Скрыть
29:17
Церковнославянский (рус)
Сiя́ словеса́ завѣ́та, я́же завѣща́ Госпо́дь Моисе́ю уста́вити сыно́мъ Изра́илевымъ въ земли́ Моа́вли, кромѣ́ завѣ́та, его́же завѣща́ и́мъ въ Хори́вѣ.
И при­­зва́ Моисе́й вся́ сы́ны Изра́илевы и рече́ къ ни́мъ: вы́ ви́дѣсте вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь въ земли́ Еги́петстѣй предъ ва́ми фарао́ну и всѣ́мъ слуга́мъ его́ и все́й земли́ его́,
искуше́нiя вели́кая, я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, зна́менiя и чудеса́ вели́кая о́ная, ру́ку крѣ́пкую и мы́шцу высо́кую:
и не даде́ Госпо́дь Бо́гъ ва́мъ се́рдца разумѣ́ти и оче́съ ви́дѣти и уше́съ слы́шати, да́же до дне́ сего́:
и води́лъ ва́съ четы́редесять лѣ́тъ по пусты́ни: не обетша́ша ри́зы ва́шя, и сапо́зи ва́ши не сотро́шася на нога́хъ ва́шихъ:
хлѣ́ба не ядо́сте, вина́ и Сике́ра не пи́сте, да позна́ете, я́ко се́й Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
и прiидо́сте до сего́ мѣ́ста: и изы́де сио́нъ ца́рь есево́нскiй и о́гъ ца́рь Васа́нскiй во срѣ́тенiе на́мъ на бра́нь,
и порази́хомъ и́хъ на бра́ни, и прiя́хомъ зе́млю и́хъ: и да́хъ ю́ во жре́бiй Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину.
И сохрани́те твори́ти вся́ словеса́ завѣ́та сего́ твори́ти я́, да разумѣ́ете вся́, ели́ка сотворите́.
Вы́ ста́сте вси́ дне́сь предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, племенонача́лницы ва́ши и старѣ́йшины ва́ши, и судiи́ ва́ши и писмовводи́тели ва́ши, вся́къ му́жъ Изра́илтескъ,
и жены́ ва́шя и ча́да ва́ша, и при­­шле́цъ и́же посредѣ́ полка́ ва́­шего, от­ древосѣ́чца ва́­шего да́же до водоно́сца ва́­шего,
е́же прейти́ въ завѣ́тъ Го́спода Бо́га ва́­шего и въ кля́твы его́, ели́ка завѣща́етъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й къ тебѣ́ дне́сь:
да поста́витъ тя́ себѣ́ въ лю́ди, и то́й бу́детъ тебѣ́ Бо́гъ, я́коже тебѣ́ рече́ и я́коже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову.
И не ва́мъ еди́нѣмъ а́зъ завѣ́тъ се́й и кля́тву сiю́ завѣщава́ю,
но и здѣ́ су́щымъ съ ва́ми дне́сь, предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, и не су́щымъ съ ва́ми здѣ́ дне́сь.
Я́ко вы́ вѣ́сте, ка́ко жи́хомъ въ земли́ Еги́петстѣй и ка́ко про­идо́хомъ посредѣ́ язы́ковъ, и́хже преидо́сте,
и ви́дѣсте ме́рзости и́хъ и кумíры и́хъ, дре́во и ка́менiе, сребро́ и зла́то, я́же су́ть у ни́хъ.
Еда́ кто́ е́сть въ ва́съ му́жъ или́ жена́, или́ оте́че­с­т­во или́ пле́мя, его́же се́рдце уклони́ся от­ Го́спода Бо́га ва́­шего, ити́ е́же служи́ти бого́мъ язы́ковъ о́ныхъ? еда́ кі́й е́сть въ ва́съ ко́рень горѣ́ прораста́ющь въ же́лчи и го́рести?
И бу́детъ а́ще услы́шитъ словеса́ кля́твы сея́ и похва́лит­ся въ се́рдцы сво­е́мъ, глаго́ля: преподо́бно мнѣ́ да бу́детъ, я́ко въ прельще́нiи се́рдца мо­его́ пойду́, да не погуби́тъ грѣ́шникъ безгрѣ́шнаго [съ собо́ю]:
не восхо́щетъ Бо́гъ ми́лостивъ бы́ти ему́, но тогда́ разгори́т­ся гнѣ́въ Госпо́день и ре́вность его́ на человѣ́ка того́: и при­­лѣпя́т­ся ему́ вся́ кля́твы завѣ́та сего́, пи́сан­ныя въ кни́зѣ зако́на сего́: и потреби́тъ Госпо́дь и́мя его́ от­ поднебе́сныя,
и от­лучи́тъ его́ Госпо́дь на зла́я от­ всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, по всѣ́мъ кля́твамъ завѣ́та напи́сан­наго въ кни́зѣ зако́на сего́.
И рече́тъ ро́дъ и́нъ, сы́нове ва́ши, и́же воста́нутъ по ва́съ, и чужды́й и́же прiи́детъ от­ земли́ дале́кiя, и у́зрятъ я́звы земли́ о́ныя и неду́ги ея́, я́же посла́ Госпо́дь на ню́,
жу́пелъ и со́ль сожже́н­ную: вся́ земля́ ея́ не насѣ́ет­ся, ни прозя́бнетъ, ниже́ воз­ни́кнетъ на не́й вся́къ зла́къ: я́коже опрове́ржеся Cодо́мъ и Гомо́рръ, Адама́ и Севои́мъ, я́же опрове́рже Госпо́дь въ я́рости и гнѣ́вѣ сво­е́мъ.
И реку́тъ вси́ язы́цы: почто́ сотвори́ Госпо́дь си́це земли́ се́й? ка́я я́рость гнѣ́ва вели́кая сiя́?
И реку́тъ: я́ко оста́виша завѣ́тъ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, его́же завѣща́ отце́мъ и́хъ, егда́ изведе́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя,
и ше́дше послужи́ша бого́мъ ины́мъ, и поклони́шася и́мъ, и́хже не вѣ́дяху, и не даде́ и́мъ ничто́же ни еди́нъ:
и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на зе́млю ту́, е́же навести́ на ню́ по всѣ́мъ кля́твамъ завѣ́та, пи́сан­нымъ въ кни́гахъ зако́на сего́:
и изъя́тъ и́хъ Госпо́дь от­ земли́ и́хъ я́ростiю и гнѣ́вомъ, и прогнѣ́ванiемъ вели́кимъ зѣло́, и изве́рже и́хъ въ зе́млю и́ну я́коже ны́нѣ.
Та́йная Го́сподеви Бо́гу на́­шему, на́мъ же явле́н­ная и ча́домъ на́шымъ во вѣ́ки, твори́ти вся́ словеса́ зако́на сего́.
Синодальный
Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве.
И созвал Моисей всех [сынов] Израилевых и сказал им: вы видели всё, что сделал Господь пред глазами вашими в земле Египетской с фараоном и всеми рабами его и всею землею его;
те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, [руку крепкую и мышцу простертую];
но до сего дня не дал вам Господь [Бог] сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать.
Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей;
хлеба вы не ели и вина и сикера не пили, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш.
И когда пришли вы на место сие, выступил против нас Сигон, царь Есевонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их;
и взяли землю их и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
Соблюдайте же [все] слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать.
Все вы сегодня стоите пред лицем Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, [судьи ваши,] надзиратели ваши, все Израильтяне,
дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою,
чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою,
дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову.
Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор,
но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
Ибо вы знаете, как мы жили в земле Египетской и как мы проходили посреди народов, чрез которые вы прошли,
и видели мерзости их и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них.
Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь,
такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего»; и пропадет таким образом сытый с голодным;
не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падет на него все проклятие [завета сего], написанное в сей книге [закона], и изгладит Господь имя его из поднебесной;
и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в сей книге закона.
И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь:
сера и соль, пожарище – вся земля; не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей.
И скажут все народы: за что Господь так поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его!
И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли Египетской,
и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им:
за то возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия [завета], написанные в сей книге [закона],
и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим.
Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.
Таджикский
Ин аст суханони паймоне ки Парвардигор ба Мусо фармуд, ки бо банӣ Исроил дар замини Мӯоб бибандад, ғайр аз он паймоне ки бо онҳо дар Ҳӯриб баста буд.
Ва Мусо тамоми Исроилро хонда, ба онҳо гуфт: «Ҳар он чиро, ки Парвардигор пеши назари шумо дар замини Миср ба фиръавн ва ҳамаи бандагонаш ва тамоми заминаш ба амал овард, шумо дидаед:
Он имтиҳонҳои бузургро, ки чашмони шумо дид, он аломот ва мӯъҷизоти азимро;
Валекин Парвардигор диле барои донистан ва чашмон барои дидан ва гӯшҳо барои шунидан то имрӯз ба шумо надодааст.
Ва ман шуморо чил сол дар биёбон бурдам; либоси шумо бар танатон ҷиғда-ҷиғда нашуд, ва кафшатон бар поятон пора нашуд.
Нон нахӯрдед ва май нанӯшидед, то бидонед, ки Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
Ва ба ин макон расидед, ва Сиҳӯн, подшоҳи Ҳешбӯн, ва Ӯҷ, подшоҳи Бошон, ба пешвози мо барои ҷанг берун омаданд, ва мо онҳоро торумор кардем.
Ва замини онҳоро гирифта, ба реубениён ва ҷодиён ва нисфи сибти менашшеиён ҳамчун мулк додем.
Пас, суханони ин паймонро риоя намоед ва онҳоро ба ҷо оваред, то ки дар ҳар чи мекунед, муваффақият ба даст оваред.
Имрӯз ҳамаи шумо ба ҳузури Парвардигор Худои худ истодаед, яъне сардорони шумо, сибтҳои шумо, пирони шумо ва нозирони шумо, ҳамаи мардони Исроил,
Кӯдакони шумо, занони шумо, ва ғарибе ки андаруни бошишгоҳи шумост, аз ҳезумкафони ту то машкоби ту, –
То ки ба паймони Парвардигор Худои худ ва ба савгандномаи Ӯ, ки Парвардигор Худоят имрӯз бо ту мебандад, дохил шавӣ,
То ки Ӯ туро имрӯз қавми Худ таъин намояд, ва Ӯ Худои ту бошад, чунон ки Ӯ ба ту гуфтааст, ва чунон ки ба падаронат Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб қасам хӯрдааст.
Ва на танҳо бо шумо ман ин паймон ва ин савгандномаро мебандам,
Балки ҳам бо онҳое ки имрӯз ҳамроҳи мо ба ҳузури Парвардигор Худои мо истодаанд, ва ҳам бо онҳое ки имрӯз дар ин ҷо хамроҳи мо нестанд.
Зеро шумо медонед, ки чӣ гуна мо дар замини Миср умр ба сар мебурдем, ва чӣ гуна мо аз миёни халқҳое ки шумо гузаштед, гузаштем.
Ва шумо қабоҳатҳо ва бутҳои онҳоро дидед, ки иборат аз чӯб ва санг, ва нуқра ва тилло дар миёни онҳо буданд.
Мабодо дар миёни шумо мард ё зан, ё қабила ё сибте бошад, ки дилаш имрӯз аз Парвардигор Худои мо гардад, то ки рафта, худоёни он халқҳоро парастиш намояд; мабодо дар миёни шумо решае бошад, ки заҳр ва явшон ба вуҷуд оварад, –
Ва ҳангоме ки вай суханони ин савгандномаро бишнавад, дар дили худ худро баракат дода, гӯяд: ́Бо вуҷуди он ки дар сахтии дили худ рафтор менамоям, то ки сероб ва ташнаро якҷоя нобуд кунам, ман саломат хоҳам монд́, –
Парвардигор вайро нахоҳад омурзид, балки он вақт ғазаби Парвардигор ва рашки Ӯ бар он кас аланга хоҳад зад, ва тамоми лаънате ки дар ин китоб навишта шудааст, ба сари вай хоҳад омад, ва Парвардигор номи вайро аз зери осмон нобуд хоҳад кард;
Ва Парвардигор вайро аз ҳамаи сибтҳои Исроил барои ҳалокат ҷудо хоҳад кард, мувофиқи ҳамаи лаънатҳои паймоне ки дар ин китоби шариат навишта шудааст.
Ва насли баъдина, яъне фарзандони шумо, ки баъд аз шумо пайдо хоҳанд шуд, ва аҷнабиёне ки аз замини дурдаст хоҳанд омад, ҳангоме ки мусибатҳои ин замин ва вабоҳоеро, ки Парвардигор ба сари он меоварад, бубинанд, хоҳанд гуфт:
́Тамоми замин сӯхта, ба кибрит ва шӯра табдил ёфтааст, кишт карда намешавад, ва ҳосиле намерӯёнад, ва ҳеҷ як алафе дар он намесабзад, монанди вожгуншавии Садӯм ва Амӯро, Адмо ва Сабӯим, ки онҳоро Парвардигор дар хашм ва ғазаби худ вожгун карда буд́.
Ва ҳамаи халқҳо хоҳанд гуфт: ́Аз чӣ сабаб Парвардигор ба ин замин чунин амал кардааст? Шиддати ин ғазаби азим аз чӣ сабаб аст?́
Ва хоҳанд гуфт: ́Аз он сабаб аст, ки онҳо паймони Парвардигор Худои падарони худро, ки дар вақти берун овардани онҳо аз замини Миср бо онҳо баста буд, тарк карданд,
Ва рафта, худоёни дигарро парастиш карданд ва ба онҳо саҷда бурданд, – худоёнеро, ки намешинохтанд, ва Ӯ насибаи онҳо нагардонида буд;
Бинобар ин хашми Парвардигор бар ин замин аланга зад, ва Ӯ тамоми лаънатеро, ки дар ин китоб навишта шудаст, бар он овард;
Ва Парвардигор онҳоро бо ғазаб ва хашм ва қаҳри азим аз заминашон решакан карда, ба замини дигаре партофт, чунон ки имрӯз воқеъ шудааст́.
Чизҳои ниҳонӣ аз они Парвардигор Худои мост, ва чизҳои ошкор то абад аз они мо ва фарзандони мост, то ки ҳамаи суханони ин шариатро ба амал оварем».

这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话,是在他和他们于何烈山所立的约之外。
摩西召了以色列众人来,对他们说,耶和华在埃及地,在你们眼前向法老和他众臣仆,并他全地所行的一切事,你们都看见了,
就是你亲眼看见的大试验和神迹,并那些大奇事。
但耶和华到今日没有使你们心能明白,眼能看见,耳能听见。
我领你们在旷野四十年,你们身上的衣服并没有穿破,脚上的鞋也没有穿坏。
你们没有吃饼,也没有喝清酒浓酒。这要使你们知道,耶和华是你们的神。
你们来到这地方,希实本王西宏,巴珊王噩都出来与我们交战,我们就击杀了他们,
取了他们的地给流便支派,迦得支派,和玛拿西半支派为业。
所以你们要谨守遵行这约的话,好叫你们在一切所行的事上亨通。
今日你们的首领,族长(原文作支派),长老,官长,以色列的男丁,你们的妻子,儿女和营中寄居的,以及为你们劈柴挑水的人,都站在耶和华你们的神面前,
为要你顺从耶和华你神今日与你所立的约,向你所起的誓。
这样,他要照他向你所应许的话,又向你列祖亚伯拉罕,以撒,雅各所起的誓,今日立你作他的子民,他作你的神。
我不但与你们立这约,起这誓,
凡与我们一同站在耶和华我们神面前的,并今日不在我们这里的人,我也与他们立这约,起这誓。
(我们曾住过埃及地,也从列国经过。这是你们知道的。
你们也看见他们中间可憎之物,并他们木,石,金,银的偶像。)
惟恐你们中间,或男或女,或族长或支派长,今日心里偏离耶和华我们的神,去事奉那些国的神。又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵??来,
听见这咒诅的话,心里仍是自夸说,我虽然行事心里顽梗,连累众人,却还是平安。
耶和华必不饶恕他。耶和华的怒气与愤恨要向他发作,如烟冒出,将这书上所写的一切咒诅都加在他身上。耶和华又要从天下涂抹他的名,
也必照着写在律法书上,约中的一切咒诅将他从以色列众支派中分别出来,使他受祸。
你们的后代,就是以后兴起来的子孙,和远方来的外人,看见这地的灾殃,并耶和华所降与这地的疾病,
又看见遍地有硫磺,有盐卤,有火迹,没有耕种,没有出产,连草都不生长,好像耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛,蛾摩拉,押玛,洗扁一样。
所看见的人,连万国人,都必问说,耶和华为何向此地这样行呢,这样大发烈怒是什么意思呢,
人必回答说,是因这地的人离弃了耶和华他们列祖的神,领他们出埃及地的时候与他们所立的约,
去事奉敬拜素不认识的别神,是耶和华所未曾给他们安排的。
所以耶和华的怒气向这地发作,将这书上所写的一切咒诅都降在这地上。
耶和华在怒气,忿怒,大恼恨中将他们从本地拔出来,扔在别的地上,像今日一样。
隐秘的事是属耶和华我们神的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的,好叫我们遵行这律法上的一切话。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки