Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • А́ще же кто́ по́йметъ жену́ и поживе́тъ съ не́ю, и бу́детъ а́ще не обря́щетъ благода́ти предъ ни́мъ, я́ко обрѣ́те въ не́й сра́мное дѣ́ло, да напи́шетъ е́й кни́гу от­пуще́нiя и вда́стъ въ ру́цѣ ея́, и да от­пу́ститъ ю́ изъ до́му сво­его́,
 • и от­ше́дши бу́детъ [жена́] му́жу ино́му:
 • и а́ще воз­ненави́дитъ ю́ му́жъ вторы́й, и напи́шетъ е́й кни́гу от­пуще́нiя и да́стъ е́й въ ру́цѣ ея́, и от­пу́ститъ ю́ изъ до́му сво­его́, или́ у́мретъ му́жъ ея́ вторы́й, и́же бѣ́ ю́ поя́лъ себѣ́ въ жену́:
 • не воз­мо́жетъ му́жъ пе́рвый, от­пусти́вый ю́, воз­врати́въ поя́ти ю́ себѣ́ въ жену́, по оскверне́нiи ея́, я́ко гну́сно е́сть предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ: и да не оскверна́вите земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ въ наслѣ́дiе.
 • А́ще же кто́ по́йметъ жену́ вно́вѣ, да не и́детъ на бра́нь, и да не наложи́т­ся ему́ ни ка́яже ве́щь: непови́ненъ бу́детъ въ дому́ сво­е́мъ лѣ́то еди́но, да весели́тъ жену́ свою́, ю́же поя́лъ е́сть.
 • Да не во́змеши въ зало́гъ жерно́вныхъ ка́меней, я́ко ду́шу се́й дае́тъ въ зало́гъ.
 • А́ще же я́тъ бу́детъ человѣ́къ крады́й ду́шу от­ бра́тiи сво­ея́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и наси́лiемъ продае́тъ ю́, да у́мретъ та́ть то́й, и изми́те зло́е от­ ва́съ сами́хъ.
 • Внемли́ себѣ́ въ я́звѣ прока́зы, и храни́ зѣло́ твори́ти по всему́ зако́ну, его́же воз­вѣстя́тъ ва́мъ жерцы́ леви́ти: я́коже заповѣ́дахъ ва́мъ, да храни́те твори́ти:
 • помяни́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й Марiа́мѣ на пути́, исходя́щымъ ва́мъ изъ Еги́пта.
 • А́ще же до́лгъ е́сть на бли́жнемъ тво­е́мъ, до́лгъ каковы́й ли́бо, да не вни́деши въ до́мъ его́ взя́ти зало́гъ его́:
 • внѣ́ ста́неши, и человѣ́къ то́й, на не́мже е́сть до́лгъ тво́й, изнесе́тъ зало́гъ во́нъ.
 • А́ще же человѣ́къ убо́гъ е́сть, да не преноще­ст­ву́етъ зало́гъ его́ у тебе́:
 • от­да́нiемъ да от­да́си ри́зу его́ до захожде́нiя со́лнца, и да почі́етъ въ ри́зѣ сво­е́й, и благослови́тъ тя́, и бу́детъ тебѣ́ ми́лость предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
 • Да не лиши́ши мзды́ убо́гаго и тре́бу­ю­щаго от­ бра́тiи тво­ея́, или́ от­ при­­шле́цъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ:
 • въ то́й же де́нь да от­да́си мзду́ ему́, да не за́йдетъ со́лнце ему́, я́ко убо́гъ е́сть, и въ то́мъ и́мать наде́жду, и да не возопiе́тъ на тя́ къ Го́сподеви, и бу́детъ тебѣ́ грѣ́хъ.
 • Да не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове да не у́мрутъ за отцы́: кі́йждо за сво́й грѣ́хъ да у́мретъ.
 • Не уклони́ши суда́ при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́, и да не взе́млеши въ зало́гъ ри́зы вдови́чи,
 • и помяне́ши, я́ко ра́бъ [и ты́] бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй, и свободи́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ту́ду: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сiе́ сло́во.
 • А́ще же по́жнеши ни́ву твою́ на селѣ́ тво­е́мъ, и забу́деши сно́пъ на ни́вѣ тво­е́й, да не воз­врати́шися взя́ти его́: при­­ше́лцу и убо́гу, и си́ру и вдовѣ́ да бу́детъ, да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ руку́ твое́ю.
 • А́ще же ма́сличiе собира́еши, да не воз­врати́шися оста́нковъ собра́ти я́же за тобо́ю: при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́ да бу́дутъ: и воспомяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сло́во сiе́.
 • А́ще же обира́еши виногра́дъ тво́й, да не собира́еши оста́нковъ я́же за тобо́ю: при­­ше́лцу и си́ру и вдовѣ́ да бу́дутъ:
 • и помяне́ши, я́ко ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй: сего́ ра́ди а́зъ тебѣ́ заповѣ́даю твори́ти сiе́ сло́во.
 • Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего,
 • и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа,
 • но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, –
 • то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом [Богом твоим], и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел.
 • Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял.
 • Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу.
 • Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти; и так истреби зло из среды себя.
 • Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь [закон], которому научат вас священники левиты; тщательно исполняйте, что я повелел им;
 • помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вы шли из Египта.
 • Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог,
 • постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу;
 • если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея [у себя] залог его:
 • возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, – и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим.
 • Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих;
 • в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха.
 • Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление.
 • Не суди превратно пришельца, сироту [и вдову], и у вдовы не бери одежды в залог;
 • помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь [Бог твой] освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие.
 • Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, [нищему,] сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих.
 • Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове. [И помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.]
 • Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдове;
 • и помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.
 • «Агар касе зан гирифта, бо вай бихобад, ва агар вай ба назари ӯ писанд наояд, чунки ӯ чизи нафратоваре дар вай пайдо кардааст, – ва ӯ талоқномае навишта ба дасти вай диҳад, ва аз хонаи худ вайро бифиристад,
 • Ва вай аз хонаи ӯ берун равад, ва ба шавҳари дигаре бирасад,
 • Ва он шавҳари дигар низ аз вай нафрат намояд, ва талоқномае барои вай навишта, ба дасти вай диҳад, ва аз хонаи худ вайро бифиристад, ё он шавҳари дигар, ки вайро барои худ ба занӣ гирифта буд, бимирад, –
 • Шавҳари аввалаш, ки вайро фиристода буд, наметавонад аз нав вайро барои худ ба занӣ бигирад, баъд аз он ки вай нопок гардидааст, зеро ки ин ба ҳузури Парвардигор зишт аст; пас, ба замине ки Парвардигор Худои ту ҳамчун мулк ба ту медиҳад, гуноҳ наовар.
 • Агар касе ба қарибӣ зан гирифта бошад, бигзор ба лашкар наравад, ва ҳеҷ маҷбурияти дигаре ба зиммаи вай гузошта нашавад, то ки як сол дар хонаи худ озод бошад, ва бо зани худ вақтхушӣ хушҳолӣ шодӣ кунад.
 • Набояд касе осиё ё санги болои онро ба гарав бигирад, зеро ки ҷонро ба гарав мегирад.
 • Агар шахсе ёфт шавад, ки аз бародарони худ, яъне аз банӣ Исроил, ягон касро дуздидааст, ва ба вай сахтгирӣ карда, вайро фурӯхтааст, – бигзор он дузд ба қатл расонида шавад. Ва бадиро аз миёни худ барҳам хоҳӣ дод.
 • Дар хусуси балои захми доғи махав эҳтиёт намоед, то ҳар он чиро, ки коҳинони левизода ба шумо таълим медиҳанд, бағоят риоя намуда, ба ҷо оваред; он чиро, ки ман ба онҳо фармудаам, риоя намуда, ба ҷо оваред.
 • Дар хотир нигоҳ дор, ки Парвардигор Худои ту дар роҳ бо Марям чӣ карда буд, вақте ки аз Миср берун омадед.
 • Агар ба ёри худ чизе қарз диҳӣ, барои гирифтани гарав ба хонаи вай надаро,
 • Балки дар берун биист, ва он кас, ки ту ба вай қарз додаӣ, гаравро назди ту берун меоварад.
 • Ва агар вай марди бенавое бошад, хоб накун дар ҳолате ки гарави вай назди ту бимонад,
 • Балки баробари ғуруб кардани офтоб гарави вайро ҳатман баргардон, то ки вай дар либоси худ бихобад ва туро баракат диҳад, ва ин барои ту ба ҳузури Парвардигор Худои ту адолат ҳисоб хоҳад ёфт.
 • Муздур, бенаво ва камбағалро аз бародарони худ ё аз ғарибоне ки дар миёни ту, дар шаҳрҳои ту мебошанд, озор надеҳ.
 • Дар ҳамон рӯз музди вайро бидеҳ, ба тавре ки офтоб пеш аз доданат ғуруб накунад, зеро ки вай камбағал аст, ва ҷонаш ҳаваси онро дорад; мабодо вай аз дасти ту сӯи Парвардигор фиғон кунад, ва ин барои ту гуноҳ ҳисоб ёбад.
 • Бигзор падарон барои гуноҳи писарон ба қатл расонида нашаванд, ва писарон барои гуноҳи падарон ба қатл расонида нашаванд: ҳар кас бояд барои гуноҳи худаш ба қатл расонида шавад.
 • Дар доварии ғариб ва ятим каҷкорӣ накун, ва либоси беваро ба гарав нагир.
 • Дар хотир нигоҳ дор, ки ту дар Миср ғулом будӣ, ва Парвардигор Худоят туро аз он ҷо фидия дода раҳо кард; бинобар ин ман ба ту мефармоям, ки ин корро ба ҷо оварӣ.
 • Вақте ки ҳосилоти худро дар саҳрои худ дарав намоӣ, ва бандеро дар саҳро фаромӯш кунӣ, барои гирифтани он барнагард: бигзор он барои ғарибе, ятиме ва бевае бошад, то ки Парвардигор Худоят туро дар ҳар амали дастат баракат диҳад.
 • Вақте ки зайтуни худро зада афшонӣ, дуюмбора шохаҳоро тафтиш накун: бигзор он барои ғарибе, ятиме ва бевае бошад.
 • Вақте ки ангури токзори худро ғунучин намоӣ, дуюмбора боқимондаи онро начин: бигзор он барои ғарибе, ятиме ва бевае бошад.
 • Ва дар хотир нигоҳ дор, ки ту дар замини Миср ғулом будӣ; бинобар ин ман ба ту мефармоям, ки ин корро ба ҷо оварӣ».