Скрыть
32:16
32:19
32:23
32:26
32:27
32:28
32:31
32:33
32:34
32:41
32:42
32:45
32:46
32:48
Церковнославянский (рус)
Вонми́, небо, и воз­глаго́лю, и да слы́шитъ земля́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ,
да ча́ет­ся я́ко до́ждь вѣща́нiе мое́, и да сни́дутъ я́ко роса́ глаго́ли мо­и́, я́ко ту́ча на тро́скотъ и я́ко и́ней на сѣ́но:
я́ко и́мя Госпо́дне при­­зва́хъ, дади́те вели́чiе Бо́гу на́­шему.
Бо́гъ, и́стин­на дѣла́ Его́, и вси́ путiе́ Его́ су́дъ: Бо́гъ вѣ́ренъ, и нѣ́сть непра́вды въ Не́мъ: пра́веденъ и преподо́бенъ Госпо́дь.
Согрѣши́ша, не Того́ ча́да поро́чная: ро́де стропти́вый и развраще́н­ный,
сiя́ ли Го́сподеви воз­даете́, сі́и лю́дiе бу́iи и не му́дри? Не Са́мъ ли се́й Оте́цъ тво́й стяжа́ тя, и сотвори́ тя, и созда́ тя?
Помяни́те дни́ вѣ́чныя, разумѣ́йте лѣ́та ро́да родо́въ: вопроси́ отца́ тво­его́, и воз­вѣсти́тъ тебѣ́, ста́рцы твоя́, и реку́тъ тебѣ́.
Егда́ раздѣля́ше Вы́шнiй язы́ки, я́ко разсѣ́я сы́ны Ада́мовы, поста́ви предѣ́лы язы́ковъ по числу́ а́нгелъ Бо́жiихъ,
и бы́сть ча́сть Госпо́дня, лю́дiе Его́ Иа́ковъ, у́же наслѣ́дiя Его́ Изра́иль:
удовли́ его́ въ пусты́ни, въ жа́жди зно́я въ безво́днѣ: обы́де его́ и наказа́ его́, и сохрани́ его́ я́ко зѣ́ницу о́ка:
я́ко оре́лъ покры́ гнѣздо́ свое́, и на птенцы́ своя́ воз­желѣ́: просте́ръ крилѣ́ сво­и́ и прiя́тъ и́хъ, и подъя́тъ и́хъ на ра́му свое́ю.
Госпо́дь еди́нъ вожда́­ше и́хъ, и не бѣ́ съ ни́ми бо́гъ чу́ждь:
воз­веде́ я́ на си́лу земли́, насы́ти и́хъ жи́тъ се́лныхъ: сса́ша ме́дъ изъ ка́мене и еле́й от­ тве́рда ка́мене,
ма́сло кра́вiе и млеко́ о́вчее съ ту́комъ а́гнчимъ и о́внимъ сыно́въ ю́нчихъ и ко́злихъ, съ ту́комъ пшени́чнымъ, и кро́вь гро́здову пiя́ху вино́.
И яде́ Иа́ковъ и насы́тися, и от­ве́ржеся воз­лю́блен­ный: уты́, утолстѣ́, разширѣ́: и оста́ви Бо́га сотво́ршаго его́, и от­ступи́ от­ Бо́га Спа́са сво­его́.
Прогнѣ́ваша Мя́ о чужди́хъ, и въ ме́рзостехъ сво­и́хъ преогорчи́ша Мя́.
Пожро́ша бѣсово́мъ, а не Бо́гу, бого́мъ, и́хже не вѣ́дѣша: но́ви и секра́ти {неда́вни} прiидо́ша, и́хже не вѣ́дѣша отцы́ и́хъ.
Бо́га ро́ждшаго тя́ оста́вилъ еси́ и забы́лъ еси́ Бо́га пита́ющаго тя́.
И ви́дѣ Госпо́дь, и воз­ревнова́, и раздражи́ся за гнѣ́въ сыно́въ и́хъ и дще́рей,
и рече́: от­вращу́ лице́ Мое́ от­ ни́хъ и покажу́, что́ бу́детъ и́мъ напослѣ́докъ, я́ко ро́дъ развраще́нъ е́сть, сы́нове, и́мже нѣ́сть вѣ́ры въ ни́хъ:
ті́и раздражи́ша Мя́ не о бо́зѣ, прогнѣ́ваша Мя́ во и́долѣхъ сво­и́хъ: и А́зъ раздражу́ и́хъ не о язы́цѣ, о язы́цѣ же неразу́мливѣ прогнѣ́ваю и́хъ:
я́ко о́гнь воз­гори́т­ся от­ я́рости Мо­ея́, разжже́т­ся до а́да преиспо́дняго, снѣ́стъ зе́млю и жи́та ея́, попали́тъ основа́нiя го́ръ:
соберу́ на ни́хъ зла́я, и стрѣ́лы Моя́ сконча́ю въ ни́хъ:
та́юще гла́домъ и снѣ́дiю пти́цъ, и го́рбъ неисцѣ́ленъ: зу́бы звѣрі́й послю́ въ ня́, съ я́ростiю пресмыка́ющихся по земли́:
от­внѣ́ обезча́дитъ и́хъ ме́чь, и от­ хра́мовъ и́хъ стра́хъ: ю́ноша съ дѣ́вою, ссу́щее съ соверше́н­нымъ ста́рцемъ.
Рѣ́хъ: разсѣ́ю и́хъ, уста́влю же от­ человѣ́къ па́мять и́хъ:
то́кмо за гнѣ́въ враго́въ, да не долголѣ́т­ст­вуютъ, и да не наля́гутъ супоста́ти, да не реку́тъ: рука́ на́ша высока́, и не Госпо́дь сотвори́ сiя́ вся́:
я́ко язы́къ погуби́вый совѣ́тъ е́сть, и нѣ́сть въ ни́хъ худо́же­ст­ва, не смы́слиша разумѣ́ти:
сiя́ вся́ да прiи́мутъ во гряду́щее лѣ́то.
Ка́ко пожене́тъ еди́нъ ты́сящы, и два́ дви́гнета тмы́, а́ще не Бо́гъ от­даде́ и́хъ, и Госпо́дь предаде́ и́хъ?
Не су́ть бо бо́зи и́хъ, я́ко Бо́гъ на́шъ: врази́ же на́ши неразу́мливи.
От виногра́довъ бо Cодо́мскихъ виногра́дъ и́хъ, и розга́ и́хъ от­ Гомо́рры: гро́здъ и́хъ гро́здъ же́лчи, гро́здъ го́рести и́хъ:
я́рость змие́въ вино́ и́хъ, и я́рость а́спидовъ неисцѣ́льна.
Не сiя́ ли вся́ собра́шася у Мене́ и запечатлѣ́шася въ сокро́вищахъ Мо­и́хъ?
Въ де́нь от­мще́нiя воз­да́мъ, во вре́мя егда́ соблазни́т­ся нога́ и́хъ: я́ко бли́зъ де́нь поги́бели и́хъ, и предстоя́тъ гото́вая ва́мъ:
я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ Сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ Сво­и́хъ умоле́нъ бу́детъ: ви́дѣ бо и́хъ разсла́блен­ны и иста́яв­шя во вре́мя и изнемо́гшя.
И рече́ Госпо́дь: гдѣ́ су́ть бо́зи и́хъ, на ни́хже упова́ша,
и́хже ту́къ же́ртвъ и́хъ ядя́сте, и пiя́сте вино́ тре́бъ и́хъ? Да воскре́снутъ и помо́гутъ ва́мъ, и бу́дутъ ва́мъ покрови́тели.
Ви́дите, ви́дите, я́ко А́зъ е́смь, и нѣ́сть Бо́гъ ра́звѣ Мене́: А́зъ убiю́ и жи́ти сотворю́: поражу́ и А́зъ исцѣлю́, и нѣ́сть и́же и́зметъ от­ руку́ Мое́ю:
я́ко воз­дви́гну на небо ру́ку Мою́, и клену́ся десни́цею Мо­е́ю, и реку́: живу́ А́зъ во вѣ́ки:
я́ко поострю́ я́коже мо́лнiю ме́чь Мо́й, и прiи́метъ су́дъ рука́ Моя́, и воз­да́мъ ме́сть враго́мъ и ненави́дящымъ Мя́ воз­да́мъ:
упою́ стрѣ́лы Моя́ от­ кро́ве, и ме́чь Мо́й снѣ́стъ мяса́ от­ кро́ве я́звеныхъ и плѣне́нiя, от­ гла́въ князе́й язы́ческихъ.
Возвесели́теся, небеса́, ку́пно съ Ни́мъ, и да покло́нят­ся Ему́ вси́ А́нгели Бо́жiи: воз­весели́теся, язы́цы, съ людьми́ Его́, и да укрѣпя́т­ся Ему́ вси́ сы́нове Бо́жiи: я́ко кро́вь сыно́въ Сво­и́хъ от­мща́етъ и от­мсти́тъ, и воз­да́стъ ме́сть враго́мъ и ненави́дящымъ Его́ воз­да́стъ: и очи́ститъ Госпо́дь зе́млю люді́й Сво­и́хъ.
И написа́ Моисе́й пѣ́снь сiю́ въ то́й де́нь, и научи́ е́й сы́ны Изра́илевы: и вни́де Моисе́й къ лю́демъ и глаго́ла вся́ словеса́ зако́на сего́ во у́шы лю́демъ, са́мъ и Иису́съ Нави́нъ.
И сконча́ Моисе́й глаго́ля словеса́ сiя́ вся́ всему́ Изра́илю,
и рече́ къ ни́мъ: внемли́те се́рдцемъ ва́шимъ вся́ словеса́ сiя́, я́же а́зъ засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ дне́сь, я́же да заповѣ́сте сыно́мъ ва́шымъ, храни́ти и твори́ти вся́ словеса́ зако́на сего́,
я́ко не тще́тно сло́во сiе́ ва́мъ, зане́ сiя́ жи́знь ва́ша, и ра́ди сло́ва сего́ до́лги дни́ бу́дете на земли́, на ню́же вы́ прехо́дите Иорда́нъ та́мо наслѣ́дити ю́.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ де́нь се́й, глаго́ля:
взы́ди на го́ру Авари́мъ, сiя́ гора́ Нава́въ, я́же е́сть въ земли́ Моа́вли пря́мо Иерихо́ну, и ви́ждь зе́млю Ханаа́ню, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во обдержа́нiе:
и сконча́йся та́мо на горѣ́, на ню́же восхо́диши, и при­­ложи́ся къ лю́демъ тво­и́мъ, я́коже у́мре Ааро́нъ бра́тъ тво́й на горѣ́ О́ръ и при­­ложи́ся къ лю́демъ сво­и́мъ:
поне́же не покори́стеся словеси́ Мо­ему́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ у воды́ пререка́нiя Ка́дисъ въ пусты́ни Си́нъ, поне́же не освяти́сте Мене́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ:
я́ко пря́мо у́зриши зе́млю, и та́мо не вни́деши, ю́же даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ.
1 Песнь Моисея; 44 он увещевает Израиля; 48 Господь призывает Моисея на гору Нево.
Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.
Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.
Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен;
но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный.
Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?
Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе.
Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых*; //*В греческом переводе: по числу Ангелов Божиих.
ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его.
Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего;
как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих,
так Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога.
Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы,
маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов Васанских и козлов, и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод.
И [ел Иаков, и] утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего.
Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями [своими] разгневали Его:
приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши.
А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя.
Господь увидел [и вознегодовал], и в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих,
и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет верности;
они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их;
ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и произведения ее, и попаляет основания гор;
соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои:
будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою; и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле;
извне будет губить их меч, а в домах ужас – и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца.
Я сказал бы: рассею их и изглажу из среды людей память о них;
но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие.
Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла.
О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет!
Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы Заступник их не предал их, и Господь не отдал их!
Ибо заступник их не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи в том.
Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие;
вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов.
Не сокрыто ли это у Меня? не запечатано ли в хранилищах Моих?
У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них.
Но Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне.
Тогда скажет [Господь]: где боги их, твердыня, на которую они надеялись,
которые ели тук жертв их [и] пили вино возлияний их? пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом!
Видите ныне, [видите,] что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей.
Я подъемлю к небесам руку Мою и [клянусь десницею Моею и] говорю: живу Я вовек!
Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам;
упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага.
[Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и поклонитесь Ему, все Ангелы Божии.] Веселитесь, язычники, с народом Его [и да укрепятся все сыны Божии]! ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, [и ненавидящим Его воздаст,] и очистит [Господь] землю Свою и народ Свой!
[И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых.] И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин.
Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю,
тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего;
ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб овладеть ею.
И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал:
взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым;
и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему,
за то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов Израилевых;
пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую Я даю сынам Израилевым.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible