Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • А́ще же кто́ по́йметъ жену́ и поживе́тъ съ не́ю, и бу́детъ а́ще не обря́щетъ благода́ти предъ ни́мъ, я́ко обрѣ́те въ не́й сра́мное дѣ́ло, да напи́шетъ е́й кни́гу от­пуще́нiя и вда́стъ въ ру́цѣ ея́, и да от­пу́ститъ ю́ изъ до́му сво­его́,
 • и от­ше́дши бу́детъ [жена́] му́жу ино́му:
 • и а́ще воз­ненави́дитъ ю́ му́жъ вторы́й, и напи́шетъ е́й кни́гу от­пуще́нiя и да́стъ е́й въ ру́цѣ ея́, и от­пу́ститъ ю́ изъ до́му сво­его́, или́ у́мретъ му́жъ ея́ вторы́й, и́же бѣ́ ю́ поя́лъ себѣ́ въ жену́:
 • не воз­мо́жетъ му́жъ пе́рвый, от­пусти́вый ю́, воз­врати́въ поя́ти ю́ себѣ́ въ жену́, по оскверне́нiи ея́, я́ко гну́сно е́сть предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ: и да не оскверна́вите земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ въ наслѣ́дiе.
 • А́ще же кто́ по́йметъ жену́ вно́вѣ, да не и́детъ на бра́нь, и да не наложи́т­ся ему́ ни ка́яже ве́щь: непови́ненъ бу́детъ въ дому́ сво­е́мъ лѣ́то еди́но, да весели́тъ жену́ свою́, ю́же поя́лъ е́сть.
 • Да не во́змеши въ зало́гъ жерно́вныхъ ка́меней, я́ко ду́шу се́й дае́тъ въ зало́гъ.
 • А́ще же я́тъ бу́детъ человѣ́къ крады́й ду́шу от­ бра́тiи сво­ея́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и наси́лiемъ продае́тъ ю́, да у́мретъ та́ть то́й, и изми́те зло́е от­ ва́съ сами́хъ.
 • Внемли́ себѣ́ въ я́звѣ прока́зы, и храни́ зѣло́ твори́ти по всему́ зако́ну, его́же воз­вѣстя́тъ ва́мъ жерцы́ леви́ти: я́коже заповѣ́дахъ ва́мъ, да храни́те твори́ти:
 • помяни́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й Марiа́мѣ на пути́, исходя́щымъ ва́мъ изъ Еги́пта.
 • А́ще же до́лгъ е́сть на бли́жнемъ тво­е́мъ, до́лгъ каковы́й ли́бо, да не вни́деши въ до́мъ его́ взя́ти зало́гъ его́:
 • внѣ́ ста́неши, и человѣ́къ то́й, на не́мже е́сть до́лгъ тво́й, изнесе́тъ зало́гъ во́нъ.
 • А́ще же человѣ́къ убо́гъ е́сть, да не преноще­ст­ву́етъ зало́гъ его́ у тебе́:
 • от­да́нiемъ да от­да́си ри́зу его́ до захожде́нiя со́лнца, и да почі́етъ въ ри́зѣ сво­е́й, и благослови́тъ тя́, и бу́детъ тебѣ́ ми́лость предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
 • Да не лиши́ши мзды́ убо́гаго и тре́бу­ю­щаго от­ бра́тiи тво­ея́, или́ от­ при­­шле́цъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ:
 • въ то́й же де́нь да от­да́си мзду́ ему́, да не за́йдетъ со́лнце ему́, я́ко убо́гъ е́сть, и въ то́мъ и́мать наде́жду, и да не возопiе́тъ на тя́ къ Го́сподеви, и бу́детъ тебѣ́ грѣ́хъ.
 • Да не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове да не у́мрутъ за отцы́: кі́йждо за сво́й грѣ́хъ да у́мретъ.
 • Не уклони́ши суда́ при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́, и да не взе́млеши въ зало́гъ ри́зы вдови́чи,
 • и помяне́ши, я́ко ра́бъ [и ты́] бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй, и свободи́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ту́ду: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сiе́ сло́во.
 • А́ще же по́жнеши ни́ву твою́ на селѣ́ тво­е́мъ, и забу́деши сно́пъ на ни́вѣ тво­е́й, да не воз­врати́шися взя́ти его́: при­­ше́лцу и убо́гу, и си́ру и вдовѣ́ да бу́детъ, да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ руку́ твое́ю.
 • А́ще же ма́сличiе собира́еши, да не воз­врати́шися оста́нковъ собра́ти я́же за тобо́ю: при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́ да бу́дутъ: и воспомяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сло́во сiе́.
 • А́ще же обира́еши виногра́дъ тво́й, да не собира́еши оста́нковъ я́же за тобо́ю: при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́ да бу́дутъ:
 • и помяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сiе́ сло́во.
 • Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего,
 • и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа,
 • но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, –
 • то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом [Богом твоим], и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел.
 • Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял.
 • Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу.
 • Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти; и так истреби зло из среды себя.
 • Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь [закон], которому научат вас священники левиты; тщательно исполняйте, что я повелел им;
 • помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вы шли из Египта.
 • Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог,
 • постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу;
 • если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея [у себя] залог его:
 • возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, – и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим.
 • Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих;
 • в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха.
 • Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление.
 • Не суди превратно пришельца, сироту [и вдову], и у вдовы не бери одежды в залог;
 • помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь [Бог твой] освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие.
 • Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, [нищему,] сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих.
 • Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове. [И помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.]
 • Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдове;
 • и помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.
 • اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته

 • ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر

 • فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة

 • لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعود ياخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست. لان ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا

 • اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه امر ما. حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسرّ امرأته التي اخذها

 • لا يسترهن احد رحى او مرداتها لانه انما يسترهن حياة

 • اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته بني اسرائيل واسترقه وباعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك

 • احرص في ضربة البرص لتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلّمك الكهنة واللاويون. كما امرتهم تحرصون ان تعملوا.

 • اذكر ما صنع الرب الهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر

 • اذا اقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه.

 • في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج.

 • وان كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه.

 • رد اليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك فيكون لك بر لدى الرب الهك

 • لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء الذين في ارضك في ابوابك.

 • في يومه تعطيه اجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير واليها حامل نفسه لئلا يصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطية

 • لا يقتل الآباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الآباء. كل انسان بخطيته يقتل

 • لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الارملة.

 • واذكر انك كنت عبدا في مصر ففداك الرب الهك من هناك. لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر

 • اذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والارملة تكون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك.

 • واذا خبطت زيتونك فلا تراجع الاغصان وراءك. للغريب واليتيم والارملة يكون.

 • اذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك. للغريب واليتيم والارملة يكون.

 • واذكر انك كنت عبدا في ارض مصر. لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر

 • Ким аял алып, анан аялынын бир жаман жагын кљрєп калып, аны жактырбай калса, анда ага талак кат жазып, колуна берип, єйєнљн чыгарып жиберсин.
 • Аялы анын єйєнљн кетип, башка кєйљљгљ тийип алса,
 • бирок кийинки кєйљљсє да аны жаман кљрєп, талак кат жазып, колуна берип, єйєнљн чыгарып салса же љлєп калса,
 • анда аны коё берген биринчи кєйљљсє булганып калган аялын кайра албасын, анткени бул Тењирдин алдында жийиркеничтєє. Кудай-Тењирињ энчиње берип жаткан жерди булгаба.
 • Ким жакында эле єйлљнсљ, анда ал согушка барбасын, анын мойнуна эч нерсе жєктљлбљсєн. Ал љз єйєндљ бир жыл бош болуп, алган аялынын кљњєлєн ачсын.
 • Эч ким жаргылчактын єстєнкє же астынкы ташын кєрљљгљ албасын, анткени ал жанды кєрљљгљ алган болуп калат.
 • Ким љз бир тууганы болгон Ысрайыл уулдарынын ичинен бирљљнє уурдап алып, аны кул кылып алса, же сатып жиберсе, анда андай ууруну љлтєрєш керек. Љз элињдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл.
 • Байкагын, ыйык кызмат кылуучу лебилер єйрљткљн пес оорусу жљнєндљгє мыйзамдын баарын так аткар. Мен аларга буйруганды так аткаргыла.
 • Силер Мисирден чыгып келе жатканда, Кудай-Тењирињер Мириямды эмне кылганын эсињерден чыгарбагыла.
 • Эгерде сен жакыныња карызга бир нерсе берсењ, анын єйєнљ кєрљљ алыш єчєн кирбе.
 • Сыртта тура турсањ, сен карыз берген киши кєрљљсєн сыртка алып чыгып берет.
 • Эгерде ал жарды болсо, анын кєрљљсєн тањ атканга чейин калтырба.
 • Ал љз кийими менен жатып, сага батасын бериши єчєн, кєрљљсєн кєн батканча кайтарып бер. Кудай-Тењирињ муну сага адилеттик катары эсептейт.
 • Сенин жерињде жашаган келгиндердин же бир туугандарыњдын арасындагы жалчыны, жардыны, жакырды кысымга алба.
 • Анын акысын ошол эле кєнє, кєн батканча бер, анткени ал жарды, ал акыга зар болуп турат. Ал сен єчєн Тењирге зарлап жибербесин, сен кєнљљкљр болуп калба.
 • Балдары єчєн атасы, атасы єчєн балдары љлєм жазасына тартылбасын. Љлєм жазасына ар ким љз кєнљљсє єчєн тартылсын.
 • Келгин менен жетимдин ишин бурмалап соттобо, жесирдин кийимин кєрљљгљ алба.
 • Сен да Мисирде кул болгонуњду, ал жерден сени Тењир алып чыкканын эсињден чыгарба. Ошон єчєн мен сага ушуларды кылууну буйруп жатам.
 • Талаадан эгин оруп, боологон бооњду унутуп калсањ, аны алууга кайрылып барба. Кудай-Тењирињ бардык иштериње батасын бериши єчєн, аны келгинге, жетимге, жесирге калтыр.
 • Зайтун дарактарыњдын жемишин жыйнаганда, калгандарын кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын.
 • Жєзєм тергенде, калып калгандарын кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын.
 • Љзєњдєн Мисир жеринде кул болгонуњду эсињден чыгарба, ошондуктан мен сага ушуларды буйруп жатам.
 • Gesetzt den Fall, ein Mann heiratet und findet dann etwas an der Frau, das ihm zuwider ist, stellt ihr eine Scheidungsurkunde aus und schickt sie weg.
 • Wenn nun ein zweiter Mann die Frau heiratet
 • und sie ebenfalls mit einer Scheidungsurkunde wegschickt oder auch stirbt,
 • darf ihr erster Mann sie nicht wieder zur Frau nehmen; sie ist für ihn unberührbar geworden. Sonst tut er etwas, was der HERR verabscheut. Ihr dürft das Land, das der HERR, euer Gott, euch geben wird, nicht durch solch ein Vergehen entweihen.
 • Wenn ein Mann heiratet, wird er ein Jahr lang vom Kriegsdienst und von allen Arbeitsleistungen für öffentliche Belange befreit. Er soll sich ungestört seiner Frau widmen können.
 • Wenn ihr ein Pfand nehmt, dürfen es nicht die Mühlsteine sein, mit denen das Korn zum Brotbacken gemahlen wird. Denn dann würdet ihr das Lebensnotwendige, ja das Leben selbst zum Pfand nehmen.
 • Wenn jemand einen anderen Israeliten, einen von seinen Brüdern, raubt und ihn als Sklaven hält oder verkauft, muss er getötet werden. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen.
 • Wenn jemand unter euch von Aussatz befallen wird, müsst ihr genau die Anweisungen der Priester aus dem Stamm Levi befolgen. Der HERR selbst hat ihnen diese Anweisungen gegeben.
 • Denkt daran, wie es Mirjam erging, die der HERR, euer Gott, nach eurem Auszug aus Ägypten für ihren Ungehorsam mit Aussatz bestrafte.
 • Wenn du einem anderen Israeliten ein Darlehen gibst, sollst du nicht in sein Haus gehen, um dir selbst ein Pfand auszusuchen.
 • Du musst draußen warten, bis er dir das Pfand herausbringt.
 • Wenn der andere so arm ist, dass er sein Obergewand verpfänden muss, darfst du das Pfand nicht über Nacht behalten,
 • sondern musst es bei Sonnenuntergang zurückbringen, damit er darin schlafen kann. Wenn du so handelst, wird er dir Gutes wünschen und du wirst vor dem HERRN, deinem Gott, als gerecht dastehen.
 • Wenn ein armer, völlig mittelloser Mann um Tageslohn für dich arbeitet, darfst du ihn nicht ausbeuten, gleichgültig, ob er einer von deinen Brüdern ist oder ein Fremder, der bei euch lebt.
 • Gib ihm seinen Lohn, bevor die Sonne untergeht; denn er braucht ihn dringend. Sonst beklagt er sich beim HERRN über dich und du wirst vor dem HERRN als schuldig dastehen.
 • Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, darf nur er selbst dafür bestraft werden, nicht seine ganze Familie. Die Eltern sollen nicht für die Schuld ihrer Kinder sterben und die Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Schuld bestraft werden.
 • Verweigert Fremden und Waisen nicht ihr Recht und nehmt nicht das Oberkleid einer Witwe zum Pfand.
 • Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid und der HERR, euer Gott, euch von dort freigekauft hat. Deshalb sollt ihr euch um die Schwachen kümmern.
 • Wenn ihr bei der Ernte eine Garbe auf dem Feld vergessen habt, dann geht nicht zurück, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, den Waisen und Witwen gehören. Dafür wird der HERR euch segnen bei allem, was ihr tut.
 • Wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, dann sucht nicht hinterher noch die Zweige ab. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen.
 • Wenn ihr in eurem Weinberg die Trauben erntet, dann haltet keine Nachlese. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen.
 • Denkt daran, dass ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid, und handelt danach!