Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И заповѣ́да Моисе́й и старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сохрани́те вся́ за́повѣди сiя́, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь.
 • И бу́детъ въ о́ньже де́нь пре́йдете Иорда́нъ на зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй, и поста́виши себѣ́ ка́менiе вели́ко и обѣли́ши я́ мѣ́ломъ,
 • и напи́шеши на ка́менехъ тѣ́хъ вся́ словеса́ зако́на сего́, егда́ пре́йдете Иорда́нъ, егда́ вни́дете въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ, я́коже рече́ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ тво­и́хъ тебѣ́.
 • И бу́детъ егда́ пре́йдете Иорда́нъ, да поста́вите ка́менiе сiе́, я́же а́зъ повелѣва́ю ва́мъ дне́сь, въ горѣ́ Гева́лъ, и побѣли́ши и́хъ мѣ́ломъ:
 • и да сози́ждеши та́мо олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, олта́рь от­ ка́менiя: да не воз­ложи́ши на ни́хъ желѣ́за:
 • ка́менiемъ всецѣ́лымъ да сози́ждеши олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и воз­несе́ши на не́мъ всесожже́нiя Го́сподеви Бо́гу тво­ему́,
 • и пожре́ши же́ртву спасе́нiя: и я́си, и насы́тишися та́мо, и воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ,
 • и напи́шеши на ка́менiихъ си́хъ ве́сь зако́нъ се́й я́вѣ зѣло́.
 • И глаго́ла Моисе́й и жерцы́ леви́ти всему́ Изра́илю, глаго́люще: молчи́ и слы́ши, Изра́илю, въ де́нь се́й ста́л­ся еси́ въ лю́ди Го́сподеви Бо́гу тво­ему́:
 • и да послу́шаеши гла́са Го́спода Бо́га тво­его́, и да сотвори́ши вся́ за́повѣди его́ и оправда́нiя его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь.
 • И заповѣ́да Моисе́й лю́демъ въ то́й де́нь, глаго́ля:
 • сі́и да ста́нутъ благословля́ти лю́ди на горѣ́ гаризи́нъ, преше́дше Иорда́нъ: Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Ио́сифъ и Венiами́нъ:
 • и сі́и да ста́нутъ на кля́тву на горѣ́ Гева́лъ: Руви́мъ, га́дъ и Аси́ръ, Завуло́нъ, да́нъ и Нефѳали́мъ.
 • И от­вѣща́в­ше реку́тъ леви́ти всему́ Изра́илю гла́сомъ вели́кимъ:
 • про́клятъ человѣ́къ, и́же сотвори́тъ извая́нiе и слiя́нiе, ме́рзость Го́сподеви, дѣ́ло ру́къ худо́жника, и положи́тъ е́ въ сокрове́нiи. И от­вѣща́в­ше вси́ лю́дiе реку́тъ: бу́ди.
 • Про́клятъ безче́стяй отца́ сво­его́ или́ ма́терь свою́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ прелага́яй предѣ́лы бли́жняго сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ прельща́яй слѣ́паго въ пути́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ, и́же уклони́тъ су́дъ при­­ше́лцу и сиротѣ́ и вдовѣ́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ лежа́й съ жено́ю отца́ сво­его́, я́ко от­кры́лъ е́сть покрове́нiе отца́ сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ лежа́й со вся́кимъ ското́мъ. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю сво­е́ю, дще́рiю отца́ сво­его́ или́ дще́рiю ма́тере сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ лежа́й съ те́щею сво­е́ю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди. Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю жены́ сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ бiя́й бли́жняго съ ле́стiю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ, и́же во́зметъ да́ры порази́ти ду́шу кро́ве непови́н­ныя. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • Про́клятъ вся́къ человѣ́къ, и́же не пребу́детъ во всѣ́хъ словесѣ́хъ зако́на сего́, е́же твори́ти я́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
 • И заповедал Моисей и старейшины [сынов] Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне.
 • И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью;
 • и напиши на [камнях] сих все слова закона сего, когда перейдешь [Иордан], чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих.
 • Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью;
 • и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа;
 • из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжения Господу Богу твоему,
 • и приноси жертвы мирные, и ешь [и насыщайся] там, и веселись пред Господом Богом твоим;
 • и напиши на камнях [сих] все слова закона сего очень явственно.
 • И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего;
 • итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй [все] заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня.
 • И заповедал Моисей народу в день тот, говоря:
 • сии должны стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин;
 • а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим.
 • Левиты возгласят и скажут всем Израильтянам громким голосом:
 • проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь.
 • Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ скажет: аминь. [Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! И весь народ скажет: аминь.]
 • Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: аминь.
 • Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.
 • Ва Мусо ва пирони Исроил ба қавм фармуда, гуфтанд: «Тамоми аҳкомеро, ки ман имрӯз ба шумо мефармоям, риоя намоед.
 • Ва дар рӯзе ки аз Урдун ба замине ки Парвардигор Худоят ба ту медиҳад, гузаред, барои худ сангҳои бузург бигузор, ва бар онҳо оҳак бимол;
 • Ва бар онҳо, ҳамин ки гузаштӣ, ҳамаи суханони ин шариатро бинавис, то ба замине ки Парвардигор Худоят ба ту медиҳад, дохил шавӣ, – ба замине ки шир ва асал дар он ҷорист, чунон ки Парвардигор Худои падаронат ба ту гуфтааст.
 • Ва ҳангоме ки аз Урдун гузаред, ин сангҳоро, ки ман имрӯз ба шумо мефармоям, бар кӯҳи Эбол бигузоред, ва бар онҳо оҳак бимол.
 • Ва дар он ҷо қурбонгоҳе барои Парвардигор Худои худ бино намо, ки қурбонгоҳи сангин бошад; асбоби олати оҳанин бар онҳо кор нафармо;
 • Аз сангҳои яклухт қурбонгоҳи Парвардигор Худои худро бино намо, ва бар он барои Парвардигор Худои худ қурбониҳои сӯхтанӣ тақдим кун.
 • Ва қурбониҳои саломатӣ забҳ намуда, дар он ҷо бихӯр ва ба ҳузури Парвардигор Худои худ хурсандӣ бикун.
 • Ва бар он сангҳо ҳамаи суханони ин шариатро бо хати равшан бинавис».
 • Ва Мусо ва коҳинони левизода ба тамоми Исроил сухан ронда, гуфтанд: «Хомӯш бош Сукут намо ва бишнав, эй Исроил! Имрӯз ту қавми Парвардигор Худои худ гардидаӣ.
 • Пас, овози Парвардигор Худои худро бишнав, ва аҳкому фароизи Ӯро, ки ман имрӯз ба ту мефармоям, ба амал овар».
 • Ва Мусо дар он рӯз ба қавм фармуда, гуфт:
 • «Ҳамин ки аз Урдун гузаред, инҳо бояд бар кӯҳи Ҷаризим биистанд, то даме ки қавмро баракат диҳанд: Шимъӯн, Левӣ, Яҳудо, Иссокор, Юсуф ва Бинёмин.
 • Ва инҳо бояд бар кӯҳи Эбол биистанд, то даме ки лаънат хонанд: Реубен, Ҷод, Ошер, Забулун, Дон ва Нафтолӣ.
 • Ва левизодагон хитоб намуда, ба ҳамаи исроилиён бо овози баланд хоҳанд гуфт:
 • ́Лаънатӣ Малъун бод касе ки сурати тарошида ё рехташудае ё буте аз бо саънати дасти ҳунарманд, ки он дар назари Парвардигор зишт аст, бисозад, ва онро пинҳон дорад!́ Ва тамоми қавм нидокунон хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки падару модари худро хорӣ диҳад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки марзаи ёри худро вайрон кунад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки нобиноеро дар роҳ ба иштибоҳ андозад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки дар доварии ғариб, ятим ва бева каҷкорӣ кунад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки бо зани падари худ бихобад, чунки домани падари худро ошкор кардааст!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки бо ягон чорпо бихобад́! Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки бо хоҳари худ, яъне бо духтари падари худ ё бо духтари модари худ, бихобад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки бо модарарӯси худ бихобад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки ёри худро дар пинҳонӣ бикушад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки ришва гирад, то ки ҷоне нобуд гардида, хунаш ба ноҳақ рехта шавад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
 • ́Малъун бод касе ки суханони ин шариатро ба ҷо наоварад ва мувофиқи онҳо амал накунад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́»