Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не вхо́дитъ ка́женикъ и скопе́цъ въ со́нмъ Госпо́день.
 • Ниже́ да вни́детъ блудоро́дный во хра́мъ Госпо́день до деся́таго ро́да.
 • Да не вни́детъ Аммани́тинъ и Моави́тинъ въ хра́мъ Госпо́день: и да́же до деся́таго ро́да да не вхо́дитъ въ хра́мъ Госпо́день, и да́же до вѣ́ка,
 • поне́же не срѣто́ша они́ ва́съ съ хлѣ́бы и водо́ю на пути́, исходя́щымъ ва́мъ изъ земли́ Еги́петскiя, и я́ко ная́ша на тя́ Валаа́ма сы́на Вео́рова от­ Месо­пота́мiи, да тя́ проклене́тъ:
 • и не восхотѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й послу́шати Валаа́ма, и обрати́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й кля́твы въ благослове́нiе, зане́ воз­люби́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
 • да не совѣща́еши ми́рная и́мъ и поле́зная и́мъ во вся́ дни́ твоя́ во вѣ́ки.
 • Да не воз­гнуша́ешися Идуме́аниномъ, я́ко бра́тъ тво́й е́сть: да не воз­гнуша́ешися Еги́птяниномъ, я́ко при­­шле́цъ бы́лъ еси́ въ земли́ его́:
 • сы́нове а́ще родя́т­ся и́мъ, въ ро́дѣ тре́тiемъ да вни́дутъ въ хра́мъ Госпо́день.
 • А́ще же изы́деши ополчи́тися на враги́ твоя́, и да сохрани́шися от­ вся́каго сло́ва зла́.
 • А́ще бу́детъ у тебе́ человѣ́къ, и́же не бу́детъ чи́стъ от­ излiя́нiя его́ но́щiю, и да изы́детъ внѣ́ полка́, и да не вни́детъ въ по́лкъ:
 • и егда́ бу́детъ къ ве́черу, да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и заше́дшу со́лнцу да вни́детъ въ по́лкъ.
 • И мѣ́сто тебѣ́ да бу́детъ внѣ́ полка́, и изы́деши та́мо во́нъ:
 • и ры́лецъ да бу́детъ тебѣ́ за по́ясомъ тво­и́мъ, и бу́детъ егда́ ся́деши внѣ́, и да ископа́еши и́мъ [я́му], и наврати́въ покры́еши стыдѣ́нiе твое́ въ не́й:
 • я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й хо́дитъ въ полцѣ́ тво­е́мъ избавля́ти тя́ и преда́ти враги́ твоя́ въ ру́цѣ тво­и́ предъ лице́мъ тво­и́мъ: и да бу́детъ по́лкъ тво́й свя́тъ, и да не яви́т­ся у тебе́ стыдѣ́нiе ве́щи, и от­врати́т­ся от­ тебе́.
 • Да не преда́си раба́ господи́ну его́, и́же прiи́де къ тебѣ́ от­ господи́на сво­его́:
 • съ тобо́ю да обита́етъ, съ ва́ми да живе́тъ во вся́комъ мѣ́стѣ, идѣ́же уго́дно бу́детъ ему́: да не оскорби́ши его́.
 • Да не бу́детъ блудни́ца от­ дще́рей Изра́илевыхъ, и да не бу́детъ блудни́къ от­ сыно́въ Изра́илевымъ.
 • Да не при­­несе́ши мзды́ блудни́чи, ниже́ цѣны́ пе́сiи въ до́мъ Го́спода Бо́га тво­его́ на вся́къ обѣ́тъ, я́ко ме́рзость су́ть Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и обоя́.
 • Да не да́си бра́ту тво­ему́ въ ли́хву сребра́ и въ ли́хву пи́щей и въ ли́хву вся́кiя ве́щи, ему́же а́ще взаи́мъ да́си:
 • чужде́му да да́си въ ли́хву, бра́ту же тво­ему́ да не да́си въ ли́хву, да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ на земли́, въ ню́же вхо́диши та́мо наслѣ́дити ю́.
 • А́ще же обѣща́еши обѣ́тъ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, да не уме́длиши воз­да́ти его́, я́ко взыска́я взы́щетъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ тебе́, и бу́детъ на тебѣ́ грѣ́хъ:
 • а́ще же не восхо́щеши обѣща́ти, нѣ́сть ти́ грѣха́.
 • Исходя́щая на у́стъ тво­и́хъ сохрани́ и сотвори́, и́мже о́бразомъ обѣща́лъ еси́ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ да́ръ, его́же глаго́лалъ еси́ уста́ми тво­и́ми.
 • А́ще же вни́деши на ни́ву бли́жняго сво­его́, и собере́ши въ ру́цѣ сво­и́ кла́сы, а серпа́ да не воз­ложи́ши на ни́ву бли́жняго.
 • А́ще же вни́деши въ виногра́дъ бли́жняго сво­его́, да я́си гро́здiе, ели́ко души́ тво­е́й насы́титися, въ сосу́дъ же да не вложи́ши.
 • У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне.
 • Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне.
 • Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки,
 • потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя;
 • но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя.
 • Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки.
 • Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его;
 • дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне.
 • Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого.
 • Если у тебя будет кто нечист от случившегося [ему] ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан,
 • а при наступлении вечера должен омыть [тело свое] водою, и по захождении солнца может войти в стан.
 • Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить;
 • кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое;
 • ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя.
 • Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего;
 • пусть он у тебя живет, среди вас [пусть он живет] на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не притесняй его.
 • Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых.
 • Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим.
 • Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
 • иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.
 • Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех;
 • если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха.
 • Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими.
 • 25Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего.
 • 24Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади.
 • «Касе ки хояҳояш байзаҳояш кӯфта маҷақ шудааст, ё узви насловариаш олати таносулаш бурида шудааст, наметавонад ба ҷамоати Парвардигор дохил шавад.
 • Ҳаромзода наметавонад ба ҷамоати Парвардигор дохил шавад: ҳатто насли даҳуми вай наметавонад ба ҷамоати Парвардигор дохил шавад.
 • Аммӯнӣ ва мӯобӣ наметавонад ба ҷамоати Парвардигор дохил шавад; ҳатто насли даҳуми онҳо наметавонад ба ҷамоати Парвардигор дохил шавад,
 • Аз он сабаб ки онҳо шуморо, вақте ки аз Миср берун омадед, дар роҳ бо нон ва об пешвоз нагирифтанд, ва аз он сабаб ки вай Билъом ибни Баӯрро аз Фатӯри Байнаннаҳрайн ба муқобили ту киро кард, то ки туро лаънат гӯяд,
 • Вале Парвардигор Худои ту нахост Билъомро гӯш кунад, ва Парвардигор Худои ту он лаънатро барои ту ба баракат табдил дод, зеро ки Парвардигор Худоят туро дӯст медорад.
 • Саломатӣ ва некӯаҳволии онҳоро тамоми умри худ, то абад ҷӯё нашав.
 • Аз адӯмӣ нафрат накун, зеро ки вай бародари туст; аз мисрӣ нафрат накун, зеро ки ту дар замини вай ғариб будӣ;
 • Фарзандоне ки аз онҳо таваллуд меёбанд, дар насли сеюм метавонанд ба ҷамоати Парвардигор дохил шаванд.
 • Ҳангоме ки бо ӯрдуи худ ба муқобили душманонат берун равӣ, аз ҳар чизи бад худро нигоҳ дор.
 • Агар дар миёни ту касе бошад, ки аз эҳтиломи шаб нопок шуда бошад, бигзор вай аз бошишгоҳ берун равад, андаруни бошишгоҳ дохил нашавад;
 • Ва шомгоҳ дар об ғусл намуда, баробари ғуруб кардани офтоб андаруни бошишгоҳ дохил шавад.
 • Ва маконе барои ту берун аз бошишгоҳ бояд бошад, то ки ба он ҷо берун равӣ.
 • Ва ба замми яроқи худ ту бояд белчае дошта бошӣ, ва ҳангоме ки дар берун менишинӣ, чуқурчае бо он биканӣ, ва бархоста, пасафканди худро ба воситаи он бипӯшонӣ.
 • Зеро ки Парвардигор Худои ту андаруни бошишгоҳи ту қадамгузор аст, то ки туро раҳо намояд ва душманонатро ба дасти ту бисупорад; пас, бигзор бошишгоҳи ту пок бошад, то ки Ӯ чизи палиде дар миёни ту дида, аз ту рӯй нагардонад.
 • Ғуломеро, ки аз хоҷаи худ пеши ту гурехта бошад, ба дасти хоҷаи вай насупор;
 • Бигзор вай дар миёни ту, дар маконе ки баргузинад, дар яке аз шаҳрҳои ту, ки барои вай некӯ бошад, сокин шавад; вайро ба танг наовар.
 • Набояд аз духтарони Исроил фоҳишае бошад, ва аз писарони Исроил набояд ливотагаре бошад.
 • Музди фоҳиша ва қимати сагро барои ҳеҷ назре ба хонаи Парвардигор Худои худ наовар, зеро ки ин ҳар ду дар назари Парвардигор Худои ту зишт аст.
 • Ба бародари худ бо суд қарз надеҳ, – на бо суди нуқра, на бо суди хӯрокворӣ, на бо суди ҳар чизе ки бо суд қарз дода мешавад.
 • Ба аҷнабӣ метавонӣ бо суд қарз диҳӣ, вале ба бародари худ бо суд қарз надеҳ, то ки Парвардигор Худои ту дар замине ки барои соҳибӣ кардани он ба он ҷо меравӣ, дар ҳар шуғли дастат ба ту баракат диҳад.
 • Агар барои Парвардигор Худои худ назр намоӣ, дар адои он даранг накун, зеро ки Парвардигор Худои ту ҳатман онро аз ту талаб хоҳад кард, ва бар гардани ту гуноҳе хоҳад буд.
 • Валекин агар аз назр кардан худдорӣ намоӣ, бар гардани ту гуноҳе нахоҳад буд.
 • Он чиро, ки аз даҳонат баромадааст, риоя намуда, ба ҷо овар, ончунон ки барои Парвардигор Худои худ назр карда, ба забон рондаӣ.
 • Ҳангоме ки ба токзори ёри худ биёӣ, аз ангури он ҳар қадар ки дилат бихоҳад, то сер шудани худ бихӯр, вале дар зарфи худ наандоз.
 • Ҳангоме ки ба ғаллазори ёри худ биёӣ, аз хӯшаҳои он бо дасти худ бичин, вале досро дар ғаллазори ёри худ ба кор набар».