Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Да не вхо́дитъ ка́женикъ и скопе́цъ въ со́нмъ Госпо́день.
 • Ниже́ да вни́детъ блудоро́дный во хра́мъ Госпо́день до деся́таго ро́да.
 • Да не вни́детъ Аммани́тинъ и Моави́тинъ въ хра́мъ Госпо́день: и да́же до деся́таго ро́да да не вхо́дитъ въ хра́мъ Госпо́день, и да́же до вѣ́ка,
 • поне́же не срѣто́ша они́ ва́съ съ хлѣ́бы и водо́ю на пути́, исходя́щымъ ва́мъ изъ земли́ Еги́петскiя, и я́ко ная́ша на тя́ Валаа́ма сы́на Вео́рова от­ Месо­пота́мiи, да тя́ проклене́тъ:
 • и не восхотѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й послу́шати Валаа́ма, и обрати́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й кля́твы въ благослове́нiе, зане́ воз­люби́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
 • да не совѣща́еши ми́рная и́мъ и поле́зная и́мъ во вся́ дни́ твоя́ во вѣ́ки.
 • Да не воз­гнуша́ешися Идуме́аниномъ, я́ко бра́тъ тво́й е́сть: да не воз­гнуша́ешися Еги́птяниномъ, я́ко при­­шле́цъ бы́лъ еси́ въ земли́ его́:
 • сы́нове а́ще родя́т­ся и́мъ, въ ро́дѣ тре́тiемъ да вни́дутъ въ хра́мъ Госпо́день.
 • А́ще же изы́деши ополчи́тися на враги́ твоя́, и да сохрани́шися от­ вся́каго сло́ва зла́.
 • А́ще бу́детъ у тебе́ человѣ́къ, и́же не бу́детъ чи́стъ от­ излiя́нiя его́ но́щiю, и да изы́детъ внѣ́ полка́, и да не вни́детъ въ по́лкъ:
 • и егда́ бу́детъ къ ве́черу, да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и заше́дшу со́лнцу да вни́детъ въ по́лкъ.
 • И мѣ́сто тебѣ́ да бу́детъ внѣ́ полка́, и изы́деши та́мо во́нъ:
 • и ры́лецъ да бу́детъ тебѣ́ за по́ясомъ тво­и́мъ, и бу́детъ егда́ ся́деши внѣ́, и да ископа́еши и́мъ [я́му], и наврати́въ покры́еши стыдѣ́нiе твое́ въ не́й:
 • я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й хо́дитъ въ полцѣ́ тво­е́мъ избавля́ти тя́ и преда́ти враги́ твоя́ въ ру́цѣ тво­и́ предъ лице́мъ тво­и́мъ: и да бу́детъ по́лкъ тво́й свя́тъ, и да не яви́т­ся у тебе́ стыдѣ́нiе ве́щи, и от­врати́т­ся от­ тебе́.
 • Да не преда́си раба́ господи́ну его́, и́же прiи́де къ тебѣ́ от­ господи́на сво­его́:
 • съ тобо́ю да обита́етъ, съ ва́ми да живе́тъ во вся́комъ мѣ́стѣ, идѣ́же уго́дно бу́детъ ему́: да не оскорби́ши его́.
 • Да не бу́детъ блудни́ца от­ дще́рей Изра́илевыхъ, и да не бу́детъ блудни́къ от­ сыно́въ Изра́илевымъ.
 • Да не при­­несе́ши мзды́ блудни́чи, ниже́ цѣны́ пе́сiи въ до́мъ Го́спода Бо́га тво­его́ на вся́къ обѣ́тъ, я́ко ме́рзость су́ть Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и обоя́.
 • Да не да́си бра́ту тво­ему́ въ ли́хву сребра́ и въ ли́хву пи́щей и въ ли́хву вся́кiя ве́щи, ему́же а́ще взаи́мъ да́си:
 • чужде́му да да́си въ ли́хву, бра́ту же тво­ему́ да не да́си въ ли́хву, да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ на земли́, въ ню́же вхо́диши та́мо наслѣ́дити ю́.
 • А́ще же обѣща́еши обѣ́тъ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, да не уме́длиши воз­да́ти его́, я́ко взыска́я взы́щетъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ тебе́, и бу́детъ на тебѣ́ грѣ́хъ:
 • а́ще же не восхо́щеши обѣща́ти, нѣ́сть ти́ грѣха́.
 • Исходя́щая на у́стъ тво­и́хъ сохрани́ и сотвори́, и́мже о́бразомъ обѣща́лъ еси́ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ да́ръ, его́же глаго́лалъ еси́ уста́ми тво­и́ми.
 • А́ще же вни́деши на ни́ву бли́жняго сво­его́, и собере́ши въ ру́цѣ сво­и́ кла́сы, а серпа́ да не воз­ложи́ши на ни́ву бли́жняго.
 • А́ще же вни́деши въ виногра́дъ бли́жняго сво­его́, да я́си гро́здiе, ели́ко души́ тво­е́й насы́титися, въ сосу́дъ же да не вложи́ши.
 • У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне.
 • Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне.
 • Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки,
 • потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя;
 • но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя.
 • Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки.
 • Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его;
 • дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне.
 • Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого.
 • Если у тебя будет кто нечист от случившегося [ему] ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан,
 • а при наступлении вечера должен омыть [тело свое] водою, и по захождении солнца может войти в стан.
 • Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить;
 • кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое;
 • ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя.
 • Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего;
 • пусть он у тебя живет, среди вас [пусть он живет] на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не притесняй его.
 • Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых.
 • Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим.
 • Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
 • иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.
 • Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех;
 • если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха.
 • Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими.
 • 25Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего.
 • 24Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади.
 • 2οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται θλαδίας καὶ ἀπο­κεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
 • 3οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται ἐκ πόρνης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
 • 4οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται Αμμανίτης καὶ Μωαβίτης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
 • 5παρα­̀ τὸ μὴ συν­αν­τῆσαι αὐτοὺς ὑμῖν μετὰ ἄρτων καὶ ὕδα­τος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὅτι ἐμισθώσαν­το ἐπι­̀ σὲ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καταράσασθαί σε
 • 6καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ καὶ μετέστρεψεν κύριος ὁ θεός σου τὰς κατα­́ρας εἰς εὐλογίαν ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος ὁ θεός σου
 • οὐ προ­σαγορεύ­σεις εἰρηνικὰ αὐτοῖς καὶ συμφέρον­τα αὐτοῖς πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα

  8οὐ βδελύξῃ Ιδουμαῖον ὅτι ἀδελφός σού ἐστιν οὐ βδελύξῃ Αἰγύπτιον ὅτι πάροικος ἐγένου ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ
 • 9υἱοὶ ἐὰν γενηθῶσιν αὐτοῖς γενεὰ τρίτη εἰσελεύ­σον­ται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
 • 10ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς παρεμβαλεῖν ἐπι­̀ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ φυλάξῃ ἀπο­̀ παν­τὸς ῥήμα­τος πονηροῦ
 • 11ἐὰν ᾖ ἐν σοὶ ἄνθρωπος ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ νυκτός καὶ ἐξελεύ­­σε­ται ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὴν παρεμβολήν
 • 12καὶ ἔσται τὸ προ­̀ς ἑσπέραν λού­σε­ται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ δεδυκότος ἡλίου εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὴν παρεμβολήν
 • 13καὶ τόπος ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐξελεύ­σῃ ἐκεῖ ἔξω
 • 14καὶ πάσ­σαλος ἔσται σοι ἐπι­̀ τῆς ζώνης σου καὶ ἔσται ὅταν δια­καθιζάνῃς ἔξω καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ καὶ ἐπαγαγὼν καλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐν αὐτῷ
 • 15ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παρα­δοῦναι τὸν ἐχθρόν σου προ­̀ προ­σώπου σου καὶ ἔσται ἡ παρεμβολή σου ἁγία καὶ οὐκ ὀφθή­σε­ται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγμα­τος καὶ ἀπο­στρέψει ἀπο­̀ σοῦ
 • 16οὐ παρα­δώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ὃς προ­στέθειταί σοι παρα­̀ τοῦ κυρίου αὐτοῦ
 • 17μετὰ σοῦ κατοικήσει ἐν ὑμῖν κατοικήσει ἐν παν­τὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἀρέσῃ αὐτῷ οὐ θλίψεις αὐτόν
 • 18οὐκ ἔσται πόρνη ἀπο­̀ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται πορνεύ­ων ἀπο­̀ υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔσται τελεσφόρος ἀπο­̀ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται τελισκό­με­νος ἀπο­̀ υἱῶν Ισραηλ
 • 19οὐ προ­σοίσεις μίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνὸς εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου προ­̀ς πᾶσαν εὐχήν ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν καὶ ἀμφότερα
 • 20οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παν­τὸς πράγμα­τος οὗ ἂν ἐκδανείσῃς
 • 21τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπι­̀ τῆς γῆς εἰς ἣν εἰσπορεύ­ῃ ἐκεῖ κληρο­νο­μῆσαι αὐτήν
 • 22ἐὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου οὐ χρονιεῖς ἀπο­δοῦναι αὐτήν ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει κύριος ὁ θεός σου παρα­̀ σοῦ καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία
 • 23ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ ἁμαρτία
 • 24τὰ ἐκπορευόμενα δια­̀ τῶν χειλέων σου φυλάξῃ καὶ ποιήσεις ὃν τρόπον εὔξω κυρίῳ τῷ θεῷ σου δόμα ὃ ἐλάλησας τῷ στόματί σου
 • 25ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλη­σίον σου καὶ συλλέξεις ἐν ταῖς χερσίν σου στάχυς καὶ δρέπανον οὐ μὴ ἐπι­βάλῃς ἐπι­̀ τὸν ἀμητὸν τοῦ πλη­σίον σου
 • 26ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλη­σίον σου φάγῃ σταφυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλη­σθῆναι εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς