялдын кийимин кийбеши керек, анткени ушундай кылган ар бир адам Кудай-Тењирињдин алдында жийиркеничтєє.
Эгерде жолдон даракка же жерге салынган канаттуунун уясын кљрсљњ, ал уяда энеси балапандарын же жумурткаларын басып жатса, анда энесин балапандары менен кошо алба.
Љзєњљ жакшы болушу єчєн, љмєрєњ узун болушу єчєн, энесин коё берип, балапандарын ал.
Кимдир бирљљ єйєњдєн єстєнљн кулап тєшпљшє єчєн, айыптуу болуп калбашыњ єчєн, єй кура турган болсоњ, єйєњдєн єстєнљ тегерете тосмо жасап кой.
Жєзємзарыња эки тєрдєє єрљн сеппе, болбосо сепкен єрљнєњдєн тєшємє да, алган жєзємєњ да ыйык болуп калат.
Љгєз менен эшекти кошуп жер айдаба.
Жєн менен зыгыр буласы аралаш токулган кездемеден кийим кийбе.
Yстєњљ жамына турган жамынчыњдын тљрт бурчуна чачы жасап ал.
Ким аял алып, ага жакындагандан кийин, аны жек кљрєп калса,
анан: “Мен єйлљнєп, ага жакындаганда, кыздыгы жок болуп чыкты”, – деп, жалган жерден айыптап, жаман сљз таратса,
анда кыздын атасы менен энеси шаар аксакалдарына, дарбаза алдына кызды алып келсин да, кызынын кыздык белгисин далилдесин.
Кыздын атасы шаар аксакалдарына: “Мен кызымды бул кишиге аялдыкка бергем, ал азыр кызымды жек кљрєп калды.
Аны жаманатты кылып: «Мен сенин кызыњдын кыздыгын кљргљн жокмун», – деп жатат. Бирок менин кызымдын кыздык белгиси мына”, – деп, кызынын кыздык белгиси калган кийимин шаар аксакалдарынын алдына жайсын.
Ошондо шаардын аксакалдары кєйљљсєн алып келип жазага тартсын.
Ал Ысрайыл кызын жаманатты кылып, ушак таратканы єчєн, анын мойнуна жєз шекел кємєш салышсын, кємєштє кыздын атасына беришсин. Кызы анын аялы болуп кала берсин. Ал љмєр бою аны менен ажыраша албайт.
Эгерде анын айтканы чындык болуп, кыздын кыздыгы жок болуп чыкса,
анда кызды атасынын єйєнљ алып барышсын, аны шаардын эли таш барањга алып љлтєрсєн, анткени ал атасынын тљрєндљ ойноштук кылып, Ысрайыл элинин арасында жийиркеничтєє иш кылды. Љз элињдин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл.
Эгерде кєйљљсє бар аял менен жаткан бирљљ кармалса, анда экљљ тењ: аял менен жаткан эркек да, эркек менен жаткан аял да љлтєрєлсєн. Ысрайыл элинин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл.
Бойго жеткен кыз жигити менен убадалашып койгондон кийин, шаардан бирљљ жолугуп калып, аны менен жатса,
анда экљљнє тењ ошол шаардын дарбазасынын алдына алып келип, таш барањга алып љлтєрєшсєн. Кызды кыйкырып жардамга чакырбаганы єчєн, эркекти жакынынын аялын булгагандыгы єчєн љлтєрєшсєн. Љз элињдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл.
Эгерде кимдир бирљљ убадалашып койгон кызга талаадан жолугуп калып, аны кармап алып зордуктап койсо, анда аны зордуктап койгон эркек гана љлєм жазасына тартылсын.
Кызга болсо тийбегиле, анын љлємгљ тете кєнљљсє жок. Эгерде аны љлєм жазасына тартсањар, анда бул љз жакынына кол кљтљрєп љлтєргљнгљ барабар болуп калат.
Анткени ал убадалашып койгон кызга ээн талаадан жолугуп калган, кыз жардам сурап кыйкырса да, куткара турган эч ким болгон эмес.
Эгерде кимдир бирљљ убадалашпаган кызга жолугуп калып, аны зордуктап жатканда, єстєнљн бирљљлљр чыгып калса,
анда аны менен жаткан эркек кыздын атасына элєє шекел кємєш берсин. Ал аны аялдыкка алсын, анткени аны зордуктап койду. Ал аны менен љмєр бою ажыраша албайт.
Эч ким атасынын аялын албасын, атасынын тљшљгєн ачпасын.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки