Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Сiя́ словеса́ завѣ́та, я́же завѣща́ Госпо́дь Моисе́ю уста́вити сыно́мъ Изра́илевымъ въ земли́ Моа́вли, кромѣ́ завѣ́та, его́же завѣща́ и́мъ въ Хори́вѣ.
 • И при­­зва́ Моисе́й вся́ сы́ны Изра́илевы и рече́ къ ни́мъ: вы́ ви́дѣсте вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь въ земли́ Еги́петстѣй предъ ва́ми фарао́ну и всѣ́мъ слуга́мъ его́ и все́й земли́ его́,
 • искуше́нiя вели́кая, я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, зна́менiя и чудеса́ вели́кая о́ная, ру́ку крѣ́пкую и мы́шцу высо́кую:
 • и не даде́ Госпо́дь Бо́гъ ва́мъ се́рдца разумѣ́ти и оче́съ ви́дѣти и уше́съ слы́шати, да́же до дне́ сего́:
 • и води́лъ ва́съ четы́редесять лѣ́тъ по пусты́ни: не обетша́ша ри́зы ва́шя, и сапо́зи ва́ши не сотро́шася на нога́хъ ва́шихъ:
 • хлѣ́ба не ядо́сте, вина́ и Сике́ра не пи́сте, да позна́ете, я́ко се́й Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • и прiидо́сте до сего́ мѣ́ста: и изы́де сио́нъ ца́рь есево́нскiй и о́гъ ца́рь Васа́нскiй во срѣ́тенiе на́мъ на бра́нь,
 • и порази́хомъ и́хъ на бра́ни, и прiя́хомъ зе́млю и́хъ: и да́хъ ю́ во жре́бiй Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину.
 • И сохрани́те твори́ти вся́ словеса́ завѣ́та сего́ твори́ти я́, да разумѣ́ете вся́, ели́ка сотворите́.
 • Вы́ ста́сте вси́ дне́сь предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, племенонача́лницы ва́ши и старѣ́йшины ва́ши, и судiи́ ва́ши и писмовводи́тели ва́ши, вся́къ му́жъ Изра́илтескъ,
 • и жены́ ва́шя и ча́да ва́ша, и при­­шле́цъ и́же посредѣ́ полка́ ва́­шего, от­ древосѣ́чца ва́­шего да́же до водоно́сца ва́­шего,
 • е́же прейти́ въ завѣ́тъ Го́спода Бо́га ва́­шего и въ кля́твы его́, ели́ка завѣща́етъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й къ тебѣ́ дне́сь:
 • да поста́витъ тя́ себѣ́ въ лю́ди, и то́й бу́детъ тебѣ́ Бо́гъ, я́коже тебѣ́ рече́ и я́коже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову.
 • И не ва́мъ еди́нѣмъ а́зъ завѣ́тъ се́й и кля́тву сiю́ завѣщава́ю,
 • но и здѣ́ су́щымъ съ ва́ми дне́сь, предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, и не су́щымъ съ ва́ми здѣ́ дне́сь.
 • Я́ко вы́ вѣ́сте, ка́ко жи́хомъ въ земли́ Еги́петстѣй и ка́ко про­идо́хомъ посредѣ́ язы́ковъ, и́хже преидо́сте,
 • и ви́дѣсте ме́рзости и́хъ и кумíры и́хъ, дре́во и ка́менiе, сребро́ и зла́то, я́же су́ть у ни́хъ.
 • Еда́ кто́ е́сть въ ва́съ му́жъ или́ жена́, или́ оте́че­с­т­во или́ пле́мя, его́же се́рдце уклони́ся от­ Го́спода Бо́га ва́­шего, ити́ е́же служи́ти бого́мъ язы́ковъ о́ныхъ? еда́ кі́й е́сть въ ва́съ ко́рень горѣ́ прораста́ющь въ же́лчи и го́рести?
 • И бу́детъ а́ще услы́шитъ словеса́ кля́твы сея́ и похва́лит­ся въ се́рдцы сво­е́мъ, глаго́ля: преподо́бно мнѣ́ да бу́детъ, я́ко въ прельще́нiи се́рдца мо­его́ пойду́, да не погуби́тъ грѣ́шникъ безгрѣ́шнаго [съ собо́ю]:
 • не восхо́щетъ Бо́гъ ми́лостивъ бы́ти ему́, но тогда́ разгори́т­ся гнѣ́въ Госпо́день и ре́вность его́ на человѣ́ка того́: и при­­лѣпя́т­ся ему́ вся́ кля́твы завѣ́та сего́, пи́сан­ныя въ кни́зѣ зако́на сего́: и потреби́тъ Госпо́дь и́мя его́ от­ поднебе́сныя,
 • и от­лучи́тъ его́ Госпо́дь на зла́я от­ всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, по всѣ́мъ кля́твамъ завѣ́та напи́сан­наго въ кни́зѣ зако́на сего́.
 • И рече́тъ ро́дъ и́нъ, сы́нове ва́ши, и́же воста́нутъ по ва́съ, и чужды́й и́же прiи́детъ от­ земли́ дале́кiя, и у́зрятъ я́звы земли́ о́ныя и неду́ги ея́, я́же посла́ Госпо́дь на ню́,
 • жу́пелъ и со́ль сожже́н­ную: вся́ земля́ ея́ не насѣ́ет­ся, ни прозя́бнетъ, ниже́ воз­ни́кнетъ на не́й вся́къ зла́къ: я́коже опрове́ржеся Cодо́мъ и Гомо́рръ, Адама́ и Севои́мъ, я́же опрове́рже Госпо́дь въ я́рости и гнѣ́вѣ сво­е́мъ.
 • И реку́тъ вси́ язы́цы: почто́ сотвори́ Госпо́дь си́це земли́ се́й? ка́я я́рость гнѣ́ва вели́кая сiя́?
 • И реку́тъ: я́ко оста́виша завѣ́тъ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, его́же завѣща́ отце́мъ и́хъ, егда́ изведе́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя,
 • и ше́дше послужи́ша бого́мъ ины́мъ, и поклони́шася и́мъ, и́хже не вѣ́дяху, и не даде́ и́мъ ничто́же ни еди́нъ:
 • и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на зе́млю ту́, е́же навести́ на ню́ по всѣ́мъ кля́твамъ завѣ́та, пи́сан­нымъ въ кни́гахъ зако́на сего́:
 • и изъя́тъ и́хъ Госпо́дь от­ земли́ и́хъ я́ростiю и гнѣ́вомъ, и прогнѣ́ванiемъ вели́кимъ зѣло́, и изве́рже и́хъ въ зе́млю и́ну я́коже ны́нѣ.
 • Та́йная Го́сподеви Бо́гу на́­шему, на́мъ же явле́н­ная и ча́домъ на́шымъ во вѣ́ки, твори́ти вся́ словеса́ зако́на сего́.
 • Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве.
 • И созвал Моисей всех [сынов] Израилевых и сказал им: вы видели всё, что сделал Господь пред глазами вашими в земле Египетской с фараоном и всеми рабами его и всею землею его;
 • те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, [руку крепкую и мышцу простертую];
 • но до сего дня не дал вам Господь [Бог] сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать.
 • Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей;
 • хлеба вы не ели и вина и сикера не пили, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш.
 • И когда пришли вы на место сие, выступил против нас Сигон, царь Есевонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их;
 • и взяли землю их и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
 • Соблюдайте же [все] слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать.
 • Все вы сегодня стоите пред лицем Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, [судьи ваши,] надзиратели ваши, все Израильтяне,
 • дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою,
 • чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою,
 • дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову.
 • Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор,
 • но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
 • Ибо вы знаете, как мы жили в земле Египетской и как мы проходили посреди народов, чрез которые вы прошли,
 • и видели мерзости их и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них.
 • Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь,
 • такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего»; и пропадет таким образом сытый с голодным;
 • не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падет на него все проклятие [завета сего], написанное в сей книге [закона], и изгладит Господь имя его из поднебесной;
 • и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в сей книге закона.
 • И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь:
 • сера и соль, пожарище – вся земля; не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей.
 • И скажут все народы: за что Господь так поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его!
 • И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли Египетской,
 • и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им:
 • за то возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия [завета], написанные в сей книге [закона],
 • и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим.
 • Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.
 • 这 是 耶 和 华 在 摩 押 地 吩 咐 摩 西 与 以 色 列 人 立 约 的 话 , 是 在 他 和 他 们 于 何 烈 山 所 立 的 约 之 外 。
 • 摩 西 召 了 以 色 列 众 人 来 , 对 他 们 说 , 耶 和 华 在 埃 及 地 , 在 你 们 眼 前 向 法 老 和 他 众 臣 仆 , 并 他 全 地 所 行 的 一 切 事 , 你 们 都 看 见 了 ,
 • 就 是 你 亲 眼 看 见 的 大 试 验 和 神 迹 , 并 那 些 大 奇 事 。
 • 但 耶 和 华 到 今 日 没 有 使 你 们 心 能 明 白 , 眼 能 看 见 , 耳 能 听 见 。
 • 我 领 你 们 在 旷 野 四 十 年 , 你 们 身 上 的 衣 服 并 没 有 穿 破 , 脚 上 的 鞋 也 没 有 穿 坏 。
 • 你 们 没 有 吃 饼 , 也 没 有 喝 清 酒 浓 酒 。 这 要 使 你 们 知 道 , 耶 和 华 是 你 们 的 神 。
 • 你 们 来 到 这 地 方 , 希 实 本 王 西 宏 , 巴 珊 王 噩 都 出 来 与 我 们 交 战 , 我 们 就 击 杀 了 他 们 ,
 • 取 了 他 们 的 地 给 流 便 支 派 , 迦 得 支 派 , 和 玛 拿 西 半 支 派 为 业 。
 • 所 以 你 们 要 谨 守 遵 行 这 约 的 话 , 好 叫 你 们 在 一 切 所 行 的 事 上 亨 通 。
 • 今 日 你 们 的 首 领 , 族 长 ( 原 文 作 支 派 ) , 长 老 , 官 长 , 以 色 列 的 男 丁 , 你 们 的 妻 子 , 儿 女 和 营 中 寄 居 的 , 以 及 为 你 们 劈 柴 挑 水 的 人 , 都 站 在 耶 和 华 你 们 的 神 面 前 ,
 • 为 要 你 顺 从 耶 和 华 你 神 今 日 与 你 所 立 的 约 , 向 你 所 起 的 誓 。
 • 这 样 , 他 要 照 他 向 你 所 应 许 的 话 , 又 向 你 列 祖 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 所 起 的 誓 , 今 日 立 你 作 他 的 子 民 , 他 作 你 的 神 。
 • 我 不 但 与 你 们 立 这 约 , 起 这 誓 ,
 • 凡 与 我 们 一 同 站 在 耶 和 华 我 们 神 面 前 的 , 并 今 日 不 在 我 们 这 里 的 人 , 我 也 与 他 们 立 这 约 , 起 这 誓 。
 • ( 我 们 曾 住 过 埃 及 地 , 也 从 列 国 经 过 。 这 是 你 们 知 道 的 。
 • 你 们 也 看 见 他 们 中 间 可 憎 之 物 , 并 他 们 木 , 石 , 金 , 银 的 偶 像 。 )
 • 惟 恐 你 们 中 间 , 或 男 或 女 , 或 族 长 或 支 派 长 , 今 日 心 里 偏 离 耶 和 华 我 们 的 神 , 去 事 奉 那 些 国 的 神 。 又 怕 你 们 中 间 有 恶 根 生 出 苦 菜 和 茵 ? ? 来 ,
 • 听 见 这 咒 诅 的 话 , 心 里 仍 是 自 夸 说 , 我 虽 然 行 事 心 里 顽 梗 , 连 累 众 人 , 却 还 是 平 安 。
 • 耶 和 华 必 不 饶 恕 他 。 耶 和 华 的 怒 气 与 愤 恨 要 向 他 发 作 , 如 烟 冒 出 , 将 这 书 上 所 写 的 一 切 咒 诅 都 加 在 他 身 上 。 耶 和 华 又 要 从 天 下 涂 抹 他 的 名 ,
 • 也 必 照 着 写 在 律 法 书 上 , 约 中 的 一 切 咒 诅 将 他 从 以 色 列 众 支 派 中 分 别 出 来 , 使 他 受 祸 。
 • 你 们 的 后 代 , 就 是 以 后 兴 起 来 的 子 孙 , 和 远 方 来 的 外 人 , 看 见 这 地 的 灾 殃 , 并 耶 和 华 所 降 与 这 地 的 疾 病 ,
 • 又 看 见 遍 地 有 硫 磺 , 有 盐 卤 , 有 火 迹 , 没 有 耕 种 , 没 有 出 产 , 连 草 都 不 生 长 , 好 像 耶 和 华 在 忿 怒 中 所 倾 覆 的 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 , 押 玛 , 洗 扁 一 样 。
 • 所 看 见 的 人 , 连 万 国 人 , 都 必 问 说 , 耶 和 华 为 何 向 此 地 这 样 行 呢 , 这 样 大 发 烈 怒 是 什 么 意 思 呢 ,
 • 人 必 回 答 说 , 是 因 这 地 的 人 离 弃 了 耶 和 华 他 们 列 祖 的 神 , 领 他 们 出 埃 及 地 的 时 候 与 他 们 所 立 的 约 ,
 • 去 事 奉 敬 拜 素 不 认 识 的 别 神 , 是 耶 和 华 所 未 曾 给 他 们 安 排 的 。
 • 所 以 耶 和 华 的 怒 气 向 这 地 发 作 , 将 这 书 上 所 写 的 一 切 咒 诅 都 降 在 这 地 上 。
 • 耶 和 华 在 怒 气 , 忿 怒 , 大 恼 恨 中 将 他 们 从 本 地 拔 出 来 , 扔 在 别 的 地 上 , 像 今 日 一 样 。
 • 隐 秘 的 事 是 属 耶 和 华 我 们 神 的 。 惟 有 明 显 的 事 是 永 远 属 我 们 和 我 们 子 孙 的 , 好 叫 我 们 遵 行 这 律 法 上 的 一 切 话 。