Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Сiя́ словеса́ завѣ́та, я́же завѣща́ Госпо́дь Моисе́ю уста́вити сыно́мъ Изра́илевымъ въ земли́ Моа́вли, кромѣ́ завѣ́та, его́же завѣща́ и́мъ въ Хори́вѣ.
 • И при­­зва́ Моисе́й вся́ сы́ны Изра́илевы и рече́ къ ни́мъ: вы́ ви́дѣсте вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь въ земли́ Еги́петстѣй предъ ва́ми фарао́ну и всѣ́мъ слуга́мъ его́ и все́й земли́ его́,
 • искуше́нiя вели́кая, я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, зна́менiя и чудеса́ вели́кая о́ная, ру́ку крѣ́пкую и мы́шцу высо́кую:
 • и не даде́ Госпо́дь Бо́гъ ва́мъ се́рдца разумѣ́ти и оче́съ ви́дѣти и уше́съ слы́шати, да́же до дне́ сего́:
 • и води́лъ ва́съ четы́редесять лѣ́тъ по пусты́ни: не обетша́ша ри́зы ва́шя, и сапо́зи ва́ши не сотро́шася на нога́хъ ва́шихъ:
 • хлѣ́ба не ядо́сте, вина́ и Сике́ра не пи́сте, да позна́ете, я́ко се́й Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • и прiидо́сте до сего́ мѣ́ста: и изы́де сио́нъ ца́рь есево́нскiй и о́гъ ца́рь Васа́нскiй во срѣ́тенiе на́мъ на бра́нь,
 • и порази́хомъ и́хъ на бра́ни, и прiя́хомъ зе́млю и́хъ: и да́хъ ю́ во жре́бiй Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину.
 • И сохрани́те твори́ти вся́ словеса́ завѣ́та сего́ твори́ти я́, да разумѣ́ете вся́, ели́ка сотворите́.
 • Вы́ ста́сте вси́ дне́сь предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, племенонача́лницы ва́ши и старѣ́йшины ва́ши, и судiи́ ва́ши и писмовводи́тели ва́ши, вся́къ му́жъ Изра́илтескъ,
 • и жены́ ва́шя и ча́да ва́ша, и при­­шле́цъ и́же посредѣ́ полка́ ва́­шего, от­ древосѣ́чца ва́­шего да́же до водоно́сца ва́­шего,
 • е́же прейти́ въ завѣ́тъ Го́спода Бо́га ва́­шего и въ кля́твы его́, ели́ка завѣща́етъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й къ тебѣ́ дне́сь:
 • да поста́витъ тя́ себѣ́ въ лю́ди, и то́й бу́детъ тебѣ́ Бо́гъ, я́коже тебѣ́ рече́ и я́коже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову.
 • И не ва́мъ еди́нѣмъ а́зъ завѣ́тъ се́й и кля́тву сiю́ завѣщава́ю,
 • но и здѣ́ су́щымъ съ ва́ми дне́сь, предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, и не су́щымъ съ ва́ми здѣ́ дне́сь.
 • Я́ко вы́ вѣ́сте, ка́ко жи́хомъ въ земли́ Еги́петстѣй и ка́ко про­идо́хомъ посредѣ́ язы́ковъ, и́хже преидо́сте,
 • и ви́дѣсте ме́рзости и́хъ и кумíры и́хъ, дре́во и ка́менiе, сребро́ и зла́то, я́же су́ть у ни́хъ.
 • Еда́ кто́ е́сть въ ва́съ му́жъ или́ жена́, или́ оте́че­с­т­во или́ пле́мя, его́же се́рдце уклони́ся от­ Го́спода Бо́га ва́­шего, ити́ е́же служи́ти бого́мъ язы́ковъ о́ныхъ? еда́ кі́й е́сть въ ва́съ ко́рень горѣ́ прораста́ющь въ же́лчи и го́рести?
 • И бу́детъ а́ще услы́шитъ словеса́ кля́твы сея́ и похва́лит­ся въ се́рдцы сво­е́мъ, глаго́ля: преподо́бно мнѣ́ да бу́детъ, я́ко въ прельще́нiи се́рдца мо­его́ пойду́, да не погуби́тъ грѣ́шникъ безгрѣ́шнаго [съ собо́ю]:
 • не восхо́щетъ Бо́гъ ми́лостивъ бы́ти ему́, но тогда́ разгори́т­ся гнѣ́въ Госпо́день и ре́вность его́ на человѣ́ка того́: и при­­лѣпя́т­ся ему́ вся́ кля́твы завѣ́та сего́, пи́сан­ныя въ кни́зѣ зако́на сего́: и потреби́тъ Госпо́дь и́мя его́ от­ поднебе́сныя,
 • и от­лучи́тъ его́ Госпо́дь на зла́я от­ всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, по всѣ́мъ кля́твамъ завѣ́та напи́сан­наго въ кни́зѣ зако́на сего́.
 • И рече́тъ ро́дъ и́нъ, сы́нове ва́ши, и́же воста́нутъ по ва́съ, и чужды́й и́же прiи́детъ от­ земли́ дале́кiя, и у́зрятъ я́звы земли́ о́ныя и неду́ги ея́, я́же посла́ Госпо́дь на ню́,
 • жу́пелъ и со́ль сожже́н­ную: вся́ земля́ ея́ не насѣ́ет­ся, ни прозя́бнетъ, ниже́ воз­ни́кнетъ на не́й вся́къ зла́къ: я́коже опрове́ржеся Cодо́мъ и Гомо́рръ, Адама́ и Севои́мъ, я́же опрове́рже Госпо́дь въ я́рости и гнѣ́вѣ сво­е́мъ.
 • И реку́тъ вси́ язы́цы: почто́ сотвори́ Госпо́дь си́це земли́ се́й? ка́я я́рость гнѣ́ва вели́кая сiя́?
 • И реку́тъ: я́ко оста́виша завѣ́тъ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, его́же завѣща́ отце́мъ и́хъ, егда́ изведе́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя,
 • и ше́дше послужи́ша бого́мъ ины́мъ, и поклони́шася и́мъ, и́хже не вѣ́дяху, и не даде́ и́мъ ничто́же ни еди́нъ:
 • и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на зе́млю ту́, е́же навести́ на ню́ по всѣ́мъ кля́твамъ завѣ́та, пи́сан­нымъ въ кни́гахъ зако́на сего́:
 • и изъя́тъ и́хъ Госпо́дь от­ земли́ и́хъ я́ростiю и гнѣ́вомъ, и прогнѣ́ванiемъ вели́кимъ зѣло́, и изве́рже и́хъ въ зе́млю и́ну я́коже ны́нѣ.
 • Та́йная Го́сподеви Бо́гу на́­шему, на́мъ же явле́н­ная и ча́домъ на́шымъ во вѣ́ки, твори́ти вся́ словеса́ зако́на сего́.
 • 28:69οὗτοι οἱ λόγοι τῆς δια­θήκης οὓς ἐνετείλατο κύριος Μωυσῇ στῆσαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν γῇ Μωαβ πλη­̀ν τῆς δια­θήκης ἧς διέθετο αὐτοῖς ἐν Χωρηβ
 • 1καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς πάν­τας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς ὑμεῖς ἑωράκατε πάν­τα ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐνώπιον ὑμῶν Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ
 • 2τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγά­λους οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγά­λα ἐκεῖνα
 • 3καὶ οὐκ ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῖν καρδίαν εἰδέναι καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • 4καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς τεσ­σαράκον­τα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ οὐκ ἐπαλαιώθη τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν οὐ κατετρίβη ἀπο­̀ τῶν ποδῶν ὑμῶν
 • 5ἄρτον οὐκ ἐφάγετε οἶνον καὶ σικερα οὐκ ἐπι­́ετε ἵνα γνῶτε ὅτι οὗτος κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
 • 6καὶ ἤλθετε ἕως τοῦ τόπου τούτου καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων καὶ Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συν­άν­τησιν ἡμῖν ἐν πολέμῳ καὶ ἐπατάξαμεν αὐτοὺς
 • 7καὶ ἐλάβομεν τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Рουβην καὶ τῷ Γαδδι καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασ­ση
 • 8καὶ φυλάξεσθε ποιεῖν πάν­τας τοὺς λόγους τῆς δια­θήκης ταύτης ἵνα συν­ῆτε πάν­τα ὅσα ποιήσετε
 • 9ὑμεῖς ἑστήκατε πάν­τες σήμερον ἐναν­τίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν οἱ ἀρχίφυλοι ὑμῶν καὶ ἡ γερουσία ὑμῶν καὶ οἱ κριταὶ ὑμῶν καὶ οἱ γραμματοεισαγωγεῖς ὑμῶν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ
 • 10αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ ἔκγονα ὑμῶν καὶ ὁ προ­σήλυτος ὁ ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς ὑμῶν ἀπο­̀ ξυλοκόπου ὑμῶν καὶ ἕως ὑδροφόρου ὑμῶν
 • 11παρελθεῖν ἐν τῇ δια­θήκῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ἐν ταῖς ἀραῖς αὐτοῦ ὅσα κύριος ὁ θεός σου δια­τίθεται προ­̀ς σὲ σήμερον
 • 12ἵνα στήσῃ σε αὐτῷ εἰς λαόν καὶ αὐτὸς ἔσται σου θεός ὃν τρόπον εἶπέν σοι καὶ ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ
 • 13καὶ οὐχ ὑμῖν μόνοις ἐγὼ δια­τίθεμαι τὴν δια­θήκην ταύτην καὶ τὴν ἀρὰν ταύτην
 • 14ἀλλὰ καὶ τοῖς ὧδε οὖσι μεθ᾿ ἡμῶν σήμερον ἐναν­τίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ τοῖς μὴ οὖσιν μεθ᾿ ἡμῶν ὧδε σήμερον
 • 15ὅτι ὑμεῖς οἴδατε ὡς κατῳκήσαμεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ παρήλθομεν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν οὓς παρήλθετε
 • 16καὶ εἴδετε τὰ βδελύγματα αὐτῶν καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ξύλον καὶ λίθον ἀργύριον καὶ χρυσίον ἅ ἐστιν παρ᾿ αὐτοῖς
 • 17μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀνὴρ ἢ γυνὴ ἢ πατριὰ ἢ φυλή τίνος ἡ δια­́νοια ἐξέκλινεν ἀπο­̀ κυρίου τοῦ͂ θεοῦ ὑμῶν πορεύ­εσθαι λατρεύ­ειν τοῖς θεοῖς τῶν ἐθνῶν ἐκείνων μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ
 • 18καὶ ἔσται ἐὰν ἀκούσῃ τὰ ῥήματα τῆς ἀρᾶς ταύτης καὶ ἐπι­φημίσηται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων ὅσιά μοι γένοιτο ὅτι ἐν τῇ ἀπο­πλανήσει τῆς καρδίας μου πορεύ­σομαι ἵνα μὴ συν­απολέσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον
 • 19οὐ μὴ θελήσῃ ὁ θεὸς εὐιλατεῦσαι αὐτῷ ἀλλ᾿ ἢ τότε ἐκκαυθή­σε­ται ὀργὴ κυρίου καὶ ὁ ζῆλος αὐτοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ καὶ κολληθήσον­ται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἀραὶ τῆς δια­θήκης ταύτης αἱ γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου καὶ ἐξαλείψει κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν
 • 20καὶ δια­στελεῖ αὐτὸν κύριος εἰς κακὰ ἐκ πάν­των τῶν υἱῶν Ισραηλ κατα­̀ πάσας τὰς ἀρὰς τῆς δια­θήκης τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
 • 21καὶ ἐροῦσιν ἡ γενεὰ ἡ ἑτέρα οἱ υἱοὶ ὑμῶν οἳ ἀναστήσον­ται μεθ᾿ ὑμᾶς καὶ ὁ ἀλλότριος ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ὄψον­ται τὰς πλη­γὰς τῆς γῆς ἐκείνης καὶ τὰς νόσους αὐτῆς ἃς ἀπέστειλεν κύριος ἐπ᾿ αὐτήν
 • 22θεῖον καὶ ἅλα κατα­κεκαυμένον πᾶσα ἡ γῆ αὐτῆς οὐ σπαρή­σε­ται οὐδὲ ἀνατελεῖ οὐδὲ μὴ ἀναβῇ ἐπ᾿ αὐτὴν πᾶν χλωρόν ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα Αδαμα καὶ Σεβωιμ ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ
 • 23καὶ ἐροῦσιν πάν­τα τὰ ἔθνη δια­̀ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ τίς ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς ὁ μέγας οὗτος
 • 24καὶ ἐροῦσιν ὅτι κατελίποσαν τὴν δια­θήκην κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ διέθετο τοῖς πατράσιν αὐτῶν ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
 • 25καὶ πορευθέν­τες ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις καὶ προ­σεκύνησαν αὐτοῖς οἷς οὐκ ἠπίσταν­το οὐδὲ διένειμεν αὐτοῖς
 • 26καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῖν ἐπ᾿ αὐτὴν κατα­̀ πάσας τὰς κατα­́ρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
 • 27καὶ ἐξῆρεν αὐτοὺς κύριος ἀπο­̀ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ καὶ παροξυσμῷ μεγά­λῳ σφόδρα καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς εἰς γῆν ἑτέραν ὡσεὶ νῦν
 • 28τὰ κρυπτὰ κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν τὰ δὲ φανερὰ ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ποιεῖν πάν­τα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου
 • Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве.
 • И созвал Моисей всех [сынов] Израилевых и сказал им: вы видели всё, что сделал Господь пред глазами вашими в земле Египетской с фараоном и всеми рабами его и всею землею его;
 • те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, [руку крепкую и мышцу простертую];
 • но до сего дня не дал вам Господь [Бог] сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать.
 • Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей;
 • хлеба вы не ели и вина и сикера не пили, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш.
 • И когда пришли вы на место сие, выступил против нас Сигон, царь Есевонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их;
 • и взяли землю их и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
 • Соблюдайте же [все] слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать.
 • Все вы сегодня стоите пред лицем Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, [судьи ваши,] надзиратели ваши, все Израильтяне,
 • дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою,
 • чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою,
 • дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову.
 • Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор,
 • но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
 • Ибо вы знаете, как мы жили в земле Египетской и как мы проходили посреди народов, чрез которые вы прошли,
 • и видели мерзости их и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них.
 • Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь,
 • такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего»; и пропадет таким образом сытый с голодным;
 • не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падет на него все проклятие [завета сего], написанное в сей книге [закона], и изгладит Господь имя его из поднебесной;
 • и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в сей книге закона.
 • И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь:
 • сера и соль, пожарище – вся земля; не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей.
 • И скажут все народы: за что Господь так поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его!
 • И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли Египетской,
 • и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им:
 • за то возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия [завета], написанные в сей книге [закона],
 • и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим.
 • Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.