Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
 • и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю его́ а́нгели съ ни́мъ,
 • и пощадѣ́ лю́ди своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми тво­и́ми, и сі́и подъ тобо́ю су́ть.
 • И прiя́ от­ слове́съ его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
 • и бу́детъ въ воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
 • Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
 • И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
 • И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная его́, и и́стину его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ пререка́нiя:
 • глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ твоя́ и завѣ́тъ тво́й соблюде́:
 • явя́тъ оправда́нiя твоя́ Иа́кову и зако́нъ тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ тво­е́мъ всегда́ на олта́рь тво́й:
 • благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
 • И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ его́ почи́.
 • И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
 • и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
 • и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
 • и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
 • Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
 • И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
 • язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
 • И га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
 • и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ сво́й со Изра́илемъ.
 • И да́ну рече́: да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
 • И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
 • И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­ {па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
 • желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
 • Нѣ́сть я́коже Бо́гъ воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
 • и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
 • и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
 • Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
 • Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
 • Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
 • Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
 • Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
 • И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
 • Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!
 • Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
 • И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
 • который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
 • учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
 • благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
 • О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
 • Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
 • вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
 • превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
 • и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
 • крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
 • О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
 • созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
 • О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
 • он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
 • О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
 • О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
 • Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
 • железо и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
 • Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
 • прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
 • Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
 • Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
 • Bevor Mose, der Mann Gottes, starb, sprach er noch Segensworte über das Volk Israel.
 • Er sagte:

  »Der HERR ist zu seinem Volk gekommen
  vom Sinai her, seinem heiligen Berg.
  Wie die Sonne ging er auf über den Bergen Edoms,
  sein Glanz strahlte auf vom Gebirge Paran.
  Mit ihm kommen Scharen heiliger Engel,
  starke Helden begleiten ihn.

 • Der HERR liebt die Stämme Israels,
  er beschützt alle, die zu ihm gehören.
  Sie werfen sich vor ihm nieder
  und nehmen seine Befehle entgegen.
 • Mose hat uns Gottes Gesetz gegeben,
  den kostbarsten Besitz aller Nachkommen Jakobs.
 • Der HERR wurde König in Jeschurun,
  alle Ältesten des Volkes waren versammelt,
  zusammengeströmt alle Männer Israels.«
 • Dann sagte Mose:

  »Lass Ruben leben und nicht untergehn,
  doch mache seine Männer nicht zu zahlreich!«

 • Über den Stamm Juda sagte er:

  »Die Bitte Judas, HERR, erhöre sie;
  bring ihn zurück zu seinen Brüdern!
  Mit seinen Händen soll er für sie kämpfen,
  steh du ihm gegen seine Feinde bei!«

 • Über den Stamm Levi sagte er:

  »Die heiligen Lose übergabst du Levi,
  weil er in ganzer Treue zu dir hielt.
  Bei Massa stelltest du ihn auf die Probe,
  bei Meriba hast du mit ihm gestritten.

 • Doch später stand er fest auf deiner Seite,
  selbst gegen seine Eltern, Brüder, Kinder.
  Die Männer Levis folgten dir aufs Wort
  und hielten treu zu deinem Bund.
 • Sie werden Israel dein Recht verkünden,
  damit dein Volk stets dein Gesetz befolgt.
  Sie bringen Opfer dar auf dem Altar,
  verbrennen dir zu Ehren süßen Weihrauch.
 • HERR, schenke ihnen Glück und Wohlstand
  und blicke freundlich auf ihr Tun!
  Vernichte alle ihre Feinde,
  damit sich keiner gegen sie erhebt!«
 • Über den Stamm Benjamin sagte er:

  »Das Lieblingskind des HERRN ist Benjamin.
  Der höchste Gott wacht täglich über ihn,
  er wohnt beschützt und sicher zwischen Bergen.«

 • Über den Stamm Josef sagte er:

  »Der Segen Gottes komme über ihn!
  Ja, reich gesegnet sei sein Land vom HERRN
  mit Regen, der vom Himmel niederrinnt,
  mit Wasser aus den Speichern in der Tiefe,

 • mit allem, was die Sonne wachsen lässt
  und was im Lauf der Monde reif wird!
 • Das Beste nur vom Besten soll er haben,
  es werde ihm in reichstem Maß zuteil!
  Die Erde bringe es für ihn hervor,
  die Berge sollen es ihm tragen!
  Der Gott, der in dem Dornbusch wohnte,
  er wende Josef seine Liebe zu,
  ihm, dem Erwählten unter seinen Brüdern!
 • Er gleicht dem Erstgeborenen des Stiers,
  in Josef wohnt die Stärke seines Gottes.
  Er hat die Hörner eines Büffels:
  die vielen tausend Männer von Manasse,
  Zehntausende von Kriegern Efraïms,
  mit denen er die Feinde niederwirft
  bis zu den Grenzen dieser Erde.«
 • Über die Stämme Sebulon und Issachar sagte er:

  »Du, Sebulon, erfährst dein Glück auf See
  und du in deinen Zelten, Issachar!

 • Sie laden ihre Nachbarvölker ein,
  auf ihren heiligen Berg zu kommen;
  sie bringen Opfer, die Gott wohlgefällig sind.
  Sie finden ihren Reichtum auf dem Meer
  und holen ihre Schätze aus dem Sand.«
 • Über den Stamm Gad sagte er:

  »Der HERR gibt Gad ein weites Land
  und dafür sei ihm Preis und Dank gebracht!
  Auf Beute lauert Gad, dem Löwen gleich,
  und reißt den Opfern Kopf und Arme ab.

 • Vom Land erwählte er das beste Stück,
  denn dort beim Anteil eines großen Fürsten
  versammeln sich die Stammesoberhäupter.
  Der Wille Gottes wird von Gad vollstreckt;
  zusammen mit dem ganzen Israel
  bringt er das Recht des HERRN zur Geltung.«
 • Über den Stamm Dan sagte er:

  »Auch Dan ist wie ein junger Löwe,
  er springt hervor aus Baschans Wald.«

 • Über den Stamm Naftali sagte er:

  »Der HERR hat Naftali gesegnet
  und sättigt ihn mit seiner Gunst.
  Vom See greift er nach Süden aus.«

 • Über den Stamm Ascher sagte er:

  »Auf Ascher blicken liebevoll die Brüder,
  er ist noch mehr gesegnet als die andern.
  Sein Land ist überreich an Öl,
  so reich, dass er die Füße darin badet.

 • Die Städte Aschers seien wohl bewacht
  mit Eisenriegeln an den Toren.
  Solange er bestehen bleibt,
  so lange fehle es ihm nie an Kraft!«
 • Weiter sagte Mose:

  »Kein anderer Gott ist dem Gott Israels gleich,
  dem Gott Jeschuruns!
  In seiner Majestät fährt er über den Himmel,
  auf den Wolken eilt er dir zu Hilfe.

 • Der ewige Gott ist deine Zuflucht, Israel,
  in seinen Armen fängt er dich auf.
  Er hat deine Feinde vor dir vertrieben
  und dir befohlen: ́Vernichte sie!́
 • Nun wohnst du in sicheren Grenzen,
  ausgesondert aus den übrigen Völkern.
  Tau und Regen schenkt dir der Himmel,
  Korn und Wein bringt die Erde in Fülle hervor.
 • Wie glücklich bist du, Israel!
  Kein anderes Volk kann sich mit dir vergleichen,
  denn der HERR ist dein Helfer.
  Du kannst dich auf ihn verlassen,
  er ist für dich wie ein schützender Schild
  und ein scharfes, siegreiches Schwert.
  Deine Feinde müssen dich um Gnade bitten,
  doch du schreitest stolz über sie hinweg.«