Скрыть
33:5
33:10
33:11
33:14
33:15
33:18
33:21
33:25
33:26
33:27
И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю Его́ а́нгели съ ни́мъ,
и пощадѣ́ лю́ди Своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми Тво­и́ми, и сі́и подъ Тобо́ю су́ть.
И прiя́ от­ слове́съ Его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
и бу́детъ въ Воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная Его́, и и́стину Его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша Искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ Пререка́нiя:
глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ Твоя́ и завѣ́тъ Тво́й соблюде́:
явя́тъ оправда́нiя Твоя́ Иа́кову и зако́нъ Тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ Тво­е́мъ всегда́ на олта́рь Тво́й:
благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ Не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ Его́ почи́.
И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная Яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
И Га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй Га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ Сво́й со Изра́илемъ.
И Да́ну рече́: Да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­ {па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
Нѣ́сть я́коже Бо́гъ Воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? Защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible