Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не вхо́дитъ ка́женикъ и скопе́цъ въ со́нмъ Госпо́день.
 • Ниже́ да вни́детъ блудоро́дный во хра́мъ Госпо́день до деся́таго ро́да.
 • Да не вни́детъ Аммани́тинъ и Моави́тинъ въ хра́мъ Госпо́день: и да́же до деся́таго ро́да да не вхо́дитъ въ хра́мъ Госпо́день, и да́же до вѣ́ка,
 • поне́же не срѣто́ша они́ ва́съ съ хлѣ́бы и водо́ю на пути́, исходя́щымъ ва́мъ изъ земли́ Еги́петскiя, и я́ко ная́ша на тя́ Валаа́ма сы́на Вео́рова от­ Месо­пота́мiи, да тя́ проклене́тъ:
 • и не восхотѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й послу́шати Валаа́ма, и обрати́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й кля́твы въ благослове́нiе, зане́ воз­люби́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
 • да не совѣща́еши ми́рная и́мъ и поле́зная и́мъ во вся́ дни́ твоя́ во вѣ́ки.
 • Да не воз­гнуша́ешися Идуме́аниномъ, я́ко бра́тъ тво́й е́сть: да не воз­гнуша́ешися Еги́птяниномъ, я́ко при­­шле́цъ бы́лъ еси́ въ земли́ его́:
 • сы́нове а́ще родя́т­ся и́мъ, въ ро́дѣ тре́тiемъ да вни́дутъ въ хра́мъ Госпо́день.
 • А́ще же изы́деши ополчи́тися на враги́ твоя́, и да сохрани́шися от­ вся́каго сло́ва зла́.
 • А́ще бу́детъ у тебе́ человѣ́къ, и́же не бу́детъ чи́стъ от­ излiя́нiя его́ но́щiю, и да изы́детъ внѣ́ полка́, и да не вни́детъ въ по́лкъ:
 • и егда́ бу́детъ къ ве́черу, да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и заше́дшу со́лнцу да вни́детъ въ по́лкъ.
 • И мѣ́сто тебѣ́ да бу́детъ внѣ́ полка́, и изы́деши та́мо во́нъ:
 • и ры́лецъ да бу́детъ тебѣ́ за по́ясомъ тво­и́мъ, и бу́детъ егда́ ся́деши внѣ́, и да ископа́еши и́мъ [я́му], и наврати́въ покры́еши стыдѣ́нiе твое́ въ не́й:
 • я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й хо́дитъ въ полцѣ́ тво­е́мъ избавля́ти тя́ и преда́ти враги́ твоя́ въ ру́цѣ тво­и́ предъ лице́мъ тво­и́мъ: и да бу́детъ по́лкъ тво́й свя́тъ, и да не яви́т­ся у тебе́ стыдѣ́нiе ве́щи, и от­врати́т­ся от­ тебе́.
 • Да не преда́си раба́ господи́ну его́, и́же прiи́де къ тебѣ́ от­ господи́на сво­его́:
 • съ тобо́ю да обита́етъ, съ ва́ми да живе́тъ во вся́комъ мѣ́стѣ, идѣ́же уго́дно бу́детъ ему́: да не оскорби́ши его́.
 • Да не бу́детъ блудни́ца от­ дще́рей Изра́илевыхъ, и да не бу́детъ блудни́къ от­ сыно́въ Изра́илевымъ.
 • Да не при­­несе́ши мзды́ блудни́чи, ниже́ цѣны́ пе́сiи въ до́мъ Го́спода Бо́га тво­его́ на вся́къ обѣ́тъ, я́ко ме́рзость су́ть Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и обоя́.
 • Да не да́си бра́ту тво­ему́ въ ли́хву сребра́ и въ ли́хву пи́щей и въ ли́хву вся́кiя ве́щи, ему́же а́ще взаи́мъ да́си:
 • чужде́му да да́си въ ли́хву, бра́ту же тво­ему́ да не да́си въ ли́хву, да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ на земли́, въ ню́же вхо́диши та́мо наслѣ́дити ю́.
 • А́ще же обѣща́еши обѣ́тъ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, да не уме́длиши воз­да́ти его́, я́ко взыска́я взы́щетъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ тебе́, и бу́детъ на тебѣ́ грѣ́хъ:
 • а́ще же не восхо́щеши обѣща́ти, нѣ́сть ти́ грѣха́.
 • Исходя́щая на у́стъ тво­и́хъ сохрани́ и сотвори́, и́мже о́бразомъ обѣща́лъ еси́ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ да́ръ, его́же глаго́лалъ еси́ уста́ми тво­и́ми.
 • А́ще же вни́деши на ни́ву бли́жняго сво­его́, и собере́ши въ ру́цѣ сво­и́ кла́сы, а серпа́ да не воз­ложи́ши на ни́ву бли́жняго.
 • А́ще же вни́деши въ виногра́дъ бли́жняго сво­его́, да я́си гро́здiе, ели́ко души́ тво­е́й насы́титися, въ сосу́дъ же да не вложи́ши.
 • У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне.
 • Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне.
 • Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки,
 • потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя;
 • но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя.
 • Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки.
 • Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его;
 • дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне.
 • Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого.
 • Если у тебя будет кто нечист от случившегося [ему] ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан,
 • а при наступлении вечера должен омыть [тело свое] водою, и по захождении солнца может войти в стан.
 • Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить;
 • кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое;
 • ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя.
 • Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего;
 • пусть он у тебя живет, среди вас [пусть он живет] на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не притесняй его.
 • Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых.
 • Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим.
 • Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
 • иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.
 • Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех;
 • если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха.
 • Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими.
 • 25Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего.
 • 24Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади.
 • لا يدخل مخصيّ بالرضّ او مجبوب في جماعة الرب.

 • لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب.

 • لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد.

 • من اجل انهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر ولانهم استأجروا عليك بلعام بن بعور من فتور ارام النهرين لكي يلعنك.

 • ولكن لم يشإ الرب الهك ان يسمع لبلعام فحول لاجلك الرب الهك اللعنة الى بركة لان الرب الهك قد احبك.

 • لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك الى الابد.

 • لا تكره ادوميا لانه اخوك لا تكره مصريا لانك كنت نزيلا في ارضه.

 • الاولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب

 • اذا خرجت في جيش على اعدائك فاحترز من كل شيء رديء.

 • ان كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل يخرج الى خارج المحلّة لا يدخل الى داخل المحلّة.

 • ونحو اقبال المساء يغتسل بماء وعند غروب الشمس يدخل الى داخل المحلّة

 • ويكون لك موضع خارج المحلّة لتخرج اليه خارجا.

 • ويكون لك وتد مع عدّتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برازك.

 • لان الرب الهك سائر في وسط محلّتك لكي ينقذك ويدفع اعداءك امامك. فلتكن محلّتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك

 • عبدا ابق اليك من مولاه لا تسلم الى مولاه.

 • عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له. لا تظلمه

 • لا تكن زانية من بنات اسرائيل ولا يكون مأبونون من بني اسرائيل.

 • لا تدخل اجرة زانية ولا ثمن كلب الى بيت الرب الهك عن نذر ما لانهما كليهما رجس لدى الرب الهك

 • لا تقرض اخاك بربا ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما مما يقرض بربا.

 • للاجنبي تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب الهك في كل ما تمتد اليه يدك في الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها

 • اذا نذرت نذرا للرب الهك فلا تؤخر وفاءه. لان الرب الهك يطلبه منك فتكون عليك خطية.

 • ولكن اذا امتنعت ان تنذر لا تكون عليك خطية

 • ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك

 • اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك ولكن في وعائك لا تجعل.

 • اذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك ولكن منجلا لا ترفع على زرع صاحبك

 • Кимдин энеги зыянга учураган болсо же бала тљрљтљ турган мєчљсє бычылып калса, ал Тењирдин жамаатына кирбесин.
 • Никесиз тљрљлгљн бала да Тењирдин жамаатына кирбесин, анын онунчу мууну да Тењирдин жамаатына кирбесин.
 • Амондуктар менен мааптыктар да Тењирдин жамаатына кирбесин, алардын онунчу мууну да Тењирдин жамаатына кирбесин.
 • Анткени силер Мисирден чыкканда, алар силерди нан, суу менен тосуп алышкан эмес, сени каргаш єчєн, Месопотамиянын Пыторунан Бейор уулу Биламды алар сага каршы жалдашкан.
 • Бирок Кудай-Тењирињ Биламды уккусу келген жок. Кудай-Тењирињ анын каргышын батага айлантты, анткени Кудай-Тењирињ сени сєйљт.
 • Љмєрєњ љткљнчљ аларга тынчтык да, ийгилик да каалаба.
 • Эдомдуктарды жек кљрбљ, анткени алар сенин бир туугандарыњ. Мисирликтерди да жек кљрбљ, анткени сен алардын жеринде келгин болгонсуњ.
 • Алардын єчєнчє муунунан тљрљлгљн балдар Тењирдин жамаатына кире алат.
 • Душманыња каршы согушка бет алганыњда, бардык жаман нерселерден сактан.
 • Эгерде тєнкє окуядан улам кимдир бирљљ таза эмес болуп калса, анда ал стандын сыртына чыксын, станга кирбесин.
 • Кеч киргенде денесин сууга жуусун. Станга кєн батканда кирсин.
 • Чыга турган жерињ стандын сыртында болсун.
 • Куралыњдан тышкары кєрљгєњ да болсун. Стандын сыртына чыкканыњда, чуњкур казып отур да, чыккан нерсени кљмєп сал.
 • Анткени Кудай-Тењирињ сени куткарыш єчєн жана душмандарыњды колуња салып бериш єчєн, станыњды аралап жєрљт, ошондуктан Ал сенин таза эмес бир нерсењди кљрєп, сенден кетип калбашы єчєн, станыњ ыйык болсун.
 • Кожоюнунан качып келген кулду кожоюнуна кармап бербе.
 • Ал сен жашаган жердин кайсы жерин жактырып тандап алса, ошол жерде, силердин арањарда жашай берсин, аны кысымга алба.
 • Ысрайыл кыздарынын арасында бузулган кыз, Ысрайыл уулдарынын арасында бузулган уул болбосун.
 • Бузулган аялдын же бузулган эркектин кайсы убада боюнча болбосун алып келген нерсесин Кудай-Тењирињдин єйєнљ киргизбе, анткени Кудай-Тењирињдин алдында экљљнєкє тењ жийиркеничтєє.
 • Бир тууганыња карызга кємєш же дан берсењ, єстљк кошуп алба.
 • Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай-Тењирињ бардык иштериње батасын бериши єчєн, бљтљн жерликтен єстљк алсањ ал, бирок бир тууганыњдан алба.
 • Эгерде Кудай-Тењириње убада берсењ, аны кечиктирбей аткар, анткени Кудай-Тењирињ аны сенден тљлљтєп алат, сенин мойнуњда кєнљљ калат.
 • Эгерде убада бербесењ, анда кєнљљлєє болбойсуњ.
 • Оозуњдан чыкканды бек кармап, так аткар, анткени Кудай-Тењириње љз каалооњ менен тартуу берем деп, љз оозуњ менен убада бергенсињ.
 • Бирљљнєн жєзємзарына кирсењ, анын мљмљсєнљн каалашынча же, бирок идишиње салып алба.
 • Бирљљнєн эгин талаасына барсањ, машактарынан колуњ менен єзєп ал, бирок орок менен оруп алба.