Скрыть
27:6
27:11
Церковнославянский (рус)
И заповѣ́да Моисе́й и старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сохрани́те вся́ за́повѣди сiя́, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь.
И бу́детъ въ о́ньже де́нь пре́йдете Иорда́нъ на зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй, и поста́виши себѣ́ ка́менiе вели́ко и обѣли́ши я́ мѣ́ломъ,
и напи́шеши на ка́менехъ тѣ́хъ вся́ словеса́ зако́на сего́, егда́ пре́йдете Иорда́нъ, егда́ вни́дете въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ, я́коже рече́ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ тво­и́хъ тебѣ́.
И бу́детъ егда́ пре́йдете Иорда́нъ, да поста́вите ка́менiе сiе́, я́же а́зъ повелѣва́ю ва́мъ дне́сь, въ горѣ́ Гева́лъ, и побѣли́ши и́хъ мѣ́ломъ:
и да сози́ждеши та́мо олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, олта́рь от­ ка́менiя: да не воз­ложи́ши на ни́хъ желѣ́за:
ка́менiемъ всецѣ́лымъ да сози́ждеши олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и воз­несе́ши на не́мъ всесожже́нiя Го́сподеви Бо́гу тво­ему́,
и пожре́ши же́ртву спасе́нiя: и я́си, и насы́тишися та́мо, и воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ,
и напи́шеши на ка́менiихъ си́хъ ве́сь зако́нъ се́й я́вѣ зѣло́.
И глаго́ла Моисе́й и жерцы́ леви́ти всему́ Изра́илю, глаго́люще: молчи́ и слы́ши, Изра́илю, въ де́нь се́й ста́л­ся еси́ въ лю́ди Го́сподеви Бо́гу тво­ему́:
и да послу́шаеши гла́са Го́спода Бо́га тво­его́, и да сотвори́ши вся́ за́повѣди его́ и оправда́нiя его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь.
И заповѣ́да Моисе́й лю́демъ въ то́й де́нь, глаго́ля:
сі́и да ста́нутъ благословля́ти лю́ди на горѣ́ гаризи́нъ, преше́дше Иорда́нъ: Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Ио́сифъ и Венiами́нъ:
и сі́и да ста́нутъ на кля́тву на горѣ́ Гева́лъ: Руви́мъ, га́дъ и Аси́ръ, Завуло́нъ, да́нъ и Нефѳали́мъ.
И от­вѣща́в­ше реку́тъ леви́ти всему́ Изра́илю гла́сомъ вели́кимъ:
про́клятъ человѣ́къ, и́же сотвори́тъ извая́нiе и слiя́нiе, ме́рзость Го́сподеви, дѣ́ло ру́къ худо́жника, и положи́тъ е́ въ сокрове́нiи. И от­вѣща́в­ше вси́ лю́дiе реку́тъ: бу́ди.
Про́клятъ безче́стяй отца́ сво­его́ или́ ма́терь свою́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ прелага́яй предѣ́лы бли́жняго сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ прельща́яй слѣ́паго въ пути́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ, и́же уклони́тъ су́дъ при­­ше́лцу и сиротѣ́ и вдовѣ́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ жено́ю отца́ сво­его́, я́ко от­кры́лъ е́сть покрове́нiе отца́ сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й со вся́кимъ ското́мъ. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю сво­е́ю, дще́рiю отца́ сво­его́ или́ дще́рiю ма́тере сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ те́щею сво­е́ю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди. Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю жены́ сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ бiя́й бли́жняго съ ле́стiю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ, и́же во́зметъ да́ры порази́ти ду́шу кро́ве непови́н­ныя. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ вся́къ человѣ́къ, и́же не пребу́детъ во всѣ́хъ словесѣ́хъ зако́на сего́, е́же твори́ти я́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Синодальный
И заповедал Моисей и старейшины [сынов] Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне.
И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью;
и напиши на [камнях] сих все слова закона сего, когда перейдешь [Иордан], чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих.
Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью;
и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа;
из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжения Господу Богу твоему,
и приноси жертвы мирные, и ешь [и насыщайся] там, и веселись пред Господом Богом твоим;
и напиши на камнях [сих] все слова закона сего очень явственно.
И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего;
итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй [все] заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня.
И заповедал Моисей народу в день тот, говоря:
сии должны стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин;
а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим.
Левиты возгласят и скажут всем Израильтянам громким голосом:
проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь.
Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: аминь.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ скажет: аминь. [Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! И весь народ скажет: аминь.]
Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: аминь.
Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.
Муса Ысрайыл аксакалдары менен бирге элге кайрылып, мындай деди: «Мен бєгєн силерге берип жаткан осуяттардын бардыгын аткаргыла.
Кудай-Тењирињер берип жаткан жерге Иордан аркылуу љткљн кєнє чоњ-чоњ таштарды коюп, акиташ менен актагыла.
Кудай-Тењирињ сенин ата-бабаларыња убада кылган, сєт менен бал аккан жерге кириш єчєн, Иордан суусунан љткљн кєнє ал таштарга ушул мыйзамдарды жазып кой.
Иордандан љткљндљн кийин, мен бєгєн силерге буйругандай, ал таштарды Эйбал тоосуна коюп, акиташ менен актагыла.
Ошол жерге Кудай-Тењириње арнап, темирдин учун тийгизбей, таштан курмандык чалынуучу жай кур.
Кудай-Тењирињерге курмандык чалынуучу жайды бєтєн таштардан кургула. Анан Кудай-Тењирињерге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык чалгыла.
Ошол жерге тынчтык курмандыктарын алып келип жеп, Кудай-Тењирињердин алдында кљњєл ачкыла.
Андан кийин ал таштарга ушул мыйзамдын бардык сљздљрєн даана кылып жазып койгула».
Анан Муса менен ыйык кызмат кылуучу лебилер бєткєл Ысрайыл элине мындай деп айтышты: «Кљњєл буруп, кулак сал, Ысрайыл, бєгєн сен Кудай-Тењирдин Љз эли болдуњ.
Ошондуктан Кудай-Тењирињдин сљзєнљ кулак салып, мен бєгєн берип жаткан Анын осуяттары менен буйруктарын аткар».
Ошол кєнє Муса элге мындай деп буйрук берди:
«Иордандан љткљндљн кийин, мына бул уруулар элге бата берип туруш єчєн, Гаризим тоосуна чыгып турушу керек: Шымон, Леби, Жєйєт, Исахар, Жусуп жана Бенжемин.
Ал эми мына бул уруулар каргаш єчєн Эйбал тоосуна чыгып турушу керек: Рубейин, Гат, Ашыр, Забулун, Дан жана Напталы.
Лебилер катуу єн менен бєт ысрайылдыктарга мындай деп айтышсын:
“Оюп же куюп буркан жасап, аны жашыруун жерге катып койгон кишиге каргыш тийсин! Анткени сєрљтчєнєн колунан чыккан чыгарма Тењирдин алдында жийиркеничтєє”. Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Атасына же энесине тил тийгизгенге каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Жакынынын чек арасын бузганга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Сокурду жолдон адаштырганга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Келгинге, жетимге жана жесирге адилетсиз љкєм чыгарганга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Атасынын аялы менен бир тљшљккљ жатканга каргыш, анткени ал атасынын тљшљгєн ачты”. Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Жаныбар менен жатканга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Љз карындашы же эжеси менен, атасынын же энесинин кызы менен жатканга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Кайын энеси менен жатканга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Љз жакынын жашыруун љлтєргљнгљ каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Айыпсыз адамды љлтєрєш єчєн акы алганга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
“Бул мыйзамды аткарбаганга, бул мыйзам боюнча жашабаганга каргыш!” Бєт эл катуу єн менен: “Оомийин!” – десин.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки