Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
 • и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю его́ а́нгели съ ни́мъ,
 • и пощадѣ́ лю́ди своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми тво­и́ми, и сі́и подъ тобо́ю су́ть.
 • И прiя́ от­ слове́съ его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
 • и бу́детъ въ воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
 • Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
 • И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
 • И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная его́, и и́стину его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ пререка́нiя:
 • глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ твоя́ и завѣ́тъ тво́й соблюде́:
 • явя́тъ оправда́нiя твоя́ Иа́кову и зако́нъ тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ тво­е́мъ всегда́ на олта́рь тво́й:
 • благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
 • И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ его́ почи́.
 • И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
 • и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
 • и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
 • и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
 • Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
 • И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
 • язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
 • И га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
 • и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ сво́й со Изра́илемъ.
 • И да́ну рече́: да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
 • И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
 • И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­ {па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
 • желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
 • Нѣ́сть я́коже Бо́гъ воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
 • и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
 • и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
 • Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
 • Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
 • Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
 • Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
 • Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
 • И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
 • Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!
 • Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
 • И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
 • который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
 • учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
 • благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
 • О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
 • Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
 • вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
 • превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
 • и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
 • крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
 • О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
 • созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
 • О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
 • он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
 • О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
 • О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
 • Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
 • железо и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
 • Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
 • прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
 • Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
 • Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
 • Ва ин аст баракате ки Мусо, марди Худо, пеш аз фавти худ бо он банӣ Исроилро баракат дод,
 • Ва гуфт: «Парвардигор аз Сино омад, ва аз Сеир бар онҳо тулӯъ кард, аз кӯҳи Форон зоҳир шуд, ва аз миёни даҳҳо ҳазор покон падид омад; аз дасти рости Ӯ оташи шариат барои онҳо фурӯзон буд.
 • Ба яқин Ту қавмҳоро дӯст медорӣ; ҳамаи поконашон дар дасти Ту ҳастанд, ва онҳо назди қадамгоҳи Ту ӯрду заданд, ва суханони Туро қабул карданд, –
 • Шариатеро, ки Мусо ба мо фармуд, то ки он барои ҷамоати Яъқуб мерос бошад.
 • Ва Ӯ бар Ешурун подшоҳ буд, вақте ки сардорони қавм бо якҷоягии сибтҳои Исроил ҷамъ шуданд.
 • Бигзор Реубен зинда бошад ва намирад, ва одамонаш камшумор набошанд».
 • Ва ин аст дар бораи Яҳудо; ва ӯ гуфт: «Парвардигоро, овози Яҳудоро бишнав, ва назди қавмаш вайро бирасон; бигзор дастҳояш вайро ҳимоят кунад, ва Ту ба зидди душманони вай мададгор бош».
 • Ва дар бораи Левӣ гуфт: «Туммим ва урими Ту бар марди порсои Туст, ки вайро Ту дар Массо санҷидаӣ имтиҳон кардаӣ, ва бо вай назди обҳои Мерибо низоъ намудаӣ;
 • Вай дар бораи падар ва модари худ мегӯяд: ́Ман онҳоро надидаам́, ва бародарони худро намешиносад, ва писарони худро намедонад; зеро ки онҳо сухани Туро риоя мекунанд, ва паймони Туро ба ҷо меоваранд,
 • Дастуроти Туро ба Яъқуб таълим медиҳанд, ва шариати Туро ба Исроил; дар ҳузури Ту бухур мегузоранд, ва қурбонии сӯхтанӣ бар қурбонгоҳи Ту.
 • Парвардигоро, қуввати вайро баракат бидеҳ, ва ба амали дастҳои вай таваҷҷӯҳ намо; камари мухолифони вайро бишкан, то ки бадхоҳони вай натавонанд бихезанд».
 • Дар бораи Бинёмин гуфт: «Ин маҳбуби Парвардигор дар паноҳи Ӯ дар бехатарӣ амният умр ба сар мебарад; тамоми рӯз Ӯ вайро пуштибонӣ намуда, дар миёни китфҳои вай сокин мешавад».
 • Ва дар бораи Юсуф гуфт: «Бигзор замини вай аз ҷониби Парвардигор бобаракот бошад, аз неъмати осмон, аз шабнам, ва аз вартае ки дар таҳти замин воқеъ аст,
 • Ва аз неъмати маҳсулоти офтоб, ва аз неъмати набототи моҳ,
 • Ва аз навбарҳои баргузидаи кӯҳҳои қадим, ва аз неъмати талҳои ҷовидонӣ,
 • Ва аз неъмати замин ва ҳар чи дар он аст, ва аз ҳусни таваҷҷӯҳи Сокини хорбутта. Бигзор ин баракат бар сари Юсуф ояд, ва бар фарқи сари он ки аз миёни бародарони худ беҳтарин мумтоз буд.
 • Наргови нахустзодаи вай шавкати вай аст, ва шохҳои он мисли шохҳои бузи ваҳшии дарозшох аст; бо онҳо қавмҳоро якҷоя то ақсои замин шох мезанад; ва инҳоянд даҳҳо ҳазори Эфроим, ва инҳоянд ҳазорҳои Менашше».
 • Ва дар бораи Забулун гуфт: «Эй Забулун, дар берун омадани худ шодӣ кун, ва ту, эй Иссокор, – дар хаймаҳои худ.
 • Онҳо қавмҳоро ба кӯҳ даъват менамоянд, дар он ҷо қурбониҳои ҳаққонӣ тақдим мекунанд; зеро ки аз сарвати баҳрҳо истифода мебаранд, ва аз ганҷҳое ки дар рег ниҳон аст».
 • Ва дар бораи Ҷод гуфт: «Муборак аст Он ки Ҷодро вусъат додааст; вай мисли шери мода дароз кашидааст, ва бозу ва фарқи сарро медарронад.
 • Вай қитъаи беҳтаринро барои худ ихтиёр намудааст, ки дар он ҷо ҳиссаи Қонунгузор мавҷуд аст; ва бо сардорони қавм омада, адолати Парвардигор ва дастуроти Ӯро бо Исроил ба амал меоварад».
 • Ва дар бораи Дон гуфт: «Дон шери ҷавон аст, ки аз Бошон ҷастухез мекунад».
 • Ва дар бораи Нафтолӣ гуфт: «Ту, эй Нафтолӣ, аз таваҷҷӯҳи Парвардигор сер шав, ва аз баракати Ӯ пур бош; ғарб ва ҷанубро соҳибӣ намо».
 • Ва дар бораи Ошер гуфт: «Аз писарон Ошер бобаракот аст, дар миёни бародарони худ маҳбуб мешавад, ва пои худро дар равған меғӯтонад.
 • Аз оҳан ва мис бандубасти ғалақаи туст, ва некӯаҳволии ту тамоми умри ту давом мекунад.
 • Худо мисл надорад, эй Ешурун! Ӯ, ки осмонсавор аст, дар бузургии Худ бар абрҳо нишаста, ба мадади ту мешитобад.
 • Худои азалӣ паноҳгоҳ аст, ва дар поён то абад ҳимоятгар аст; ва душманро аз пеши ту бадар меронад, ва мегӯяд: ́Нобуд намо!́
 • Ва Исроил дар амният сокин мешавад, чашмаи Яъқуб – ба танҳоӣ, дар замине ки ғалла ва шираи ангураш фаровон аст, ва аз осмонаш шабнам меборад.
 • Хушо ту, эй Исроил! Кист монанди ту, эй қавме ки наҷотбахши ту Парвардигор аст, ки Ӯ сипари нигаҳбони ту ва шамшери ҷалоли туст! Ва душманонат ба ту хушомад мегӯянд, ва ту баландиҳои онҳоро поймол мекунӣ».