Скрыть
27:6
27:11
Церковнославянский (рус)
И заповѣ́да Моисе́й и старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сохрани́те вся́ за́повѣди сiя́, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь.
И бу́детъ въ о́ньже де́нь пре́йдете Иорда́нъ на зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй, и поста́виши себѣ́ ка́менiе вели́ко и обѣли́ши я́ мѣ́ломъ,
и напи́шеши на ка́менехъ тѣ́хъ вся́ словеса́ зако́на сего́, егда́ пре́йдете Иорда́нъ, егда́ вни́дете въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ, я́коже рече́ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ тво­и́хъ тебѣ́.
И бу́детъ егда́ пре́йдете Иорда́нъ, да поста́вите ка́менiе сiе́, я́же а́зъ повелѣва́ю ва́мъ дне́сь, въ горѣ́ Гева́лъ, и побѣли́ши и́хъ мѣ́ломъ:
и да сози́ждеши та́мо олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, олта́рь от­ ка́менiя: да не воз­ложи́ши на ни́хъ желѣ́за:
ка́менiемъ всецѣ́лымъ да сози́ждеши олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и воз­несе́ши на не́мъ всесожже́нiя Го́сподеви Бо́гу тво­ему́,
и пожре́ши же́ртву спасе́нiя: и я́си, и насы́тишися та́мо, и воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ,
и напи́шеши на ка́менiихъ си́хъ ве́сь зако́нъ се́й я́вѣ зѣло́.
И глаго́ла Моисе́й и жерцы́ леви́ти всему́ Изра́илю, глаго́люще: молчи́ и слы́ши, Изра́илю, въ де́нь се́й ста́л­ся еси́ въ лю́ди Го́сподеви Бо́гу тво­ему́:
и да послу́шаеши гла́са Го́спода Бо́га тво­его́, и да сотвори́ши вся́ за́повѣди его́ и оправда́нiя его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь.
И заповѣ́да Моисе́й лю́демъ въ то́й де́нь, глаго́ля:
сі́и да ста́нутъ благословля́ти лю́ди на горѣ́ гаризи́нъ, преше́дше Иорда́нъ: Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Ио́сифъ и Венiами́нъ:
и сі́и да ста́нутъ на кля́тву на горѣ́ Гева́лъ: Руви́мъ, га́дъ и Аси́ръ, Завуло́нъ, да́нъ и Нефѳали́мъ.
И от­вѣща́в­ше реку́тъ леви́ти всему́ Изра́илю гла́сомъ вели́кимъ:
про́клятъ человѣ́къ, и́же сотвори́тъ извая́нiе и слiя́нiе, ме́рзость Го́сподеви, дѣ́ло ру́къ худо́жника, и положи́тъ е́ въ сокрове́нiи. И от­вѣща́в­ше вси́ лю́дiе реку́тъ: бу́ди.
Про́клятъ безче́стяй отца́ сво­его́ или́ ма́терь свою́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ прелага́яй предѣ́лы бли́жняго сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ прельща́яй слѣ́паго въ пути́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ, и́же уклони́тъ су́дъ при­­ше́лцу и сиротѣ́ и вдовѣ́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ жено́ю отца́ сво­его́, я́ко от­кры́лъ е́сть покрове́нiе отца́ сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й со вся́кимъ ското́мъ. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю сво­е́ю, дще́рiю отца́ сво­его́ или́ дще́рiю ма́тере сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ те́щею сво­е́ю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди. Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю жены́ сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ бiя́й бли́жняго съ ле́стiю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ, и́же во́зметъ да́ры порази́ти ду́шу кро́ве непови́н­ныя. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ вся́къ человѣ́къ, и́же не пребу́детъ во всѣ́хъ словесѣ́хъ зако́на сего́, е́же твори́ти я́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Синодальный
И заповедал Моисей и старейшины [сынов] Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне.
И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью;
и напиши на [камнях] сих все слова закона сего, когда перейдешь [Иордан], чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих.
Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью;
и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа;
из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжения Господу Богу твоему,
и приноси жертвы мирные, и ешь [и насыщайся] там, и веселись пред Господом Богом твоим;
и напиши на камнях [сих] все слова закона сего очень явственно.
И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего;
итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй [все] заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня.
И заповедал Моисей народу в день тот, говоря:
сии должны стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин;
а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим.
Левиты возгласят и скажут всем Израильтянам громким голосом:
проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь.
Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: аминь.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ скажет: аминь. [Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! И весь народ скажет: аминь.]
Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: аминь.
Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.
Таджикский
Ва Мусо ва пирони Исроил ба қавм фармуда, гуфтанд: «Тамоми аҳкомеро, ки ман имрӯз ба шумо мефармоям, риоя намоед.
Ва дар рӯзе ки аз Урдун ба замине ки Парвардигор Худоят ба ту медиҳад, гузаред, барои худ сангҳои бузург бигузор, ва бар онҳо оҳак бимол;
Ва бар онҳо, ҳамин ки гузаштӣ, ҳамаи суханони ин шариатро бинавис, то ба замине ки Парвардигор Худоят ба ту медиҳад, дохил шавӣ, – ба замине ки шир ва асал дар он ҷорист, чунон ки Парвардигор Худои падаронат ба ту гуфтааст.
Ва ҳангоме ки аз Урдун гузаред, ин сангҳоро, ки ман имрӯз ба шумо мефармоям, бар кӯҳи Эбол бигузоред, ва бар онҳо оҳак бимол.
Ва дар он ҷо қурбонгоҳе барои Парвардигор Худои худ бино намо, ки қурбонгоҳи сангин бошад; асбоби олати оҳанин бар онҳо кор нафармо;
Аз сангҳои яклухт қурбонгоҳи Парвардигор Худои худро бино намо, ва бар он барои Парвардигор Худои худ қурбониҳои сӯхтанӣ тақдим кун.
Ва қурбониҳои саломатӣ забҳ намуда, дар он ҷо бихӯр ва ба ҳузури Парвардигор Худои худ хурсандӣ бикун.
Ва бар он сангҳо ҳамаи суханони ин шариатро бо хати равшан бинавис».
Ва Мусо ва коҳинони левизода ба тамоми Исроил сухан ронда, гуфтанд: «Хомӯш бош Сукут намо ва бишнав, эй Исроил! Имрӯз ту қавми Парвардигор Худои худ гардидаӣ.
Пас, овози Парвардигор Худои худро бишнав, ва аҳкому фароизи Ӯро, ки ман имрӯз ба ту мефармоям, ба амал овар».
Ва Мусо дар он рӯз ба қавм фармуда, гуфт:
«Ҳамин ки аз Урдун гузаред, инҳо бояд бар кӯҳи Ҷаризим биистанд, то даме ки қавмро баракат диҳанд: Шимъӯн, Левӣ, Яҳудо, Иссокор, Юсуф ва Бинёмин.
Ва инҳо бояд бар кӯҳи Эбол биистанд, то даме ки лаънат хонанд: Реубен, Ҷод, Ошер, Забулун, Дон ва Нафтолӣ.
Ва левизодагон хитоб намуда, ба ҳамаи исроилиён бо овози баланд хоҳанд гуфт:
́Лаънатӣ Малъун бод касе ки сурати тарошида ё рехташудае ё буте аз бо саънати дасти ҳунарманд, ки он дар назари Парвардигор зишт аст, бисозад, ва онро пинҳон дорад!́ Ва тамоми қавм нидокунон хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки падару модари худро хорӣ диҳад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки марзаи ёри худро вайрон кунад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки нобиноеро дар роҳ ба иштибоҳ андозад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки дар доварии ғариб, ятим ва бева каҷкорӣ кунад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки бо зани падари худ бихобад, чунки домани падари худро ошкор кардааст!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки бо ягон чорпо бихобад́! Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки бо хоҳари худ, яъне бо духтари падари худ ё бо духтари модари худ, бихобад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки бо модарарӯси худ бихобад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки ёри худро дар пинҳонӣ бикушад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки ришва гирад, то ки ҷоне нобуд гардида, хунаш ба ноҳақ рехта шавад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́
́Малъун бод касе ки суханони ин шариатро ба ҷо наоварад ва мувофиқи онҳо амал накунад!́ Ва тамоми қавм хоҳанд гуфт: ́Омин!́»

Now Moses, with the elders of Israel, commanded the people, saying: «Keep all the commandments which I command you today.
And it shall be, on the day when you cross over the Jordan to the land which the LORD your God is giving you, that you shall set up for yourselves large stones, and whitewash them with lime.
You shall write on them all the words of this law, when you have crossed over, that you may enter the land which the LORD your God is giving you, «a land flowing with milk and honey,́ just as the LORD God of your fathers promised you.
Therefore it shall be, when you have crossed over the Jordan, that on Mount Ebal you shall set up these stones, which I command you today, and you shall whitewash them with lime.
And there you shall build an altar to the LORD your God, an altar of stones; you shall not use an iron tool on them.
You shall build with whole stones the altar of the LORD your God, and offer burnt offerings on it to the LORD your God.
You shall offer peace offerings, and shall eat there, and rejoice before the LORD your God.
And you shall write very plainly on the stones all the words of this law.»
Then Moses and the priests, the Levites, spoke to all Israel, saying, «Take heed and listen, O Israel: This day you have become the people of the LORD your God.
Therefore you shall obey the voice of the LORD your God, and observe His commandments and His statutes which I command you today.»
And Moses commanded the people on the same day, saying,
«These shall stand on Mount Gerizim to bless the people, when you have crossed over the Jordan: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin;
and these shall stand on Mount Ebal to curse: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali.
«And the Levites shall speak with a loud voice and say to all the men of Israel:
«Cursed is the one who makes a carved or molded image, an abomination to the LORD, the work of the hands of the craftsman, and sets it up in secret.́ «And all the people shall answer and say, «Amen!́
«Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who moves his neighboŕs landmark.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who makes the blind to wander off the road.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who perverts the justice due the stranger, the fatherless, and widow.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who lies with his fatheŕs wife, because he has uncovered his fatheŕs bed.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who lies with any kind of animal.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who lies with his sister, the daughter of his father or the daughter of his mother.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who lies with his mother-in-law.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who attacks his neighbor secretly.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who takes a bribe to slay an innocent person.́ «And all the people shall say, «Amen!́
«Cursed is the one who does not confirm all the words of this law.́ «And all the people shall say, «Amen!»́
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки