Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
 • и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю его́ а́нгели съ ни́мъ,
 • и пощадѣ́ лю́ди своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми тво­и́ми, и сі́и подъ тобо́ю су́ть.
 • И прiя́ от­ слове́съ его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
 • и бу́детъ въ воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
 • Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
 • И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
 • И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная его́, и и́стину его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ пререка́нiя:
 • глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ твоя́ и завѣ́тъ тво́й соблюде́:
 • явя́тъ оправда́нiя твоя́ Иа́кову и зако́нъ тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ тво­е́мъ всегда́ на олта́рь тво́й:
 • благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
 • И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ его́ почи́.
 • И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
 • и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
 • и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
 • и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
 • Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
 • И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
 • язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
 • И га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
 • и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ сво́й со Изра́илемъ.
 • И да́ну рече́: да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
 • И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
 • И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­ {па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
 • желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
 • Нѣ́сть я́коже Бо́гъ воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
 • и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
 • и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
 • Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
 • Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
 • Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
 • Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
 • Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
 • И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
 • Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!
 • Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
 • И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
 • который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
 • учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
 • благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
 • О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
 • Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
 • вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
 • превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
 • и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
 • крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
 • О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
 • созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
 • О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
 • он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
 • О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
 • О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
 • Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
 • железо и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
 • Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
 • прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
 • Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
 • Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
 • Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli Israeliti prima di morire.
 • Egli disse:  "Il Signore è venuto dal Sinai,

  è spuntato per loro dal Seir,

  è apparso dal monte Paran,

  è arrivato tra miriadi di consacrati:

  dalla sua destra, per loro, il fuoco della legge.
 • Certo, egli ama i popoli;

  tutti i suoi santi sono nelle tue mani,

  mentre essi, accampati ai tuoi piedi,

  ricevono le tue parole.
 • Una legge ci ha ordinato Mosè,

  un'eredità per l'assemblea di Giacobbe.
 • Vi fu un re in Iesurùn,

  quando si radunarono i capi del popolo,

  tutte insieme le tribù d'Israele.
 • Viva Ruben e non muoia,

  benché siano pochi i suoi uomini".
 • Questo disse per Giuda:

  "Ascolta, Signore, la voce di Giuda

  e riconducilo verso il suo popolo;

  la sua mano difenderà la sua causa

  e tu sarai l'aiuto contro i suoi avversari".
 • Per Levi disse:

  "Da' a Levi i tuoi tummìm

  e i tuoi urìm all'uomo a te fedele,

  che hai messo alla prova a Massa,

  per cui hai litigato presso le acque di Merìba;
 • a lui che dice del padre e della madre:

  "Io non li ho visti",

  che non riconosce i suoi fratelli

  e ignora i suoi figli.

  Essi osservano la tua parola

  e custodiscono la tua alleanza,
 • insegnano i tuoi decreti a Giacobbe

  e la tua legge a Israele,

  pongono l'incenso sotto le tue narici

  e un sacrificio sul tuo altare.
 • Benedici, Signore, il suo valore

  e gradisci il lavoro delle sue mani;

  colpisci al fianco i suoi aggressori

  e i suoi nemici più non si rialzino".
 • Per Beniamino disse:

  "Prediletto del Signore, Beniamino,

  abita tranquillo presso di lui;

  egli lo protegge sempre

  e tra le sue spalle dimora".
 • Per Giuseppe disse:

  "Benedetta dal Signore la sua terra!

  Dalla rugiada abbia il meglio dei cieli,

  e dall'abisso disteso al di sotto;
 • il meglio dei prodotti del sole

  e il meglio di ciò che germoglia ogni luna,
 • la primizia dei monti antichi,

  il meglio dei colli eterni
 • e il meglio della terra e di ciò che contiene.

  Il favore di colui che abitava nel roveto

  venga sul capo di Giuseppe,

  sulla testa del principe tra i suoi fratelli!
 • Come primogenito di toro, egli è d'aspetto maestoso

  e le sue corna sono di bufalo;

  con esse cozzerà contro i popoli,

  tutti insieme, sino ai confini della terra.

  Tali sono le miriadi di Èfraim

  e tali le migliaia di Manasse".
 • Per Zàbulon disse:

  "Gioisci, Zàbulon, ogni volta che parti,

  e tu, Ìssacar, nelle tue tende!
 • Chiamano i popoli sulla montagna,

  dove offrono sacrifici legittimi,

  perché succhiano le ricchezze dei mari

  e i tesori nascosti nella sabbia".
 • Per Gad disse:

  "Benedetto colui che amplia Gad!

  Come una leonessa ha la sede,

  sbranò un braccio e anche un cranio;
 • poi si scelse le primizie,

  perché là era la parte riservata a un capo.

  Venne alla testa del popolo,

  eseguì la giustizia del Signore

  e i suoi decreti riguardo a Israele".
 • Per Dan disse:

  "Dan è un giovane leone

  che balza da Basan".
 • Per Nèftali disse:

  "Nèftali è sazio di favori

  e colmo delle benedizioni del Signore:

  il mare e il meridione sono sua proprietà".
 • Per Aser disse:

  "Benedetto tra i figli è Aser!

  Sia il favorito tra i suoi fratelli

  e intinga il suo piede nell'olio.
 • Di ferro e di bronzo siano i tuoi catenacci

  e quanto i tuoi giorni duri il tuo vigore".
 • "Nessuno è pari al Dio di Iesurùn,

  che cavalca sui cieli per venirti in aiuto

  e sulle nubi nella sua maestà.
 • Rifugio è il Dio dei tempi antichi

  e quaggiù lo sono le sue braccia eterne.

  Ha scacciato davanti a te il nemico

  e ha intimato: "Distruggi!".
 • Israele abita tranquillo,

  la fonte di Giacobbe in luogo appartato,

  in terra di frumento e di mosto,

  dove il cielo stilla rugiada.
 • Te beato, Israele! Chi è come te,

  popolo salvato dal Signore?

  Egli è lo scudo della tua difesa

  e la spada del tuo trionfo.

  I tuoi nemici vorranno adularti,

  ma tu calcherai il loro dorso".