Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • А́ще же кто́ по́йметъ жену́ и поживе́тъ съ не́ю, и бу́детъ а́ще не обря́щетъ благода́ти предъ ни́мъ, я́ко обрѣ́те въ не́й сра́мное дѣ́ло, да напи́шетъ е́й кни́гу от­пуще́нiя и вда́стъ въ ру́цѣ ея́, и да от­пу́ститъ ю́ изъ до́му сво­его́,
 • и от­ше́дши бу́детъ [жена́] му́жу ино́му:
 • и а́ще воз­ненави́дитъ ю́ му́жъ вторы́й, и напи́шетъ е́й кни́гу от­пуще́нiя и да́стъ е́й въ ру́цѣ ея́, и от­пу́ститъ ю́ изъ до́му сво­его́, или́ у́мретъ му́жъ ея́ вторы́й, и́же бѣ́ ю́ поя́лъ себѣ́ въ жену́:
 • не воз­мо́жетъ му́жъ пе́рвый, от­пусти́вый ю́, воз­врати́въ поя́ти ю́ себѣ́ въ жену́, по оскверне́нiи ея́, я́ко гну́сно е́сть предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ: и да не оскверна́вите земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ въ наслѣ́дiе.
 • А́ще же кто́ по́йметъ жену́ вно́вѣ, да не и́детъ на бра́нь, и да не наложи́т­ся ему́ ни ка́яже ве́щь: непови́ненъ бу́детъ въ дому́ сво­е́мъ лѣ́то еди́но, да весели́тъ жену́ свою́, ю́же поя́лъ е́сть.
 • Да не во́змеши въ зало́гъ жерно́вныхъ ка́меней, я́ко ду́шу се́й дае́тъ въ зало́гъ.
 • А́ще же я́тъ бу́детъ человѣ́къ крады́й ду́шу от­ бра́тiи сво­ея́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и наси́лiемъ продае́тъ ю́, да у́мретъ та́ть то́й, и изми́те зло́е от­ ва́съ сами́хъ.
 • Внемли́ себѣ́ въ я́звѣ прока́зы, и храни́ зѣло́ твори́ти по всему́ зако́ну, его́же воз­вѣстя́тъ ва́мъ жерцы́ леви́ти: я́коже заповѣ́дахъ ва́мъ, да храни́те твори́ти:
 • помяни́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й Марiа́мѣ на пути́, исходя́щымъ ва́мъ изъ Еги́пта.
 • А́ще же до́лгъ е́сть на бли́жнемъ тво­е́мъ, до́лгъ каковы́й ли́бо, да не вни́деши въ до́мъ его́ взя́ти зало́гъ его́:
 • внѣ́ ста́неши, и человѣ́къ то́й, на не́мже е́сть до́лгъ тво́й, изнесе́тъ зало́гъ во́нъ.
 • А́ще же человѣ́къ убо́гъ е́сть, да не преноще­ст­ву́етъ зало́гъ его́ у тебе́:
 • от­да́нiемъ да от­да́си ри́зу его́ до захожде́нiя со́лнца, и да почі́етъ въ ри́зѣ сво­е́й, и благослови́тъ тя́, и бу́детъ тебѣ́ ми́лость предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
 • Да не лиши́ши мзды́ убо́гаго и тре́бу­ю­щаго от­ бра́тiи тво­ея́, или́ от­ при­­шле́цъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ:
 • въ то́й же де́нь да от­да́си мзду́ ему́, да не за́йдетъ со́лнце ему́, я́ко убо́гъ е́сть, и въ то́мъ и́мать наде́жду, и да не возопiе́тъ на тя́ къ Го́сподеви, и бу́детъ тебѣ́ грѣ́хъ.
 • Да не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове да не у́мрутъ за отцы́: кі́йждо за сво́й грѣ́хъ да у́мретъ.
 • Не уклони́ши суда́ при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́, и да не взе́млеши въ зало́гъ ри́зы вдови́чи,
 • и помяне́ши, я́ко ра́бъ [и ты́] бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй, и свободи́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ту́ду: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сiе́ сло́во.
 • А́ще же по́жнеши ни́ву твою́ на селѣ́ тво­е́мъ, и забу́деши сно́пъ на ни́вѣ тво­е́й, да не воз­врати́шися взя́ти его́: при­­ше́лцу и убо́гу, и си́ру и вдовѣ́ да бу́детъ, да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ руку́ твое́ю.
 • А́ще же ма́сличiе собира́еши, да не воз­врати́шися оста́нковъ собра́ти я́же за тобо́ю: при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́ да бу́дутъ: и воспомяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сло́во сiе́.
 • А́ще же обира́еши виногра́дъ тво́й, да не собира́еши оста́нковъ я́же за тобо́ю: при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́ да бу́дутъ:
 • и помяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сiе́ сло́во.
 • Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего,
 • и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа,
 • но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, –
 • то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом [Богом твоим], и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел.
 • Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял.
 • Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу.
 • Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти; и так истреби зло из среды себя.
 • Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь [закон], которому научат вас священники левиты; тщательно исполняйте, что я повелел им;
 • помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вы шли из Египта.
 • Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог,
 • постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу;
 • если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея [у себя] залог его:
 • возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, – и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим.
 • Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих;
 • в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха.
 • Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление.
 • Не суди превратно пришельца, сироту [и вдову], и у вдовы не бери одежды в залог;
 • помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь [Бог твой] освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие.
 • Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, [нищему,] сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих.
 • Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове. [И помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.]
 • Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдове;
 • и помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.
 • اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته

 • ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر

 • فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة

 • لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعود ياخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست. لان ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا

 • اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه امر ما. حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسرّ امرأته التي اخذها

 • لا يسترهن احد رحى او مرداتها لانه انما يسترهن حياة

 • اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته بني اسرائيل واسترقه وباعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك

 • احرص في ضربة البرص لتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلّمك الكهنة واللاويون. كما امرتهم تحرصون ان تعملوا.

 • اذكر ما صنع الرب الهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر

 • اذا اقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه.

 • في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج.

 • وان كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه.

 • رد اليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك فيكون لك بر لدى الرب الهك

 • لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء الذين في ارضك في ابوابك.

 • في يومه تعطيه اجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير واليها حامل نفسه لئلا يصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطية

 • لا يقتل الآباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الآباء. كل انسان بخطيته يقتل

 • لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الارملة.

 • واذكر انك كنت عبدا في مصر ففداك الرب الهك من هناك. لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر

 • اذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والارملة تكون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك.

 • واذا خبطت زيتونك فلا تراجع الاغصان وراءك. للغريب واليتيم والارملة يكون.

 • اذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك. للغريب واليتيم والارملة يكون.

 • واذكر انك كنت عبدا في ارض مصر. لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر

 • Ким аял алып, анан аялынын бир жаман жагын кљрєп калып, аны жактырбай калса, анда ага талак кат жазып, колуна берип, єйєнљн чыгарып жиберсин.
 • Аялы анын єйєнљн кетип, башка кєйљљгљ тийип алса,
 • бирок кийинки кєйљљсє да аны жаман кљрєп, талак кат жазып, колуна берип, єйєнљн чыгарып салса же љлєп калса,
 • анда аны коё берген биринчи кєйљљсє булганып калган аялын кайра албасын, анткени бул Тењирдин алдында жийиркеничтєє. Кудай-Тењирињ энчиње берип жаткан жерди булгаба.
 • Ким жакында эле єйлљнсљ, анда ал согушка барбасын, анын мойнуна эч нерсе жєктљлбљсєн. Ал љз єйєндљ бир жыл бош болуп, алган аялынын кљњєлєн ачсын.
 • Эч ким жаргылчактын єстєнкє же астынкы ташын кєрљљгљ албасын, анткени ал жанды кєрљљгљ алган болуп калат.
 • Ким љз бир тууганы болгон Ысрайыл уулдарынын ичинен бирљљнє уурдап алып, аны кул кылып алса, же сатып жиберсе, анда андай ууруну љлтєрєш керек. Љз элињдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл.
 • Байкагын, ыйык кызмат кылуучу лебилер єйрљткљн пес оорусу жљнєндљгє мыйзамдын баарын так аткар. Мен аларга буйруганды так аткаргыла.
 • Силер Мисирден чыгып келе жатканда, Кудай-Тењирињер Мириямды эмне кылганын эсињерден чыгарбагыла.
 • Эгерде сен жакыныња карызга бир нерсе берсењ, анын єйєнљ кєрљљ алыш єчєн кирбе.
 • Сыртта тура турсањ, сен карыз берген киши кєрљљсєн сыртка алып чыгып берет.
 • Эгерде ал жарды болсо, анын кєрљљсєн тањ атканга чейин калтырба.
 • Ал љз кийими менен жатып, сага батасын бериши єчєн, кєрљљсєн кєн батканча кайтарып бер. Кудай-Тењирињ муну сага адилеттик катары эсептейт.
 • Сенин жерињде жашаган келгиндердин же бир туугандарыњдын арасындагы жалчыны, жардыны, жакырды кысымга алба.
 • Анын акысын ошол эле кєнє, кєн батканча бер, анткени ал жарды, ал акыга зар болуп турат. Ал сен єчєн Тењирге зарлап жибербесин, сен кєнљљкљр болуп калба.
 • Балдары єчєн атасы, атасы єчєн балдары љлєм жазасына тартылбасын. Љлєм жазасына ар ким љз кєнљљсє єчєн тартылсын.
 • Келгин менен жетимдин ишин бурмалап соттобо, жесирдин кийимин кєрљљгљ алба.
 • Сен да Мисирде кул болгонуњду, ал жерден сени Тењир алып чыкканын эсињден чыгарба. Ошон єчєн мен сага ушуларды кылууну буйруп жатам.
 • Талаадан эгин оруп, боологон бооњду унутуп калсањ, аны алууга кайрылып барба. Кудай-Тењирињ бардык иштериње батасын бериши єчєн, аны келгинге, жетимге, жесирге калтыр.
 • Зайтун дарактарыњдын жемишин жыйнаганда, калгандарын кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын.
 • Жєзєм тергенде, калып калгандарын кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын.
 • Љзєњдєн Мисир жеринде кул болгонуњду эсињден чыгарба, ошондуктан мен сага ушуларды буйруп жатам.
 • Положим, некто женился и стал жить с женой, но она ему не понравилась, ибо он нашел в ней что–то неподобающее, и он дал жене письмо о разводе и отослал ее прочь из своего дома,
 • и она, покинув его дом, вышла замуж за другого человека.
 • Если она не понравилась и второму мужу и тот, дав ей письмо о разводе, отослал ее прочь из своего дома — или если второй ее муж умер —
 • то первый муж, который развелся с ней, не может снова взять ее в жены, ибо она сделалась нечистой. Для Господа это было бы мерзостью! Не оскверняйте грехом землю, которую Господь, ваш Бог, отдает вам во владение.
 • Если человек только что женился, то он не должен уходить на войну, не следует возлагать на него и других обязанностей. Пусть он будет свободен в течение одного года — пусть остается дома и радует жену, которую он взял себе.
 • Нельзя брать в залог ручные жернова (или даже один только верхний жернов) — это означало бы взять в залог человеческую жизнь.
 • Если обнаружится, что некто похитил человека, одного из братьев своих, сынов Израилевых, и нажился на нем — продал его, то этот похититель должен быть предан смерти. Искорените зло!
 • В случае кожной болезни строжайшим образом соблюдайте и исполняйте все то, чему вас научат священники-левиты. Поступайте в точности так, как я повелел им.
 • Помни, что сделал Господь, твой Бог, с Мирьям, когда вы шли из Египта.
 • Если ты одалживаешь ближнему что–либо, не входи в его дом за залогом.
 • Постой на улице, пусть тот, кому ты одалживаешь, сам вынесет тебе залог.
 • Если он беден, то не ложись спать, пока его залог у тебя.
 • Верни ему залог до захода солнца, чтобы он лег спать, укрывшись своим плащом, и благословил бы тебя. Тогда ты будешь праведен пред Господом, твоим Богом.
 • Не притесняй наемного работника, бедного и обездоленного, будь то один из братьев твоих или же переселенец, живущий в твоей стране, в одном из ваших городов.
 • Отдавай ему заработок в тот же день, еще до захода солнца, ибо он беден и от этого заработка зависит его жизнь. Иначе он воззовет к Господу, жалуясь на тебя, и тогда на тебе будет грех!
 • Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей — за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам.
 • Не попирай прав переселенца и сироты, не бери в залог одежду вдовы.
 • Помни, что ты и сам был рабом в Египте, а Господь, твой Бог, освободил тебя из неволи. Поэтому я и даю тебе такое повеление.
 • Если во время жатвы ты забудешь на своем поле сноп, не возвращайся за ним — пусть он достанется переселенцу, сироте или вдове. И тогда Господь, твой Бог, благословит тебя во всех делах твоих.
 • Когда обобьешь свои оливковые деревья, не ищи на ветвях оставшиеся оливки, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове.
 • Собрав свой виноград, не ищи на лозе оставшиеся ягоды, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове.
 • Помни, что ты и сам был рабом в Египте. Поэтому я и даю тебе такое повеление.